sunnuntai 14. joulukuuta 2008

Vaasaan ja Tampereelle kokoomusjohtoinen liittoutuma

Näin siinä sitten lopulta kävi, että SDP ei löytänyt paikkaansa vasemmalta, vaan meni itsekkäästi oikeistonhelmaan. Oikeistopuolueet (kokoomus, RKP, kristilliset, keskusta ja SDP) muodostavat kolmenkymmenen yhdeksän valtuutetun ryhmän Vaasan valtuustoon neljäksi vuodeksi.

Ryhmä 12 (Vasemmistoliitto, vihreät, provaasa ja perussuomalaiset) muodostavat kahdentoista valtuutetun ryhmän, vastavoimaksi kokoomusjohtoiselle ryhmälle.

Kokoomusvetoinen ryhmä on tehnyt myös yhteisiä poliittisia tavoitteita nelivuotiskaudelle.
Yksi tavoite on vetää myös ryhmä 12 mukaan oikeistolaiseen politiikkaan, johon liittyy toinen tavoite saada asiat menemään läpi valtuustonkokouksissa vähin puhein.

Tampereella on muodostumassa XL-ryhmä (kokoomus, RKP, keskusta, vihreät, kristillisdemokraatit ja sitoutumattomat). Vasemmistoliitto oli alussa menossa tähän ryhmään, mutta kokouksessaan ryhmä irtautui äänin 5-3. Vasemmistoliitolla on nyt Tampereella aitoa halua
vasemmistoyhteistyöhön.

Vasemmistovetoiseen ryhmään tulisivat (SDP, Vasemmistoliitto, SKP ja perussuomalaiset).
Perusuomalaisten ryhmässä on 2000 ääntä saanut Koukkuniemen sairaalan oloista kantelun tehnyt sairaanhoitaja Laila Koskela.

Surullista oli se, että Tampereella vihreät toisin kuin Vaasassa menivät kokoomusvetoiseen ryhmään.

Kokoomus jyrää nyt värittömällä, virkamiesmäisellä ja taloudellista johtamista korostavalla bisnes linjallaan kuntapolitiikassa. Tähän liittyen on tärkeää, että kunnalliset asiat politisoidaan ja tuodaan kunnanasukkaiden näkökulma esiin.
Vasemmisto liittoutuma on nyt kunnanasukkaiden etujen vartijana erityisen vaativassa asemassa. Jatkuuko säästö ja leikkauspolitiikkaa edelleen seuraavat neljä vuotta? Jatkuuko kunnallisten palveluiden kaupallistaminen, yksityistäminen ja bisnesmäinen kunnanjohtaminen edelleen.

Tampere on nousemassa esimerkiksi koko vasemmistolle ja heidän liittolaisilleen.

sunnuntai 30. marraskuuta 2008

Koittaako uusi aika Vaasan kunnallispolitiikassa

Oikeisto on nyt liittoutunut kuten pitääkin selvästi oikealle kokoomus, RKP, Kristilliset ja keskusta. Oikeistoryhmällä on 28 valtuusto paikkaa, eli 5 paikan enemmistö, jos SDP löytää paikkansa vasemmalta. Tämä asetelma selventää oikeisto vasemmisto asetelmaa, joka on ollut pimennossa jo aivan liian kauan.

Vain SDP:llä näyttää olevan vaikeuksia löytää paikkaansa poliittisella kartalla. Hehän olivat jopa menossa oikeistoryhmään. Puheenjohtaja Jutta Urpilainen haikailee SDP:n paikkaa oikeistokeskustasta, mutta siellä ei ole tilaa vasemmistolaiselle työväenpuolueelle. Olisihan se jo outoakin ja luonnotonta, että vasemmistopuolue tuohon suuntaan linjaa politiikkaansa.

Nyt on Vaasan vasemmistolla SDP, vasemmistoliitolla, vihreillä ja pienpuolueilla hyvä mahdollisuus uudenlaiseen vasemmistolaiseen ja kriittiseen politiikkaan Vaasassa. Vasemmistoliiton , vihreiden ja pienpuolueiden perustamalla ryhmällä on 12 valtuutettua, SDP:llä 11 ja yhdessä tällä ryhmällä olisi valtuustossa yhteensä 23 paikkaa.

Tällä ryhmällä on nyt todellinen mahdollisuus muuttaa Vaasalaista kunnallispolitiikkaa kaupungin asukkaiden etujen mukaiseen suuntaan. Ykkösasia olisi peruspalvelujen saatavuus ja laatu saatava kuntoon. Samoin bisnesjohtaminen romulaatikkoon ja edustukselliselle demokratialle se asema, joka sille muotoutui sotien jälkeen.

Vasemmiston tulee nyt ottaa käyttöön koko työväenliikkeen organisaatio tulevalla valtuustokaudella. Ay-liikkeelle myös uutta tekemistä kunnallispolitiikkaan, sitä kautta kaikki työpaikat ja ammattiostot yhteiseen joukkoprojektiin palauttamaan kunnalliset peruspalvelut Vaasan asukkaille.

Myös muu osa kansalaisliikkeitä on otettava mukaan paikallisten asioiden kuntoon saattamiseen. Nyt on aika siirtyä ”henkilöpolitiikasta” ja kähminnästä kansanliikkeiden suuntaan ja sitä kautta yhteisölliseen Vaasaan, jossa kaikista asukkaista pidetään huolta.

torstai 27. marraskuuta 2008

Virolaisilla on vapaus hakeutua uusille työmarkkinoille

Virolainen kapitalismi ei enää kelpaa terveydenhoitoalantyöläisille. Neljän vuoden aikana Virosta on lähtenyt yli 1 200 terveydenhoidon ammattilaista. Heitä on houkutellut ennen muuta Suomi. Tänne on muuttanut 66 prosenttia, Britanniaan 11 prosenttia ja Ruotsiin seitsemän prosenttia. Ilmeisesti suurin osa Virolaisista terveydenhoitoalan työläistä on yksityisessä terveysbisneksessä Suomessa työssä.

Leveämmän leivänperään lähteneiden määrä on iso suhteessa Viron väkimäärään.

Toisaalta on positiivista, että Virontyöläiset eivät enää alistu halpatyövoimaksi omassa maassaan. Mutta saman tilanteen edessä he ovat Suomessakin palkkaorjana ja kilpasilla suomalaisen työläisen kanssa. Kun Neuvostoliitto kaatui siirtyi paljon suomalaisiakin yrityksiä Viroon, halvemman työvoiman houkuttelemina. Mihinkä päin mahtavat nyt nämä yritykset siirtyä kun Virontyöläiset eivät suostu enää olemaan halpatyövoimana, vaan siirtyvät ulkomaille?

Nyt on Suomessa menossa julkisenalan palvelutuotannon ja palkkapotin uusjako. Tässä uusjaossa varmaankin tarvitaan Virolaisia terveydenhoitoalan työläisiä.

http://www.yle.fi/uutiset/ulkomaat/oikea/id108664.html

perjantai 21. marraskuuta 2008

Jatko aikaa työrauhanylläpitäjälle

SAK puheenjohtaja Lauri Ihalainen (SDP) on nyt jäämässä eläkkeelle. Häntä on kaavailtu valtakunnan sovittelijaksi, mikä sopisi kuin nenä päähän. Sitä hän on toteuttanutkin ja mikä ettei vielä eläkepäivilläkin. Oikeastaan se on ollut hänen päätyö. SAK on ollut yksi päätekijä, jolla on pidetty palkat alhaisena ja työrauhatyöpaikoilla. SAK muodostuu liitoista, jotka ovat SAK:n jäseniä.
Eli se on ollut puhtaasti vallan väline ja kapitalismin riistopolitiikan turvaaja.

tiistai 18. marraskuuta 2008

Vaasaan lisää yksityistä lääkäribisnestä

Työterveys ja lääkärikeskus Promenia aloittaa toimintansa Vaasassa Kivihaassa huhtikuun alussa. Kivihaan alueelle on keskittynyt paljon erilaista liiketoimintaa ja nyt sinne tulee sitten lääriliiketoimintakin. Bisnestä tulee pyörittämään 10-20 lääkäriä ja muuta terveydenhoitoalan ammattilaista.

Mustasaarelainen yrittäjäneuvos Lars Gästgivars on tulevan terveysbisneksen isoin osakkeenomistaja.

Yrityksen terveysbisnes tulee olemaan laaja, joka pitää sisällään yleis- ja erikoislääkäripalvelut.
Terveysbisnekseen tulee myös työterveyshuolto, laboratorio, röntgen, hammaslääkäri, psykologi, naprapath ja fysioterapiapalvelut.
Aikovat myös myydä kotisairaanhoitopalveluja ja kodinhoitopalveluja, terminaalihoidot kotihoitona lääkärinohjauksessa. Uusiterveysbisnes tulee palvelemaan "suurvaasan" palvelumarkkinoita.

Samaan aikaan Vaasan kaupunginhallitus poisti ensivuoden sosiaali- ja terveystoimen viroista 84, kun alkuperäinen päätös oli perustaa vuoden 2009 alusta 124 työtehtävää ja näin tulee ”vain” 40 uutta työtehtävää sosiaali- ja terveystoimeen.

Tämä Vaasan kaupungin omien sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkuva leikkaaminen ja säästöpolitiikkaa kasvattaa yksityistä sosiaali- ja terveysbisnestä. Kaupungin omista sosiaali- ja terveyspalveluista on kehittymässä köyhien palveluja ja laadultaan heikompia kuin yksityiset bisnespalvelut.
Mielestäni nykyinen meno Vaasan kaupungin osalta on todella vastuutonta oman palvelutuotannon sabotointia.
Kunnallisissa terveyspalveluissa on ollut pulaa henkilökunnasta jo vuosia, mutta yksityisiin terveysbisneksiin löytyy, kuten tähän uutteenkin kokonaista 20 lääkäriä.

Sosiaalipuolella

Päivähoitopaikoista on kova pula ja esimerkiksi uusi vuoropäiväkoti valmistuu vasta vuonna 2011. Tälläkin alueella kasvaa yksityinen bisnestoiminta ja kaupunki myös omalla toiminnalla sitä tukee. Päivähoidon jonoja puretaan ostopalveluna.

Vaasaan ei uusia ikäihmisten laitos eikä palveluasumispaikkoja rakenneta, vaan ne ostetaan yksityisistä ikäihmisten palvelubisneksistä. Alkualan pienkodin toiminta jatkuu, kiitos siitä kuuluu henkilökunnalle, joka nousi vastarintaan.

Kaupunki on lähtenyt voimallisesti markkinaehtoistamaan ikäihmisten palveluja.
Yksityistä sosiaalipalvelujen tuotantoa, käyttöä tuetaan ja palvelusetelikin on osa sitä. Palveluseteli tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa yksityisiä ikäihmisten bisnespalveluja.
Palvelurakennetakin muutetaan avohoitopainotteisenmaksi. Eli pankkien itsepalvelusuunta näkyy ikäihmisten palveluissakin jo.

Kunnallisvaalit on ohi ja näin ovat oikeistolaistuneiden puolueiden vaalilupaukset haudattu ja sama alibudjetointi jatkuu.

Toivo on mennyt ja bisnes on tullut Vaasaan.

tiistai 11. marraskuuta 2008

Tulonjakopolitiikka 2000 luvulla

Englantilainen John Maynard Keynes oli esittänyt jo 1930-luvulla, että valtion tulisi etenkin lamakausina puuttua markkinoiden toimintaan säätelemällä kysyntää ja näin puhaltaa uutta henkeä puhtinsa menettäneen järjestelmän toimintaan.

Suomessa julkisten hankintojen ohella yhdeksi säätöventtiiliksi otettiin tulopolitiikka. Sillä pyrittiin pitämään palkankorotukset sopivalla tasolla pääoman tuottovaatimuksiin nähden – eli riittävän alhaisina. Malliin kuului, että hallitus osallistui työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ohella neuvotteluihin, “kolmikantaan”. Hallitus tarjosi onnistuneen sopimuksen kruunuksi “sosiaalipakettia” tai muita uudistuksia.

60-luvulla oli Suomessa käynnissä raju rakennemuutos, kun ihmiset muuttivat joukoittain maaseudulta kaupunkeihin ja palkkatyöläisten osuus väestöstä kasvoi. Samanaikaisesti oli “pyritty kansainvälisen työnjaon lisäämiseen ja taloudellisen kasvun nopeuttamiseen liberalisoimalla ulkomaakauppaa”, ja näin “kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen” muodostui entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi.

Tulopolitiikan käyttöönottoa jarrutti maan poliittinen tilanne, kun sosialidemokraattinen ja SAK:lainen työväenliike oli vuoden 1956 yleislakon jälkeen jakaantunut kilpaileviin järjestöihin. Vuonna 1966 muodostettu vasemmiston ja maalaisliiton hallitus kuitenkin tasoitti tietä yhdistymiselle. Poikkeuksellisesti myös kommunistit oli nyt vedetty mukaan kantamaan hallitusvastuun raskasta taakkaa. Tässä tilanteessa teollisuuden edustajat kannattivat miltei yksimielisesti tulopolitiikan käyttöönottoa, sillä sen uskottiin parantavan yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu Suomessa, Liinamaa I, syntyi 1969.

Tulopolitiikkaa perusteltiin välttämättömyyksillä. Milloin välttämättömyys johtui edellisen vuoden devalvaatiosta, milloin öljykriisistä, milloin kasvaneesta työttömyydestä.

Samaa välttämättömyyspuhetta on havaittavissa nykyäänkin. Tiettyihin ratkaisuihin pakottaa edelleenkin globalisoituva talous ja huoli kansainvälisestä kilpailukyvystä. Nyt vain näitä perusteluita käytetään tulopolitiikasta irtautumiseen. Se johtuu siitä, että maailma on tosiaan muuttunut.

Työnantajat haluavat nyt viedä palkkaneuvottelut työpaikkatasolle ja kasvattaa palkan henkilökohtaisesti määräytyvää osuutta. Tämä on käynyt mahdolliseksi, EU-jäsenyyden myötä työnantajien kiristäessä ay-liikettä tuotannon alasajolla ja halpatyövoiman maahantuonnilla. Ay-liikkeellä ei ole toimintaa suuntaavaa kompassia, vaan se alistuu pikku nurinan jälkeen muiden asettamiin tavoitteisiin.

