sunnuntai 8. marraskuuta 2015

Lännen media kaipaili Venäjän länsimielistä mediaa

Pohjalaisessa oli 8.11.15 kirjoitus entisestä Venäjän NTV kanavasta, joka oli ollut Venäjällä nousevan porvariston ääni, Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Jonka tarina sitten loppui, kun valtiovalta otti sen osalta ohjakset haltuun.

Vapaudella tuleekin olla sisältö eikä se tietenkään voi olla riippumattoman Pohjalaisen tai sen taustalla olevan Lännen median kaltainen porvariston ääni. Porvaristo käyttää riippumattomuus ja asiantuntija termejä, joilla ne hämää omaa luokka riippuvuuttaan ja ideologiaansa.

Nyt on entinen NTV:n pääjohtaja luotsaamassa vastaavaa porvariston äänitorvea Ukrainassa. Hän siis tukee ja toimii näin Ukrainan äärioikeiston vallankumousta propagoiden ukrainan mediassa. Kansalaisia ohjataan näin porvariston ajatusmaailmaan, sitä varten on medialaitokset olemassa, että ne ylläpitää, tekee ja muokkaa yleistä mielipidettä yhteiskunnassa. Ne ovat siis yksi vallan väline, jokaisessa yhteiskunnassa. Mutta myös työväenvaltiossa ja sosialismissa.

Tällä hetkellä on suomessakin vahva asema mediassa porvaristolla. Työväenliike on todella heikoilla eväillä nyt matkassa. Vasemmistolaisia medioita on kansanenemistöön nähden huolestuttavan vähän. Porvaristo voi vahvasti vaikuttaa trolliarmeijoineen yleiseen mielipiteeseen yhteiskunnassa.
Ainoastaan netti tarjoaa vielä tilaa porvariston oppositiolle, mutta sielläkin ovat nämä porvariston ajatushautomot myös vauhdissa.

Nyt siis taistellaan ihan maailman laajuisesti ihmisten sieluista erilaisilla propaganda alustoilla. Toisaalta kylläkin on maailmanlaajuisesti myönteistäkin tapahtunut, kun länsimaiden mediat ovat menettäneet monopoli asemansa propagandavälineiden ja sisältöjenkin osalta.
Tässä mielessä ne ovatkin nostaneet Venäjän uhkaksi ja lyömäaseeksi. Nyt porvaristo muka käy "sotaansa" Venäjän informaatiosotaa vastaan. Nyt siis käytetään, jopa informaatiosta sota termiä. Näin vakavasti porvaristo kokee asemiensa menetyksen propaganda välineinen ja sisältöjensä osalta.

lauantai 31. lokakuuta 2015

Pohjalainen sovittelevana äärioikeiston puheenjohtaja "sodassa"

Pohjalaisen päätoimittajalta tukea Perussuomalaisen puolueen varapuheenjohtajalle. Tynkkysen erottamisen osalta Soinin olisi vain pitänyt toimia toisin eli käyttää pehmeämpää menetelmää, kuin erottaa puolueen jäsenyydestä. Päätoimittaja ottaa tässä lyömäaseeksi Urho Kekkosen. Toteaa siinä, että Kekkonen otti kommunistit ministereiksi, hallitukseen ja piti sitä kautta heidät hampaattomina.

Viljanmaa ei näköjään muista, että Kekkonen piti myös kokoomuksen sotapolitiikot koko presidenttinä olon ajan poissa vallankuvioista.
Perussuomalainen puoluetta ei olisi olemassakaan ilman vasemmistopuolueiden sulautumista oikeistolaiseen menoon suomessa. Soini käytti taitavasti SMP:n konkurssin jälkeen syntyneen tyhjiön vasemmalla. Toisaalta vastaava ilmiö on koko EU:n alueella.

Vastaavasti aikoinaan Veikko Vennamo käytti vastaavaa tyhjiötä sotien jälkeen, kun vasemmistopuolueet olivat hallituksessa ja Urho Kekkosen tukijoukoissa. Maassa oli myös tuohon aikaan syvä konsenssus ja tupoja tehtiin, että saatiin myös ay-liike ruotuun.
SMP:n pomo Vennamo kannettiin eduskunnasta ulos suunsoiton ja haukkumisen johdosta. Veikko Vennamo oli oppositiossa suomen ja Neuvostoliiton yhteistyön osalta. Hän ei ollut myöskään Kekkosen ystävä.

Suomessa ei sotien jälkeen ollut maahan muuttajia, vaan päin vastoin suomalaiset menivät Ruotsiin töihin siirtotyöläisiksi. Tätä sitten SMP käytti politiikassaan, aivan kuin nykyään persut maahanmuuttajia. Kielipolitiikka oli myös osa SMP:n teemoista.
Toisaalta Perussuomalainen puolue on lähellä kokoomusta ja erityisesti persujen nuoret ja kokoomuksen nuorisosiipi ovat kuin veljiä keskenään.
Vasemmiston tulisi nyt ottaa opikseen, että ei enää kolmatta kertaa mennä oikeiston likaisentyöntekijäksi. Koska nyt ei ole enää yhtään varaa menettää työläiskansan luottamusta.

maanantai 26. lokakuuta 2015

Vaasan konserihallinto tiivistyy

Uusoikeistolainen nykypolitiikka on muuttanut 1995 kuntalakia siten, että kunta voi johtosäännöillään, jos tähän löytyy poliittista tahtoa, muuttaa lautakunta ja virkarakennettaan melkein miten vain.
Luottamushenkilö organisaatio muuttuu diktatoorisesti konserninhallituksen johdettavaksi. Lautakunnat muuttuvat valiokunniksi, joita voi johtaa “vain” kaupunginhallituksenjäsen. Valiokuntien puheenjohtajat muodostaisivat myös kolme kaupunginhallituksen alaista jaostoa.
Mutta myös kaupunginliikelaitokset olisivat kaupunginhallituksen jäsenten johdettavia.
Näin siis Vaasakonserni valiokuntineen olisi 11 kaupunginhallituksen jäsenen ja 11 varajäsenen johdettavissa. Kuntakonserni Vaasa tuleen entistäkin enemmän muistuttamaan ja toimimaan yksityisen yrityksen kaltaisesti. Vaasa yrityksen johdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (toimitusjohtaja).

On selvää, että viranomaisvalta tulee tässä kh-keskeisessä hallinnossa valiokunnissakin kasvamaan. Hallinto muuttuu edelleen oskeyhtiöiden hallinon kaltaiseksi, joissa hallituksilla on keskeinen rooli.
Koulujen lakkauttanisessa kävi niin, että konsernihallituksen tahto ei heti toteutunut lautakunnassa.
Tavoitteena on varmaankin uuttaorganisaatiota ajavilla , että valiokunnnat eivät enää pullikoisi kaupunginhallitusta vastaan.
Politiikka tulee siis muuttumaan kuivaksi viranomaisuudeksi ja asiantuntijuureksi. Vaasa konsernin hallituksen päätökset viedään siis lautakunnissa ja johtokunnissa suoraviivaisesti päätökseen.
Kunallinen demokratiakin kaventuu jo 40 puolueirenedustajien supistumisen kautta. Samoin voivat pudota sellaiset henkilöt pois valiokunnista, jotka eivät ole valtuustonjäseniä. Muutokset tulisivat voimaan seuraavien kunnallisvaalien jälkeen.

