lauantai 24. tammikuuta 2009

Työväenliike on aallonharjalla

Ay-teeman osalta on todella tärkeää käydä keskustelua myös blogeissa nykyisen taloudellisen tilanteen osalta.

Vaihtoehtoja on nykymenolle ja siinä vasemmistolainen työväen ay-liike on aallonharjalla.

Alkujaan ay-liike oli porvarillinen ja luokkarajat ylittävää ja ”yhteistyöllä” työväen asemaa parantamaan pyrkivää, tätä työnväenliikettä kutsuttiinkin myös wrightiläiseksi, kapitalisti Viktor Julius von Wright mukaan.

Suomessa ensimmäisten ammattikohtaisten ammattiyhdistysten joukossa olivat vuonna 1888 Helsinkiin perustetut käsityöläisten yhdistykset ja ensimmäinen liitto oli kirjaltajien ammattiliitto 1897. Ensimmäinen keskusjärjestö, Suomen ammattijärjestö (SAJ) perustettiin v. 1907, ja vuoden lopulla sen piirissä oli 25 000 jäsentä; sen ulkopuolisissa liitoissa ja yhdistyksissä oli 10 000 jäsentä.
Sosialististen ammattiyhdistysten piirissä kypsyi myös itse aate, ja vuoden 1903 Forssan julistuksen myötä työväenliike lähti voimakkaaseen nousuun. Joka sitten pysähtyi Suomen Työväen Vallankumouksen kärsimään tappioon 1918. Tämän jälkeen työväen liikettä ei nimensä mukaisesti ollut kuin vasta 1945 kun Suomi kärsi yhdessä fasistisen Saksan kanssa murskaavan tappion toisessa maailmansodassa.
Tämän jälkeen alkoikin hyvä kehitys Suomessa ja työväenliike nousi oikeastaan Forssan julistuksen tasolle ja jatkamaan sitä linjaa mikä keskeytyi 1918. Mutta sitä kesti 18.8.1949 asti kun Kemissä silloinen Kemi yhtiö aikoi alentaa palkkoja 20-40 prosenttia. Kemissä oli tuolloin lakko palkan alennuksia vastaan ja siinä poliisit ampuivat kaksi tehtaan työläistä. Silloin olivat kapitalistit ajautuneet taantumaan, jota kutsuttiin talouspulaksi. Tästä Kemin tapahtumasta lähti liikkeelle ay-liikkeen yhdentäminen valtakoneistoon ja Tupot olivat siinä yksi elementti irrottaa ay-toiminta työpaikojen työläisten vaikutuksesta.

Mitä on muuttunut vai onko mitään 60 vuodessa? Myös tänään ovat kapitalistit todella pahassa talouskriisissä. Suuryritysten johtajat vaativat nytkin palkkojen alentamista. 
Ollaan tosi eriskummallisessa tilanteessa kun kapitalistit irtisanovat jatkuvana virtana ihmisiä työtehtävistään ja ay-liike seuraa vierestä. Kyllä nyt ovat pahasti hukassa ne perustehtävät mille työväen ay-liike kasvoi, kehittyi taistelussa oikeuksistaan ja elämästään.

Mikä valtava organisaatio ja kattava on suomalainen ay-liike. Onko missään päin maapalloa näin hyvä organisaatio kuin Suomessa työväenliikkeellä? Mutta se on nyt kuten aikoinaan  porvarillinen ay-liike wrightiläinen ja työantajien tahtoa myötäilevä.

Ei ole ollenkaan ihme, että työtätekevä kansa hakee apua Timo Soinin liikkeestä. Mutta siitä liikkeestä ei ole apua taistelussa kapitalismia vastaan, koska Soinin liike on osa sitä.

Nyt on vasemmistolaisen työväenliikkeen otettava se tehtävä mitä irtisanotut ja lomautetut siltä odottavat. Ongelma on siinä, että näillä ay-organisaatioilla on aivan liianvähän yhteistä toimintaa työpaikkojen työläisten kanssa. Nykyään ja jo vuosia on ay-toiminta painottunut liikaa erilaiseen huvitteluun ja laivaristeilyihin. Onkin todella viimeiset hetket aloittaa uudelleen suoratyöpaikoille suuntautuva ay-toiminta. Tähän toimintaa voidaan sitten käyttää tätä ay-liikkeen palkallista henkilökuntaa ja organisaatiota.