lauantai 25. lokakuuta 2008

Valtaeliitti on nyt voimissaan eikä sivulle vilkuile

Vaasassa tänään kokoomuksen Pohjalainen lehti, päivää ennen vaaleja paljasti miten dementoituneiden vanhusten palvelukodit ollaan nyt siirtämässä ja keskittämässä yksityisen bisneksen hoidettaviksi. Kolmassekotori työnnetään sivuun yksityisen pääoman tieltä.

Yksityiset osakeyhtiöt Mikeva konserniin kuuluva Mendis Oy:lle ja Mediaverkko konserniin kuuluva Hoivaverkko Oy:lle. Näin ikäihmisistä tehdään tuote, joka tuottaa rahaa yksityisille osakkeenomistajille.

Näin etenee yksityistäminen ikäihmistenpalvelujen osalta Vaasassa. Tämän ovat valtuutetut hyväksyneet. Valtuutettujen hyväksymissä linjauksissa lukee, että Vaasa aktivoi markkinaehtoista toimintaa. Kun eläkeläisten tulotaso on noussut Vaasa tukee yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista ja käyttöä. Palvelusetelien käyttöä lisätään. Palvelusetelit liittyvät myös yksityisen bisneksen tukemiseen.

Toisena palvelurakennetta muutetaan avohoitopainotteisenmaksi. Tämä että kaupunki ei rakenna uusia laitos-tai palveluasumispaikkoja on kaiken huippu ja sillä tietenkin tuetaan yksityisen pääoman tuloa ikäihmistenpalvelumarkkinoille.

Tukipalvelut tuotetaan ja hinnoitellaan jatkossa pääosin markkinaehtoisesti. Lisätään myös ikäihmisten omatoimisuutta eli mennään itsepalvelusuuntaan kuten nyt tekevät pankit. Ihmiset hoitavat itse pankkiasiansa kotoa.

Hyvinvointi Suomea ja Vaasaakin nyt ajetaan alas kun ei löydy vastavoimaa oikeistolaiselle politiikalle. Yksityinen pääoma jättää rahoituksen, vastuut yhteiskunnalle ja yksityinen pääoma kuorii kermat päältä. Raakapolitiikka ihmisten sosiaali -ja terveyspalveluilla!

Vaasa on omana palveluna tuottanut 364 ja ostopalveluna 104 yhteensä 468 asuntoa. Valtuuston vanhuspoliittisenohjelman mukaan 90 prosenttia yli 75 vuotiaista siirretään kotihoitoon. Kotihoitoa kehittämällä tavoitellaan sitä, että palveluasumiseen ja laitoshoitoon tultaisiin parivuotta myöhemmin ja siellä myös viivyttäisiin nykyistä lyhempään. Tehostetaan pitkäaikaispaikkojen käyttöä ja sitä kautta vähennetään paikkamääriä.

Näin siis Vaasassa kohdellaan ikäihmisiä, kuulostaa aivan mahdottomalta. Kuinka voidaan ajatella tuolla tavalla ikäihmisistä, tarkoituksella siirretään kotihoitoon, että olisivat vähemmän aikaa palvelutaloissa ja laitoshoidossa ennen kuolemaansa.

Kyllä nyt pitää saada muutosta tähän nykyiseen menoon ja toivotaan, että äänestäjät antavat äänensä muutoksen puolesta vaaleissa. Nykyinen "terroripolitiikka" ihmisten hyvinvointipalveluilla on kerta kaikkiaan saatava loppumaan.