Tätä nykyistä konsernihallintoa eivät oikeistopuolueet vastusta vaan päinvastoin, se on heille välinen murtaa koko julkinensektori perinteisestä yhteiskunnallisesta poliittisesta ja julkisesta ohjauksesta taloudelliseen ohjaukseen.
Nyt sitten, jos tämän uusi malli menee poliittisesta päätöksen teosta läpi, ohjaavat hallinnolliset ja taloudelliset prosessit entistä vahvemmin Vaasa konsernin toimintaa. Edustuksellinen demokratia vikisee vierestä, niin kauan kun löytyy poliittista voimaa lähinnä punavihreästä vasemmistosta, tämän nykyisen menon muuttamiseksi edustuksellisen demokratian suuntaan takaisin, vaatii siis poliittista vastavoimaa nykyiselle kokoomusjohtoiselle menolle Vaasassa.

Politiikka on nyt saattava takaisin edustukselliseen demokratiaan.

sunnuntai 18. lokakuuta 2015

Orjallinen Venäjäpakotteiden noudattaminen on haitaksi myös Suomelle

Kansanedustaja Joakim Strand (r.) neuvoo suomalaisa virkamiehiä suhtautumaan
Venäjäpakotteisiin luovemmin ja käyttämään maalaisjärkeä. Suomalaisten ei tosiaankaan tule olla EU:n Venäjäpakotteiden orjallisia noudattajia.

”Toinen asia, jota ei voinut olla huomaamatta, oli saksalaisten virkamiesten suhtautuminen Venäjä-pakotteisiin. He totesivat kylmän viileästi, etteivät pakotteet ole aiheuttaneet heille merkittäviä negatiivisia seurauksia, ja viittasivat siihen, ettei pitäisi olla ongelmaa, jos vienti suunnataan Valko-Venäjän kautta suoraan Venäjälle viennin sijaan.

On mahdotonta tietää, kuinka yksittäiset yritykset ja konsernirakenteet eri maissa käytännössä toimivat, mutta tulee tunne, että me täällä nollatalouskasvun Suomessa, missä meillä on pisin raja ja suurin riippuvuussuhde Venäjään, voisimme olla huomattavasti luovempia niiden tappioiden minimoimisessa, joita pakotteet aiheuttavat.
Meidän on uskallettava käyttää sitä maalaisjärkeä, jota meillä on – niin tehdään muissakin maissa ympäri maailmaa.”
http://vaasalaisia.info/joakim-strand-ottakaammae-saksalaisesta-maalaisjarjesta-mallia/

Pohjalainen vahvistaa propaganda voimaansa työläisen ( duunarin ) näkemyksillä

Pohjalainen on tunnetusti kokoomuslainen ja oikeistolainen media. Se ei sitä tietenkään tuo itse esiin, vaan esiintyy niin sanotusti sitotutumattomana mediana.
Nyt kun kapitalismi taistelee olemassaolostaan maailmanlaajuisesti on yleisen mielipiteen hallitseminen tästänäkökulmasta rahavalle erityisen tärkeää.
Näitä ajatuspajoja (trollipajoja) on oikeistolaisessa rintamassa perustettu vauhdilla. RKP myös perusti oman trollipajansa, jota tullaan hallinnoimaan sivistysjärjestö Svenska Bildningsförbundetin kautta. Rahaa sen toimintaankin on jo varattu 400 000 euroa. Yksi tavoite on myös olla oppositiossa erillään vasemmistosta.

Kapitalistit etsivät ja ostavat rahalla työläisiä etujansa ajamaan eli liittolaisekseen.
Työläisen näkökulma onkin erityisen tärkeää kun on kysymys yleisestämielipiteestä, jonka pohjalta lehdenlukijat tekevät arvovalintojaan. Tähän liittyy myös se tosiasia, että media on vasemmistolla todella huonolla tolalla. Paikallisia työväenlehtiä kun nyt ei ole ja jopa valtakunnalliset karsivat toimintojaan. Tällä hetkellä on valtakunnallinen Tiedonantaja, Kansan Uutiset ja Demari. Nämä lehdet näkyvät myös internetissä.

Rahavalta käyttääkin tilaisuutta tehokkaasti hyväkseen ja vahvistaa propagandakoneistoaan.
Nyt hallituskin on sitomassa työväenliikettä yhteiskuntasopimuksella poliittiseen talutusnuoraansa vahvalla propagandallaan, kiristyksellä ja uhkakuvilla.
Maailmalla ovat "terroristit" nousseet kapitalismin vastustajaksi vasemmistolaisten liikkeiden ollessa hiljaisia "yhtiömiehiä" kapitalistien leirissä. Toisaalta ovat terroristit eräänlaisia likaisen työntekijöitä, joita esimerkiksi Nato ja USA:n imperialistit kouluttaa sotimaan. Tästä ovat Ukrainan tapahtumat viimeisin esimerkki.
Mutta tosiaan rahavalta tarvitsee myös henkisen puolen ( terroristeja) militarismin lisäksi valtansa ylläpitämiseen.

Taistelu ihmisten sieluista jatkuu nyt yleisessämielipiteessä joka tasolla. Työväenliikkeen tulee nyt nousta taisteluun työväenluokan eturintamassa. Työväenliikkeen omatoiminta on nyt todella ratkaisevaa kun käydään taistelua yhteiskunnallisesta vallasta.

lauantai 3. lokakuuta 2015

Kansaa ei tule jakaa kahtia

DDR oli kokeilu hyvän asian puolesta, mutta joka sitten epäonnistui. Toisaalta siinä oli kysymys yhdestä maasta ja kansasta. Itä toimi sosialistisen ja länsi kapitalistisen järjestelmän kaavan mukaan. Eli siinäkin mielessä se oli epäonnistunut yitysrakentaa sosialismia.

Sosialismia yhteiskuntarakenteena, kun ei voida rakentaa pelkästään ylärakenteesta käsin. Työtätekevän kansan tulee olla siinä itseoikeututesti mukana.

lauantai 15. elokuuta 2015

Pohjalaisen pääkirjoitustoimittajalla vaikeuksia ymmärtää EU:n kurjistamispolitiikan loppua

Pohjalaisen toimittajan tekstiä voi jo sanoa fasistiseksi propagandaksi.
Peltokangas lataa, että Kreikalle piti jo viimein näyttää kaapinpaikka ja hän ymmärtää jopa senkin, että Kreikka eroaa eurosta. Hän oikeistolaisena myös kritisoi sitä, että EU menetti uskottavuutta neuvotella Kreikan vasemmistolaisen hallituksen kanssa.

Peltokangas jopa haukkuu Kreikan pääministeriä ja muita hallituksen jäseniä ”jätkiksi” ja sitä, että vasemmistohallitus noudatti antamiaan lupauksia äänestäjilleen.
Peltokangaan mielestä ei myöskään ole EU:n kuripoliitikassa kyse mistään nöyryyttämisestä.
Hän jopa iloitsee, että Suomi on pysynyt EU:n kuripoliitikassa tiukasti mukana.
”Eikä edes perussuomalaisten nousu hallitukseen ei ole muuttanut Suomen pitkää Kreikka-linjaa, vaikka Suomen vastuut ovat taas kasvamassa.”