Neuvottomuus on käynyt hyvin ilmi ay-johtajien toimista. Vaikka Metalliliiton liittokokouksessa 2004 päätettiin paikallisen sopimisen lisäämistä vastaan, liiton johto kuitenkin sopi asiasta vuoden 2007 TES-neuvotteluissa. Vappupuheissaan SAK:n johtajat tarjosivat työnantajille väljempiä raamisopimuksia, jos he vain suostuisivat pysymään tupopöydässä.

Suomalaisen ay-liikkeen ja vasemmiston edessä olevat haasteet ovat varsinkin EU-jäsenyyden myötä kasvaneet, mutta niihin vastaaminen on koostunut lähinnä jarrutuspolitiikasta. Palkkatulojen osuus kansantulosta on 90-luvulta lähtien kutistunut ja pääoman osuus noussut.

EU-jäsenyyden myötä hyvinvointivaltion rakentaminen yhdessä maassa on osoittautunut mahdottomuudeksi. Suomalainen malli on aina perustunut sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja kommunismia pelkäävän työnantajaleirin kansalliseen yhteistyöhön, mutta tälle ei enää ole edellytyksiä. Työnantajat ovat sen jo oivaltaneet.

Jos ay-liike haluaa samanaikaisesti ulosmitata pörssikapitalistien voitot ja pitää kiinni palkkatasa-arvosta, on otettava tavoitteeksi “tupo vai liittokierros” -tyylisen mallin ylittäminen. Yhteiskunnan on otettava tuotannon organisointi käsiinsä, jolloin kaikkien palkat voidaan maksaa yhteisestä pussista.

Jos omistajia ei tarvita enää edes palkanmaksuun, tarvitaanko heitä sitten enää mihinkään?

keskiviikko 5. marraskuuta 2008

Kristalliyö 1938

Kristalliyön pogromin seurauksia: Juutalaismiehiä marssitetaan Baden Badenin katuja pitkin Dachaun keskitysleiriin. Tänään kaikki TV1:s:tä Kristalliyötä 1938 katsomaan klo 19.35.

Sopii hyvin pakolaisasian yhteyteen, sekä kunnallisvaaleissakin esiintyneen rasismin ja muiden fasismiin liittyvien ilmiöiden nousuun maassamme.

Kuntavaaleissakin esiintyneeseen ihmisvihaan, kuten esimerkiksi rasismiin liittyvien ilmiöiden pitäisi jo laittaa kellot soimaan poliittisessa vasemmistossa ja keskustassa.


http://www.holocaustinfo.org/sanasto/

lauantai 25. lokakuuta 2008

Valtaeliitti on nyt voimissaan eikä sivulle vilkuile

Vaasassa tänään kokoomuksen Pohjalainen lehti, päivää ennen vaaleja paljasti miten dementoituneiden vanhusten palvelukodit ollaan nyt siirtämässä ja keskittämässä yksityisen bisneksen hoidettaviksi. Kolmassekotori työnnetään sivuun yksityisen pääoman tieltä.

Yksityiset osakeyhtiöt Mikeva konserniin kuuluva Mendis Oy:lle ja Mediaverkko konserniin kuuluva Hoivaverkko Oy:lle. Näin ikäihmisistä tehdään tuote, joka tuottaa rahaa yksityisille osakkeenomistajille.

Näin etenee yksityistäminen ikäihmistenpalvelujen osalta Vaasassa. Tämän ovat valtuutetut hyväksyneet. Valtuutettujen hyväksymissä linjauksissa lukee, että Vaasa aktivoi markkinaehtoista toimintaa. Kun eläkeläisten tulotaso on noussut Vaasa tukee yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista ja käyttöä. Palvelusetelien käyttöä lisätään. Palvelusetelit liittyvät myös yksityisen bisneksen tukemiseen.

Toisena palvelurakennetta muutetaan avohoitopainotteisenmaksi. Tämä että kaupunki ei rakenna uusia laitos-tai palveluasumispaikkoja on kaiken huippu ja sillä tietenkin tuetaan yksityisen pääoman tuloa ikäihmistenpalvelumarkkinoille.

Tukipalvelut tuotetaan ja hinnoitellaan jatkossa pääosin markkinaehtoisesti. Lisätään myös ikäihmisten omatoimisuutta eli mennään itsepalvelusuuntaan kuten nyt tekevät pankit. Ihmiset hoitavat itse pankkiasiansa kotoa.

Hyvinvointi Suomea ja Vaasaakin nyt ajetaan alas kun ei löydy vastavoimaa oikeistolaiselle politiikalle. Yksityinen pääoma jättää rahoituksen, vastuut yhteiskunnalle ja yksityinen pääoma kuorii kermat päältä. Raakapolitiikka ihmisten sosiaali -ja terveyspalveluilla!

Vaasa on omana palveluna tuottanut 364 ja ostopalveluna 104 yhteensä 468 asuntoa. Valtuuston vanhuspoliittisenohjelman mukaan 90 prosenttia yli 75 vuotiaista siirretään kotihoitoon. Kotihoitoa kehittämällä tavoitellaan sitä, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon tultaisiin parivuotta myöhemmin ja siellä myös viivyttäisiin nykyistä lyhempään. Tehostetaan pitkäaikaispaikkojen käyttöä ja sitä kautta vähennetään paikkamääriä.

Näin siis Vaasassa kohdellaan ikäihmisiä, kuulostaa aivan mahdottomalta. Kuinka voidaan ajatella tuolla tavalla ikäihmisistä, tarkoituksella siirretään kotihoitoon, että olisivat vähemmän aikaa palvelutaloissa ja laitoshoidossa ennen kuolemaansa.

Kyllä nyt pitää saada muutosta tähän nykyiseen menoon ja toivotaan, että äänestäjät antavat äänensä muutoksen puolesta vaaleissa. Nykyinen "terroripolitiikka" ihmisten hyvinvointipalveluilla on kerta kaikkiaan saatava loppumaan.

http://www.mikeva.fi/index.php?id=31
http://www.mediverkko.fi/index.php?2

tiistai 21. lokakuuta 2008

Maahanmuuttajie elämää vaikeuttaa säästö ja leikkauspolitiikka

Vaasassa on maahan muuttotyötä tehty jo 15 vuotta. Vuonna 1990 Vaasa otti vastaan ensimmäiset kiintiöpakolaiset. Siitä lähtien on kaupunki ottanut vastaan vuosittain 50 pakolaista. Kun ajatellaan vielä, että myös vuodesta 1990 alkanut säästö ja leikkauspolitiikka on jarruttanut maahanmuuttajien auttamista koko tuon ajan. Nyt Vaasa ottaa vastaan 70 pakolaista vuodessa, mikä oli hyvä päätös.
Vaasassa on myös ulkomaalaistoimisto, jonka tehtäviä ovat pakolaisten ja paalumuuttajien vastaanotto, sekä maahanmuuttajien kotouttamispalvelut ja tulkkikeskus. Vaasassa on maahanmuuttajia 2400 eli 3,9 prosenttia koko kaupunginväestöstä.

Vaasassa myös opiskelee 600 ulkomaalaista opiskelijaa. Maahanmuuttajien työllistyminen on vaikeaa, jos ei lasketa kielikursseilla olevia tai muilla työllisyyskursseilla on työttömyys prosentti jopa 60, ilmeni Arbiksen paneelissa. Kielikursseille pääsykin voi kestää jopa vuoden. Seuraavalle kurssille tai työharjoitteluun pääsy kestää kuukausia ja näin esimerkiksi opittu kieli unohtuu.
RuotsinkielinenTyöväenopisto Arbis, on kiitettävällä tavalla auttanut kielikurssien järjestämisessä maahanmuuttajia.

Koko julkisensektorin säästö ja leikkauspolitiikka on aiheuttanut rahapulaa ja vaikeuttaa näin myös maahanmuuttajien elämää Vaasassa.

Työperäinen maahanmuutto on viime vuosina kasvanut, johtuen työnantajien aktiivisuudesta saada ”sopivaa” työvoimaa ja tämä on tuonut uusia tehtäviä ulkomaalaistoimistolle. Työnantajien pitää ottaa esimerkkiä Ruotsista, siellä työnantaja järjestää työajalla kieliopetusta. Täällä suomessa suuriraha siirtää kustannuksia tuottavat vastuut yhteiskunnalle.

Mielestäni mahanmuuttajia pitää auttaa kuin omia kansalaisia. Kokemukset kymmenvuoden siirtotyöläisenä olemisesta Ruotsissa. Siellä viranomaiset auttavat kaikessa maahanmuuttajia, mutta täällä Suomessa se on juuri toisinpäin. Me elämme kohta itsepalvelusuomessa, jos nykyinen politiikka saa edelleen jatkua.

lauantai 18. lokakuuta 2008

EVA kokoomuksen äänitorvi

Elinkeinoelämän valtuuskunta julkisti näin vaalien alla oman ohjelmansa kuntavaaleihin. Joka on nimeltään Paras kaupunki. EVA vaatii kuntien toiminnan entistäkin laajempaa kilpailuttamista, yhtiöittämistä ja siirtämistä yksityisten yritysten hoidettavaksi.

EVA myös haluaa siirtää kuntien omaisuutta yksityisiin käsiin. Raportissa tarkastellaan kuntia miten niiden varoilla voitaisiin edistää yksityisten palvelualojen kasvua ja voittoja. Hallituksen ja eduskunnankin hyväksymä "kuntauudistus" tukeekin jo EVA:n esityksiä palvelumarkkinoiden kasvattamiseksi. Mustasaaren ja Vaasan yhdistäminen myös sopii hyvin EVA:n suunnitelmiin, tulisihan siitä yli 100 000 asukkaan kunta ja palvelumarkkina-alue yksityiselle bisnekselle.

EVA:ssa röyhkeästi sivuutetaan asukkaiden näkökulma palvelujen tasavertaiseen saamiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin. Selvästi näkyy, että raha johtaa nyt yhteiskuntaa ei asukkaiden tahto.

Erityisesti on EVA kiinnittänyt kyntensä suuriin kunnallisiin liikelaitoksiin ja niiden yhtiöittämisestä. Näin EVA laajentaisi kilpailuttamista ja rajoittaisi kuntien mahdollisuutta rahoittaa palveluja liiketoimintansa tuotoilla.

Suuriraha ei nyt salaa aikeitaan, kuten kokoomus, joka esiintyy työväenpuolueena!

http://www.eva.fi/index.php?m=3&subm=2&action=1&id=83

maanantai 13. lokakuuta 2008

Keskusteleva vaalipaneeli

Olin mukana Vaasassa Arbiksen vaalipaneelissa. Paneeli oli keskusteleva ja pitkiä alustuksia ei ollut. Kieliasiat olivat esillä, kun Vaasassa ollaan. Mutta ne ovat siinä mielessä vähemmän tärkeitä, koska nykyinen vallitseva politiikka on ongelma.

Työtilanne Vaasan ympäristössä. Kuinka kysyntä ja tarjonta kohtaavat?
Kuntien yhteistyö ja palvelut tulevaisuudessa olivat Arbiksen paneelin teemat.

Kun edelleen on ihmisiä työttömänä Vaasassakin on ensisijaisesti otettava heidät työhön koulutuksen ja muun valmennuksen kautta. Maahanmuuttajista on jopa 60 % työttömän tuli paneelissa esille.

Isoilla yrityksillä on halu saada valmista työvoimaa ja edulliseen hintaan. Paljon kuulee puhetta, että ei löydy sopivaa työvoimaa ja tältä seudulta. Yrittäjiä onkin vierailut itä-Euroopassa asti hakemassa sopivaa työvoimaa.

Julkisella sektorilla harjoitettu säästö-ja leikkauspolitiikka on vienyt resurssit palkata puuttuvaa henkilökuntaa. Terveys, sosiaali-ja koulupalveluihin. Vaasassa on pulaa oikeastaan jokaisella hallintokunnalla henkilökunnasta ja tekevistä käsistä.

Myös päivähoitopaikoista on pulaa ja vajausta 120 paikkaa tuli esille paneelissa.

Erilaiset pätkä ja muut osa-aikaiset työsuhteet vaikeuttavat pysyvien työpaikkojen syntymistä. Samoin yleistynyt vuokratyövoiman käyttäminen vaikeuttaa turvallisten työpaikkojen syntymistä. Nykyistä työelämää vaikeuttaa lisäksi kilpailu ja epävarmuus.

Nyt pitää palata siihen aikaan kun työpaikoille otettiin nuoria työntekijöitä oppiin oppipojiksi, tytöiksi ja sitä kautta tie pysyviin turvallisiin työsuhteisiin ja elämään.

Näin madallettaisiin kynnystä työelämään.

Kuntien yhteistyö ja palvelut tulevaisuudessa?

Kuntien yhteistyö on ihan hyvää asia. Mutta siinä pitää kunnilla olla mahdollisuus itsenäisinä toimijoita. Eikä siihen yhteistyöhön kuulu kuntien toimintojen karsiminen ja yksityistäminen. Vaan on satsattava kuntien lähipalvelujen kuten sosiaali,-terveys, koulupalvelujen saatavuuteen ja laatuun.

Talous ei saa ohjata kuntien palvelujen tuotantoa, vaan asukkaiden tarpeet. Eikä siihen kuulu myöskään bisnesajattelu. Nyt on ikävä vain toivo mennyt ja bisnes on tullut tilalle.

Kuntien peruspalvelujen tulevaisuus näyttää tosi huonolta, jos nykyinen ja jo vuodesta 1990 alkanut säästö ja leikkauspolitiikka jatkuu edelleen vaalien jälkeen.

Vanhasen oikeistohallituksen tavoite on vähentää julkisensektorin työpaikkoja 100 000:lla.

Ajankohtainen asia kuntavaaleissa on nyt se, että nykyinen kuntapalvelujen alasajo tulee saada katkaistua ja palauttaa valtiovallan leikkaamat resurssit kuntiin takaisin.

sunnuntai 5. lokakuuta 2008

Hyvinvointivaltio kertomus

Sotien jälkeen rakennettiin tähän maahan hyvinvointipalvelut julkisensektorin kautta. Se oli vasemmiston ja keskustan iso projekti ja voi sanoa kertomus, joka on jatkoa aina 1905 olleesta Forssan kokouksesta asti. Tuolloin vasemmistolainen työväenliike lähti voimalla olojansa parantamaan.

