sunnuntai 13. syyskuuta 2009

Kansallisuuksiensorto politiikkaa


Kapitalistit ja pikkuporvarit kannattavat kansallisuussorronpolitiikkaa, mikä on itsevaltiuden ja Tsaarinvallan aikaista perintöä. Tällä porvaristo suojelee luokkaetuoikeuksiaan, erottaakseen eri kansallisuuksien työläiset toisistaan. Kansallisuussorto on poistettavissa kapitalistisessa yhteiskunnassa demokraattisen valtiojärjestelmän vallitessa, joka turvaa kaikkien kansakuntien ja kielten täydellisen tasa-arvoisuuden.

Työväenliikkeen tulee hylätä niin sanottu kansallinen kulttuuriautonomia. Kuten esimerkiksi koulutoimen yms. ottamista pois valtionhoidosta ja sen antamista kansallisten elinten hoidettavaksi.
Tämä on juuri mullistanutkin koulutointa jo vuosikymmen ajan. Oikeastaan jo hyvällä alullaan ollut yhtenäinen hyvinvointivaltio on niiltä osin pirstaloitunut.

Kansallinen kulttuuriautonomia erottaa keinotekoisesti toisistaan samalla paikkakunnalla asuvat ja vieläpä samoissa tehtaissa työskentelevät työläiset, tähän taikka tuohon ”kansalliseen kulttuuriin” kuulumisen mukaan, tämä sitoo työläisten yhteyttä porvariston kulttuuriin, kun työväenliikkeen tehtävä on koko maailman proletariaatin kansainvälisen kulttuurin lujittaminen.
Balttienmaiden tilanne on tältä osin kuvaava, Virossa toimii oikein kielipoliisi valvoen venäläisten Vironkilientaitoa.

Työväenluokat edut kun edellyttävät juuri päinvastaista, siihen päästään kaikkien kansallisuuksien työläisten yhdistymisellä yhteisiin työväen järjestöihin mm. poliittisiin, ammatillisiin ja sivistyksellisiin.

Kansallisuuksiin kuuluvien työläisten yhdistyminen yhteisiin järjestöihin antaa työväenliikkeelle mahdollisuuden käydä voitokasta taistelua kansainvälistä pääomaa ja porvarillista nationalismia vastaan.

Nyt täällä vasanseudulla on nostettu suomen ja ruotsinkielisten kulttuuriasiat vastakkain ja se on selvä, että se hajottaa työväenliikettä paikallisesti. Se tietenkin on edullista porvaristolle ja tukee niiden sotaista kulttuuria.

Myös maahanmuuttajien vastaisuus kumpuaa juuri kansallisesta kulttuuriautonomiasta.