Lopuksi Peltokangas nostattaa vihaa Venäjää kohtaan

”Suomalaiset ovat taipuvaisia ruoskimaan itseään silloinkin, kun vika olisi muualla. Yksi esimerkki on taannoinen Etyjin parlamentaarinen yleiskokous Helsingissä, jonne venäläisiä ei voitu kutsua. Sopan alkusyyn kanssa suomalaisilla ei ole mitään tekemistä. Peilin eteen saavat marssia venäläiset.”

Suomessa myös osoitetaan mieltä EU:n kuripolitiikkaa vastaan 22.8. Helsingissä.https://www.facebook.com/groups/971111899587853/?pnref=lhc

http://www.pohjalainen.fi/mielipide/kolumnit/vaikea-ymm%C3%A4rt%C3%A4%C3%A4-1.1888766

lauantai 8. elokuuta 2015

Norjan työläisnuoret kokoontuivat Utöyan saarella

Norjassa Työläisnuorten nuorisojärjestö AUF aloitti perjantaina kesäleirin Utöyan saarella. Leiri on ensimmäinen sen jälkeen, kun Anders Behring Breivik tappoi 69 työläisnuorta saarella heinäkuussa 2011.
Leirille on tulossa tänä vuonna noin tuhat osallistujaa.
Tämänvuotinen leiri on lyhempi kuin edelliset ja kestää perjantaista sunnuntaihin. Leirin teemana on kansainvälinen solidaarisuus ja yhteistyö.

Breivikin viha työläisiä kohtaan johti 69 työläisnuoren tappamiseen. Breivik ihannoi natsi ideologiaa ja aatetta. Tässäkin yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota siihen mitä nykyään yhteiskunnissa euroopassakin tapahtuu. Äärioikeistolaisuus on nostanut kannatustaan vasemmiston heikon toiminnan johdosta. EU:n kuripolitiikkaan sitoutuneen vasemmistolaiset kuten suomen SDP eivät ole olleet todellinen vaihtoehto uusoikeistolaiselle politiikalle.

Suomessakin hallitus on yrittämässä saada maahan yhteiskuntasopimusta kuin aikoinaan Italian fasistit 1922. Yhteiskuntasopimuksella oli ja on nytkin tarkoitus vasemmiston, ay-liikkeen vallan murskaaminen, yksityistäminen ja markkinoiden vallan lisääminen. Nämä samat fasistiset tavoitteet ovat myös Sipilän oikeistohallituksellakin, jotka opit on omaksuttu Euroopan unionista.

Kapitalisteille äärioikeisto on oiva ja tietyin väliajoin tarpeellinen kumppani.
Leikkauspolitiikan ”Yhteiskuntasopimuksen” vastustaminen on samalla vastalause niin fasismille kuin rasismillekkin.

http://www.pohjalainen.fi/uutiset/ulkomaat/demarinuoret-aloittivat-ensimmäisen-leirin-utöyalla-joukkomurhan-jälkeen-

lauantai 18. heinäkuuta 2015

Taloudellinen fasismi valloillaan EU-alueella

Kreikan vasemmistoliittoutuma on oivaltanut sen, että rahavaltaa ei voi voittaa sanomalla ei.
Vasemmistohallitus jatkaa edelleen taistelua kurjistamispolitiikkaa vastaan ja jopa Kreikan kansakin on siinä taistelussa kansanäänestyksen kautta mukana.

Mutta suomalainen eduskunta vasemmiston johtoeliitti ei ole Kreikan vasemmiston tukena, vaan ovat juuri päinvastaisella puolella. Sanotaan, että historia toistaa itseään tässäkin asiassa, kuten 1930-1944 sdp:n johto tuki saksalaisia natseja.

EU-alueella on nyt menossa taloudellinen fasismi, jota suomalainen eduskuntavasemmiston eliitti tukee. Nyt kansoja pakotetaan leikkaamaan omia etujaan pankkibisneksen hyväksi.

Finansibisnes on muuttunut erilaisiksi tuotteiksi, joita myydään rahamarkkinoilla. Raha on tuote ihan kuin mikä tavara tahansa, jota ostetaan markkinoilla Kreikassakin.

Kreikassa ovat pankit olleet kiinni jo pitkään ja vain 60 euroa päivässä ovat kansalaiset saaneet nostaa omia rahojaan pankkiautomaateista.

Nyt kun rahatuotteista on pulaa eli niitä on liianvähän markkinoilla on tarjontaa supistettu.
Näin siis toimii kapitalismi toisaalta valtio voisi painaa rahaa, mutta kun eletään kapitalismissa se ei ole mahdollista.
Se on vähän samaa kun yritys jonka tuotteet eivät mene kaupan ja sitä kautta syntyy ylituotantoa on henkilökuntaa irtisanottava tai lomautettava.

Toisaalta velka tuo aina lisäarvoa pankille. Mutta nyt kun on menossa EU alueellakin säästö -ja leikkauspolitiikka ei velkaa voi ottaa ja tämä tietenkin vaikuttaa negatiivisesti rahamarkinoille.

Nyt alkaakin olemaan hetki irtaantua EU:n rahaliitosta, joka on muotoutunut taloudelliseksi fasismiksi.

lauantai 6. kesäkuuta 2015

Lännen median trollitehdas tuottaa propagandaa

Pohjalaisessa oli propaganda kirjoitus 6.6.15, jossa otsikkona, että kansa tukee ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä. Lännen median trollitehdas on uuden perusoikeistolaisen hallituksen asialla laajasti. Toisaalta kyselyssä vasemmisto tukee 70 prosenttisesti ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Perusoikeistolaiset taas vastaavasti 70 prosenttia sen leikkaamista.

Oikeistolainen media trolliarmeijoineen on nyt valjastettu uudenperusoikeistolaisen hallituksen propagandavälineeksi. Tilanne onkin nyt otollinen oikeistolle, kun vasemmisto joutuu pienentämään jo muutenkin kutistunutta mediaansa. Kansan mielipiteenseen on nyt perusoikeistolla ylivoimainen vaikutus.

Mielenkiintoista on se kuinka hiljaa oikeistomedia on siitä varakkaiden joukosta, jotka nauttivat osinko ym. tuloista ja elävät yltäkylläisyydessä. Toisaalta tämä kapitalistijoukko elää työläiskansan työntuloksilla. Nyt vielä vaativat työläisten työaikaa pidemmäksi, että saisivat lisää mammonaa pankkiholveihinsa.
Toisaalta näiden varakkaiden veronmaksu on heikkoa tulohin nähden ja heidän vihollinen onkin julkinensektori, joka hoitaa kansalaisten julkisia palveluja. Perusoikeiston päätavoite onkin nyt ajaa alas julkistasektoria ja yksityistää. Tämä tietäisi varakkaiden verotuksen edelleen kevenemistä sekä lisää bisnestä ja osinkotuloja julkistenpalveluiden tuottamisen kautta.