Palvelut rakennettiin myös lakisääteisiksi ja näin turvattiin niiden saatavuus koko kansalle.

Hyvinvointipalvelujen käyttö ei ollut myöskään kiinni kansalaisten varallisuudesta eikä tulotasosta, kun ne olivat verovaroin tuotettuja. Kunnallisia hyvinvointipalveluja ei tuoteta voitontavoitteluna, eikä tarvitse tuottaa myöskään osakkaille osinkoa.

Nyt sitten on vuodesta 1990 alkaen hyvinvointivaltion palvelurakennetta murennettu vuodesta toiseen. Valtaeliitti on nyt siirtymässä toiseen vaiheeseen.

Kuntia ja palvelurakennetta yhdistetään isommiksi kokonaisuuksiksi, että ne sopisivat paremmin yksityisen pääoman palvelumarkkinoiksi.

Tuloksia alkaa nyt näkyä jatkuvasta säästö ja leikkauspolitiikasta hyvinvointipalvelujen heikentymisen osalta, koko yhteiskunta alkaa olemaan kriisipartaalla, siitä ovat Jokelan ja Kauhajoen verilöylyt vain pieni osa.

Surullista on että, Vasemmisto ja keskusta ovat kadottaneet hyvinvointivaltio kertomuksen, jonka nämä poliittiset voimat saivat aikaa sotien jälkeen.

Lapuan piispa sanoi Kauhajoen kirkossa yhteiskunnallisesta tilasta uskonnollisella kuvakielellä, että poliittisessa päätöksenteossa vallitsee sokeus yhteiskunnassa olevasta pahoinvoinnista.

Variskan vaalipaneeli lauantaina osoitti sen, että Ristinummen asukkaat ovat kokonaan hylänneet puolueet.

Paneelin yleisössä oli ainakin 95% ehdokkaita. Tämä kyllä vahvasti osoittaa edustuksellisen demokratia kriisiä puolueiden uskottavuuden osalta.

Yksi tärkeä asia myös olisi se, että vain allekirjoittanut jakoi politiikan oikeistoon ja vasemmistoon.

Puolueet ovat kokoomuksesta vasemmistoliittoon yhtä ja samaa. Vain yksityistäminen jakoi harmautta oikeisto ja vasemmisto puolueiden välillä.

Pohjalaisessa päätoimittaja Markku Mantilakin viittasi fasismin nousuun tänään kolumnissaan, mutta kun sitä jo on tässä yhteiskunnassa. Puhutaan, että kansakin jo hyväksyisi armokuoleman. Hallinnon ja politiikan keskittyminen on myös oire fasisminsuuntaan. Yrityksien hallinnossa ei tunneta mitään demokratiaa, siellä käsky tulee ylhäältä kuten armeijassa ja siihen on sopeuduttava. Nyt kun tätä samaa käskyjakoa tuodaan kuntiin, niin mitä tekemistä on enää silloin edustuksellisella demokratialla tässä yhteiskunnassa?

Natsisaksassa ei liioin ollut jakoa oikeistoon ja vasemmistoon. Kommunistit olivat juutalaisten kanssa kaiken paha ja alku. Heidät työnnettiin keskitysleirien uuneihin.

Harvoin kyllä kehun kokoomuslaista mutta, mielestäni Mantilan kirjoitus oli siinä mielessä hyvä, että se herättää ajattelemaan, että ei ajauduttaisi vastaavaan tilanteeseen, kuin ennen sotia. Vielä voidaan tehdä paljon, kun vain päästään Lapuan piispan mainitsemasta sokeudesta yhteiskunnan pahoinvoinnin osalta.

Sillä olisi iso merkitys, jos vasemmisto ja keskusta löytäisivät uudelleen hyvinvointivaltiokertomuksen. Se parantaisi puolueiden uskottavuutta, kunnan asukkaiden silmissä ja edustuksellinen demokratiakin saisi uutta puhtia.

torstai 2. lokakuuta 2008

Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen hyvinvointi Vaasa on uhattuna

Tulevat kuntavaalit ovat todella tärkeät. Nyt olemme kunnissa tietynlaisessa murrospisteessä, josta näyttää alkavan uusi kuntien alasajo, jos nykyinen valtaeliitti ja eduskuntapuolueet saavat uusittua valtakirjansa vaaleissa.

Säästö ja leikkauspolitiikka alkoi 1990 luvun alkupuolella ja jatkuu edelleen. Silloinen matalasuhdanne tai lama antoi siihen välineen, millä edustuksellinen demokratia siihen mukaan suostuteltiin.

Muistan hyvin se ajan kun Vaasaa alettiin johtamaan kunta konsernina. Hallintoa ja päätösvaltaa alettiin delegoida virkamiehille ja KH:lle. Myös toiminnallisesti siirryttiin sitovaan talouden kehysohjaamiseen. Hallintokunnat eivät enää voineet rakentaa talouttaan itsenäisesti, vaan KH määräsi sen kehyksellään, jota ei voinut ylittää.

Siihen liittyen yhdistettiin kouluja, sosiaali ja terveyspalveluja. Ikävä vain, että silloinkin vastarinta oli pientä, melkein kaikki hallinnon muutokset menivät nuijan kopautuksella läpi. Edustuksellisen demokratian kosketuspinta ja tila vaikuttaa päätöksen tekoon pieneni.

Nyt ollaan kunnissa tultu siihen tilanteeseen, että säästöjä ja leikkauksia ei voida enää nykyisen kuntarakenteen oloissa jatkaa. Eli seinä on tullut niin sanotusti vastaan sillä tiellä.

Edellisen ja nykyisen hallituksen käynnistämän niin sanotun ”kuntauudistuksen” tehtävä on antaa uutta verta säästö, leikkauspolitiikalle ja kunnallisen palvelutuotannon alasajolle.

Säästöt tulevat sitä kautta, kun kuntia yhdistetään, päällekkäisiä tomintoja poistetaan, palvelutuotantoa ulkoistetaan ja yksityistetään.

Oikeistolaisten jo pitkään julistama tavoite on, että kuntien tulee kokonaan luopua palvelujen tuottamisesta. Oikeiston mielestä se ei kuulu kunnalle, vaan yksityiselle pääomalle. Kunta hoitaisi vain järjestelyt ja rahoituksen. Mutta myös maksupolitiikka tulisi kuntauudistuksen kautta nousemaan ja verotulorahoitus pienenemään. Tämä tietäisi myös isotuloisille runsaita veronalennuksia tulevaisuudessa.

Nyt kun edelleen keskitetään hallintoa Vaasassa näyttää sekin menevän läpi ilman todellista vastarintaa.

Uusi kunta rakenne muuttaisikin Vaasan jo puhtaasti OY muotoiseen johtamiseen ja toimintaan. Kaupunginjohta olisi ”toimitusjohtaja” ja hänen yläpuolella vain KH. Talouden ohjatessa prosesseja ja kuntaa, olisi meno hallittua nykyisen valtaeliitin näkökulmasta. Edustuksellisen demokratian tila supistuisi edelleen sekä kosketuspinta menisi vieläkin kauemmaksi mitä se on nyt kuntalaista ja palveluista.

SKP tavoitteena on rakentaa vasemmistolainen vaihtoehto tälle nykyiselle oikeistolaiselle politiikalle. Politiikan perustana pitää olla kunnan-asukkaiden etu ei bisnespiirien, kun on kysymyksessä julkinen sektori.

Mikä tarkoittaa sitä, että kuntien oma palvelutuotanto tulee palauttaa takaisin siihen tilaan, kuin se oli 1990 luvun alussa. Rahasta ei nyt ole pulaa sanoi, jopa rahaministeri Jyrki Katainen (kokoomus)TV:ssä. SKP haluaa olla kuntalaisten lähipalvelujen puolella.lauantai 27. syyskuuta 2008

Valtaeliitin moraali puhuttaa Vaasassa

Kaupunginjohtajan viime aikaiset teot kuvastaa korruptiota, sekä elitistisen virkavallan ja poliittisen johdon moraalia, mikä näyttää olevan yleistä nykyisessä menossa tässä maassa. Mutta sen osoittaminen on vaikeaa näin pienessä maassa kuin on Suomi.
Hyväveliverkosta puhutaan, mutta sen osoittaminen on sen pienuuden johdosta vaikeaa sekä myös edustuksellisen demokratian hengettömyys vaikeuttaa näytön esille tuloa.

Mitä pienemmäksi kutistuu edustuksellinen demokratia, sitä tietenkin isommaksi paisuu korruptio ja tietenkin moraali muuttuu sen mukaisesti. Toisaalta se kuvastaa myös sitä, että olemme menossa kohti Rooman-valtakunnan hajoamisen mukaista tilannetta, myös tässä maassa. Korkeinta hallintoa ja poliittista eliittiä ei juurikaan voi erottaa, ne ovat yhtä ja samaa.

Puolue-eliitit ovat myös privatisoituneet eli henkilöityneet, Suomessa eikä Vaasassakaan ole vuosikymmeniin puhuttu vasemmistosta eikä oikeistostakaan. Vaasan valtuustossakin on vain ryhmä numero se ja ryhmä numero se, joiden mukaan paikat sitten jakautuvat.

Eduskuntapuolueet ovat yhdessä kuorossa, jokaisessa vaalissa, melkein kuin oppositiossa itse hyväksymiään säästö ja leikkaustoimia vastaan. Kun vaalit ovat ohi jatkuu jälleen sama meno!
Tämä myös kuvastaa vasemmiston vahvaa oikeistolaistumista. Oikeistolaiseen politiikkaan sopii hyvin nykyinen meno, johon on uutena elementtinä tullut kuntauudistus, jolla lisätään kunnallisten palvelujen tuottamisen ulkoistamista ja yksityistämistä.

Virkkamismoraalia eri juurikaan voida erottaa poliittisen eliitin moraalista. Joten edustuksellinen demokratia kaipaa uutta verta sisälleen, että se jälleen hengittäisi.

perjantai 26. syyskuuta 2008

Valtuutettu sysäsi vastuun ihmisten pahoinvoinnista heille itselleen

Vaasassa Vasemmistoliiton valtuutettu Harri Moisio kirjoitti Pohjalaisessa mielipidepalstalla, josta lainausta.
-Kauhajoen karmeat tapahtumat herättävät taas kaikkialla hakemaan syitä ja syyllisiä tapahtuneelle. Rahaa halutaan antaa kouluterveydenhuoltoon, mielenterveystyöhön, psykologipalveluihin ja muilla auttaville tahoille. Hyvä niin, mutta raha ei nyt välttämättä ratkaise tätä ongelmaa.
-yksilökeskeisyys, jossa vain minä on tärkeä, tuhoaa tämän yhteiskunnan. Liian usein kasvatusongelmat yritetään hoitaa rahalla ja mammonalla. Liian monella aikuisella ei ole aikaa lapsilleen. Aivan liian moni lapsi ja nuori harhailee avarassa ja rajattomassa maailmassa yksin ja on valmis imemään vaikutteita pimeästä ja sairaasta aikuisten maailmasta.

Hän ei maininnut mitään yhteiskunnanvastuista? Ei vuodesta 1991 alkaneesta uusliberalistisesta politiikasta, joka on ollut jatkuvaa säästämistä ja peruspalveluiden leikkaamista, viime aikoina jopa yksityistämistä.

Koko Suomi on uusliberalistisen politiikan kautta muuttunut yhteisöllisyydestä tai hyvinvointivaltiosta, jossa kaveria ei jätetä pulaan, konserniksi. Vaasa on myös konserni ”yritys”, joka jakautuu eri tulosalueisiin ja konsernin hallitus kehyksellä pakottaa vuodesta toiseen hallintokunnat hoitamaan palvelut pienenevillä resursseilla.
Esimerkiksi koulut painivat jatkuvassa resurssipulassa. Joten ei ole ihme kun kokoomuslainenkin kovasti kehui vasemmistoliiton valtuutettua vaaliblogissa.

Myös Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen oli samoilla linjoilla TV uutisissa 27.9, että rahaa on, mutta se ei turvattomuuteen eikä Kauhajoen kaltaisia tapahtumia estä. Vaan sysäsi vastuun ihmisille itselleen, eli katosokaa mitä kaveri tekee sanoi Katainen.

Oikeistolainen yhteisöllisyys ei ole sama, kuin on kunnan asukaiden tai vasemmistolainen yhteisöllisyys.
Yksilökeskeisyys on yhteiskunnallinen ilmiö, joka tietenkin näkyy myös yksittäisissä ihmisissäkin. Emme elä missään tyhjiössä, ihminen on yhteiskunnallinen olio, johon koko ympärillä oleva todellisuus jättää jäljen. Onhan media ja erityisesti kokoomus toitottanut, että jokainen ihminen on omanonnensa seppä.

Olen samaa mieltä Moision kanssa, että vanhempien rooli on keskeinen perheessä. Vastuu omasta jälkikasvusta on ja pysyy. Näin on, mutta nykyinen yhteiskunta tuo kaupallisuuden ja itsekkyyden, jokaiseen olohuoneeseen. Siinä orvanpyörässä kyllä perhe hajoaa!

Vielä kun puolueitakin vaivaa sama yksilökeskeisyys, on vain henkilöitä Harreja, Tapioita, Raimoja mm. Ei siis ole vastavoimaa oikeistolaisuudelle, jonka politiikkaa uusliberalismi on ja kun vasemmistokin on yhtä ja samaa.
Tämä on kuin ilmastonmuutosta vastaan taistelemista, että yhden ihmisen voimat ei riitä markkinavoimia vastaan. Tarvitaan yleisen ja nykyisen politiikan muuttamista!
Mutta sen muuttamiseksi tarvitaan työväenliikkeen kaltaista kokonaisvaltaista ja yhteisöllistä joukkoliikettä.

lauantai 20. syyskuuta 2008

Hoitohenkilökunta ja vanhukset jätettiin omanonnensa varaan


Nyt on sitten bisnesjohtaminen viemässä alkulan pienkodin asukkaat rahastuksen ”alttarille”.
Alkulan pienkodin henkilökunta on vihainen. He saivat lukea lehdestä, että vanhusten hoitopaikat siirtyvät vuodenpäästä uusiin tiloihin, jossa kaksi yritystä tulee tekemään heillä bisnestä. Vaasan kaupunki on kokonaista 160 dementiapaikkaa ulkoistanut.