http://www.mikeva.fi/index.php?id=31
http://www.mediverkko.fi/index.php?2

tiistai 21. lokakuuta 2008

Maahanmuuttajie elämää vaikeuttaa säästö ja leikkauspolitiikka

Vaasassa on maahan muuttotyötä tehty jo 15 vuotta. Vuonna 1990 Vaasa otti vastaan ensimmäiset kiintiöpakolaiset. Siitä lähtien on kaupunki ottanut vastaan vuosittain 50 pakolaista. Kun ajatellaan vielä, että myös vuodesta 1990 alkanut säästö ja leikkauspolitiikka on jarruttanut maahanmuuttajien auttamista koko tuon ajan. Nyt Vaasa ottaa vastaan 70 pakolaista vuodessa, mikä oli hyvä päätös.
Vaasassa on myös ulkomaalaistoimisto, jonka tehtäviä ovat pakolaisten ja paalumuuttajien vastaanotto, sekä maahanmuuttajien kotouttamispalvelut ja tulkkikeskus. Vaasassa on maahanmuuttajia 2400 eli 3,9 prosenttia koko kaupunginväestöstä.

Vaasassa myös opiskelee 600 ulkomaalaista opiskelijaa. Maahanmuuttajien työllistyminen on vaikeaa, jos ei lasketa kielikursseilla olevia tai muilla työllisyyskursseilla on työttömyys prosentti jopa 60, ilmeni Arbiksen paneelissa. Kielikursseille pääsykin voi kestää jopa vuoden. Seuraavalle kurssille tai työharjoitteluun pääsy kestää kuukausia ja näin esimerkiksi opittu kieli unohtuu.
RuotsinkielinenTyöväenopisto Arbis, on kiitettävällä tavalla auttanut kielikurssien järjestämisessä maahanmuuttajia.

Koko julkisensektorin säästö ja leikkauspolitiikka on aiheuttanut rahapulaa ja vaikeuttaa näin myös maahanmuuttajien elämää Vaasassa.

Työperäinen maahanmuutto on viime vuosina kasvanut, johtuen työnantajien aktiivisuudesta saada ”sopivaa” työvoimaa ja tämä on tuonut uusia tehtäviä ulkomaalaistoimistolle. Työnantajien pitää ottaa esimerkkiä Ruotsista, siellä työnantaja järjestää työajalla kieliopetusta. Täällä suomessa suuriraha siirtää kustannuksia tuottavat vastuut yhteiskunnalle.

Mielestäni mahanmuuttajia pitää auttaa kuin omia kansalaisia. Kokemukset kymmenvuoden siirtotyöläisenä olemisesta Ruotsissa. Siellä viranomaiset auttavat kaikessa maahanmuuttajia, mutta täällä Suomessa se on juuri toisinpäin. Me elämme kohta itsepalvelusuomessa, jos nykyinen politiikka saa edelleen jatkua.

lauantai 18. lokakuuta 2008

EVA kokoomuksen äänitorvi

Elinkeinoelämän valtuuskunta julkisti näin vaalien alla oman ohjelmansa kuntavaaleihin. Joka on nimeltään Paras kaupunki. EVA vaatii kuntien toiminnan entistäkin laajempaa kilpailuttamista, yhtiöittämistä ja siirtämistä yksityisten yritysten hoidettavaksi.

EVA myös haluaa siirtää kuntien omaisuutta yksityisiin käsiin. Raportissa tarkastellaan kuntia miten niiden varoilla voitaisiin edistää yksityisten palvelualojen kasvua ja voittoja. Hallituksen ja eduskunnankin hyväksymä "kuntauudistus" tukeekin jo EVA:n esityksiä palvelumarkkinoiden kasvattamiseksi. Mustasaaren ja Vaasan yhdistäminen myös sopii hyvin EVA:n suunnitelmiin, tulisihan siitä yli 100 000 asukkaan kunta ja palvelumarkkina-alue yksityiselle bisnekselle.

EVA:ssa röyhkeästi sivuutetaan asukkaiden näkökulma palvelujen tasavertaiseen saamiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin. Selvästi näkyy, että raha johtaa nyt yhteiskuntaa ei asukkaiden tahto.

Erityisesti on EVA kiinnittänyt kyntensä suuriin kunnallisiin liikelaitoksiin ja niiden yhtiöittämisestä. Näin EVA laajentaisi kilpailuttamista ja rajoittaisi kuntien mahdollisuutta rahoittaa palveluja liiketoimintansa tuotoilla.