Myös julkisensektorin velka on yksi väline, jolla perusoikeisto ajaa julkisensektorin alasajoa ja yksityistämistä.
Velka ei ole ongelma julkisella sektorilla vaan yksityisellä kylläkin. Kaikki maailman velkaongelmat ovat tulleet juuri yksityisen pankkibisneksen kuprujen ja voitontavoittelun kautta. Raha kun on kapitalismissa kuin mikä tuote tahansa, jolla käydään kauppaa ja sen määrä koko ajan kasvaa ja kasaantuu. Mutta myöskin velka on tavara erityisesti yksityisessä liiketoiminnassa koron muodossa. Kun velanottaja alkaa maksamaan velkaansa takaisin pankille, syntyy uutta rahaa pankkibisnekselle. Toisaalta pankeilla on muitakin rahatuotteita, joita ne kauppaa rahamarkkinoilla.
Työajan pidentäminen on siis yksikeino voitontavoittelussa ollut koko kapitalismin historian ajan. Työväenliike onkin syntynyt riistosta vapautumisen vastaisessa toiminnassa.

Nyt onkin sitten jälleen yksitaistelu alkamassa perusoikeistolaisen hallituksen riistopolitiikaa vastaan. Siinä taistelussa on kysymys todellisesta vapaudesta ja kapitalismin kahleista vapautumisesta.

lauantai 16. toukokuuta 2015

Suomalainen oikeisto on leikkaamassa kansan enemmistön julkisia palveluja

Oikeistopuolueet rakentavat nyt innolla hallitustaan. Propaganda on kuin natsivallan aikaan.
Toisaalta on oikeistolla valjastettu myös media kansalaisten huijaamiseksi.

TV:stä tulee oikeistohallituksen vetäjän hymistelevää propagandaa vuolaasti.

Suomessa on nyt melkein samatilanne, kuin 1930 luvulla. Venäjällä pelotellaan Suomen kansaa samalla tavalla kuin 1930 luvulla. Paikallisessa Pohjalaisessa on melkein jokaisessa numerossa negatiivisia juttuja Venäjästä. Näyttää siltä, että eivät taaskaan ole katsoneet kartaa.

Mutta myös EU:stakin tulee ohjeita hallitukselle ja pelottelua kansalle.

Rohkeasti oikeistohallituksen rakentajat julistavat 10 miljaardin leikkauksia julkiseen sektoriin.
Suomalainen julkinen sektori on nyt vakavasti uhattuna. Kokoomuslainen omanonnenpolitiikka on nyt siis oikestolaisen hallituksen ohjenuorana.

Eduskuntavasemmistolla onkin nyt näytön paikka miten se tulee toimimaan uudessa tilanteessa, jossa oikeistolla on koko parlamentaarinen koneisto hallussa.

Lähteekö se taistelemaan julkisensektorin puolesta vai tukeeko se edelleen oikeistolaista politiikkaa,
kuten se on tehnyt kokoomusjohtoisissa hallituksissa.

Koko työväenliikeellä olisi kyllä vahva organisaatio, jos se otettaisiin poliittisessa edunvalvonassa käyttöön. Siinä tilateessa ei oikeistolla olisikaan mitään mahdollisuuksia julkisensektorin alasajoon.

Oikeisto edustaakin pientä rahavallan osaa suomenkansasta. Suomessa käyttääkin nyt diktatuurista valtaa pieni vähemmistön osa. Se on mahdollista erilaisella pelolla ja ihmisten huijaamisella.

Pois siis pelko ja työväenliike taisteluun kansan oikeukista ja oikeuden mukaisuudesta

lauantai 2. toukokuuta 2015

Porvaristo antaa nyt neuvoja eduskuntavasemmistolle ja ay-liikkeelle

Porvariston lehti Pohjalainen antoi ohjeita vasemmistolle ennen vappua pääkirjoituksessa.

Vappua on kutsuttu työväen ja ylioppilaiden juhlaksi alkoi kirjoitus ja jatkui, että vasemmistolta on punainen lanka hukassa sekä eduskuntavasemmiston kannatus eduskuntavaaleissa putosi 46 paikkaan.

Myöskään vasemmistoliiton perustaminen ei lisännyt kannatusta, vaan alamäki on jatkunut analysoi lehti.

Lehti otti myös ay-liikkeen näköalattoman tilanteen esiin. Se on tietenkin aivan selvää, että sama tilanne näkyy myös työläisjoukoissa. Ay-liikkeellä on mahtava organisaatio, mutta se on hengetön tai paremminkin siitä on tullut johtaja valtainen ”asiantuntijajoukko” ei työläisten etujen valvoja organisaatio.

Kun tilanne on näin ay-liikkeen osalta on koko liikkeen olemassa olo sumentunut. Sitä kuvaa myös se, että ajatellaan, että työnantajat tai osakkeiden omistajat ja työläiset ovat samaa puuta.

Kapitalismia ei siis ymmärretä miten se toimii. Yksityiset yritykset siis omistaa yksityinen henkilö tai se on osakeyhtiö, johon rahavalta on sijoittanut rahaa tai pääomaa. Työläinen ei todellakaan pääse sisäisesti vaikuttamaan sen toimintaan mitenkään. Ainoastaa ulkopuolella joukkovoimalla tai muulla ulkoisella tavalla. Eriasia on sitten julkisessa omistuksessa olevat yritykset tai liikelaitokset.

Eli ay-liikkeessäkään ei enää hallita perusasioita miten kapitalismi toimii.

Pohjalainen sitten lopuksi ohjeistaa miten vasemmisto saisi vaikutusvaltaansa takaisin ja viestejään eteenpäin. Sen tulee kokonaan muodostaa suhteensa nykyajan markkinatalouteen uudelleen.

Porvarillisen ideologiansa mukaisesti se jatkaa, että ne puolueet ja ideologiat menestyvät, joilla on luonteva suhde tosiasiaan, että markkinatalous puutteineenkin on paras ja toimiva talousjärjestelmä niistä, joita on toistaiseksi kokeiltu.

Jos viesti ei menen perille on vika vain sanomassa ja viittaa vasemmistoon ja ay-liikeeseen.

Näin siis trolliarmeijat toimivat porvarillisessa mediassa.

Nyt on siis vakavapaikka työväenliikkeellä lähinnä sen johdon osalta, kun liikkeen johto häärii ylätason kapineteissa. Suhde työläisiin on siis jätetty oikeistolaisen median haltuun.

Työväenliikeen juuret ovat nyt siis porvarillisessa hoidossa.

Mutta eruroopassa on jo porvariston letkut irrotettu Kreikassa ja irrottaminen jaktuu muuallakin.

Toivotaan, että eduskuntavasemmiston johto ottaisi nyt opikseen Suomessakin ja irrottaisi letkut oikeistosta.

sunnuntai 12. huhtikuuta 2015

Yksityistäminen muuttaa apua tarvitsevan roolin


On siis eri asia mennä kunnalliseen terveyskeskukseen sen "omistajana". Jos taas menee yksityislääkärille voucherin kanssa, menee sinne asiakkaana, ikään kuin olisi ostamassa muropakettia. Muropaketti on kuitenkin eri asia kuin terveys.
Kaikkein häpeällisintä ovat tämän päivän hyvinvointivaltiossa leipäjonot, jotka ovat ihmisten nöyryyttämistä. Parantamalla toimeentulotukea niistä päästäisiin eroon.

