keskiviikko 7. marraskuuta 2012

Vain Suomessa voi tapahtua ympäristorikoksia, joista kukaan ei ota vastuuta

Talvivaara Oy:n törkeät ympäristorikokset osoittavat uusliberalismin vaarallisuuden. Siinä kun ei ole kukaan vastuussa mistään, jokainen on oman onnensa nojassa.
Ympäristöministeri ei ottanut kantaa ollenkaan ja hän edustaa poliittista valtaa. Ministeri Niinistö (vihr.) työnsi vastuun virkamiehille. Ministerin ja kansanedustajan pitäisi edustaa kansaa, joka on hänet tehtävään valinnut! Mutta tilanne on nyt konsensus Suomessa se, että eduskunta, hallitus sekä valtion, että kunnantasolla ovat kunta ja valtiopuolueita vaalien jälkeen, eivätkä edusta enää aatettaan eikä ideologiaansa. Eikä ole vastakkain asettelua, vain puhuvia päitä.

Mihin mahtaa tällainen meno lopulta päättyä?

Jos tuollainen ympäristo rikos tapahtuu euroopassa vaikka Saksassa, ministeri ottaa heti kantaa ja jopa eroaa tehtävästään.

tiistai 23. lokakuuta 2012

Kokoomusvetoin hallitus on avaamassa liikelaitoksetkin yksityistämiselle

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta kuntalain muutoksesta, jonka on määrä astua voimaan 2014. EU:n komissio on ohjeistanut Suomea mukauttamaan lainsäädäntö kilpailusopimusten mukaiseksi. Uudessa kuntalaissa kunnat määrättäisiin yhtiöittämään liikelaitoksensa tietyillä aloilla, esim. energialaitokset ja satamat. Toistaiseksi tätä pakkoa ei vielä ole ollut.

EU on ennen kaikkea kilpailun ja markkínoiden vapauttamisen projekti. Markkina hakevat laajentuakseen uusialoja ja länsimaissa julkinensektori on vielä yksi alue valloitettavaksi.
Markkinoiden vapauttamisen projekti on erilainen kuin vaikkapa pohjoismainen hyvinvointivaltio projekti. Ero on siis siinä, että hyvinvointivaltiolla ja markkinoiden vapauttamisella ei ole samat päämäärät. Päämäärät ovat siis monessa suhteessa vastakkaiset.
EU:ssa korostetaan markkinoiden vapautta, mutta missä ovat kuntien vapaudet?

Markkinoiden vapaus on niin ylívertainen arvo, että se jättää varjoonsa asukkaiden vapauden valita tavat joilla he järjestävät taloutensa. Energiamarkkinatkin pitäisi nyt rajata kunnallisen toiminnan ulkopuolelle. Allalle tuskin tulee todellista kilpailua. Kun yksityiset yritykset pääsevät kiskomaan rahaa kuntalaisten kotitalouksista, käärii siinä äkkiä hyvät rahat ja vieläpä ilman että kuntalaiset pääsisivät edes päätöksentekoon mukaan.

Näpit siis irti liikelaitoksista ja myös kunnallisista yhtiöistä, kuten Vaasan Sähkö.
Vaasan kaupunki on Vaassan sähkön isäntä ja tulos tulee yhtiöstä vaasalaisille asukkaille. Näin sen tuleekin olla, että tulokset eivät virtaa koti eikä ulkomaisille sijoittajille.

Kunnalliset liikelaitokset pitää saada säilymään ja tietyt alat jättää kilpailun ulkopuolelle. Ei ole ollenkaan väärin, että kunnat kuten Vaasa varmistavat perustarpeiden tyydyttämisestä liikelaitosten tai yhtiöiden turvin. Väärin on se, kun kuntalaisten kukarolle mennään kilpailuneutraliteetin ja muiden uusliberalististen dogmien ja uskonkappaleiden verukkeella.

Kunnallisista liikelaitoksista on pidettävä kiinni ja niiden vuoksi on taisteltava !

