lauantai 24. tammikuuta 2009

Työväenliike on aallonharjalla

Ay-teeman osalta on todella tärkeää käydä keskustelua myös blogeissa nykyisen taloudellisen tilanteen osalta.

Vaihtoehtoja on nykymenolle ja siinä vasemmistolainen työväen ay-liike on aallonharjalla.

Alkujaan ay-liike oli porvarillinen ja luokkarajat ylittävää ja ”yhteistyöllä” työväen asemaa parantamaan pyrkivää, tätä työnväenliikettä kutsuttiinkin myös wrightiläiseksi, kapitalisti Viktor Julius von Wright mukaan.

Suomessa ensimmäisten ammattikohtaisten ammattiyhdistysten joukossa olivat vuonna 1888 Helsinkiin perustetut käsityöläisten yhdistykset ja ensimmäinen liitto oli kirjaltajien ammattiliitto 1897. Ensimmäinen keskusjärjestö, Suomen ammattijärjestö (SAJ) perustettiin v. 1907, ja vuoden lopulla sen piirissä oli 25 000 jäsentä; sen ulkopuolisissa liitoissa ja yhdistyksissä oli 10 000 jäsentä.
Sosialististen ammattiyhdistysten piirissä kypsyi myös itse aate, ja vuoden 1903 Forssan julistuksen myötä työväenliike lähti voimakkaaseen nousuun. Joka sitten pysähtyi Suomen Työväen Vallankumouksen kärsimään tappioon 1918. Tämän jälkeen työväen liikettä ei nimensä mukaisesti ollut kuin vasta 1945 kun Suomi kärsi yhdessä fasistisen Saksan kanssa murskaavan tappion toisessa maailmansodassa.
Tämän jälkeen alkoikin hyvä kehitys Suomessa ja työväenliike nousi oikeastaan Forssan julistuksen tasolle ja jatkamaan sitä linjaa mikä keskeytyi 1918. Mutta sitä kesti 18.8.1949 asti kun Kemissä silloinen Kemi yhtiö aikoi alentaa palkkoja 20-40 prosenttia. Kemissä oli tuolloin lakko palkan alennuksia vastaan ja siinä poliisit ampuivat kaksi tehtaan työläistä. Silloin olivat kapitalistit ajautuneet taantumaan, jota kutsuttiin talouspulaksi. Tästä Kemin tapahtumasta lähti liikkeelle ay-liikkeen yhdentäminen valtakoneistoon ja Tupot olivat siinä yksi elementti irrottaa ay-toiminta työpaikojen työläisten vaikutuksesta.

Mitä on muuttunut vai onko mitään 60 vuodessa? Myös tänään ovat kapitalistit todella pahassa talouskriisissä. Suuryritysten johtajat vaativat nytkin palkkojen alentamista. 
Ollaan tosi eriskummallisessa tilanteessa kun kapitalistit irtisanovat jatkuvana virtana ihmisiä työtehtävistään ja ay-liike seuraa vierestä. Kyllä nyt ovat pahasti hukassa ne perustehtävät mille työväen ay-liike kasvoi, kehittyi taistelussa oikeuksistaan ja elämästään.

Mikä valtava organisaatio ja kattava on suomalainen ay-liike. Onko missään päin maapalloa näin hyvä organisaatio kuin Suomessa työväenliikkeellä? Mutta se on nyt kuten aikoinaan  porvarillinen ay-liike wrightiläinen ja työantajien tahtoa myötäilevä.

Ei ole ollenkaan ihme, että työtätekevä kansa hakee apua Timo Soinin liikkeestä. Mutta siitä liikkeestä ei ole apua taistelussa kapitalismia vastaan, koska Soinin liike on osa sitä.

Nyt on vasemmistolaisen työväenliikkeen otettava se tehtävä mitä irtisanotut ja lomautetut siltä odottavat. Ongelma on siinä, että näillä ay-organisaatioilla on aivan liianvähän yhteistä toimintaa työpaikkojen työläisten kanssa. Nykyään ja jo vuosia on ay-toiminta painottunut liikaa erilaiseen huvitteluun ja laivaristeilyihin. Onkin todella viimeiset hetket aloittaa uudelleen suoratyöpaikoille suuntautuva ay-toiminta. Tähän toimintaa voidaan sitten käyttää tätä ay-liikkeen palkallista henkilökuntaa ja organisaatiota.

tiistai 13. tammikuuta 2009

Pohjalainen otti osaa pakolaisasiaan

Maanantaina 12.1 ilmestyneessä kokoomuksen Pohjalainen lehden pääkirjoituksessa tukea avoimeen pakolaiskeskusteluun. Otsikolla ongelmistakin on keskusteltava.

Pohjalainen toteaa Somalimiesten karkotuksesta, että sen hyväksyy valtaosa suomalaisista. Lisää vielä, että oikeus on harkinnut asian kuten pitää ja karkotus on oikea toteaa lehti.

Pohjalaista ärsyttää lisä mahdollisuuden antaminen Somalimiehille Suomeen jäämiselle.

Edelleen lehti toteaa, että maahanmuuttopolitiikasta on tullut rikollisuuden torjuntaa, jota pitää voida käyttää.

Pohjalainen korostaa pääkirjoituksen lopussa ja pitää tärkeänä, että maahanmuutto-ongelmista kerrotaan. Mutta toteaa myös, että vaarana on yksittäisten tapausten vyöryminen kaikkien maahanmuuttajien harteille.

Siltä se ikävä vain nyt näyttää Vaasalaisessa info.fi blogissa,jossa käydään selvää varjonyrkkeilyä pakolaisia vastaan.

