sunnuntai 28. kesäkuuta 2009

Miten vasemmistolaisuus määritellään 2009


Vasemmistolaisuus voidaan laajassa merkityksessä määritellä alistussuhteiden vastustamiseksi (pyrkimysvasemmistolaisuus) tai purkamiseksi (vaikutusvasemmistolaisuus).

Vastaavasti oikeistolaisuus puolustaa tai rakentaa alistussuhteita valtansa pysyttämiseksi ja uusimiseksi. Oikeistolaisilla on tämän ajan suomessa vahva ote siihen mistä yhteiskunassa keskustellaan, miten ihmiset elävät ja miten sitten rakenteita uusitaan.

Molemmat ovat pääoman liikkeen välttämättömiä momentteja: alistussuhteiden vastustajat purkaa vanhentuneita ja oikeistolaisuus puolustaa ja rakentaa uusia-alistussuhteita eli ajanmukaistaa alistussuhteita.

”Ensimmäinen”, liberaali vasemmisto korvasi säätymäisiä ja persoonallisia alistussuhteita muodollisilla kansalaisuussuhteilla. Anarkisoivat pyrkimykset realisoituvat kapitalististen markkinoiden anarkian ekspansiossa. Tämä aika kuvaa 1900 luvun alkuaikaa sen loppumista vuoteen 1944.

Sotien jälkeen alkoi kova taistelu vallasta kun oikeisto oli hävinnyt sotansa ja pelkäsi kovasti vasemmistoa ja sosialismia. ”Toinen”, sosiaalireformistinen vasemmisto alkoi korvata markkinoilla muodostuvia alistussuhteita sosiaalikansalaisuudella. Sosialisoivat pyrkimykset toteutuvat kapitalistisen sosiaalibyrokratian ekspansiona. Kuten hyvinvointivaltiona, joka on konkreettinen esimerkki ja tupotoiminta oli siinä keskeinen väline.

Kun sitten tultiin 1990 luvulle alkoi poliittinen suunta kääntyä oikealle ja myös vasemmisto alkoi oikeistolaistua. Sosiaalikansalaisuus alkoi rapautua uusliberalistisen politiikan kautta. Alettiin korostaa ihmistä itseään oman elämänsä herrana. Yksityistyminen on lyönyt läpi koko yhteiskuntarakenteen. Sosiaalikansalaisuus on pirstoutunut ja ihmiset elävät kulutuksen ja kaupallisuuden altistuttamina.

Tämän päivä Pohjalaisessa kerrottiin, että suomeenkin ollaan perustamassa Amerikan malliin asuinkeskuksiin tavaravarastoja. Näihin tavarahotelleihin voivat ihmiset varastoida kulutustavaroitaan, jotka eivät enää mahdu kotiloihin. Ihmisen vieraantuminen itsestään ja luonnosta on sanoin kuvaamattoman raju.

Miten tästä nyt sitten ponnistetaan eteen päin on toinen asia, mutta pääoman alistussuhteesta irtaantumiseen tarvitaan kokonaisvaltaista vasemmistolaista liikettä.