Tässäkin tapauksessa kuvastuu se miten konserni Vaasaa nyt hoidetaan. Kaupunki ei ollut millään lailla kysynyt henkilökunnan mielipidettä asiasta, eikä edes tiedottanut, vaan henkilökunta sai tiedon mediasta. Tässä siis kirjaimmellisesti henkilökunta jätettiin omanonnensa nojaa.
Hoitajat ovat sitten selvitelleet asiaa ja kuulleet, että Alkulaan tulisi alkoholistien hoitokoti.

Hoitohenkilökunta on harmissaan asukkaiden puolesta, nyt kun heiltä katoaisi kodinomainen asuinympäristö. Nyt vanhukset ovat päässeet Alkulan pienkodissa ulkoilemaan ja puutarhaan poimimaan vaikka marjoja, vapaasti.

Uudessa paikassa nämä vanhukset olisivat sitten, ”kuten tuote tavara kaupan hyllyllä” huoneissaan.
Kyllä voi jo sanoa tämänkin asian johdosta, että inhimillisyys on tipotiessään nykyisessä menossa Vaasassakin. Mutta näinhän se on liike-elämässä, että siellä ei harjoiteta sosiaalitoimintaa.

Tämä ajattelutapa valitsee nyt Vaasa konsernissakin ja kaupungin uusi johtamismalli sitä edelleen vahvistaisi.

Onko nykyiset valtuutetut hyväksyneet Alkulan pienkodin alasajon ja yksityistämisen?

Lähipalvelujen alasajo ja ulkoistaminen pitää nyt kertakaikkiaan lopettaa ja lisätä resursseja Vaasan kunnalliseen palvelutuotantoon.

perjantai 19. syyskuuta 2008

Bisnesjohtaminen ei sovi julkisellesektorille

Nyt on maailmalla ikäviä malleja siitä, mihin johtaa bisnestyylinen toiminta ja johtaminen.

Melkein kaikki eduskuntapuolueetkin ovat hehkuttaneet ”vapaanmarkkinatalouden” mukaisten ratkaisujen, kuten liike-elämän sääntelyjen purkamisen, julkistenpalvelujen yksityistämisen ja ”joustavien” työmarkkinoiden voittokulkua.

SAK:n puheenjohtaja Ihalainen vielä kehtaa esittää koko vaalikauden ajaksi sopimusta palkkojen pitämisesi tietyllä tasolla. Ihalainen edelleen haikailee jatkoa nykymenolle. Eikö hän näe mitä ympärillä ja maailmalla tapahtuu?

Vuositolkulla on saarnattu kuntienkin työntekijöille ”henkilökohtaista vastuuta” ja köyhiä haukuttu heidän ”riippuvuudestaan” yhteiskunnantuesta. Maailmalla suuriraha inuu yhteiskunnalta miljardien halpakorkoisia hätäapulainoja suurfirmojen pelastamiseksi veronmaksajain kustannuksella, jopa sosialisoimiseksi. Samaan aikaan asuntolainahuijauksien uhreiksi joutuneet on ajettu kotoaan.Nyt kannattaa katsoa sillä silmällä, valppaasti Suomenkin nykymenoa, myös Vaasankin ja nähdä esimerkiksi kokoomuksen valheellisen vaalimainonnan taakse.

Nykyinen kriisi kertoo jälleen kerran sen, että ei mitään kestäviä ratkaisuja voida saada aikaan voitontavoitteluun perustuvassa järjestelmässä.

Koko finanssijärjestelmä pitää ottaa pois yksityisten bisnesmiesten käsistä ja kansallistettava demokraattisessa valvovassa olevaksi järjestelmäksi.

Vaasan kaupunkia on myöskin johdettu bisnestyylillä jo vuosia. Hallintokunnat on alibudjetoinnilla pakotettu jatkuvasti tulemaan toimeen vähemmillä resursseilla ja sitä kautta kasvattamaan Vaasa konsernin voittoa ”säästöjä”.

On tietenkin eri asia, jos yksityinen bisnes vastaa omista tappioistaan, mutta jos yhteiskunta joutuu niistä vastaamaan, se ei ole oikeudenmukaista ollenkaan.

Julkiselle sektorille ei pidä tuoda tuollaista järjestelmää tai ajattelutapaa ollenkaan. Suomalainen hyvinvointimalli on toiminut hyvin vuosikymmeniä, mutta nyt kun bisnestyylinen ideologia on tuotu julkiselle sektorille on koko hyvinvointipalvelujärjestelmä ja tuotanto vakavassa kriisissä.

Kyllä alkaa olemaan aika Vaasassakin luopua bisnestyylisestä hallinnostaan ja palata kunnalliseen demokratiaan, jossa valtaa käyttää edustuksellinen demokratia ja asukkaiden etuja toteuttaen.

Vaasan suunniteltua kaupunginjohtamistakin pitää ajatella sillä silmällä ja virkakoneiston tulee toteuttaa edustuksellisen ja poliittisen vallantahtoa.

Virkakoneisto pitää erottaa edustuksellisesta vallasta, koska virkakoneiston pitää toteuttaa asukkaiden ja poliittisen vallantahtoa. Nykymenossa tämä on mennyt sekaisin ja on muodostunut sellainen, niin sanottu ylätason eliitti, joka käyttää ”jumalanvaltaa” kunnassa.

Pormestarimalli vain jatkaisi tätä ”pyhää” virka ja poliittisen eliitin valtaa kunnassa.

Nyt on aika palauttaa lähipalvelut takaisin asukkaille, jotka he ovat menettäneet bisnestyylisen johtamisen vuoksi!

tiistai 16. syyskuuta 2008

Vaasaa johdetaan bisnestyylillä

Elinkeinopolitiikka ja kaavoitus on jo kehitysjohtaja Pitkämäen alaisuudessa toiminutkin bisnestyylisesti. Samaa ajattelua tukee uusi organisaatio VASEK Oy, joka hoitaa elinkeinopolitiikan, markkinoinnin sekä aluekeskusohjelmat ja erilaatuisia projekteja. VASEK:n Oy:n kautta on edustuksellinen demokratia täysin ulkona näiden asioiden osalta, vain kaupunginjohtaja Lumio hoitelee siellä Vaasan asioita. Valtuusto saa pintapuolisia tiedotteita muutaman kerran vuodessa.

Sosiaali, terveys ja sivistystoimien alueella on yhdistetty sosiaali ja terveystoimi yhden lautakunnan alaisuuteen. Vuoden 2009 alusta siihen tulee vielä Laihian, Vähäkyrön perusterveydenhuolto ja osa sosiaalitoimesta mukaan. Myös koulupuolella on hallintoa keskitetty II:n asteen koulutukset ovat yhdenlautakunnan alaisena, kuten varhaiskasvatus ja perusopetuskin.Tekninenvirasto on myös lakkautettu ja nyt tekninen toimi muodostuu 10 tulosalueesta kuten konserniajattelussa bisnestyylisesti ajatellaan.

Uusliberalismi on muuttanut 1995 kuntalakia siten, että kunta voi johtosäännöillään, jos tähän löytyy poliittista tahtoa, muuttaa lautakunta ja virkarakennettaan melkein miten vain.

Vaasassa on ollut kuten edustukselliseen demokratiaan hyvänä mallina kuuluukin hyvin lauta -ja johtokuntia, joiden kautta on voitu käyttää kunnallista demokratiaa.Mutta jo vuosia jatkunut asioiden siirtäminen”delegointi” virkakoneistolle ja virkamiehille on syönyt kunnallista demokratiaa asioihin vaikuttamisen osalta. Tätä nyt sitten käytetään hyväksi lautakuntien lakkauttamisessa, kun niiden asiat ovat siirtyneet virkamiehille.

Edelleen ollaan asioita suunnittelu -ja yleisjaostolta siirtämässä virkamiehille ja uudelle tukipalvelulautakunnalle. Suunnittelujaosto muuttuu kaupunkisuunnittelujaostoksi. Pääosa nykyisen teknisen lautakunnan asioista siirtyy tälle uudelle jaostolle ja tämän jälkeen koko tekninen lautakunta lopetetaan. Ja näin nämä kaksi lautakuntaa häviävät, samoin pienenee edustuksellisen demokratian tila.

Kunnalliset liikelaitokset saavat omat johtokunnat, jotka ovat henkilömäärältään samat kuin vanhatkin.

Korkein virkamiesjohto edelleen myös keskittyy siten, että kaupunginhallituksen alaisen on vain kaupunginjohtaja ja hänen alaisenaan muut johtajat.

Tältä osin kuntakonserni Vaasa tuleen entistäkin enemmän muistuttamaan ja toimimaan yksityisen yrityksen kaltaisesti. Vaasa yrityksen johdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (toimitusjohtaja).

Tätä nykyistä konsernihallintoa eivät oikeistopuolueet vastusta vaan päinvastoin, se on heille välinen murtaa koko julkinensektori perinteisestä yhteiskunnallisesta poliittisesta ja julkisesta ohjauksesta taloudelliseen ohjaukseen.

Nyt sitten, jos tämän uusi malli menee poliittisesta päätöksen teosta läpi, ohjaavat hallinnolliset ja taloudelliset prosessit entistä vahvemmin Vaasa konsernin toimintaa. Edustuksellinen demokratia vikisee vierestä, niin kauan kun löytyy poliittista voimaa ja ohjausta lähinnä punavihreästä vasemmistosta, tämän nykyisen menon muuttamiseksi edustuksellisen demokratian suuntaan takaisin.

lauantai 13. syyskuuta 2008

Optioikeus kenkää antaneen yhtiön osakkeisiin

SDP:n varapuheenjohtaja Ilkka Kantola tarjoaa irtisanotuille työläisille optio-oikeutta

Siinä Kantola on oikeassa, että työläisiä irtisanotaan, ei sen takia etteikö suuryritykset kannata, vaan sen johdosta, että osakkeen omistajien ja ostajien arvonnousun odotukset kasvaisivat.

Mutta Kantolan esitys työttömyysoptioista on jo entiseltä pappismieheltä todella törkeä esitys irtisanotuille työläisille.

Että irtisanotut työläiset saisivat oikeuden ostaan sen yrityksen osakkeita, joka on heidät heittänyt ulos, irtisanomista seuraavan viiden vuoden aikana. Sen lisäksi olisi irtisanotuilla työläisillä myös oikeus myydä optionsa markkinahintaan. Jo on härski esitys, voi sanoa että törkeä.

torstai 11. syyskuuta 2008

Kuntien lähipalvelujen puolesta

Tulevilla kunnallisvaaleilla on poikkeuksellisen suuri merkitys Vaasalaisille asukkaille. Kunnalla on perinteisesti ollut keskeinen osuus yleisten, jokaiselle kuuluvien perusoikeuksien ja palvelujen toteuttamisessa. Nyt kunta- ja palvelurakenteiden muutokset, kilpailuttaminen ja yksityistäminen myllertävät koko tätä hyvinvointimallia. Jokaisesta meistä riippuu, kuljetaanko hyvinvointikunnan vai markkinakunnan suuntaan.


Kyse on siitä, supistuvatko lähipalvelut, yksityistetäänkö kunnallisia palveluja ja keskitetäänkö päätösvalta entistä pienempään piiriin? Vai kehitetäänkö julkisia palveluja asukkaiden tarpeiden mukaan, parannetaanko kuntien työntekijöiden asemaa, muutetaanko kunnallisverotus oikeudenmukaisemmaksi ja lisätäänkö asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia? Kyse on myös siitä, miten kunnissa vastataan uusiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi, vanhusten palvelujen kasvavat tarpeet, riittävän henkilöstön turvaaminen suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, asumisen ja rakentamisen kustannusten hillitseminen sekä ilmastonmuutos.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet mukana heikentämässä kunnallisia palveluja. Ne perustelevat linjaansa tarpeella säästää ja tehostaa, vaikka rahaa on Suomessa enemmän kuin koskaan ja vaikka kunnissa on tehostettu ja taas tehostettu vuosi toisensa jälkeen.

Eduskuntapuolueet ovat yksimielisesti hyväksyneet puitelain kunta- ja palvelurakenteiden muutoksesta, jolla karsitaan lähipalveluja, lisätään kilpailuttamista ja laajennetaan yksityistämistä. Muodostamalla laajempia palvelujen järjestämisen yksiköitä ja liittämällä kuntia yhteen, ne luovat suurille palvelualan yrityksille markkinoitta, joissa voitot ovat helpompi saavuttaa.

Hanke on osa oikeistolaista politiikkaa, jolla lisätään eriarvoisuutta, kavennetaan asukkaiden ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

Me tarjoamme SKP:ssä tälle nykymenolle todellista ja ennen kaikkea rehellistä vasemmistolaista vaihtoehtoa. On lopetettava terveys- ja sosiaalipalvelujen heikentäminen Vaasan lähiöissä ja palautettava Ristinummen ja Gerbyyn sosiaalipalvelut takaisin.

sunnuntai 7. syyskuuta 2008

Vaasan kaupunginhallituksen viisi jäsentä vaatii oikaisua Biskajan kiinteistöt Oy saaman lahjanosalta

Vaasalaiset poliitikot ovat näin ennen kunnallisvaaleja saamassa RG-Linen tapaisen sotkun. RG-Line asiassa vaasalaisten veronmaksajien varoin pelastettiin yhtiö. Kaupunki oli käynnistänyt RG-Linen pelastusoperaation jo ennen kuin mitään pyyntöä oli yhtiöstä saapunut!

Sama kaava on toistumassa nyt Airaksinen Capital Oy:n osalta (Matkakeskus) kun korvauksia aiotaan jakaa kaupungin kassasta ilman korvausanomusta ja perusteluja.

Vaasan kaupunginhallituksen viisi jäsentä oli yrittänyt palauttaa Airaksinen Capital Oy:n asian uuteen käsittelyyn, mutta olivat jääneet äänin 5-6 vähemmistöön. Nyt sitten nämä viisi KH:n jäsentä on jättänyt kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallituksen kokouksessa oli tullut esille, että edellinen apulaiskaupunginjohtaja oli neuvotellut Airaksinen Capital Oy:n edustajan kanssa ”sopimuksen tarkennuksen”, jota ei ole päätöksenä kirjattu eikä tuotu monijäsenisen elimen käsittelyyn.

