keskiviikko 11. maaliskuuta 2009

Konsensus piti vaikka SDP on oppositiossa

Ensin sovittiin

Alla hallituksen ja ay-johtajien sopimuksen konkreettiset asiat. Jo sovittu sosiaalitupo pitää sisällään muun muassa työnantajien kelamaksun poiston, joka on noin 1 miljardin tulonsiirto pääomalle. Lisäksi siinä on sovittu osa-aikaeläkkeelle ja työttömyyseläkkeelle siirtymisen ikärajan nostamisesta. Myös eläkevakuutusmaksujen korotuksista sovittiin sosiaalitupossa.

Nyt sovittiin eläköitymisiän nostamisesta vähintään kolmella vuodella ja oleellista on, että eläkeikärajan nostoa ei torjuttu, vaan siirrettiin kuten alla olevan jäsentelyn viimeinen kappale antaa ymmärtää.

Toiseksi sovittiin

Helsingin Sanomat hallituksen ja työmarkkinajärjestöt sopivat työeläkkeitä koskevan kiistojen ratkaisemiseksi seuraavaa:
Niin sanottu sosiaalitupo toteutetaan tammikuussa sovitun mukaisesti.
Keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää pyritään nostamaan vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä.
Linjaukset tästä laaditaan vuoden 2009 loppuun mennessä Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Jukka Rantalan vetämässä neuvotteluryhmässä. Samalla seurataan myös vuoden 2005 työeläkeuudistuksen vaikuttavuutta keskimääräisen eläkkeelle siirtymisiän nousuun.

Työmarkkinajärjestöt perustavat valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa työryhmän, joka linjaa työssä jatkamista ja osaamista parantavia toimia.

Linjausten valmistuttua ne muotoillaan ehdotuksiksi kolmikantaneuvotteluissa.
Hallitus ei nosta eläkeiän alarajaa linjausten ja ehdotusten valmistelun aikana.

Näin se toimii valtaeliitin politiikka jossain ja niihin pöytiin ei ylety niiden ihmisten valta, joita asia koskettaa.

Kaiken kaikkiaan erittäin huonoja ratkaisuja työntekijöiden etujen osalta ja häpeäksi koko vasemmistolaiselle työväenliikkeelle.

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/T%C3%A4st%C3%A4+sovittiin/1135244207491#

http://www.hs.fi/haku/?haku=Jukka+Rantalan