Yhtiöittämisessä ja yksityistämisessä on kyse kansalaisten demokraattisten oikeuksien kaventamisesta ja kuntien ja koko Suomen kansan omaisuuden ryöstämisestä. Ovet on jätetty auki ja varkaat on päästetty jo sisään.

SKP taistelee näitä varkaita vastaan.

torstai 11. lokakuuta 2012

Näyttää että äärioikeisto on ”vaihtoehto” rahavallan politiikalle

Soinistakin on tullut EU-, euron ja Naton -miehiä. Lähellä oli, että ei tullut, jopa sisäministeriä. Mutta median bluffi ei sitten onnistunutkaan. (Keskipohjanmaan lehti 11.8.12)

Lauantaina 5.9.12 saimme kuulla TV:stä mikä on Perussuomalainen puolueen vaihtoehto kuntien alasajolle. Soinin suulla se ei juurikaan eronnut hallituspuolueiden retoriikasta. Soini antoi myös tukensa kuntienpalveluiden yksityistämisellekin. Toimittajakin ihmetteli, että perussuomalaisten kuntavaaliohjelma vilisee kokoomuksen ja muiden hallituspuolueiden sekä keskustan esityksiä.

Tämäkin kuvastaa sitä Perussuomalainen puolueen näennäistä oppositiopolitiikkaa rahanvallalle, jolla puolue jälleen huijaa suomen kansaa.

Tämän näennäisoppositio on todella arvokas ja poliittinen asia valtaeliitille ja nyt vielä kuntavaalienkin alla. Heitä tai muita eduskuntapuolueita äänestämällä ääni ei menen pelkästään hukkaan, vaan se on suorastaan vahingollinen.

Perussuomalainen puolueen avulla estetään todellisen vaihtoehdon syntyminen suomeen. Joka rakentuisi nimenomaan vasemmistolaisen politiikan pohjalle, kuten muissakin EU-maissa on nykyään, kuten Kreikka. Italia, Portugali, Ranska, Saksa mm. Mutta myös suomalaisen hyvinvointivaltiokin rakentui sotien jälkeen vasemmistolaisen politiikan varaan.

On todella hirveää, että nykyiselle säästö- ja leikkauspolitiikalle ei ole eduskuntapuolueiden osalta vasemmalla eikä ay-liikkeessä oppositiota eikä vaihtoehtoa. Aivan kuin aikoinaan, kun suomen kansa huijattiin sotimaan natsien kanssa.

Kuntavaalit ovat nyt historiallisestikkin todella tärkeät eli saako rahanvalta valtakirjan kuntien palveluiden avaamiseksi yksityiselle pääomalle. Tämän jälkeen ei voida enää puhua hyvinvointivaltiosta. Hyvinvointivaltiolla ja pääomalla päämäärät ovat vastakkaiset.

Yritykset tekevät rahaa omistajilleen ja osakkaille. Kunta tai julkinensektori taas palvelee asukkaitaan, jotka myös pääsevät osallistumaan kunnan tuottamien palveluiden tuottamiseen. Omistaminenkin on yhteisöllistä kunnissa.

Yrityksien päätöksen tekoon ei ole mitään mahdollisuuksia osallistua kuntalaisilla, kuin omistajilla ja osakkailla.

Rahavallan riktatuuri uhkaa nyt suomalaista hyvinvointivaltiota, kuntia hyvinvointipalvelujen tuottajana, järjestäjänä ja myös kunnallista demokratiaa.

Julkisensektorin alasajolle sekä säästö- ja leikkauspolitiikalle löytyy todellinen vaihtoehto vasemmalta, jota toteutetaan muualla EU-maissa.

tiistai 2. lokakuuta 2012

Missä ovat vasemmiston visiot kuntapolitiikassa

Kun olin Vaasassa vasemmistoliiton valtuutettu 1993-1996 sain jo tuolloin kokemusta uusliberalismin tulosta Vaasalaiseenkin kuntapolitiikkaan. Rahasta ja taloudesta tuli ohjaava tekijä. Olin myös opetuslautakunnan jäsen.
Silloin aletiin kouluja yhdistämään säästöjen toivossa. Mutta myös kouluja alettiin eri kaupungin osista lakkauttaa. Silloin jäi Vanhan Vaasan koulu lakkauttamatta, kun asukkaiden vastarinta oli kovaa.