Löytynyt ”sopimus” koskee Matkakeskuksen uusien odotustilojen rakentamista ja vanhaan asemaan tehtyjen muutostöiden kustannusten jakoa.

Lainvoiman saaneen sopimuksen mukaan kumpikin osapuoli maksaa omat kustannuksensa. Matkakeskuksen projektipäällikön mukaan Airaksinen Capital Oy:n osuus hankkeesta on ollut noin 380.000 €. Tämän summan sijasta Airaksinen Capital Oy:n maksettavaksi neuvoteltu summa on ”sopimuksen” mukaan 250.000 €.

Alihinnan osalta on kysymyksessä 130.000 € lahja, jonka antamiseen apulaiskaupunginjohtajalla ei ole kaupungin puolesta ollut valtuuksia. Näin toteavat viisi kaupunginhallituksen jäsentä oikaisuvaatimuksessaan.

Tähän se on bisnesjohtaminen vienyt Vaasan kaupungin. Kaupunginjohtaja on mukana erilaisissa elinkeinoelämän projekteissa, kuten Vasek ym. Kaupungin kaavoituskin on pyörinyt vaasalaisen elinkeinoelämän uusien bisneksien ympärillä, joista on vaasalaisessa info blogissa ollut keskustelua paljon.

Isojen kauppakeskuksien liikenne järjestelyt ovat vallan mahtavasti hoidetut. Uusia teitä on rakennettu, että asikasvirta pääseen kauppakeskuksiin sujuvasti.
Kaupallisuus on ollut määräävä tekijä varsinkin keskustan kehittämisessä.
Tässä voi kysyä sitten, että mikä on Vaasan omien kiinteistöjen kunto ja missä kunnossa ovat lähiöiden tiet?

sunnuntai 31. elokuuta 2008

Uusijulkinen johtaminen sai kolauksen Vaasassa

Vaasan kaupunki luopuu kolmen vuoden jälkeen tilaajatuottajamallista. Sitä kokeiltiin katu, -kiinteistö ja vihertoimessa. Suurimmaksi ongelmaksi koitui se, että palvelujentuotanto ja tilaajat eivät kohdanneet sekä voiton tulouttaminen keskushallinnonkassaan esti sen, että tuottoa ei voinut käyttää katujen kunnossapitoon ja muuhun varsinaiseen toimintaan.

Vaasan koko ja palvelumarkkinat olivat liianpienet tilaajatuottaja mallille. Tässä yksi syy siihen mitä varten kuntia pitää yhdistää.
Systeemiin olisi pitänyt myös palkata lisää henkilökuntaa toimiakseen kunnolla. Nyt sitten kun toiminta palautetaan pärjätään nykyisellä henkilömäärällä. Eli se niistä säästöistä, mitä tilaajatuottaja mallin kauppiaat lupaavat.

Vaasassa oli laskettu plussat ja miinukset tilaajatuottaja mallista ja tulos oli ollut miinusmerkkinen.

Toisaalta edelleen katu, kiinteistö ja vihertoimi toimivat tulosohjauksella, kuten ovat toimineet Vaasa konsernissa aikaisemminkin. ”Sisäinenyrittäjyys” on ollut käytäntöä Vaasassa vuodesta 1991 asti, jos nyt ihan oikein muistan. Veromarkoilla näin tehdään tulosta tai säästöjä kuin yksityisessä bisneksessä.
Haetaan palvelujentuotannosta säästöjä, samalla tavalla kuin yksityinen pääomakin, joka jakaa säästöt osakkeenomistajille.

Kun taas kunnallisesta palvelutuotannosta saadaan nipistettyä veromarkkoja ”säästöjä” pois voidaan ne sitten valtionkautta jakaa verohelpotuksina varakkaille , kuten nykyinen hallituskin tekee.

lauantai 30. elokuuta 2008

Kunta pitäisi olla sen asukkaita varten

Laihian valtuusto oli torjunut 25.8.08 Vaasan seudun kuntaliitosselvityksen äänin 19-8. Näyttää siltä, että aika on tehnyt sen, että maanhallituksen kuntakuprua on alettu ajatella, mihin se tulee johtamaan.
Vaasalle Laihian päätös antaa suuntaa mihin valtuutettujen pitää nyt panostaa ja unohtaa koko kuntakupru. On alettava kelaamaan takaisin lähipalveluja, parantamaan niiden saatavuutta ja laatua.

Koko keskusta oli vastustanut Laihialla osallistumista selvitykseen. Demarit kannattivat kaikki, osa kokoomusta ja vasemmistoliiton yksi edustaja. Missä seurassa olivat vasemmiston edustajat?

Selvitykseen osallistumisen puolesta puhuneet epäilivät Laihian joutuvan sivuraiteille, ellei mukaan lähdetä. Sama selitys tai uhkaus näyttää olevan, joka kunnassa.

Laihian valtuuston päätös tarjoaa kuntavaaleihin selkeän linjan, miten kuntien palvelutuotantoa pitää nyt hoitaa. Lähipalvelut kuntoon ja niitä kehittämään asukkaiden näkökulmasta.

Laihian kunnanjohtaja Hilkka Annola on osallistunut kiitettävällä tavalla kunnan asukkaiden etujen puolesta ja näin tukenut Laihialaisten lähipalvelujen säilymistä. Tässä on mallia Vaasan pomolle Lumiolle.

Laihia on mukana Vaasan ja Vähäkyrön kanssa perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa. Yhteistyötä tottakai pitää olla kuntien ja kuntalaistenkin välillä. Yhteisöllisyys on todella tärkeä asia ja vaihtoehto nykyiselle uusliberalistiselle politiikalle, joka alkaa kylläkin jo jäämään taka-alalle.
Työssäkäyntialueella on yritetty painostaa valtuutettuja kuntaliitoksiin.
Mutta se on aika itsekäs argumentti ja kuvaa hyvin tämän ajan henkeä. Ei sillä ole mitään merkitystä missä itse kukin käy työssä ja asuu, kun vain on työtä tarjolla. Samaa suomea se on Laihia kuin Vaasakin. Kuntien verotulojen tasauksella hoidetaan, että jokainen kunta omaa resursseja sen verran, että pystyy hoitamaan palvelut kuntalaisilleen.

Nykyään kun tärkein asia valtaeliitille on raha ja yritysmaailmasta omaksuttu bisnesajattelu, mitä isompi kunta sitä isompi raha määrä.

Nyt pitää kunta organisaation ohjaus kääntää toisinpäin eli kuntalaisen näkökulmasta.
Kuntien ja Valtion raha on yhteisöllistä eli meidän kaikkien omaisuutta ei siis yksityisen ihmisen pääomaa.

sunnuntai 24. elokuuta 2008

RAUHA YSTÄVYYS JA SOLIDAARISUUS

Kiina näytti olympialaisten päättäjäisissä jälleen sellaista mihin vain yhteisöllisyyttä korostava yhteiskunta pystyy. Joukkovoima oli pääteema, kuten pitääkin olla kommunistien johtamassa yhteiskunnassa. Ei henkilökeskeisyys mikä on taas kapitalismiin kuuluva ilmiö.

Olympialaiset ja osallistuneiden urheilijoiden rauhanomaiset kisailut olivat tyrmäys militarismille.
Vaikka alussa Georgian tapahtumat, jotka olivat ajoitetut juuri Olympialaisten alkuun ikävällä tavalla haittasivat rauhantapahtuman alkua.

Kommunistisen puolueen punainen väri oli näkyvästi esillä Pekingin olympialaisissa.

Kiina näytti todella hyvää mallia olympialaisten järjestelyjen osalta, miten maailman kansojenasioita pitää hoitaa. Siinä ei tarvita ohjusasemia eikä muitakaan pommeja.

Ja se oli todella hyvä asia, että yhtään terroritekoa ei häirinnyt olympialaisten kulkua. Tämäkin oli isosaavutus Kiinalaisilta isänniltä, jotka olivat vastuussa siitä, että kaikki sujuu hyvin.

Kenellekään ei jäänyt moitteensijaa Kiinan olympialaisten järjestelyistä totesivat selostajat TV lähetyksessä päättäjäisistä.

Päättäjäisten lopuksi saatiin ensimakua Lontoon tulevista olympialaisista.

tiistai 19. elokuuta 2008

Leikkaajat panevat nyt terveyspalveluja kuntoon

Vaasan terveyspalvelut kuntoon, julisti 19.8.08 kokoomuksen valtuutettu Seppo Rapo pohjalainen lehden mielipide sivulla. Vaalit lähestyy ja vääristely alkaa. Seppo on ihan itse hyväksynyt kaikki ne säästötoimenpiteet mitä on tehty menevällä valtuustokaudella.

Joka valtuusto vuosi on leikattu terveyspalveluista ja nyt julistaa Seppo Rapo, että Vaasan terveyspalvelut kuntoon. Hän sanoi jopa kirjoituksessaan, että seuraavan valtuuston on lisättävä lääkärinvirkoja.

Ei varmaankaan kukaan asukas Vaasassa vastusta, jos terveyspalvelujen laatua ja saatavuutta parannettaisiin. Mutta kokoomuslaisten linja on, että kunnan ei saa tuottaa palveluja, vaan niiden tuottaminen pitää siirtää yksityisitselle pääomalle.

Nyt näyttää siltä kun vaalit lähestyy siirtyy kokoomus reilusti "vasemmalle" ja yksityistämisestä puhuminen jätettään vaalien jälkeiseen aikaan.

Kunnallisvaalien läheisyys ei vaikuttanut oikeiston intoon nostaa terveyskeskusmaksuja

Vaasan sosiaali -ja terveyslautakunnalta hyvä päätös 4.9 oli äänin 7-6, olla nostamatta maksuja. Tässä muutamia päiviä sitten Pohjalaisessa kokoomuslainen Seppo Rapo oli Vaasalaisten terveyspalvelujen parantamisen kannalla, mutta nyt hän äänesti muiden oikeistolaisten kanssa taksojen korotuksen puolesta.
Vasemmisto oli yhtenäisesti korotuksia vastaan. Aika näyttää käveleekö Vaasan kaupunginhallitus lautakunnan päätöksen yli.

Valtiovalta tulee vuoden vaihteessa laskemaan valtionosuuta sosiaali- ja terveysmaksujen korotusta vastaavasti eli painostaa kuntia maksujen korotuksiin. Tällä hallitus yrittää muuttaa kuntapalvelujen rahoitusta maksupainotteiseksi ja murtamaan näin julkistapalvelutuotantoa.

sunnuntai 10. elokuuta 2008

Autokauppaa puistossa

Luin hyvän kirjoituksen vaasalaisesta info blogista, jossa kerrotiin Vaasan Palosaarella olevasta puistosta, joka on tupaten täynnä henkilöautoja.

Kaunisalue on todellakin pilattu autokaupalla. Eikö rahanahneudella ole enää mitään väliä, viis ympäristöstä kun vain bisnespyörii!

Erikoista on myös se, että tähän eivät ole kaupunginviranomaisetkaan puuttuneet, heidän tehtäviin kuuluu valvoa ympäristöä ja antaa korjausmääräyksiä epäkohtien korjaamiseski.

Asuntomessut ovat loppumassa ja tämä pukinkulman puisto jäi siistimättä, muut puistot siistittiin ennen messuja hyvään kuntoon.

sunnuntai 3. elokuuta 2008

Esimerkki uusliberalistisesta ideologiasta

Pohjalaisessa kirjoitti eräs vaihto-oppilas, miten Chilen koulujärjestelmä on ajautunut kriisiin. Chilessä aloitettiin nykyinen uusliberalistinen politiikka. Siellä hajautettiin koko koulujärjestelmä, joka siirrettiin markkinoiden varaan ja valtio verorahoituksesta kokonaan luovuttiin.

Chileen tuli tätä kautta kolmentyyppisiä kouluja, kunnallisia, yksityisiä ja tuettuja yksityisiä.

Eroavaisuudet yksityisen ala -ja yläasteen välillä ovat isot sekä rahoituksen, että opetuksen osalta.

Julkiset koulut ovat ilmaisia, kun taas yksityiset maksavat vielä valtion tuen jälkeenkin oppilaille lukukausimaksuina.

Tämä sitten synnyttää eriarvoisuutta lapsuudesta asti, koska yksityisiin kouluihin on varaa vain rikkailla. Määrällisesti nämä yksityiset kouluttavat vain 8,2 % Chilen oppi-ikäisistä nuorista,

Käytännössä vain yksityisten koulujen opetus on laadullisesti hyvää, ja jollei nuori käy yksityistä ala- ja yläastetta, on hänen pääsynsä yliopistoihin hyvin vaikeaa. Tämä jättää 90 % nuorista ilman kuonollista kouluttautumismahdollisuutta.

Vaikka Chilellä on Latinalaisen Amerikan korkein bruttokansantuote on sen koulujärjestelmä uusliberalistisen politiikan kautta ajautunut Afrikan maiden tasolle.

Chilen koulutus on liiketoimintaa

Vuonna 2004 raportoi OECD, että Chilen koulutusjärjestelmä on ”tietoisesti rakennettu sosiaalisen luokan mukaan”. Onkin todettu, että Chilen koululain mukainen koulutus muuntaa koulutuksen liiketoiminnaksi ja näin synnyttää epätasa-arvoisuutta lapsuudesta asti.

Matematiikan osaaminen on mennyt niin alas, että perusasiat tuottavat ongelmia oppilaille.

Chilen valtion pitäisi investoida huomattavia summia, että opetuksen taso täyttäisi minimivaatimukset, totesi vaihto-oppilas kirjoituksessaan.

Chilen nykyinen tilanne kuvastaa, että uusliberalismi on tullut tiensä päähän tällä kertaa. Se alkoi Augusto Pinochetin sotilasvallankumouksen jälkeisessä Chilessä, siellä Chicagon yliopistossa koulutetut ekonomistit pääsivät toteuttamaan laajamittaista yksityistämis- ja sääntelyn purkamisen (deregulaatio) ohjelmaa.