SKP esittääkin 1200 euron perusturvaa, työtä ja rauhaa tähän maahan.

Koulutus ja opetus ovat sen sijaan edelleen hyvällä tasolla, eikä niitä ole yksityistetty.
Yksikeino olisi hyvinvointivaltion vaalimiseksi verotus. Veronkierto ja veroparatiisit tulee saada suljettua. Veronrakenne on muuttunut 1990 - luvulta alkaen. Entiselleen tulee palauttaa sekä veroaste että se, ketä verotetaan.Tulonsiirrot ovat tapahtuneet palkkatuloista pääomatuloihin, ja se on tietoista politiikkaa. Sitä ovat kokoomusjohtoiset hallitukset toteuttaneetkin.

Talouspoliittisella eliitillä on valtava veroallergia. Koko ajan sanotaan, että verojen yläraja on jo saavutettu. EK:n johtoroikka puhuu talkoista. Mutta osakkeiden omistajat pitää tulla näihin talkoisiin: voitot joko käytettäisiin investointeihin tai niitä tulisi verottaa. Sitähän olisi samassa veneessä istuminen, pitää olla tosissaan.
Suomessa alkoi 1952 kun sotakorvaukset oli maksettu raju hyökkäys julkisensektorin kimppuun. Sitä sitten jatkui aina vuoteen 1958 kun SKDL ja kommunisteista tuli suurin puolue eduskuntaan ja sitä kautta vasemmistolle enemmistö eduskuntaan. Siitä sitten alkoikin käänne maan politiikassa. Hyvinvointivaltion rakentaminen lähti sitten uuteen nousuun, joka jatkuikin aina 1990 luvun alkuun.

Nyt on edellen menossa uusoikeiston hyökkäys julkistasektoria vastaan ja perustana on samaa leikkaamista ja säästämistä kuin 1950 luvullakin. Varakkaiden verotusta pienennetään ja julkisia palveluja ajetaan alas ja yksityistetään.
Suomen valtio julisti itsensä, jopa maksukyvyttömäksi vaikka valtion talous oli ylijäämäinen. Eli kovat olivat painostuskeinot 1950 luvullakin valtaeliitillä julkisensektorin alasajossa.

Hyvinvointivaltion “omistajat” voivat jälleen saada loppumaan omistamansa julkisensektorin alasajon ihan niin kuin 1958 eli siis vasemmisto ja kommunistit. Siinä ei siis tarvita “asiantuntijoita” vaan jukkovoimaa ja poliittista toimintaa.
lauantai 11. huhtikuuta 2015

SKP:n Pohjanmaan piirin eduskuntavaaliehdokkaat Kokkolan torilla

Olimme tänään Kokkolassa torilla. Kansaa oli runsaasti aamusta iltapäivälle asti. Nyt on jo toiset vaalit kun yleisötilaisuudet eivät vedä kansaa. Niissä ovat vain ehdokkaat eri puolueista paikalla. Äänestäjiä eivät nämä tilaisuudet juurikaan kiinnosta. Tältä osin parlamenttaarinen järjestelmä on syvässä kriisissä. Vielä jos äänestysprosentit jäävät alle 50 prosenttin on kansan tyytymättömyys parlamentarismiin ja puolueisiin vahvaa.

Yleinen keskustelun aihe torilla oli sosiaaali, terveyspalvelut ja työttömyys. Kun nyt sitten muistelee mennyttä eduskunta kautta on juuri kansalaisten yhteiskunnallisia palveluja leikattu ja jopa yksityistetty. Samoin palveluiden saatavuus on heikentynyt. Eli se tyytymättömyys mikä torikeskustelussa tuli esiin on aiheellista.
Eduskuntapuolueet nyt jo ennen vaaleja julistavat uusia leikkauslistojaan. Ei siis ole ollenkaan ihme se tyytymättömyys eduskuntapuolueisiin kansankeskuudessa mikä torillakin tuli esiin.

Olisi nyt toivottavaa, että se näkyisi niiden puolueiden osalta, jotka eivät ole nykyistä kuripolitiikkaa toteuttaneet tai olleet siinä mukana.
Muuten kansan toiveet eivät toteudu, vaan kurjistaminen vain jatkuu.
Kreikassa kansan tyytymättömyys toteutui aina maan hallitukseen asti. Maassa on nyt kansan toiveiden mukainen hallitus ja kuripolitiikka loppui siihen.

Suomessa vain on eduskuntavasemmisto leikkaajien joukossa. Siinäsuhteen tilanne suomessa on kovin outo. Koska vasemmiston tulee edustaa työtätekevää kansaa ja sitä nimen omaan kansa odottaa.
Suomen kommunistinen puolue edustaa vastavoimaa nykyiselle kurjistamispolitiikalle. Eli olemme mukana euroopanvasemmiston yhteisessä politiikassa, jossa myös Kreikankin vasemmisto on mukana.

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Oikeistolaisuus jyrää työväestöä ja myös työväenyhdistyksiä talouden kurjistamisessa

Vaasassa vasemmistolaiset yhdistykset jäivät ilman kaupungintaloudellista tukea. Kokoomuslainen Pohjalainenkin lehti otsikoi sitä kuvaavasti" Vaasa suosii kulttuuria, vasemmistolle ei mitään."

Oikeistolaiset ja porvariston arvomaailmaa tukevat sitäkin runsaammin tukea. Tämän oli ilmeisesti ensimmäinen kerta sotien jälkeen, että työväenyhdistykset jäivät ilman kaupungintukea.
Sietää kysyä oliko päätöksessä mukana myös SDP ja vasemmistoliiton edustajat kaupunginhallituksessa?
Jopa militaristiset järjestöt ja kiihkouskovaiset saivat runsaasti tukea. Mutta myös porvarilliset koulutukseen liittyvät säätiöt yhteensä 129 000 euroa, joka oli kaikkein isoin tuki. Näin siis Vaasa tukee oikeistolaista arvopohjaansa ja kulttuuriaan.

Työväenyhdistykset ovat myös työllistäneet pitkäaikaistyöttömiä toiminnassaan. Vaasan kaupungin päätös oli siinäkin suhteen isku työväenliikettä kohtaan.
Mutta myös työväenyhdistysten kulttuurilliseenkin toimintaan yhteiskunnallisen tuen leikkaaminen vaikuttaa.
Miten pitkälle eduskuntavasemmisto menee oikeistolaisen politiikan tukemisessa?