Vaasa oli jo tuolloin kuntakonserni ja hallintokunnat tytäryhtiöitä. Sisäistäyrittäjyyttä ja tulosajattelua ajetiin hallinnonsisään. Alibudjetointi oli ohjaava väline, millä kaupungin palvelutuotantoa kutistettiin. Hallintokuntien palveluja ja taloutta ohjattiin kaupunginhallituksen raamein. Halintokunnat sitten hoitivat toimintansa säästöjen ja leikkausten kautta sopiviksi kh:n raameihin.
Tuolloin ei vielä ollut yksityistäminen kuntapalvelujen uhkana kuten se on nykyään. Nyt kuntia ”kehitetään” kokoomuksen uusliberalistisin opein, johon ovat myös hallitusvasemmisto sitoutunut.

Kuntia aiotaan yhdistää kuten yrityksiä voitontavoittelussa, tämän jälkeen maahan jäisi alle sata kuntaa. Kuntarakenteen rinnalle hallitus vielä kaavailee keskitettyä sosiaali- ja terveysalueita, mikä byrokratian purkamisen sijasta luo jättimäisten hallintohimmeleiden järjestelmän.
Näin siis tehdään yksityisille palvelumarkkinoille tilaa ja hyvinvointivaltio menee kohti markkinavetoisuutta. Ei siis ole olenkaan ihme, että kunnallinen terveydenhoito tökkii Vaasassa.
Vaasassa toimii jo useita yksityisiä terveysasemia, terveysbisnes pelaa ja tuottaa voittoa osakkaille.

Kuntien välinen yhteistyö on järkevää ja vaihtoehto kuntien alasajolle mm. kuten liikenne ja koulutusasioissa.

Suomessa on eriskummallinen liitto oikeiston ja hallitusvasemmiston välillä, mikä ilman muuta kaivaa kuoppaa vasemmistolle. Juuri missään maassa ei vastaavaa liittoa ole vasemmiston ja rahavallan kanssa. Sotien aikaan oli mutta jälleen suomessa natsien kanssa.

Ollaanko nyt sitten taloudellisessa sodassa?

Vasemmiston visiot ovat nyt sidottuna hallituksen säästö -ja leikkauspolitiikkaan. Ja sitäkautta on uskottavuus nollassa. Tämä johtaa edelleen siihen, että on menetetty tehdä uskottava vaihtoehto nykyiselle kuntien alasajolle. Mutta vielä kaikkein pahin on se, että on vielä menettetty kyky tehdä jotain sen vaihtoehdon eteen käytännössä.
Meidän vasemmistolaisten pitää pystyä sanomaan selvällä kielellä kansalle, millä puolella taistelussa me olemme, jota nyt käydään kuntien hallinnasta. Ollaanko me rahavallan puolella vai kansalaisten. Nyt kun tilanne on epäselvä valuu kansan tyytymättömyys äärioikealle Perussuomalainen puolueelle.

Reino Kolmonen (SKP)
Kuntavaaliehdokas Vaasa

http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/3147-Kolumni_Reino_Kolmonen_vaasalaisia.info.html

sunnuntai 30. syyskuuta 2012

Kokonaisnäkemys hukassa ihmisten ja nuorten syrjäytymisestä

Presidentinvaaleissa 1968 kokoomuksen KOP:n johtaja Matti Virkkunen otti kantaa työttömyyteen (syrjäytymiseen) ja esitti, että työttömät voisivat valmistaa saappaita armeijalle.