Suomalainen eliitti, se vielä jaksaa uskoa uusliberalismiin. Kuntien yhdistäminen, jossa talous ja raha on tärkeintä on juuri vastaavaa talouden hoitoa kuin on ollut Chilessä. Suomessakin on jo esimerkkejä, siitä miten uusliberalistinen politiikka on heikentänyt ihmisten palveluja kunnissa.


sunnuntai 8. kesäkuuta 2008

Vaalirahoitus sotkut kuvastavat edustuksellisen demokratian kriisiä

Vaalirahoitus sotkut ovat hyvin kuvaannollinen tilanne siitä, kun puolueet ovat irtaantuneet jäsenistöstään. Tilanne puolueissa on kääntynyt nurin päin. Puolue-eliitti asettaan itse itselleen tavoitteet ja ohjelmat. Rahoituksen se hankkii muualta kuin jäsenistöltään.

Puolue-eliitit elävät omaa elämäänsä, jossa tärkein asia on säilyttää omat elitistiset kuvionsa.
Kun jäsenistö on saanut tarpeekseen jatkuvista katteettomista lupauksista on jäsenistö jättäytynyt sivuun maksumiehen roolistaan.

Tämän aukon ovat sitten rahamiehet oivaltaneet. Porvaristo on tukenut niitä poliitikkoja, jotka ovat olleet kiinnostuneita ajamaan rahamiesten asioita ja yhteistyötä heidän kanssaan.

Tästä toiminnasta on kaikkein pahin asia se, että porvaristo on saanut vasemmiston hajalle.
SKP kokonaisena puolueena saatiin hajalle. Hajottavana tekijänä oli juuri se, että vasemmisto alkoi ajamaan oikeistolaista politiikkaa, joka sitten aiheutti sisäistä eripuraa vasemmalla.

Muistan hyvin sen ajan kun tulin 1977 mukaan suomalaiseen politiikkaan. Silloin kuulutettiin yhteistyökykyisiä tovereita ja että on osattava tehdä kompromisseja. Samoin pienemmän pahan politiikka oli teema, jolla hyväksytettiin heikennyksiä peruspalveluihin.

On pitkänajan tulosta nykyinen tilanne puolue-eliitissä. Puolueisiin vaikutti myös sosialismin ja erityisesti Neuvostoliiton kaatuminen. Vasemmisto kaatui tämän jälkeen porvariston syliin ja menetti uskonsa ideologiaansa.

Mitä heikompi on puolueella yhteys jäsenistöön, sitä helpompi on harjoittaa lahjontaa ja ottaa lahjuksia vastaan. Myös henkilöpolitiikka helpottaa lahjontaa ja lahjuksien vastaan ottamista.

Keskustapuolue on myös menettänyt perinteisen kannattajakuntansa maanviljelijät ja sitä kautta puolueen rahoitusta on paikattu pääomapiirien kautta.

Oikeistopuolueiden saamat vaalituet eivät ole mikään ihme, koska yritykset ja suuriraha ovat kautta aikain rahoittaneet oikeistopuolueita.

lauantai 7. kesäkuuta 2008

Uomaansa hakeva vasemmistolaisuus sai mahdollisuuden

Vielä uomaansa hakeva uusi vasemmistolaisuuden nousu sai mahdollisuuden nousta haastamaan uusliberalismia Suomessa.

Onko nyt viimein SDP:ssä Lipposen ja Heinäsenkin edustama oikeistolaisuus tältä osin historiaa? Nyt siihen näyttää ainakin henkilötasolla olevan mahdollisuudet. Nyt vain olisi se tärkein eli poliittinen puoli saatava reilusti vasemmalle.

Sdp johtoon nousi Jutta Urpilainen, joka aikoinaan oli vahvasti vasemmistolaisen Erkki Tuomiojan tukijoukoissa. Oikeistolaiset olivat aika heikoilla puheenjohtaja valinnassa. Tuomiojan linjaa edustavia oli kolme ehdokasta ja yksi heistä sitten valittiin. Mia-Petra Kumpula-Natri, joka edustaa puhtaasti Lipposlaista oikeistoa, jäi kauas taakse.

Nyt on koko vasemmiston lähdettävä yhteiseen taistoon suomalaista uusliberalismia vastaan.
Se tarkoittaa hyvinvointipalvelujen tuottamisen palauttamista kuntien hoidettavaksi ja laitettava jarrut yksityistämiselle. Se tarkoittaa myös kunnallisen demokratian palauttamista kuntalaisille ja luottamushenkilöille. Jo riittää virkavaltainen ja konsulttien johtama kuntien alasajo ja markkinoistaminen.

Suomen historian kipupisteet

On aika tuoda suomalaisen historian kipupisteet esiin. Euroopassa on näiltä osin tapahtunut paljon myönteistä. Viimeksi Espanjassa valtiovalta tuomitsi fasistisen Frangonajan tapahtumat.

Suomalaisen historian yksi kipupiste on vuoden 1918 tapahtumat. Toinen on liitto fasistisen Saksan kanssa. Nuo ajanjaksot 1918-1944 olivat puhdasta porvariston terroria työtätekevää kansaa kohtaan.

Tammisaareen muistotapahtumassa 14.6.08 avataan vuoden 1918 kipupistettä. Tähän tilaisuuteen osallistuu Presidenttimme Tarja Halonen.

Tammisaaren tilaisuutta edeltää punalippujen muodostama historiallinen kulkue joukkohaudalle.

Tammisaaressa esiintyy Riihimäen työväenyhdistyksen soittokunta, tervehdyspuheen pitää SAK:n Rautatieläisten liiton puheenjohtaja Mauri Lunden, työväenlaulujen esittää Reijo Frank ja tasavallan presidentti Tarja Halonen puhuu.

Tämän jälkeen Työväen puolueet ja ammatilliset keskusjärjestöt laskevat seppeleet.

perjantai 23. toukokuuta 2008

Mätä kapitalismi odottaa kaatajaansa

Puolueiden irtautuminen kansalaisista, politiikan yhä tiiviimpi alistuminen pääoman eduille, vaalimainonnan jatkuva kallistuminen ja kolmen suurimman, lähes samanlaisen puolueen kilpailu vaaleissa, puoluetuen paisumisesta huolimatta on avannut bisnesmiehille otolliset markkinat.

Yksityistäminen näkyy nyt melkein kaikessa tässä ajassa. Kun puolueet menettävät jäseniään ja sitäkautta taloudellinen pohja kapenee, astuvat bisnesmiehet esiin.

Laillakaan ei välttämättä saada hämäräperäistä vaalirahoitusta pois, jos ei politiikan sisältö muutu ja kansalaisten luottamus puolueisiin kasva.

Vain USA:ssa toimii porvariston diktatuuri vielä avoimemmin kuin Suomessa, joka toimii aukottomimmin ja ilman verhoja. Esimerkkinä käy nykyiset pressanvaalit, joissa suuriraha ja valtamedia pelaa saumatonta valtapeliä.

Ay-liikkeen tuki on aivan eri juttu kuin bisnesmiesten, joiden tavoitteena on voitontavoittelun edistäminen. Ay-liikkeen tuki edellyttää edustajia valituksi tullessa, että ajaisivat työntekijöiden etuja ponnekkaasti, ei siis bisnesedut.

Nyt ollaan todella demokratia syvässä rappio tilassa ja korruption suossa. Erityisesti tilanteen parantuminen odottaa vasemmistolaisen politiikan huomattavaa paranemista. Presidenttimme Tarja Halosen hyvän kannanoton hämärämiesten vaalirahoitusbisneksestä, pitäisi panna vauhtia myös vasemmiston uudelleen nousuun todelliseksi vaihtoehdoksi suurelle rahalle ja oikeistolle.

lauantai 17. toukokuuta 2008

Suomalainen oikeisto juhli vapaussotiaan Helsingissä

Suomalainen suuriraha (oikeisto) esittää sovintojuhlia 1918 vapaussodan muistamiseksi. Suomalaisella työväenliikkeellä ei ole mitään syytä mennä tähän oikeistolaisten sovintoesitykseen mukaan. Kertakaikkiaan riistäjien kanssa se on sulamahdottomuus eli tuli ja vesi ei sovi yhteen.

Niin kauan kun maassa on kapitalistinen riistovalta, ei silloin eikä nytkään ole mitään edellytyksiä sovintoon, suomalaisen suurenrahan ja poliittisenoikeiston kanssa, vasemmistolaisella työväenliikkeellä.

Pohjalainen uutisoi 17.5.08 näyttävästi oikeistolaisten vapaussota juhlista Helsingissä, jossa oli puhunut akateemikko Päiviö Tommila, hän oli sanonut, että suomi olisi käynyt kolme vapaussotaa. Ensimmäinen olisi ollut 1808-1809 kun ei vielä itsenäinen Suomi irtautui Ruotsin vallan alta ja tuli sen jälkeen osaksi Tsaarin Venäjää.

Toinen olisi sitten ollut kun Suomi oli saanut itsenäisyytensä Lokakuun vallankumouksen jälkeen syntyneeltä Sosialistiselta Neuvostoliitolta. Toisaalta se ei kylläkään heti kelvannut suomalaiselle oikeistolle, vaan he hakivat Saksasta suomeen prinssiä. Suomalaisen oikeiston haaveet monarkiasta kuitenkin kaatui kun saksan keisarinvalta luhistui.

Kolmas olisi sitten se kaikkein irvokkain sota, jonka Tommila panee samaan vapaussota käsitteeseen vuosien 1939-1944 osalta, jolloin suomalainen oikeisto tavoitteli suursuomea yhdessä natsien ja Hitlerin kanssa eli olivat yhteistyössä fasistien kanssa.
Tavoitteena oli Mannerheimin pakkomielle kukistaa bolsevistinen valta Neuvostoliitossa. Hehän kuvittelivat Neuvostovaltaa savijaloillaan seisovaksi, joka noin vain voidaan kukistaa. Mutta toisin kävi suomalainen porvaristo sai kunnolla turpiinsa, josta he ovat vasta nyt selviämässä, kun vanha oikeistokaarti on jo haudassa.
Tässäkään yhteydessä ei ole todellakaan mitään sovinnon aihetta oikeiston ja vasemmiston välillä.

Vapaussota käsite on oikeistolaisille selvästi poliittinen ja vallanväline. Taustalla on Venäjän pelonkäsite, jolla he pelaavat ja hämäävät kansaa.

Presidentti Tarja Halonen ei osallistunut oikeiston vapausjuhliin. Juhlissa ei myöskään ollut yhtään edustajaa vasemmalta ja hyvä näin.

Työväenliikkeen olisikin jo korkea aika alkaa myös juhlimaan työväenliikkeen suurta vallankumoustapahtumaa vuodelta 1918, jolloin oli todella lähellä, että ei suomalainen suuriraha menettänyt valtaansa riisto-oikeuteensa. Suomalaisen vasemmiston on siis palattava tässäkin asiassa juurilleen ja alettava myös muistella historiaansa myönteisessä valossa.

Vasemmistolla ei todellakaan ole mitään hävettävää suomen kansalle, vaan päin vastoin.
Vasemmisto on taistellut kansan elämisen oikeudesta tässä maassa, koko historiansa ajan ja vastassa on aina ollut oikeisto ja suuriraha. Vasemmisto on siis vastavoima kapitalistien vallalle ja on näin ollen todellakin sovittamattomassa ristiriidassa keskenään.

lauantai 10. toukokuuta 2008

Myyräntyö maamme itsenäisyyden murentamiseksi jatkuu

Kokoomuksen ja oikeastaan koko oikeiston hakeutuminen kansainvälisen suurenrahan, sotilaallisen ja poliittisen selkänojan hakemiseksi jatkuu. Suuriraha ei luota Suomen kansaan ja siis pelkää kansaa edelleen, kuten se on tehnyt aikaisemminkin.

Sanomalehti Pohjalaisen toimittaja Matti Peltokangas astui 10.5.08 puolustusministerin Nato-huutokuoroon. Peltokangas jossittelee lehdessään Pohjoismaiden linjasta Naton-suuntaan, kuten teki puolustusministeri (kok.) Häkämieskin.

Peltokankaan artikkelin lopussa oli huipennus, kun hän kysyy, että muistaako joku, että Nato olisi joskus uhkailut tai haastanut riitaa ja vastaa itse, että EI.

Suomi, EU&NATO

Suomi on ollut historiansa ja itsenäisyytensäkin aikana suurvaltojen pelinappulana aina vuoteen 1945 asti. Maamme porvaristo on aina ollut liitossa suurenrahan ja sen valtaeliitin kanssa. Aatelisto, porvaristo, virkakoneisto ja upseeristo palvelivat uskollisesti kulloistakin emäsuurvaltaa ja hyötyi siitä. Venäjän Tsaarin vallan tuen menetys oli iso muutos, kun koko hallinto meni alta pois.

Sen jälkeen porvaristo hakeutuikin Saksalaisen pääoman kanssa yhteistyöhön ja aina Natsien kanssa käytyyn sotaan asti.

Tämän jälkeen maamme itsenäisyys on ollut huomattavasti lujemmalla pohjalla kuin aikaisemmin. Mikä johtui siitä, että oikeisto hävisi sotansa ja maailmaan muotoutui vahva sosialististen maiden liittoutuma. Samoin eri maiden vasemmistolaiset puolueet nousivat valtaan.

Suomen kansa oli myös vahvasti rauhanpolitiikan puolesta ja sotimisia vastaan.

Mutta oikeistolaisten pyrkimykset vahingoittaa maamme itsenäisyyttä olivat silti edelleen kovat. Oli asekätkentää ym. vastaavaa, jopa Kekkostakin yritettiin useamman kerran kammeta vallasta maamme ulkopoliittisen linjan muuttamiseksi.

Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti totaalisen ryntäyksen länteen, ensin EY:n (EU) ja EMU:n.

EU:n kautta sitten Naton militaristisiin sotilasoperaatioihin mukaan.

Nyt ollaan sitten siinä vaiheessa, että oikeisto ja suurpääoma ajaa suoraa Nato-jäsenyyttä.

Nato on USA:n johtama sotilasliitto, imperialismin iskunyrkki. Natolla on globaali sotilasdoktiiri, se on tunkeutunut tukikohtineen oman alueensa ulkopuolelle ja käy sotaa eri puolilla maailmaa.

Sen päätehtävä on maailman luonnonvarojen ja energiareiteistä käytävä taistelu rikkaan maailman puolesta. Tätä siis nimitetään niin Natossa kuin EU:ssakin hämäävästi ”puolustukseksi”, jotta ihmiset luulisivat, että kyse on oman alueen ja jäsenmaiden puolustamisesta. Joten ei ole ollenkaan ihme, että Nato kelpaa suomalaiselle suurpääomalle selkänojaksi.