Nyt olisi eduskuntavaalien jälkeen oikea hetki siitä irtaantua, mutta se tulisi jo nyt ennen vaaleja tuoda esiin kansalle. Vasemmistolainen vaihtoehto nykymenolle lopettaisi kurjistamispolitiikan Vaasassa ja myös Suomessa.

sunnuntai 29. maaliskuuta 2015

Oikeistolainen komento jatkuu niin pitkään kuin eduskunta vasemmisto ja SAK sitä tukee

Perussuomalaisten pomo Soini oli aamu TV:ssä. Suomessa on erikoinen tilanne parlamentissa ja muutenkin puoluepolitiikassa. Suomesssa kun ei ole yleisessä mielipiteessä oikeistoa eikä vasemmistoa. Valtamedia ohjaa trolleineen mediansisältöä. Puolueita ei luokitella oikealle eikä vasemmalle näkyvästi. Toisaalta myös ideologinen ja aatteellinen puoli jää taustalle.
Soini paalutti itsensä ja Perussuomalainen puolueen keskustaan. Viime vaaleissa Soini julisti populistisesti puolueen olevan työväepuolue ilman sosialismia. Euroopassa vastaava puoluen sijoitetaan äärioikeistoon sekä kansallismielisiin. Toisaalta sen ymmärtää kun tutkii maamme historiaa, joka on ollut vuoden 1917 jälkeen vahvasti oikealla, aina vuoteen 1944 asti ja vain oikeisto demarit olivat edustettuna parlamentissa.
Radikaalinen vasemmisto ja kommunistinenpuolue oli kielletty. Kommunisteja vangittiin ja vainottiin heidän mielipiteiden johdosta.

Tällä hetkellä ei parlamentissa ole todellista vaihtoehtoa oikeistolaiselle politiikalle. Vaihtoehtona on äärioikeisto siis Perussuomalainenpuolue. Erityisesti kokoomuspuolue on vallankahvassa juuri äärioikeiston tuella. Toisaalta myös eduskunta vasemmistonkin tuki uusoikeistolaiselle politiikalle auttaa kokoomusta pysymään vallankahvassa.
Kun edelleen maamme on luokkayhteiskunta, rahavalta voi siis jatkaa kansan kusetusta, kun todellista vaihtoehtoa ei ole.
Työväen-kansanliike olisi se voima, joka murtaisin oikeistolaisen komennon tässäkin maassa.
Mutta myös vaaleissa äänetys prosentitkin nousisivat, eikä juurikaan kansalaiset jättäisi äänestämättä. Aikoinaan pelkkä punainenviiva riitti osoittamaan puolueen olevan kansan asialla. Työväenliikkeen pitää olla itsenäinen valtiosta ja oikeistolaisista puolueista. Mutta myös kapitalistisen yhteiskunnan rakenteista.

Mutta selvää on myös se, että pelkkä parlamenttaarinen edustus ei riitä saamaan kansantahtoa toteutumaan maan politiikassa. Tarvitaan siis ulkoparlamenttaarista joukkoliikettä. Tähänkin toimintaan löytyy valmisorganisaatio työväenliikkeeltä. Itsenäinen työväeliike kykenee myös ulkoparlamenttaariseen toimintaan. Vaihtoehto nykymenolle on siis olemassa se vain tulee ottaa käyttöön.

sunnuntai 22. maaliskuuta 2015

EU, Nato ja imperialismi

Neuvostoliiton ja sosialismin epäonnistumisen jälkeen Euroopassa alkoi uusoikeistolaiset aatteet ja ideologiat jylläämään. Eikä siitä kyytistä jäänyt pois suomen oikeistolaisetkaan.
USA ja muut imperialistiset maat alkoivat hyödyntämään avautunutta tilaa maailman markkinoilla.
Imperialismi vyöryi yli entisiä sosialistisia maita itä-euroopassa ja jakoi markkina-alueita.

Mutta myös voimankäyttö ja politiikka tuli siinä välineeksi. Kokonaisia valtioita hajosi ja imperialistit asettivat mieleisensä uudet johtajat tilalle. Viimeisimmän imperialistien operaation kohtasi Ukrainan kansa. Tässä olivat EU:n ja Natomaat jo vahvasti mukana, kuten aikaisemmissakin imperialistisissa operaatioissa.
Alussa syrjäytettiin maan presidentti, joka joutui pakenemaan maastaan ulkomaille. Venäjä tarjosi turvapaikan Ukrainan lailliselle presidentille.

Venäjä laittoi oikeastaan pisteen imperialistiselle menolle Ukrainassa, joka alkoi siitä kun Neuvostoliitto ja sosialismi joutui vaikeuksiin.
Nyt sitten ovat USA, EU ja natomaat asettaneet talous- ja poliittisia pakotteita Venäjää vastaan.
Venäjä vastainen propaganda on yltynyt länsimaisissa medioissa. Suomessakin tilanne on samanlainen kuin muissa porvarillisissa maissa. Uusoikeistolaiset kokivat masentavan pettymyksen kun eivät saaneetkaan Ukrainaa valtansa alle.
On hyvin kuvaavaa miten imperialimia tukeva media uutisoi Ukrainan tilannetta. Siinä Venäjä on syyllinen kun esti uusoikeistolaisten kaappauksen. Kun alkujaan he itse olivat ensin poliittisesti ja sotilaallisestikkin sekaantuneet Ukraina valtion sisäisiin asioihin.

Mutta imperialistinen meno näyttää vain jatkuvan EU:n alueella ja jopa Suomessakin. Pohjoismaita vedetään mukaan Natoon ja siitä uusoikeistolaiset pitävätkin kovaa meteliä.
Poliittiset Vasemmistolaiset puolueet ja kansalaisliikkeet ovat nytkin avainasemassa siinä mite pitkälle imperialismi pääsee valloittamaan maailman markkinoita.

Toisaalta Venäjä, Kiina, Intia, Etelä-Amerikan sosialismiin suuntautuneet maat rakentavat vastavoimaa USA johtoiselle imperialismille. Toivoa siis vielä on maailmassa.

lauantai 21. maaliskuuta 2015

Elämme nyt todella merkillistä aikaa, SDP vaatii hurjialeikkauksia julkisellesektorille


”SDP on esitellyt talousohjelmansa tulevalle vaalikaudelle. Valtiovarainministeri Antti Rinteen mukaan seuraavalla vaalikaudella on tehtävä päätöksiä neljän miljardin euron säästöistä. Kaikki säästöt eivät kuitenkaan todennäköisesti toteudu vielä tulevan vaalikauden aikana.
Kolmen miljardin euron sopeutustoimista olisi sovittava heti vaalikauden alussa. Summasta kaksi miljardia olisi menoleikkauksia ja miljardi verotuloja. Pieni- ja keskituloisten verotusta SDP ei kiristäisi.
– Talous on saatava kuntoon, mutta ei pieni- ja keskituloisten ihmisten kustannuksella, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.
SDP:n arvio sopeutuksista on eduskuntapuolueista suurin. Esimerkiksi kokoomus on ehdottanut kolmen miljardin leikkauksia ja keskusta 2,3 miljardin sopeutusta.
Puolueen tavoitteena on kääntää Suomen talous kasvuun ensi vaalikauden aikana.
– Tavoittelemme vähintään kahden prosentin kasvua ensi vaalikauden loppuun mennessä. Sen kautta saavutettava työllisten määrän ja työllisyysasteen merkittävä nostaminen on perusedellytys julkisen talouden kestävyyden korjaamiseksi, Rinne sanoo.
Puolueen talousohjelman mukaan työllisyysasteen nostaminen edellyttää esimerkiksi kilpailukyvyn parantamista, viennin pohjan laajentamista ja investointien edistämistä.”