Tänään 30.9.12 oli Pohjalaisessa vähän samansuuntainen esitys, nuorten syrjäytymisen uhassa oleville. Että kutsuntoja armeijaan pidennettäisiin viideksi päiväksi, johon osallistuisi koko 19 -ikäluokka, miehet ja naiset. Nuoria opetettaisiin päihteettömissä oloissa, oikeisiin ruokailu, lepo, ja liikuntatottumksiin, joissa olisi myös tietokoneiden ja pelien maailma rajattu. Näin siis syrjäytyneille annettaisiin mahdollisuus tarttua elämään ja valita opiskelun tai työnteontie itseään kiinostavalta alalta.

Idean esitti Kauhavan lentosotakoulun johtaja eversti Jukka Ahlberg, joka näin laajentaisi kutsuntoja siten, että mukana olisi koko 19 vuoden ikäluokka, jossa lisänä siis jo syrjäytyneet, jotka eivät muuten osallistuisikaan kutsuntoihin.

Pohjalainen vielä jopa perustelee, että voittajina olisi armeija nykyistätarkemman valintajärjestelmän ansiosta ja vielä, että se olisi tasa-arvoinenkin, kun koko ikäluokka siihen osallistuisi viikon ajan.

Tämä ehdotus menee siihen presidentti Niinistön työryhmän syrjäytymistä esittävään teemaan.

Valtaeliitille tuntuu todella olevan vaikeaa tunnustaa, että he ovat ihan itse aiheuttaneet ihmisten syrjäytymisen elämästään.
Nykyistä säästö -ja leikkauspolitiikkaa on Suomessakin jo harjoitettu toistakymmentä vuotta ja sen politiikan tulosta on, että ihmisten pahoinvointi Suomessakin edelleen kasvaa.
-Työttömyys lisääntyy, toimeentulovaikeudet kasvat ja huolielämän perusasioista on uhattuna.

Kokoomuksen ajama uusliberalistinen politiikka juuri jättää ihmiset ja nuoretkin omanonnensa nojaan. Eli jokainen vain vastaa itsestään. Tähän liittyen aloitettiin muuttamaan esimerkiksi kouluissa opetusta. Tuotiin erilaisia valinnaisia aineita kouluihin, joista oppilaat ihan itse tekivät valintojaan. Oppilaista tuli asiakkaita, joita opettajat palvelevat ohjaajina ja näin oppilaatkin jätettiin omanonnensa nojaan.

Vapautta tuotiin myös siten, että koulujen rajat poistettiin ja sen jälkeen vanhemmat voivat viedä koululaisensa mihin kouluun tahansa kunnan alueella. Näin koulutkin ovat alkaneet erilaistua. Rikkaat voivat viedä lapsensa parempiin kouluihin, joissa on parempi opetus.

Kun peruskoulut tulivat suomeen, se antoi hyvät mahdollisuudet työläisperheiden lapsille edetä ainan korkekoulutukseen asti. Nyt tämäkin tasa-arvoistava järjestelmäkin on murenemassa. Eli ollaan palamassa siihen, että vanhempien ammatti ja varallisuus ohjaa kestä tulee lääkäreitä tai vaikka insinöörejä. Tämäkin lisää nuorison syrjäytymistä. Eli uusoikeistolaisen politiikan tulo 1990 vallitsevaksi on mullistamassa myös koulutustakin Suomessa. Pääsyy ihmisten syrjäytymiseen normaalista elämästä johtuu nimenomaan harjoitetusta politiikasta.

Kunnallisvaaleissa on annettava vastalause leikkauspolitiikalle, jota nykyinenkin kokoomuksen Kataisen hallitus harjoittaa. Ikävää vain on se, että hallitusvasemmistokin on toteuttamassa säästö- ja leikkauspolitiikkaa eikä siis ole vaihtoehto. Näin on tulossa jälleen jätti jytky äärioikeistolle eli Perussuomalainen puolueelle.

