lauantai 5. tammikuuta 2008

Kainuussa ollaan palaamassa huutolaisaikaan

Paavo Lipposen hallituksen aikaan aloitettu maakuntahallintokokeilu, jota myös innokkaasti vasemmistoliitto ja sdp ajoivat, viitoittaa tietä myös Vanhasen oikeisto hallituksen kunta kuprulle.
Kainuussa on maakuntayhtymä vähentänyt julkisten palvelujen menoja ja henkilökuntaa rajusti.Ennen kokeilua sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen työntekijöiden esimiehet toimivat omassa kunnassa. Töiden järjestelyt sujuivat asiantuntevasti ja hyvässä sovussa.
Nyt Kainuun kuntien terveydenhuollon sekä sosaali-ja opetustoimen esimiehet istuvat Kajaanin keskustassa omassa norsunluutornissaan ja antavat määräyksiä aina sadankilometrin päässä oleviin laitoksiin, miten työt on järjestettävä. Työntekijöiden vähentäminen ja töiden järjestely on tuonut ongelmia ja aiheuttanut hankaluuksia hoitajille ja hoidettaville.Sairaita ja vanhuksia heitellään laitoksesta toiseen ympäri Kainuuta. Vanhuksia ja sairaita siirretään omaisten tietämättä hoidettavaksi toiselle paikakunnalle, missä yksityinen laitos ottaa heidät halvemmalla hoitoon. Eniten päätösvallansiirtyminen on aiheuttanut ongelmia pienille kunnille. Kuten Ristijärven kunta, jolla on vain yksi edustaja maakuntavaltustossa.

Kainuussa onkin nousut kapina maakuntahalllinon hyvinvointipalvelujen karsimista vastaan.Kainuun hallintokokeilusta on tullut kallis ja se on vienyt päätöksen teon kauas kansalaisista. Tilanne muistuttaa kovasti Euroopan Unionia.Miten tulee nyt käymään Vaasanseudulla kun Sosiaali-ja terveystoimen organisaatiota aletaan jauhamaan paikallisesta norsunluutornista?
Nyt pitää huomioida se, että nyt ei olla rakentamassa sitä hyvinvointivaltiota, mitä katasrofiin päättyneiden sotien jälkeen alettiin vasemmiston ja keskustavasemmistolaisten poliittisten voimien johdolla rakentamaan tähän maahan. Vaan nyt on kysymys päinvastaisesta eli niiden purkamisesta ja yksityistämisestä.Kaikki uudistukset lähtevät nyt pääoman tarpeesta ja se käyttää vasemmiston heikkoa tilannetta hyväkseen.
Julkiset palvelut ovat uusi mahdollisuus pääomalle tehdä lisäarvoa, pääomalle kun on tullut muilla alueilla seinät vastaan. Kuten nyt vaikka paperi ja liikatuotanto.