Toisaalta kun elämme talousjärjestelmän syvässä kriisissä haetaan tietenkin näihin ongelmiin syyllisiä, kuten 1930 luvulla kommunisteista ja juutalaisista.

Saksan suuriraha tuki juuri tästä näkökulmasta natseja ja nosti taloudellisella tuellaan Hitlerin johtamat natsit valtaan. Natsit järjestivätkin ilmaista työvoimaa keskitysleideiltään Saksalaiselle teollisuudelle.

Olisi aika ottaa Vaasalaisen info.fi blogin pakolaiskeskusteluun ihmismäinen suunta. Ei sillä ole mitään merkitystä minkävärinen ihminen on ihonväriltään tai minkä maan kansalainen. Kaikilla meillä on tämä yksi yhteinen maapallo. Kaikilla meillä ihmisillä ovat samat elämisen tarpeet ja yksi lyhyt elämä.

Nyt olisi saatava tietynlainen ihmisviha loppumaan ja sille myönteinen sisältö. Ajatelkaapa nyt tuota Israelin valtion nykyistä politiikkaa ja sitä ihmisvihaa mikä tuolla alueella on jatkunut kohta 60 vuotta.

lauantai 10. tammikuuta 2009

Menneestä on otettava opiksi

Jutta Urpilaisen SDP:n tilasta on jopa kokoomuksen Vaasalainen Pohjalainen lehti huolissaan! Onhan nykyjohtoinen SDP ollut pitkään hallituksessa tekemässä kokoomuslaista politiikkaa!
Urpilainen linjasi puolueensa keskustaan eli oikeistolaisten joukkoon. Vaikeaa on tästä näkökulmasta ajaa työttömien ja työttömyyden uhanalaisten asiaa.

Toisaalta SDP:n tilanne kuvaa sitä, kuinka vahvasti on puolue sidoksissa kapitalistiseen valtaeliittiin. Puolue-eliitin sidos SDP:n jäsenistöön on jo ajat sitten katkennut.

Sosiaalidemokratia yrittää peitellä mukautumistaan uusliberalismiin ja muuntumistaan imperialismin tukipylvääksi. Se tavoittele myöhäistä paluuta keynesiläiseen sääntelyyn, jolla ei kuitenkaan kajota vallan ja omistuksen luokkaluonteeseen ja jolla nimenomaan pyritään torjumaan vallankumouksellisten vaihtoehtojen voimistumista työntekijöiden ja kansojen hyväksi.

SDP, jopa esitti menneellä viikolla pääomalle palkkatukea verovaroista. Samoin SDP:ssä on sairaanloinen kaipuu tupopöytiin. Juuri Tupojen kautta kehittyi nykyinen elitistinen ay-liike, joka johti jäsenistön syrjäytymiseen ay-liikkeen tavoiteasettelussa ja päätöksenteossa.
Pohjalaisessa SAK:n johtaja Lauri Lyly antaisi ammattiosastoille lisää "kunniaa", kun sen ovat vieneet luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Mutta ay-liikkeen jäsenistä työläisistä hän ei puhunut mitään. Tämäkin kuvastaa SAK:n johtoroikan vieraantumista ay-liikkeen ruohonjuuritasosta. Lylystä ollaan tekemässä Lauri Ihalaiselle seuraajaa. Lyly on kuin tehty nykyiselle SAK:lle, mutta ei tietenkään jäsenvaltaiselle ay-liikkeelle.

Vaihtoehto löytyy nykymenolle vasemmalta

Uusliberalismin vararikko ei ole ainoastaan kapitalismin nykyisen johtotavan, vaan myös itse kapitalismin vararikko. Meidän pitää luottaa vasemmistolaisen työväenliikkeen ideoiden paremmuuteen. Keinot kansojen ja työläisten vapauden tavoitteluun on löydettävissä ainoastaan suurpääoman ja imperialististen liittoumien vallan katkaisemisella.

Vasemmistolaisen paikallispolitiikan uusi nousu on aluilla Tampereella, jossa aletaan tekemään koko vasemmiston yhteistä vasemmistolaista politiikkaa ja siellä kokoomus on toisella puolella barrikadia, kuten pitääkin olla. Tulonjakopolitiikkaan, joka alkoi 1968 vaikutti ratkaisevasti koko vasemmistolaisen politiikan aktiivinen toiminta. Työnantajien voimakas pelkotila vasemmistolaista työväenliikettä kohti oli myös yksi vaikuttava tekijä. Myös Neuvostoliiton ja sosialismin vaikutus ulkoisena tekijänä oli suuri. Kun Neuvostoliitto kaatui se näkyi heti pääoman asemien vahvistumisena ja uusliberalismin esiin työntymisenä myös Suomessa.

Mutta pääoma oli huolissaan erityisesti tietoisesta ay-liikkeestä, joka käytti joukkovoimaa.
Kemin tapahtumat olivat taustalla, sille että sopimustoiminta on vietävä etäämmälle työpaikoista. Ja sitä varten luotiin tupo, jolla sidottiin vasemmistolaisen työväenliikkeen kädet aktiiviselta etujenajamiselta.Tupojen aikaan ammattiosastot ja koko ruohonjuuritason ay-liike sopeutettiin ylätason ratkaisuihin ja vain muutamia jäsenäänestyksiä järjestettiin. Työrauhan ylläpitämisestä tuli SAK-laiselle ay-liikkeelle pääasiallinen tehtävä, johon SAK ja liitot itse olivat sitoutuneet sopimuksien kautta. Tästä porvariston orjasuhteesta on vasemmiston aika irtaantua.