sunnuntai 23. syyskuuta 2012

Hyvinvointivaltion palveluja ajetaan alas ja lapsilisistäkin leikataan

”Hallitus esittää lapsilisien jäädyttämistä nykytasolle seuraavien kolmen vuoden ajaksi. Seuraava indeksitarkistus lapsilisiin tehtäisiin vuonna 2016. Korotuksen jäädyttäminen vähentää valtion lapsilisämenoja ensi vuonna noin 38 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 indeksikorotuksen jäädyttämisestä arvioidaan tulevan valtiolle säästöä  noin 78 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 noin 118 miljoonaa euroa. Indeksitarkistuksen jäädytystä ei ole tarkoitus korvata myöhemmillä korotuksilla. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että indeksijäädytyksen vaikutus lapsiperheiden käytettävissä oleviiin tuloihin jää vähäiseksi. Lapsilisät olisivat vuonna 2015 arviolta kahdeksan prosenttia pienemmät kuin tilanteessa, jossa indeksitarkistukset olisi tehty nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Muutos ei heikentäisi pienituloisimpien perheiden asemaa, koska lapsilisien määrä otetaan huomioon toimeentulotuessa. Toimeentulotuen menoja jäädytys kasvattaisi ensi vuonna 2 - 3 miljoonalla eurolla.” Kokoomusvetoinen hallitus leikkaa lapsilisistä säästöjä 2013, 38 miljoonaa, 2014, 78 miljoonaa ja vuonna 2015 118 miljoonaa. Eli yhteensä 234 miljoonaa. Toimeentulon osalta pienituloiset saisivat muutaman miljoonan kompensaatiota.

lauantai 22. syyskuuta 2012

Mitä on oikeistopopulismin pinnan alla

Oikeistopopulismi on ollut nousussa niin euroopassa kuin Suomessakin. Perussuomalainen puolue kasvatti kannatustaa eduskuntavaaleissa ja nyt yrittää edelleen uutta jytkyä kuntavaaleissakin. Vaikka usein niin luullaan, oikeistopopulismi ei ole median hyödyntämistä eikä tyhjien lupausten antamista. Se ei myöskään ole pelkästään tunteenomaisuuden korostamista tai kielenkäytön kansanomaisuutta. Ne ovat vain perussuomalainen puolueen edustaman oikeistopopulismin pintaa, mutta eivät varsinaisesti liity sen olemukseen. Oikeistopopulismi esitää muutamia perusväittämiä kuten yhtenäinen sisäisesti ristiriidaton kansa, jonka etuja tulee puolustaa. Heidän ohjelmassa painotetaan suomalaisten omaa kansallissuvereniteettia. Toisaalta kansaa vastaan asettuu poliittinen eliitti, joka nähdään byrokraattisena ja epädemokraattisena. Persut eivät puhu taloudellisesta eliitistä eikä yhteiskunnan taloudellisista rakenteista. Kolmantena nousee esiin vatakkainasettelu kansan ulkopuolelle sijoittuvia kohtaan. Ulkopuolelta löydetään syntipukki monille ongelmille, mistä seuraa ennakkoluuloja, maahanmuuttovastaisuutta ja jopa rasismia. Oikeistopopulismi käyttää tässäkin poliittisen eliitin ja tavallisen väestön vieraantumista hyväkseen. Nyt kun työelämä on kovassa murroksessa, on epävarmoja pätkätöitä, omavastuun ja jatkuvan itsensäkehittämisen vaatimuksia ja joustavaa sopeutumista työelämän vaatimuksiin. Toimeentulon niukkuuden, työttömyyden ja sosiaalisen alamäen pelkoon, oikeistopopulismi tarjoaa kansallista identtiteettiä ja nationalismia arkipäivän katkeria kokemuksia pehmentämään. Joka saadaan sillä, että poistetaan epäkansalliset elementit keskuudestaan. Epäkansallisia elementtejä ovat paitsi maahanmuuttajat, myös erilaiset sosiaalipummit. Oikeistopopulismi kuvaakin hyvinvointivaltion usein riistäjänä, joka jakaa työssäkäyvien tuottamaa vaurautta työttömille ja muille sosiaaliturvan varasssa eläville. Epäoikeudenmukaisuuden ja katkeruuden tunteita lietsotaan kehittämällä myyttejä etuuksia kahmivista pakolaisista ja sossuhuijareista. Tästä itsekkäästä hyvinvointisovinismista käsin perussuomalaiset tulkitsevat myös eurokriisiä: taustalla on välimeren kansojen tuhlailu, ei suinkaan finansipääoman ja pankkien valta, kapitalismin yleisestä kriisistä puhumattakaan. Kun sosiaalidemokraatit kautta euroopan siirtyivät uusliberalismin linjoille, alkoi pettynyt työväestö etsiä uusia poliittisia kanavia. Mutta kuten tiedetään ei oikeistopopulismi haasta uusliberalistista kapitalismia. Vaan korostaa uusliberalistisia hyveitä, kuten kilpailukulttuuria, innovatiivisyyden pakkoa ja yrittäjyyttä. Oikeistopopulismi ei myöskään kiistä globaalia kilpailua, vaan vaatii uhrautumista kilpailukyvyn vuoksi. Vasemmiston kannalta on kohtalon kysymys, kykeneekö se vastaamaan oikeistopopulismin asettamaan haasteeseen. Se ei tule onnistumaan, jos jatketaan oikeistolaista, eriarvoistamaa politiikkaa. Esimerkkejä ei tarvitse hakea kauenpaa kuin Lipposen hallituksen tai nykyisen kokoomusvetoisen sixpackin politiikasta. He ajavat alas hyvinvointiyhteiskuntaa, romuttavat työttömyysturvaa ja ajavat alas palkkoja. Tämä on syrjäyttänyt valtavia massoja yhteiskunnan ulkopuolelle ja luonut pohjaa oikeistolaisuuden nousulle. Vasemmiston pitää tarttua yhteiskunnallisen ja taloudellisen eriarvoisuuden kasvuun, muuten vasemmisto häviää taistelun.