Kansankusetus ei vain ota laantuakseen Suomessa

SDP:llä ja kokoomuksella ei siis ole enää mitään eroja käytännönpolitiikassa. Kummatkin ovat hyvinvointivaltion kimpussa. Ajamassa alas julkisiapalveluja ja yksityistämässä niitä bisnesvetoisiksi. Sotien jälkeen Vasemmisto ja Keskusta Urho Kekkosen johdolla alkoivat rakentamaan Suomen julkista palvelutuotantoa, jota nyt sitten SDP ja vasemmistoliittokin ovat tuhoamassa.

SDP:n ideologiasta ja työväenaatteesta on jäljellä vain punaiset kannet.
Kansan omaisuutta pannaan nyt siis lihoiksi rahavallan pussiin. Kansalaiset jätetään omanonnensa nojaan etsimään palvelujaan tai ostamaan niitä yksityisiltä firmoilta.
Pankeilla menee nyt hyvin ja holvit ovat pullollaan rahaa. Sitä vain pitää saada lainattua ulos markkinoille, koska pankkiherrojen voitto tulee lainarahan kautta.
Yksityiset suuryritykset panevat ihmisiä työttömiksi, että saisivat ainavain isompia voittoja.
Kun työvoimaa vähennetään ja teetetään samat työt pienemmällä työntekijämäärällä tulee säästöjä tai voittoja osakkeidenomistajille.

Mutta kun julkisellasektorillakin on tuo sama ajattelutapa. Palveluja karsitaan ja henkilökuntaa vähennetään ja sitäkautta haetaan säästöjä tai ”voittoja” kuten yksityisessä bisneksessäkin.
SDP:n nykyjohto on kaukana Kreikan vasemmiston noususta puolustamaan kansaansa, kansa antoi sitten vaaleissa vasemmistolle vallan lähteä rakentamaan vaihtoehtoa uusoikeistolaiselle omanonnenpolitiíkalle. Suomesta on mukana EU:n alueen vasemmistolaisessa politiikassa Suomen kommunistinen puolue.

Eduskunnassa ei ole vaihtoehtoa tällähetkellä nykymenolle. Perussuomalainen puolue ajaa samaa säästö -ja leikkauspolitiikkaa kuin muukin oikeisto, vaikka esittääkin populistisesti välillä, jotain muutakin. Nykymenolle löytyy vaihtoehto vasemmistolaisesta politiikasta, jota nyt Euroopan vasemmisto EU:n alueellakin rakentaa.

http://yle.fi/uutiset/sdplta_puolueista_kovimmat_madonluvut_poytaan_sopeutustarve_4_miljardia/7879533

lauantai 14. maaliskuuta 2015

Julkinensektori valtio-ja kunta ovat poliittisenvallan pyörteissä

Viimeisten vuosikymmenien aikana ovat julkiset ja yksityiset palvelut sekoittuneet pahasti. Toisaalta on koko EU:alueella kehitys ollut samansuuntaista. Poliittinen valta on nyt ollut oikeistolaisilla liikkeillä. Erityisesti Neuvostoliiton kaatuminen oli tekijä joka vaikutti vasemmistolaisten poliittiseen toimintaan. Mutta toisaalta oikeistolaistuminen alkoi jo ennen Neuvostoliiton ja sosialismin romahdusta vasemmmistolaisissa liikkeissä. Vaikka nyt esimerkiksi suomessa. SDP ja Vasemmistoliitto olivat jo pahasti sulautuneet oikeistolaiseen parlamentarismiin. Työläiset ja työväenliikeen itsenäinen poliittinen toiminta alkoi kuihtua ja jäädä sivuun.

Työväenpuolueiden poliittinen toiminta siirtyi ylätasolle hallituksiin ja eduskuntaan. Sama kehityslöi läpi koko työväenliikkeen. Myös media alkoi kuihtumaan sekä sisällön, että medioiden osalta. Vaasan alueelta loppuivat Pohjanmaan Kansa ja Kansan Ääni. Mutta myös Työväen Pohjanmaa loppui. Työväenpuolueiden osalta tapahtui myös pirstaloitumista ja hajoamista kun SKP yritettiin lopettaa. Samalla myös SKDL lopetettiin ja tilalle perustettiin vasemmistoliitto. Mutta SKP perustettiin uudelleen ja se toimii sekä on mukana maailmanlaajuisessa kommunistisessa liikkeessä.
Nyt menossa olevat eduskuntavaalit tulevat olemaan SDP ja vasemmistoliiton osalta haastavat, kun puolueet ovat olleet mukana kokoomusjohtoisessa hallituksessa. Julkistasektoria on ajettu alas hurjaa vauhtia. SDP ja vasemmistoliito ovat sen hyväksyneet. Puolueet ovat toimineet omien aatteiden ja ideologianvastaisesti. Mutta toimineet myös kansanetuja vastaan. Mikä tulee olemaan kansantuomio eduskuntavaaleissa sen äänestystulos sitten näyttää.
Kreikassa kansa antoi vahvantuen vasemmistolle, kun se nousi kapinaa kurjistamispolitiikkaa vastaan. Mutta se myös esitti vaihtoehdon nykyiselle säästö -ja leikkauspolitiikalle.

Poliittinen valta on nyt siis rahavallalla koko yhteiskunnan osalta. Taloudellinen valta on yksityisellä sektorilla ollut sen ajan, kun kapitalismi on ollut yhteiskunajärjestelmänä.
Julkinensektori on siis yksityisensektorin kilpailija. Eikä siis valtio tai kunta ole yksityistä omaisuutta vaan julkista. Pääasiallinen tulo tulee verotuksen kautta julkiselle vallalle. Mutta julkisellavallalla on myös yritystoimintaa, joka tuo tuloa palveluiden ylläpitoon.
Taisteluun siis julkisen omaisuuden ja palveluiden puolesta.

lauantai 7. maaliskuuta 2015

Suomen kansa odottaa vasemmistolaisen työväenliikkeen nousua puolustamaan julkisia palveluja

Suomi on todella pahassa demokratia kriisissä. Tätä on jatkunut pitkään. Vuoden 1945 jälkeen alkoi maassamme hyvä kehitys, kun kaikki puolueet olivat yhtä mieltä, että suomi pysyy tiukasti puolueettomalla linjalla ja militarismia vastaan. Toimii siis rauhan puolesta ja sotia vastaan.

Maassa oli myös uusitilanne, kun kommunistit tulivat mukaan parlamentaariseen toimintaan. Kommunistinen puolue kun oli ollut kielletty Suomessa aina vuoteen 1945 asti.

SKP ja SKDL olivat vasemmiston johtava voima. Mutta myös Kekkosen johtama keskusta oli vahvasti mukana rakentamassa vahvaa julkistasektoria maahan, joka takaisi palvelut koko kansalle.

Sotapuole kokoomus oli sivussa maan hallituspoliitikasta pitkään aina Kekkosen kuolemaan asti.

Siitä alkoikin sitten suomen kehitys kulkemaan rahavallantahdonmukaisesti. Julkistasektoria on ajettu nyt alaspäin vuodesta 1990 alkaen. Palveluja keskitetään ja yksityistetään markkinavoimien tahdonmukaisesti bisnesvetoisiksi.