Suuriraha ei nyt salaa aikeitaan, kuten kokoomus, joka esiintyy työväenpuolueena!

http://www.eva.fi/index.php?m=3&subm=2&action=1&id=83

maanantai 13. lokakuuta 2008

Keskusteleva vaalipaneeli

Olin mukana Vaasassa Arbiksen vaalipaneelissa. Paneeli oli keskusteleva ja pitkiä alustuksia ei ollut. Kieliasiat olivat esillä, kun Vaasassa ollaan. Mutta ne ovat siinä mielessä vähemmän tärkeitä, koska nykyinen vallitseva politiikka on ongelma.

Työtilanne Vaasan ympäristössä. Kuinka kysyntä ja tarjonta kohtaavat?
Kuntien yhteistyö ja palvelut tulevaisuudessa olivat Arbiksen paneelin teemat.

Kun edelleen on ihmisiä työttömänä Vaasassakin on ensisijaisesti otettava heidät työhön koulutuksen ja muun valmennuksen kautta. Maahanmuuttajista on jopa 60 % työttömän tuli paneelissa esille.

Isoilla yrityksillä on halu saada valmista työvoimaa ja edulliseen hintaan. Paljon kuulee puhetta, että ei löydy sopivaa työvoimaa ja tältä seudulta. Yrittäjiä onkin vierailut itä-Euroopassa asti hakemassa sopivaa työvoimaa.

Julkisella sektorilla harjoitettu säästö-ja leikkauspolitiikka on vienyt resurssit palkata puuttuvaa henkilökuntaa. Terveys, sosiaali-ja koulupalveluihin. Vaasassa on pulaa oikeastaan jokaisella hallintokunnalla henkilökunnasta ja tekevistä käsistä.

Myös päivähoitopaikoista on pulaa ja vajausta 120 paikkaa tuli esille paneelissa.

Erilaiset pätkä ja muut osa-aikaiset työsuhteet vaikeuttavat pysyvien työpaikkojen syntymistä. Samoin yleistynyt vuokratyövoiman käyttäminen vaikeuttaa turvallisten työpaikkojen syntymistä. Nykyistä työelämää vaikeuttaa lisäksi kilpailu ja epävarmuus.

Nyt pitää palata siihen aikaan kun työpaikoille otettiin nuoria työntekijöitä oppiin oppipojiksi, tytöiksi ja sitä kautta tie pysyviin turvallisiin työsuhteisiin ja elämään.

Näin madallettaisiin kynnystä työelämään.

Kuntien yhteistyö ja palvelut tulevaisuudessa?

Kuntien yhteistyö on ihan hyvää asia. Mutta siinä pitää kunnilla olla mahdollisuus itsenäisinä toimijoita. Eikä siihen yhteistyöhön kuulu kuntien toimintojen karsiminen ja yksityistäminen. Vaan on satsattava kuntien lähipalvelujen kuten sosiaali,-terveys, koulupalvelujen saatavuuteen ja laatuun.

Talous ei saa ohjata kuntien palvelujen tuotantoa, vaan asukkaiden tarpeet. Eikä siihen kuulu myöskään bisnesajattelu. Nyt on ikävä vain toivo mennyt ja bisnes on tullut tilalle.

Kuntien peruspalvelujen tulevaisuus näyttää tosi huonolta, jos nykyinen ja jo vuodesta 1990 alkanut säästö ja leikkauspolitiikka jatkuu edelleen vaalien jälkeen.

Vanhasen oikeistohallituksen tavoite on vähentää julkisensektorin työpaikkoja 100 000:lla.

Ajankohtainen asia kuntavaaleissa on nyt se, että nykyinen kuntapalvelujen alasajo tulee saada katkaistua ja palauttaa valtiovallan leikkaamat resurssit kuntiin takaisin.

sunnuntai 5. lokakuuta 2008

Hyvinvointivaltio kertomus

Sotien jälkeen rakennettiin tähän maahan hyvinvointipalvelut julkisensektorin kautta. Se oli vasemmiston ja keskustan iso projekti ja voi sanoa kertomus, joka on jatkoa aina 1905 olleesta Forssan kokouksesta asti. Tuolloin vasemmistolainen työväenliike lähti voimalla olojansa parantamaan.