perjantai 21. syyskuuta 2012

Vaasalaiset Kommunistit käynnistivät kunnallisvaalit

Vaaliteema meillä on "Tekoja lähipalvelujen puolesta" sekä "Ei markkinakuntia vaan ihmisen kokoisia kuntia." Tästä samasta teemasta lähtee koko euroopan vasemmiston nykyinen politiikka. Siinä keskeistä on vastustaa nykyistä rahavallan säästö -ja leikkauspolitiikkaa. Tästä nykyisestä euroopan vasemmiston politiikasta poikkeaa ainostaan Suomen eduskuntavasemmisto SDP ja Vasemmistoliitto. Nämä puolueet Suomessa ovat hallitusliitossa rahavallan pääpuolueen kokoomuksen kanssa. Heidän nykyinen kansan etujen vastainen politiikka on johtamassa siihen, että suomalainen hyvinvointivaltio on muuttumassa markkinavetoiseksi. Rahavallalle tarjotaan kuntien palveluiden liiketoimintaa lisäarvojensa tuottamiseen. Tästä nykyisestä rahan ja työnliitosta tulee mieleen aika jolloin suomi oli liitossa fasistisen Saksan kanssa. Tuolloin myös euroopan vasemmisto oli yhtenäisesti vastustamassa natsivaltaa euroopassa. Nyt on vain erona politiikkassa se, että nyt ajetaan pankkien ja rahanvaltaa, jossa mukana on suomalainen eduskuntavasemmisto. Euroopassa taas koko vasesmmisto jatkaa taistelua rahavallan säästö -ja leikkauspolitiikkaa vastaan. http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=3731.msg113979#msg113979

