maanantai 26. lokakuuta 2015

Vaasan konserihallinto tiivistyy

Uusoikeistolainen nykypolitiikka on muuttanut 1995 kuntalakia siten, että kunta voi johtosäännöillään, jos tähän löytyy poliittista tahtoa, muuttaa lautakunta ja virkarakennettaan melkein miten vain.
Luottamushenkilö organisaatio muuttuu diktatoorisesti konserninhallituksen johdettavaksi. Lautakunnat muuttuvat valiokunniksi, joita voi johtaa “vain” kaupunginhallituksenjäsen. Valiokuntien puheenjohtajat muodostaisivat myös kolme kaupunginhallituksen alaista jaostoa.
Mutta myös kaupunginliikelaitokset olisivat kaupunginhallituksen jäsenten johdettavia.
Näin siis Vaasakonserni valiokuntineen olisi 11 kaupunginhallituksen jäsenen ja 11 varajäsenen johdettavissa. Kuntakonserni Vaasa tuleen entistäkin enemmän muistuttamaan ja toimimaan yksityisen yrityksen kaltaisesti. Vaasa yrityksen johdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (toimitusjohtaja).

On selvää, että viranomaisvalta tulee tässä kh-keskeisessä hallinnossa valiokunnissakin kasvamaan. Hallinto muuttuu edelleen oskeyhtiöiden hallinon kaltaiseksi, joissa hallituksilla on keskeinen rooli.
Koulujen lakkauttanisessa kävi niin, että konsernihallituksen tahto ei heti toteutunut lautakunnassa.
Tavoitteena on varmaankin uuttaorganisaatiota ajavilla , että valiokunnnat eivät enää pullikoisi kaupunginhallitusta vastaan.
Politiikka tulee siis muuttumaan kuivaksi viranomaisuudeksi ja asiantuntijuureksi. Vaasa konsernin hallituksen päätökset viedään siis lautakunnissa ja johtokunnissa suoraviivaisesti päätökseen.
Kunallinen demokratiakin kaventuu jo 40 puolueirenedustajien supistumisen kautta. Samoin voivat pudota sellaiset henkilöt pois valiokunnista, jotka eivät ole valtuustonjäseniä. Muutokset tulisivat voimaan seuraavien kunnallisvaalien jälkeen.

Tätä nykyistä konsernihallintoa eivät oikeistopuolueet vastusta vaan päinvastoin, se on heille välinen murtaa koko julkinensektori perinteisestä yhteiskunnallisesta poliittisesta ja julkisesta ohjauksesta taloudelliseen ohjaukseen.
Nyt sitten, jos tämän uusi malli menee poliittisesta päätöksen teosta läpi, ohjaavat hallinnolliset ja taloudelliset prosessit entistä vahvemmin Vaasa konsernin toimintaa. Edustuksellinen demokratia vikisee vierestä, niin kauan kun löytyy poliittista voimaa lähinnä punavihreästä vasemmistosta, tämän nykyisen menon muuttamiseksi edustuksellisen demokratian suuntaan takaisin, vaatii siis poliittista vastavoimaa nykyiselle kokoomusjohtoiselle menolle Vaasassa.

Politiikka on nyt saattava takaisin edustukselliseen demokratiaan.