Palvelut rakennettiin myös lakisääteisiksi ja näin turvattiin niiden saatavuus koko kansalle.

Hyvinvointipalvelujen käyttö ei ollut myöskään kiinni kansalaisten varallisuudesta eikä tulotasosta, kun ne olivat verovaroin tuotettuja. Kunnallisia hyvinvointipalveluja ei tuoteta voitontavoitteluna, eikä tarvitse tuottaa myöskään osakkaille osinkoa.

Nyt sitten on vuodesta 1990 alkaen hyvinvointivaltion palvelurakennetta murennettu vuodesta toiseen. Valtaeliitti on nyt siirtymässä toiseen vaiheeseen.

Kuntia ja palvelurakennetta yhdistetään isommiksi kokonaisuuksiksi, että ne sopisivat paremmin yksityisen pääoman palvelumarkkinoiksi.

Tuloksia alkaa nyt näkyä jatkuvasta säästö ja leikkauspolitiikasta hyvinvointipalvelujen heikentymisen osalta, koko yhteiskunta alkaa olemaan kriisipartaalla, siitä ovat Jokelan ja Kauhajoen verilöylyt vain pieni osa.

Surullista on että, Vasemmisto ja keskusta ovat kadottaneet hyvinvointivaltio kertomuksen, jonka nämä poliittiset voimat saivat aikaa sotien jälkeen.

Lapuan piispa sanoi Kauhajoen kirkossa yhteiskunnallisesta tilasta uskonnollisella kuvakielellä, että poliittisessa päätöksenteossa vallitsee sokeus yhteiskunnassa olevasta pahoinvoinnista.

Variskan vaalipaneeli lauantaina osoitti sen, että Ristinummen asukkaat ovat kokonaan hylänneet puolueet.

Paneelin yleisössä oli ainakin 95% ehdokkaita. Tämä kyllä vahvasti osoittaa edustuksellisen demokratia kriisiä puolueiden uskottavuuden osalta.

Yksi tärkeä asia myös olisi se, että vain allekirjoittanut jakoi politiikan oikeistoon ja vasemmistoon.

Puolueet ovat kokoomuksesta vasemmistoliittoon yhtä ja samaa. Vain yksityistäminen jakoi harmautta oikeisto ja vasemmisto puolueiden välillä.

Pohjalaisessa päätoimittaja Markku Mantilakin viittasi fasismin nousuun tänään kolumnissaan, mutta kun sitä jo on tässä yhteiskunnassa. Puhutaan, että kansakin jo hyväksyisi armokuoleman. Hallinnon ja politiikan keskittyminen on myös oire fasisminsuuntaan. Yrityksien hallinnossa ei tunneta mitään demokratiaa, siellä käsky tulee ylhäältä kuten armeijassa ja siihen on sopeuduttava. Nyt kun tätä samaa käskyjakoa tuodaan kuntiin, niin mitä tekemistä on enää silloin edustuksellisella demokratialla tässä yhteiskunnassa?

Natsisaksassa ei liioin ollut jakoa oikeistoon ja vasemmistoon. Kommunistit olivat juutalaisten kanssa kaiken paha ja alku. Heidät työnnettiin keskitysleirien uuneihin.

Harvoin kyllä kehun kokoomuslaista mutta, mielestäni Mantilan kirjoitus oli siinä mielessä hyvä, että se herättää ajattelemaan, että ei ajauduttaisi vastaavaan tilanteeseen, kuin ennen sotia. Vielä voidaan tehdä paljon, kun vain päästään Lapuan piispan mainitsemasta sokeudesta yhteiskunnan pahoinvoinnin osalta.