maanantai 17. syyskuuta 2012

Kokoomus tekee tilaa kunnissa bisnestoiminnalle ja kuria kouluhin

Kokoomus rahavallan puolueena jatkaa kuntien toimintaa säänteleviä normien purkua. Vasta normien purkujen jälkeen tulee sitten leikkaus -ja säästöpolitiikkaan jatkumoa. 1990 luvulla alkanut uusoikeistolainen politiikka alkoi kuntien osalta valtion sääntelyjen purkamisella ja nyt sitten puretaan kuntien välisiä siteitä. Tästä on nyt menossa oleva ”uudistus” jättikunta projekti. Toisaalta siihen liittyvät toimet tulevat vasta vaalien jälkeen. Rahavallan puolueena kokoomuksessa tiedetään miten isot rahat ovat saatavissa kunnallisista palveluista, kun yksityinen rahavalta pääsee niitä tuottamaan. Mutta myös verotuksen alentaminen on kokoomuksen tavoite kunnallisten maksujen osuuden lisääntyessä. Kokoomuksen pomon Kataisen kuntauudistuksista oli kirjoitus Vaasassa ilmestyvässä Pohjalainen lehdessä. Pohjalainen on tunnetusti kokoomuksen äänitorvi. Kokoomus ajaa nyt valheellisella termillä, että he ovat muka ”uudistajia”. He ovat todella rahavallan edustajia ja edustavat mennyttä riktartuuri aikaansa 1930 luvulta. Kokoomus siis haluaa uudistaa nykyisen hyvinvointivaltion menneeseen riktatuuri aikaansa nykyaikaisessa muodossa, jolloin köyhiä auttoivat erilaiset rikkaiden yhdistykset almuillaan. Hyvinvointipalveluiden yksityistäminen ja kunnallisten julkisten palveluiden tuotannon purkaminen on juuri sitä. Lähipalvelut eivät kuuluu kokoomuksen asialistalle, vaan sen puheenjohtaja Katainen kuittasi, että kuinka lähelle terveysbussi voi tulla ihmisiä. Samassa lehdessä Kokoomuksen Risikko vaatii lisää kuria kouluihin, mutta ei resurrsseja, joiden puutteesta koulujenkin ongelmat ja nuorison syrjäytyminenkin viimekädessä johtuu. Samoin peruskoulujen purkaminen on osa kokoomuksen ”uudistamista”. Peruskoulu on antanut mahdollisuudet työläistaustaisille lapsille edetä aina akateemisiin ammatteihin asti. Vaalit lähestyvät, joten kokoomuslainen yhteiskuntapolitiikka ja propaganda näkyy heidän omistamissaan medioissa. Nyt siis käydään voisiko sanoa ”sotaa” ihmisten sieluista ja rahavallan liiketoimintojen laajentamisesta.