Nyt on todellakin hetki vahvalle rauhaliikkeelle olemassa. Militarismi tarvitsee poliittisen vastavoimansa, että palataan rauhan aikaan ja ihmiselämän kunnioitukseen.


keskiviikko 7. toukokuuta 2008

Vietämme 9.5.2008 voiton päivää

Voiton päivänä 9.5.1945 aseet vaikenivat Euroopassa. Historiallisena tosiasiana pysyy edelleen se, että sosialismi pelasti ihmiskunnan fasismilta. Neuvostoliitolla ja kommunistisella liikkeellä oli ratkaiseva osuus fasismista saavutetussa voitossa.
Saksan suuryhtiöt ja suurtilanomistajat nostivat Adolf Hitlerin valtaan ja käyttivät fasistista komentoa alusta loppuun voitontavoittelun välineenä.

Neuvostoliiton ja muiden fasisminvastaisen liittoutuman maiden voitto pelasti kymmenien valtioiden ja kansojen vapauden ja itsenäisyyden.
Voitto fasismista poisti ihmiskunnan vapaata kehitystä uhanneet esteet sekä loi uusia edellytyksiä yhteiskunnallisille uudistuksille.
Muun muassa Suomesta tuli ensimmäistä kertaa vuoden 1917 jälkeen demokraattinen ja itsenäinen maa.

Voitto fasismista oli myös Suomen kansalle voitto, kansa vapautui maassa vallinneesta oikeistoterrorista. Oikeistoterrori alkoi tappioon päättyneen työväenvallankumouksen jälkeen. Oikeistoterrori oli myös viemässä itsenäisyyden suomelta sotaseikkailuissaan.

Neuvostoliiton kaatuminen ja sosialismin vaikeudet ovat antaneet uutta nostetta imperialismille ja se on noussut uudeksi uhkaksi maailman kansoille. Imperialistit käyvätkin nyt eri puolilla maapalloa aseellista sotaa raaka-aineista ja niiden kuljetusreiteistä.
Nykyinen Vanhasen oikeistohallitus on myös innolla viemässä maatamme Natoon ja sitä kautta imperialistisiin sotiin.

keskiviikko 16. huhtikuuta 2008

Vaasan kaupungintulevaisuuden näkymät

Palvelutuotanto
Meidän on tehtävä ensin selväksi itsellemme mitä ja ketä varten on olemassa Vaasan kaupunki?
Entä edustuksellinen demokratia, hallinto ja palvelutuotanto? Eikö niiden pitäisi palvella Vaasalaisia vauvasta, mummuun ja vaariin!
Kunnat hoitavat aika kattavasti yhteiskunnallisia palveluja Suomessa ja kuntia on 430.
Kuntien hoitamat palvelut ovat peruspalvelujen osalta lailla säädeltyjä.
Kun olin vuonna 1991 vähän ennen kun Neuvostoliitto kaatui opiskelemassa Moskovassa, niin siellä kovaa kehuttiin Pohjoismaita juuri siitä, että näissä maissa on lailla taattu hyvinvointipalvelut kansalaisille.
Nyt tässä työtehtävässä on Pohjalaisen mukaan Vaasassa 6000 ihmistä. Tämä on se tehtäväkenttä, jolla nyt on tulevaisuuden suhteen haasteita puolueille, joille kuuluu poliittinen vastuu. Samoin edustuksellinen demokratia on vastuussa siitä, että palvelut ja niitä käyttävät ihmiset kohtaavat. Samoin poliittisten puolueiden on huolehdittava, että näillä 6000 kaupungintyöntekijällä on hyvät työolosuhteet ja resursseja hoitaa Vaasalaisten hyvinvointipalveluja.
Virkakoneisto, valtuusto ja puolueet eivät saa olla yhtä ja samaa. Tämä onkin tämän ajan yksi iso ongelma. Konsensus on tehnyt puolueista värittömiä ja ovat integroituneet osaksi virkakoneistoa.
Kansalaisen ääni ei enää kuulu eikä vaikuta päätöksenteossa. Toiminta on mennyt niin sanotusti nurin päin! Nyt puhuu yksityinen pääoma julkisella sektorillakin!

Konserniajattelu
Vaasassa on jo vuodesta 1991 toteutettu konserniajattelua eli kaupunkia johdetaan kuten yksityistyritystä. Toiminnassa tärkeitä on talous-ja raha. Säästöjä on tämä johdosta taottu, joka vuosi hallinnosta ja palvelutuotannosta . KH asettaa raamit vuosittain jokaiselle hallintokunnalle, joissa niiden on pysyttävä. Näissä kehyksissä on myös säästötavoite (voitto) asetettu.
Alibudjetointi on myös välinen, jolla hallintokuntia pakotetaan pysymään KH:n kehyksissä.
Konsernihallinnon tuloa julkiselle sektorille edesauttoi se, kun valtio ei enää maksanut valtionosuuksia suoraan eri palvelusektoreille, vaan ne tulivat yhtenä könttäsummana.
Nyt on sitten mennyt kuntien tuloista ja säästöistä osa vähemmän tärkeisiin ja ei lakisääteisiin kohteisiin. Esim. elinkeinoelämän, matkailubisneksien, golfkenttien, Oy muotoisen jääkiekon ja jalkapallon tukemiseen ym. vastaavaan.
Vaasalla on ollut suhteellisen hyvä alueellinen palvelutuotanto, tästä pitäisikin nyt pitää hyvää huolta. Mutta kun säästöjä ja taloudellista tulosta tässä Vaasa konsernissa pitää jatkuvasti takoa, tuo se paineita purkaa alueellistakin palvelutuotantoa.
Nyt onkin sitten päätetty, että Ristinummelta, Hietalahdesta ja Gerbystä tullaan sosiaalitoimistot ja palvelut lopettamaan.
Työntekijöistä on myös sosiaali- ja terveyspalveluissa ollut pulaa koko säästö ja leikkauspolitiikan ajan.
Nyt sitten yritetään edelleen keskittämällä pudistaa lisää säästöjä. Näin ne tekevät myös isot yritykset, että saisivat lisää tuottoa osakkeen omistajille!
Konsernihallinnossa ajatellaan, että kun keskitetään, niin selvitään vieläkin pienemmällä työntekijämäärällä palvelutuotannossa. Kuten Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvalan
sanoikin Pohjalaisessa, että sijaisuudetkin voidaan hoitaa paremmin kun työntekijät ovat yhdessä pisteessä.
Mutta aivan vastaava tilanne on muillakin palvelusektoreilla. Resursseista on pulaa ja henkilökuntaa on liian vähän.
Toisaalta tämä nykymeno, jota kutsutaan uusliberalismiksi, on maailmanlaajuinen ilmiö. Vaasa on ensimmäisiä kuntia Suomessa missä on tätä konsernihallintoa toteutettu.
Tässä menneellä viikolla Järvenpään kaupunginvaltuusto hylkäsi KH:n esityksen johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja siirtymisestä prosessijohtamiseen vuoden 2013 alusta. Käytännössä tuo merkitsi, että ei myöskään tilaaja-tuottaja-mallia oteta Järvenpäässä käyttöön.
Vastaavaa ollaan KH:n työryhmän esityksen kautta tuomassa myös Vaasaan. Miten käy sitten Vaasassa sen aika näyttää. Vaasassa on jo tilaaja-tuottaja-malli käytössä teknisellä sektorilla.
Lueskelin tuossa Kyrönmaan kunta konsernia ( Isokyrö, Vähäkyrö ja Laihia). Sen on suunnitellut eräs konsulttiyritys. Esitys on prismalleen samanlainen kuin on nykyinen Vaasa konsernikin. Vielä eivät kylläkään ole näiden kolmen kunnan valtaeliitit sitä nielleet. Kunnan asukkailta ei näitä teurastusohjelmia kysytä.
Tulevissa kunnallisvaaleissa on mahdollisuus vaihtaa suuntaa Vaasassakin. On aika sanoa ei kunnallistenhyvinvointipalvelujen alasajolle! Järvenpään valtuuston päätös olla hyväksymättä tilaaja-tuottaja-mallia, joka johtaisi kunnallisten palvelujen kapitalisoimiseen, voidaan estää.

Joukkoliikenteen näkymät Vaasassa

Vaasaseudulla alkaa säköjunakin kulkemaan Vaasan ja Seinäjoen välillä.
Vaasan ja Seinäjoen radansähköistys on yhteiskunnallisesti todella hyvä asia.
Sen rahoitus kylläkin pitäisi kuulua kokonaan veroylijäämien kanssa painivalle Valtiolle.
Nythän se on tässä Vaasan ja Seinäjoen radan sähköistyksessä siirretty osaksi kunnille, jotka jo muutenkin ovat vaikeuksissa.
Mutta se, että ei säköjuna nyt sitten kulkisin ihan tyhjillään Vaasasta Seinäjoelle tai päin vastoin niin siinä onkin isokysymys.
Pohjalainen lehti oli haastatellut ihmisiä sähköjunan käytön osalta. Totesivat, että se ei saa pysähtyä, joka maitolaiturilla vaan sen on kuljettava yhtenä viivana Seinäjoelle. Eikä seinäjoella saa olla junan vaihtoja. Näin ikävä kyllä nykyihminen ajattelee. Kaupallisuus syö julkisenliikenteen käytöltä pohjaa pois. Jokaisella kun pitää olla ”oma” kulkuajoneuvo!

Voi olla, että vaikka pääsisivät ilmaiseksi niin junan kyytti ei välttämättä kelpaisi. Eli kyllä tämä yksityisyyteen perustuva yhteiskunta on tosikovien haasteiden edessä, kun vielä ilmastomuutoskin painaa päälle.

Ympäristön saastuminen estämiseksi tarvitaan ihan jokaisen panosta, mutta myös yhteiskunnalta tarvitaan muutakin kuin tyhjiä lupauksia.

Katupölytkin ja niiden sisältämät saasteet menevät myös jatkuvan autoistumisen kasvun piikkiin.
Auotoilijat vielä vaativat, että talvella pitää olla tiet kuin kesällä. Teiden hiekoitukseen menee sitten valtavat määrät mursketta. Junaratoja ei tarvitse edes hiekottaa!

Vaasan paikallisliikenne on samojen ongelmien edessä, jos edelleen yksityinen autoistuminen vain jatkaa kasvuaan. Nyt jo on jouduttu karsimaan reittejä ja vähentämään vuoroja kun ei ole matkustajia. Eikä liikennöinti enää onnistuisikaan ilman kaupungintukea.

Kun muistelee sitä aikaa kun Vaasaasakin oli todella monta bussireittiä ja käyttäjiä oli paljon, niin kyllä tässä suhteen ollaan menty tosi paljon taakse päin.
Tässä tarvitaan nyt rajua öljynhinnan nousemista ennen kuin tullaan järkiin. Onko se sitten jo myöhäistä kun ilmaston muutos painaa koko ajan kovempaa päälle.

Isoja kauppoja tulee nyt jatkuvana virtana Vaasaan. Miten jatkuva kulutus sitten vaikuttaa ympäristönsaastumiseen? Tähänkin voi kaavoituksen kautta kunta vaikuttaa. Ihmiset eivät juurikaan mene bussilla kauppaan, vaan se liikennöinti on varmaankin sata prosenttisesti yksityistä autoilua.

tiistai 8. huhtikuuta 2008

Lisää säästöjä ja sosiaalitoimistot alas

Vaasassa Ristinummen, Gerbyn ja Hietalahden sosiaalitoimistot suljetaan kesään mennessä. Sosiaalipalvelut keskitetään Vöyrin-kaupungin Saunataloon. Toimeentulotuen maksaminen keskitetään keskustaan Pohjolataloon ja keskus aloittaa toimintansa kesäkuussa.
Kunnallisten hyvinvointipalvelujen ja lähipalveluja lakkauttaminen jatkuu. Tämä on nyt sitä hallituksen kuntapalveluiden heikentämisen politiikkaa, jota toteutetaan näin Vaasan tasolla.
Tukihakemuksia aletaan käsittelemään enemmän kirjallisesti. Mutta toistaiseksi on vielä asiakasvastaanottokin. Erikseen sopimalla voi saada palvelua alueellakin.Sosiaalipalvelujenkin osalta on suuntana itsepalvelut, eli ne uusliberalistiset arvot. Jokainen olkoon oman onnensa seppä! Tästä nykymenosta alkaa olemaan sosiaalisuus nyt kaukana.
Hietalahden sosiaalitoimisto loppuu kertarysäyksellä, siellä ei ole kesäkuun jälkeen mitään toimintaa.
Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Karvalan mukaan suurin syy aluetoimistojen alasajoon on sosiaalityöntekijä pula. Mutta totta-kai on pulaa kun säästöjä ja leikkauksia on vuodesta 1991 alkaen tehty. Joka vuosi on tehty KH:n toimesta alimitoitettuja budjetteja, joilla on sitten hallintokunnat pakotettu hoitamaan palvelunsa. Vaasan tilinpäätökset ovat olleet vuodesta toiseen ylijäämäisiä.
Nyt kun palvelut keskitetään yhteen paikkaan, joutuvat sosiaalityöntekijät tuuraamaan toinen toisiaan kun yksi on sairas. Samoin voidaan velvoittaa yhdessä työpisteessä olevat sosiaalityöntekijät ottamaan enemmän asiakkaita vastaa.Näin haetaan Vaasa konserniin lisää taloudellista kasvua. Työntekijöitä hiostamalla ja palveluja heikentämällä.
Mistä johtuu se hiljaisuus Vaasan valtuutettujen osalta tästäkin asiasta? He ovat nämäkin Vaasalaisten palvelujen heikennykset jo hyväksyneet!Aikoinaan Ristinummelle rakennettiin tilat alueellisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Ja nyt ne lakkautetaan sosiaalipalvelujen osalta. Pohjalaisessa sanoi alueenasukas, että Ristinummella on enemmän asukkaita kuin Laihialla, mutta palvelut ajetaan alas. Vaasan poliittiset päättäjät eivät enää tiedosta, ketä varten palvelut on aikoinaan alueille rakennettu ja järjestetty.
Tästä sosiaalipalvelujen alasajosta kärsivät köyhät ja vähävaraiset ihmiset.Rikkaat kun ei juurikaan näitä palveluja käytä.Tämä on hyvin kuvaava siitä toiminnasta mitä nykyinen valtaeliitti harjoittaa. Ihmisistä viis kun vain syntyy tulosta, rahaa.
Vaasalaisten on korkea aika nousta ”kapinaan” nykyistä menoa vastaan.

perjantai 21. maaliskuuta 2008

Vaasassa palattiin kunnalliseen palveluun

Kolme vuotta kesti Vaasassa toiminut yksityinen MediNeuvo Oy puhelinpalvelu, kun se katsottiin huonosti toimivaksi. Sieltä ei esimerkiksi saanut laboratorio -eikä verenohennuskokeiden tuloksia. Medineuvosta tuli myös viimeiseen asti huonoa palautetta oli todennut koti -ja laitoshoidonjohtaja Matti Paloneva.

