lauantai 6. kesäkuuta 2015

Lännen median trollitehdas tuottaa propagandaa

Pohjalaisessa oli propaganda kirjoitus 6.6.15, jossa otsikkona, että kansa tukee ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä. Lännen median trollitehdas on uuden perusoikeistolaisen hallituksen asialla laajasti. Toisaalta kyselyssä vasemmisto tukee 70 prosenttisesti ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Perusoikeistolaiset taas vastaavasti 70 prosenttia sen leikkaamista.

Oikeistolainen media trolliarmeijoineen on nyt valjastettu uudenperusoikeistolaisen hallituksen propagandavälineeksi. Tilanne onkin nyt otollinen oikeistolle, kun vasemmisto joutuu pienentämään jo muutenkin kutistunutta mediaansa. Kansan mielipiteenseen on nyt perusoikeistolla ylivoimainen vaikutus.

Mielenkiintoista on se kuinka hiljaa oikeistomedia on siitä varakkaiden joukosta, jotka nauttivat osinko ym. tuloista ja elävät yltäkylläisyydessä. Toisaalta tämä kapitalistijoukko elää työläiskansan työntuloksilla. Nyt vielä vaativat työläisten työaikaa pidemmäksi, että saisivat lisää mammonaa pankkiholveihinsa.
Toisaalta näiden varakkaiden veronmaksu on heikkoa tulohin nähden ja heidän vihollinen onkin julkinensektori, joka hoitaa kansalaisten julkisia palveluja. Perusoikeiston päätavoite onkin nyt ajaa alas julkistasektoria ja yksityistää. Tämä tietäisi varakkaiden verotuksen edelleen kevenemistä sekä lisää bisnestä ja osinkotuloja julkistenpalveluiden tuottamisen kautta.

Myös julkisensektorin velka on yksi väline, jolla perusoikeisto ajaa julkisensektorin alasajoa ja yksityistämistä.
Velka ei ole ongelma julkisella sektorilla vaan yksityisellä kylläkin. Kaikki maailman velkaongelmat ovat tulleet juuri yksityisen pankkibisneksen kuprujen ja voitontavoittelun kautta. Raha kun on kapitalismissa kuin mikä tuote tahansa, jolla käydään kauppaa ja sen määrä koko ajan kasvaa ja kasaantuu. Mutta myöskin velka on tavara erityisesti yksityisessä liiketoiminnassa koron muodossa. Kun velanottaja alkaa maksamaan velkaansa takaisin pankille, syntyy uutta rahaa pankkibisnekselle. Toisaalta pankeilla on muitakin rahatuotteita, joita ne kauppaa rahamarkkinoilla.
Työajan pidentäminen on siis yksikeino voitontavoittelussa ollut koko kapitalismin historian ajan. Työväenliike onkin syntynyt riistosta vapautumisen vastaisessa toiminnassa.

Nyt onkin sitten jälleen yksitaistelu alkamassa perusoikeistolaisen hallituksen riistopolitiikaa vastaan. Siinä taistelussa on kysymys todellisesta vapaudesta ja kapitalismin kahleista vapautumisesta.