Sillä olisi iso merkitys, jos vasemmisto ja keskusta löytäisivät uudelleen hyvinvointivaltiokertomuksen. Se parantaisi puolueiden uskottavuutta, kunnan asukkaiden silmissä ja edustuksellinen demokratiakin saisi uutta puhtia.

torstai 2. lokakuuta 2008

Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen hyvinvointi Vaasa on uhattuna

Tulevat kuntavaalit ovat todella tärkeät. Nyt olemme kunnissa tietynlaisessa murrospisteessä, josta näyttää alkavan uusi kuntien alasajo, jos nykyinen valtaeliitti ja eduskuntapuolueet saavat uusittua valtakirjansa vaaleissa.

Säästö ja leikkauspolitiikka alkoi 1990 luvun alkupuolella ja jatkuu edelleen. Silloinen matalasuhdanne tai lama antoi siihen välineen, millä edustuksellinen demokratia siihen mukaan suostuteltiin.

Muistan hyvin se ajan kun Vaasaa alettiin johtamaan kunta konsernina. Hallintoa ja päätösvaltaa alettiin delegoida virkamiehille ja KH:lle. Myös toiminnallisesti siirryttiin sitovaan talouden kehysohjaamiseen. Hallintokunnat eivät enää voineet rakentaa talouttaan itsenäisesti, vaan KH määräsi sen kehyksellään, jota ei voinut ylittää.

Siihen liittyen yhdistettiin kouluja, sosiaali ja terveyspalveluja. Ikävä vain, että silloinkin vastarinta oli pientä, melkein kaikki hallinnon muutokset menivät nuijan kopautuksella läpi. Edustuksellisen demokratian kosketuspinta ja tila vaikuttaa päätöksen tekoon pieneni.

Nyt ollaan kunnissa tultu siihen tilanteeseen, että säästöjä ja leikkauksia ei voida enää nykyisen kuntarakenteen oloissa jatkaa. Eli seinä on tullut niin sanotusti vastaan sillä tiellä.

Edellisen ja nykyisen hallituksen käynnistämän niin sanotun ”kuntauudistuksen” tehtävä on antaa uutta verta säästö, leikkauspolitiikalle ja kunnallisen palvelutuotannon alasajolle.

Säästöt tulevat sitä kautta, kun kuntia yhdistetään, päällekkäisiä tomintoja poistetaan, palvelutuotantoa ulkoistetaan ja yksityistetään.

Oikeistolaisten jo pitkään julistama tavoite on, että kuntien tulee kokonaan luopua palvelujen tuottamisesta. Oikeiston mielestä se ei kuulu kunnalle, vaan yksityiselle pääomalle. Kunta hoitaisi vain järjestelyt ja rahoituksen. Mutta myös maksupolitiikka tulisi kuntauudistuksen kautta nousemaan ja verotulorahoitus pienenemään. Tämä tietäisi myös isotuloisille runsaita veronalennuksia tulevaisuudessa.

Nyt kun edelleen keskitetään hallintoa Vaasassa näyttää sekin menevän läpi ilman todellista vastarintaa.

Uusi kunta rakenne muuttaisikin Vaasan jo puhtaasti OY muotoiseen johtamiseen ja toimintaan. Kaupunginjohta olisi ”toimitusjohtaja” ja hänen yläpuolella vain KH. Talouden ohjatessa prosesseja ja kuntaa, olisi meno hallittua nykyisen valtaeliitin näkökulmasta. Edustuksellisen demokratian tila supistuisi edelleen sekä kosketuspinta menisi vieläkin kauemmaksi mitä se on nyt kuntalaista ja palveluista.

SKP tavoitteena on rakentaa vasemmistolainen vaihtoehto tälle nykyiselle oikeistolaiselle politiikalle. Politiikan perustana pitää olla kunnan-asukkaiden etu ei bisnespiirien, kun on kysymyksessä julkinen sektori.

Mikä tarkoittaa sitä, että kuntien oma palvelutuotanto tulee palauttaa takaisin siihen tilaan, kuin se oli 1990 luvun alussa. Rahasta ei nyt ole pulaa sanoi, jopa rahaministeri Jyrki Katainen (kokoomus)TV:ssä. SKP haluaa olla kuntalaisten lähipalvelujen puolella.