Nykyisenmenon mahdollistaa eduskuntavasemmiston politiikka, joka on vastoin heidän omaa kannattajakuntaa eli työtätekevää kansaa.

Aivan eriskummallista on se, että vasemmisto ei kykene yhteiseen politiikkaan. Suomessa on vahva organisaatio työväenliikkeellä edelleen. Sen toiminta vain on pahasti erkaantunut kannattajistaan.
Puolueita on SDP, Vasemmistoliitto ja SKP mm. Mutta myös ay-liike on kokonaisuutena osa työväenliikettä. Jos nämä työväenliikkeen voimat lähtisivät vastarintaa nykyistä uusoikeistolaista politiikkaa vastaan oltaisiin silloin oikealla tiellä ja maassa loppuisi työläisten kurjistaminen.

Mutta myös hyvinvointivaltio palaisi ennalleen ja voisi edelleen kehittyä julkisensektorin voimalla.

Kokoomus ja muu oikeisto edustaa pientä osaa suomen kansasta lähinnä raharikkaita ja muuta osaa porvaristoa. Maatamme siis tällä hetkellä hallitsee vähemmistön riktatuuri. Sen hallussa melkein koko media, jolla se harjoittaa propagandaa pitääkseen yllä valtaansa kansan enemmistöön nähden.
Tuo riktatuuri loppuu melkein heti kun eduskuntavasemmisto irtaantuu tukemasta oikeistoa.

torstai 26. helmikuuta 2015

Oikeistolainen totuus on nyt epäselvä ja se horjuu


Raimo Hautanen Pohjalaisen kolumnisti kirjoitti keskiviikkona totuudesta.Oikeistolaisten trollien areenana ja esiintyvä Pohjalainen, jossa myös Hautanen kirjoittaa totuudesta ja muusta oikeistolaisesta ajatusmaailmasta.

Pohjalaisen tehtävänä on ylläpitää oikeistolaista ideologiaa ja maailmankatsomusta. Se on tietenkin itsestäänkin selvä asia. Pohjalainen ei mitenkään tuo esiin ideologiaansa eikä tukea oikeistopuolueille. Vaan se esiintyy muka sitoutumattomana kansalle. Tässä tulee juuri esiin sen kuuluminen oikeistolaiseen Trolliarmeijaan. Viimeisin vahvistus oli Länsimedian trolliyrityksen perustaminen. Tämä media yritys tuottaa aineistoa lehdistölle ja myös tietenkin verkkoon.
Nyt myös käydään henkistä sotaa nettimediassa eli taistelua sieluista. Tavoitteena on siis maaperän muokkaaminen ja muuttaminen oikeistolista ajatusmaailmaa tukevasti.

Hautanen lainasi jutussaan Vladimir Vysotski (1938- 80) venäläinen runoilijaa, laulajaa ja näyttelijää. Hän arvosteli neuvostoyhteiskuntaa terävillä säkeillään, mutta myös toisaalta tuki sitä. Suomessa hänen tunnetuin sävellyksensä on Ystävän laulu. Nuorena kuollut laulaja sai vuonna 1999 kuvansa venäläiseen postimerkkiin. Vysotski oli nuori kapinallinen kuten nuorena tulee ollakkin, mutta oikeistolainen hän ei todellakaan ollut.

Ukrainan tapahtumat ovat saaneet kokonaiset oikeistolaiset trolliarmeijat kriisiin. Oli ensimmäinen kerta Ukrainassa, kun USA ja Nato joutuivat perääntymään, imperialistisissa aikeissaan Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen.
Mutta toisaalta myös Kreikan vasemmiston nousu sai koko trolliarmeijan polvilleen.

Trollivaikuttaminen ei ole mikään uusi asia sitä on ollut aina, mutta nykyään se on aikapitkälle alanammattilaisten hoitamaa. Toisaalta nyt siinä on arkumenttina Venäjä vastaisuus.
Nyt käydään mediassa, joka tasolla sanoilla sotaa Venäjää vastaan. Venäjä kun on noussut myös uusoikeistolaisuutta vastaan ja tämä on sitten yhdistänyt porvarillista mediaa.
Totuus ei todellakaan pala tulessakaan. Kapitalismia on vaikea puolustaa, kun sen koko olemus perustuu valheeseen ja pettämiseen.

maanantai 9. helmikuuta 2015

Taisteleva vasemmistolainen liike muuttaa vallitsevan nykymenon myös Suomessa


Suomi tarvitsee vastaava muutosta politiikkaan kuin nyt Kreikkaan tuli. Tulevat eduskuntavaalit ovat mahdollisuus valitsevan politiikan muuttamiseksi. Suomessa harjoitettu politiikka on ollut jo vuodesta 1990 alkaen kansaa kurjistavaa.
Julkisia palveluja on supistettu ja yksityistetty. Suomessa rahavallalla sekä yksityisillä pankeilla on rahaa holvit pullollaan. Mutta omallatyöllään elävillä työläisillä ei mene hyvin, työttöminä on jo yli 300 000 ihmistä. Valtaeliitti jälleen kerran yrittää huijata Suomen kansaa tulevissa vaaleissa ja sen jälkeen edelleen jatkaa nykyistä kurjistamispolitiikkaa.

Nykymeno ei muutu äänestämällä nykyisiä hallituspuolueita. Toisaalta myös vasemmistoliittokin edelleen haluaa mukaan oikeistolaiseen kansankusetukseen. Toisaalta myös Keskustapuolue lupailee edelleen säästöjä -ja leikkauksia julkisiin palveluihin. Suomessa eduskuntavasemmisto on jo vuosia ollut erityisesti kokoomuksen vietävänä.
Tämä on sitten tarjonnut tilaa suomalaiselle äärioikeistolle, joka on ollut “oppositiossa” nykyiselle menolle maassa. Suomesta on Euroopan vasemmiston yhteistyössä mukana SKP ja Vasemmistoliitto. Mutta vasemmistoiitto silti kulkee omia teitään oikeistoeliitin helmassa Suomessa. Suomessa tulee vasemmiston ja punavihreiden lähteä yhteiseen poliittiseen yhteistyöhön oikeistokomentoa vastaan. Tässäkin näyttää naapurimaa Ruotsi hyvää mallia.

Tulevissa vaaleissa pääkysymys on poliittinen vaihtoehto nykymenolle. Oikeistolla sitä ei ole, joten vasemmistolla on näytön paikka. Oikeistopuolueet lupaavat lisää kurjuutta suomen kansalle, jo ennenvaaleja. Oikeiston röyhkeys julkisensektorin ja julkistenpalveluiden heikentämisessä on jo rikollisluonteista.
Äänestäjien tuleekin antaa vastaava tyrmäys kokoomusvetoiselle politiikalle, kuin Kreikan kansa antoi EU-kurjistamispolitiikalle ja omanmaan oikeistolaisille vaaleisssa. Politiikkaan on siis saatava politiikkaa, jota kansakin ymmärtää. Kansanedustajien tulee olla kansanedustajia eikä “asiantuntijoita”