Iso ongelma oli myös se, että puhelinpalvelussa ei ollut ajantasaista tietoa terveysasemien ja lääkäreiden jonotustilanteesta.

On selvä, että terveysasemien henkilökunta tuntee tilanteen paremmin kuin puhelinpäivystäjä, joka on jossain. Toiseksi potilaat ovat hoitajille, lääkäreille tuttuja ja samoin potilaat tuntevat henkilökunnan. Näin muodostuu henkilökohtainen hoitosuhde, mikä on todella tärkeä asia.

Medineuvo oli myös ollut kallisratkaisu kaupungille. Siihen olisi pitänyt jatkuvasti lisätä rahaa, että se olisi jotenkin toiminut.

Tässä on paljon opiksi otettavaa kuntakuprua ajaville. Kun esimerkiksi hallinto viedään etäälle palvelukohteesta, silloin alkaa vieraantuminen palvelujentuotannosta ja käyttäjistä.
Palveluiden läheisyys on palvelujen käyttäjien ja tuottajien kannalta se tärkein asia. Se on suoraan ihmisten välistä toimintaa ja yhteistyötä.
Ei palveluja voi hoitaa tietokoneen päätteellä, kuten ei voinut Medineuvo puhelinpalvelujakaan.

sunnuntai 16. maaliskuuta 2008

Kunnallisten palveluiden alasajo jatkuu

Ministeriö ja kokoomuksen peruspalveluministeri Paula Risikko jatkaa sosiaali- ja terveydenhoidon murentamista. Näyttää siltä, että Risikosta on tullut oikein kunnallisen sosiaali ja terveydenhoidon himosaneeraja. Reseptien antoa hän on valmis siirtämään lääkäreiltä sairaanhoitajille ja sanoo vielä että potilasturvallisuus säilyy. Vaikka jo nyt on ilmennyt vakavia väärin lääkityksiä, jotka ovat johtaneet kuolemiin. Samoin reseptien annon laajentaminen voi kasvattaa riskiä lääkkeiden virtaamisesta huumeiden käyttäjille.
Jo nyt on vaikeuksia hoitaa pienenevällä henkilökunnalla palveluja sosiaali ja terveydenhoidossa.Mutta säästöjä kun on revittävä jatkuvasti julkisista palveluista tätä on tämä nykyinen meno maassa.
Risikko luetteli Pohjalaisessa 16.3 miten työnjakoa muutetaan ja on jo muutettukin. Uusia esityksiä on tulossa tehtäväkuvien laajentamiseen, päivystysvastaanottojen, sairaanhoitajien ja lähihoitajien työnjaonmuutoksiin.Samoin ministeri luetteli kuinka paljon on tullut säästöjä kun on siirretty sairaanhoitajille päivystysvastuuta terveyskeskuksissa, joka on vähentänyt lääkäripäivystyksen käyttöä 5-15 %:lla.Puhelinneuvonnan ja puhelinpäivystyksen käyttö oli jopa 18-25 %:lla vähentänyt lääkäripäivystyksen käyttöä.
Aika rivoa menoa on tämä nykymeno, kun ylvästellään sillä kun ihmisten palvelut heikentyvät.On jo selvää ja näyttöjäkin on eripuolilta maata, että nykyinen politiikka heikentää, murentaa suomalaisen kunnallisen sosiaali ja terveyden hoidon. Mutta toisaalla yksityiset palvelut varakkaille sen kun vain kasvaa.
Säästyneet verovarat yhteiskunnallisista palveluista, ohjataan isotuloisten ja varakkaitten verojen alentamiseen ja näin tämä nykyinen hallitus tekee.
Tänään 17.3 sitten Lääkäriliitto ilmoitti, että se vastustaa reseptienanto-oikeuden laajentamista sairaanhoitajille. Tehy ei myöskään pidä reseptien anto-oikeiden laajentamista hoitajille hyvänä. Tehy:n mielestä se edellyttää lisähenkilökuntaa, koulutusta ja hoitajien palkankorotusta lisätyöstä.Ammattiliittojen esiintulo on hyvä ja toivotaan, että myös jatkavat kunnallisten palveluiden puolustamista.

lauantai 15. maaliskuuta 2008

Sosiaalidemokraattinen kansanedustaja vastustaa yksityisiä kouluja

SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri on huolissaan siitä, että suomalaista yhtenäistä peruskoulua ollaan murentamassa yksityiskouluilla. Kumpula oli jättänyt opetusministerille tästä kirjallisen kysymyksen. Kysymys oli, että aikooko hallitus määrätietoisesti lisätä yksityisiä peruskouluja kuntien peruskoulujärjestelmän murentamiseksi?
Läänhinhallitus oli puoltanut yksityistä kristillistä koulua, vaikka kaupunki totesi, että sille ei ole tarvetta Vaasassa.Koulut eivät ole pois siitä yksityistämisen poltitiikasta, jota nyt suomalainen uusliberalismia ajava valtaeliitti tunkee julkiselle sektorille. Toisaalta myös valtion ja kuntien politikkka on jo vuosia ollut sitä, että reusrsseja on leikkattu ja näin vaikeutettu koulusektorinkin toimintaa. Näin on sitten tullut tilaa yksityistämiselle.
Juoni tässä onkin se, että luodaan laaja palvelumarkkina alue, jolla käydään kilpailua kunnallisten palveluiden tuottamisesta. Tähän myös liittyy ”Parakeuudistus” eli kuntien yhdistäminen, jolla saadaan yksityistämiselle pohjaa ja se laaja palvelumarkkina-alue. Kunnat olisivat sitten palvelujen ostajia ja yksityinen pääoma tuottaisia palveluja.Tässä myös murenee se perusta, jolla on turvattu yhteiskunnalinen peruskoulujärjestelmä, joka on taannut kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun.
Yksityiset koulut on alkua sille tielle, että syntyy eliitille oma koulujärjestelmä, vanhemmila on sitten varallisuudesta kiinni voiko viedä lapsensa näihin yksityisiin kouluihin. Yhteiskunnanvalvoma ja ohjaava peruskoulujärjestelmä on taanut myös varattomalle kansanosalle samat mahdollisuudet koulutukseen kuin varakkaillakin. Se on siis tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen järjestelmä, joka syntyi kansalle raskaiden sotien jälkeen.
Nykyinen oikeistolainen valtaeliitti on siis viemässä maatamme taakse päin historiassa.
Toisaalta nyt pitäisi myös uusliberalistien panna jäitä hattuu koska maailmalla on jo merkkejä, että uusliberalistinen politiikka on tulossa kolmekymmentävuotta jo kestäneen tiensä päähän. Nyt eri maissa nostetaan tullimuureja ja pumpataan tukiaisia omantuotannon tukemiseen, projektionismin nimissä.Tämä tarkoittaa myös sitä, että julkisia palveluja uhkaava yksityistämis vimmakin laantuu mutamassa vuodessa. Mutta mihin suuntaan sitten uusliberalismin jälkeinen aika kääntyy on tietenkin poliittisen kamppailun kysymys.
Toivottavaa olisi, että vasemmistolaisuus ottaisi uutta tuulta purjeisiin, vaikka tuosta Kumpulankin pienestä esimerkistä. Uusoikeistolaisen politiikan lyömiseen tarvitaan vasemmistolaista työväenliikettä, ei porvarillista henkilöpolitiikkaa!

sunnuntai 9. maaliskuuta 2008

Vaasaan toimikunta miettimään johtajuutta

Toimikunnalta tulee esitys kaupungin ylimmästä johdosta ja lautakuntarakenteesta. Samoin toimikunta arvio tilaaja tuottaja mallia teknisen viraston osalta ja tekee esityksen sen soveltamisesta muille hallinnon aloille. Toimikunnantyötä pohjustavat virkamiehet.

Toimikuntaan kuuluvat: Puheenjohtaja Heikki Kouhi KOK ja jäsenet Marjatta Vehkaoja SDP, Robert Grönblom RKP, Harri Moisio vasemmistoliitto ja liikemies Kalervo Laaksoharju Kristilliset. Toimikuntaan kuluvat myös kaupunginjohtaja Markku Lumio kokoomus ja apulaiskaupunginjohtajat Heikki Lonka SDP ja Kristina Stenman RKP.Toimikunnan sihteerinä toimii Risto Känsälä.
Tässä on nyt malli nyky demokratiasta. Salaisissa kapineteissa junaillaan ja tuodaan sitten valtuustolle päätettäväksi. Nykyään siis virkakoneisto tekee politiikkaa ja puolueet ovat jossain.
Varmaankin tässä on tavoitteena käyttää pelikortteina Harri Moisiota (vas) ja Marjatta Vehkaojaa (sdp), kun uusi säästö ja leikkausohjelma tulee valtuustoon. Yksityisen bisnespuolen miehet Robert Grömblom ja Kalervo Laaksoharju edustavat suurtarahaa ja näiden miesten ajatukset tietää jo etukäteen.
Yhtenä tavoitteena on varmaankin estää vastaavaa tilannetta syntymästä jatkossa kuin oli RG-Line asiassa valtuustokäsittelyssä. Hallinnon uusi ohjausismi on nyt Prosessiohjaus, joita tulee ja menee bisnesmaailmassa. Tulosta kun pitää takoa yhä uudelleen ja uudelleen... On siis keksittävä teorioita, joiden nimeen on työväki saatava tekemään työtä, kovempaa ja kovempaa.
Nyt ei siis enää puhuta tulosohjauksesta, vaan prosessiohjauksesta.Ennen nuo yrityselämän ismit pysyivät yrityksissä, mutta nyt niitä virtaa vuolaasti myös kunta ja valtiosektorille. Säästöjä on siis taottava vuodesta toiseen julkisellasektorillakin. Onhan Vaasakin nyt Oy ainakin nyt organisaationsa osalta, Konserni Vaasa.
Työnjohtopsykologia muuttuu ajan mukaan ja niitä on kehitettävä yhä uudelleen.On laatupiiriajattelua, oppimisohjausta, tavoitejohtamista, tulosjohtamista ym.Kunnissa jo vuosia käytössä ollut sisäinen yrittäjyys. Kaikki on pelkkää aivopesua työväen piiskaamiseksi aina vain kovempaan työntekoon.
Työryhmän osalta on kysymys Vaasan hallinnon ja politiikanjohtamisesta. Haetaan uutta puhtia valtuuston sitomisesta ylhäältä johdettuun sanelupolitiikkaan. Mutta tätä se on toisaalta jo ollutkin. Säästö ja leikkaupolitiikkaa on tehty vuodesta toiseen ilman suurempia mutinoita valtuustossa ja sitäkautta on myös hallinto sitoutettu.Ainut ongelma tuli RG-linen tukipäätöksestä. Matkailubisneksiä tuettiin vuosikymmen, eikä mikään puolueryhmä valtuustossa vastustanut.Toisaalta Vaasalaisen liike-elämän tukeminen on kaupunginjohtaja Markku Lumion aikana paisunut ja on selvää, että vastarinta tulee kasvamaan.
KH:n asettaman työryhmän punainenlanka on löytää uusi ismi ja asiat millä saadaan edelleen jatkumoa säästö ja leikkauspolitiikalle Vaasassa.Politiikan pitäminen matalana on avain asia, jolla on säästö ja leikkauspolitiikaa viety eteenpäin.Poliitikan lisääminen on taas puolueista aika pitkältä kiinni. Vaasalaisten etu olisi että erityisesti vasemmistolainen politiikka lisääntyisi, tulisi selvä ero vasemmiston ja oikeiston välille.Mutta aika tulee näyttämään mitä johtamistyöryhmä on saanut aikaan.

lauantai 1. maaliskuuta 2008

Valkoisenvallan pyhimykset

Pohjalainen lehti 1.3.08 otsikoi, että Marski-animaatio vimmastutti kansan. Ei varmaan kansaa mutta historian oikeistolaiset uustulkitsijat, jotka nousivat takajaloilleen. Mannerheimin pukeutuminen homoseksuaalina elokuvassa on ärsyttänyt oikeistolaisia, joille Mannerheim on pyhimys.

Pohjalaisen toimittaja Jaana-Tiina Ala-Korpi julisti, että hän ei voi veteraanin tyttärenä suhtautua Mannerheim animaatioon kepeästi. Toimittaja tuomitsee taiteen tekijöiden puuttumisen suurmieheen pilkaksi. Höpö, höpö ja höpö.... Mikä se semmoinen suurmies on, joka tapatti suomen kansaa, kidututti vankileireillä ja vielä vei fasistisen saksan kanssa yhteiseen sotaan.Ei kansa varmaankaan tuollaista johtajaa kaipaa.

Marskianimaation tekijä Katariina Lillqvist tulee edelleen ravistelamaan valkoisen vallan historiaan.Hän tulee tekemään elokuvan Seinäjoen Törnävän piirimielisairaalan historiasta. Siellä oli meno 1930 luvulla todella hirveätä. Siellä kokeiltiin samoja teorioita kuin fasistisessa Saksassa rotupuhdistuksissa juutalaisiin ja kommunisteihin. Näihin kokeiluihin on Suomessa toinen pyhimys Arvo Ylppö syyllistynyt.
Olen itsekin kuullut kuinka Seinäjoelle tuotiin 1930- luvulla junlasteittain vajaamielisiä näihin kokeisiin. Samoin on nimettömiä hautoja olemassa Törnävällä, joihin on näitä koe ihmisiä haudattu.On todellakin hyvä, että löytyy ihmisiä, jotka rohkenevat puuttua historiamme syviin haavoihin ja niihin kärsimyksiin, mitä tavallinen kansa on saanut valkoisenvallan teoista kärsiä.