lauantai 4. elokuuta 2012

Markkinavoimat toivatkin umpikujan kapitalistiseen rahatalouteen

Vaasassa Pohjalaisen taloustoimittaja Riitta Koski oli katsonut brittiläisen dokumenttiohjelman nykyisen kapitalistisen talousjärjestelmän tilasta ja rahatalouden umpikujasta. Itse katsoin myös kyseisen ohjelman. Dokumentin asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että nykyinen pankkijärjetelmä on tullut tiensä päähän. He olivat siis samoilla linjoilla kuin jo aikoinaan Karl Marx kapitalismin rahataloudesta ja kuvitteelisesta rahasta. Tämän ovat nykyiset hallituksessa olevat vasemmistopuolueet Suomessa täysin unohtaneet. He kun tukevat nykyistä tuhoon johtavaa pankkijärjestelmää verovaroilla. Mutta myös koko EU ja euro on samassa liemessä. Hallitusvasemmisto on myös ollut tukemassa uusliberalistista politiikkaa vuodesta 1990 alkaen, jolla on annettu markkinoille lisää valtaa ja vähennetty valtion ohjausta rahamarkkinoilla. Suomessa on myös valtion pankkitoiminta yksityistetty ja muuta julkista palvelutuotantoa on siirretty yksityiselle pääomalle. Nyt myös kuntien palvelutotantoa ollaan siirtämässä yksityisille palvelumarkkinoille. Tähän liityy kokoomusvetoisen hallituksen kuntien alasajo isoiksi jättikunniksi, jotka ovat osa palvelumarkkinoita. Dokumentin mukaan koko porvarillinen maailman katsomus ja sen arvomaailman osalta on nyt totaalisesti romahduksen partaalla. Asiantuntijat ottivat yhdeksi keinoksi päästä ulos kriisistä palata rahajärjestelmässä kultakantaan. Nyt ollaan siinä tilassa kuvitteellisessa pankkijärjestelmässä, että rahalla ei ole vastinetta. Eletään siis kuvitteelisessa taloudessa, jossa osakkeiden omistajien ääni on politiikan keskiössä. Toimittaja Koski oli sitä mieltä, että edelleen voitaisiin pitää pystyssä nykyinen rahajärjesatelmä. Mikä toisaalta onkin ymmärrettävää, silloin kun on oikeistolaisen median Pohjalaisen palkkarenkinä on jo uskottavuutensa kannalta kannatettava nykyistä kapitalismia. He siis ovat pakotettuja kaatumaan saappaat jalassa, kuten tavataan sanoa. Talvisodan henki pitää vaihtoehdon poissa Suomessa. Vaihtoehto ei ole kun osa vasemmistosta ja ay-liike ovat Suomessa väärällä puolella rintamaa. Nykymenolle vaihtoehtoina ovat äärioikeisto Perussuomalainen puolue mutta myös oikeistoon lukeutuva keskusta on oppositiosssa. Todellinen joukkovoimainen vaihtoehto siis puuttuu Suomesta. Toimittaja Koski hakeekin tutkijoilta ja yliopistolta malleja rahatalouden kriisiin. Nykyään nähdään Kiinan ja Venäjän osalta se, että markkinoiden ja pankkien vapaus ei toimi rahataloudessakaan. Kiinassa ja Venäjällä on edelleen Valtiovallan ohjaus ja valvonta pankkitoiminnassa. Kiinassa myös Kommunistinen puolue toimii järjestelmän isäntänä. Näin siis pidetään rahataloudessa yllä luottamusta, uskoa, rehellisyyttä ja vakautta kaikille osapuolille. Ahneista rahavallan keinottelijoista ei siis ole isänniksi edes heidän itsesä ylläpitämässä järjestelmässäkään. He siis tuhoavat itse itsensä, koska järjestelmän sisältä ei sille löydy vaihtoehtoa! Olemme siis tulossa 2000 luvun sosialismiin, josta jo löytyykin malleja Etelä-Amerikasta.

perjantai 22. kesäkuuta 2012

EU:n rahaliitto on tiensä päässä

”Euroalueen pelastamiseen on jäänyt aikaa viikko. Tällaisen näkemyksen esitti Italian pääministeri Mario Monti, eurooppalaisille lehdille antamassaan haastattelussa. Britanniassa haastattelu julkaistiin tänään Guardian lehdessä. Ranskan presidentti Francois Hollande, Saksan liittokansleri Angela Merkel, Espanjan pääministeri Mariano Rajoy Brey ja Italian pääministeri Mario Monti tapaavat tänään Italian pääkaupungissa, jossa keskustelevat EU:n yhtenäisestä kriisin vastaisen toiminnan strategiasta. Odotetaan, että tänään Roomassa, Espanja lopullisesti muotoilee pyyntönä avun saamisesta pankkijärjestelmälleen. EU:n huippukokoukselta odotetaan jälleen lopullisia toimenpiteitä euroalueen hajoamisen estämiseksi, jotta voitaisiin pelastaa velkakriisin heikentämä yhtenäinen valuutta. Monti varoitti mahdollisista katastrofaalisista seuraamuksista, jos ensiviikolla kokoontuva EU:n huippukokous epäonnistuu.” Pankkitoiminta yhteiskunnalliseen valvontaan ja ohjaukseen On selvää, että erityisesti pankit ja rahapolitiikka edellyttää valtionohjausta. Uusliberalistisesta markkinataloudesta ei siihen ole. Kun nyt muistelee vuoden 1990 alun alkua, kun vaadittiin kaikenlaisen säätelyn lopettamista ja vapautta markkinoille. Ollaan nyt siinäsuhteen tultu kaaokseen pankki ja rahapolitiikassa. Nyt ollaan sitten vastuuttomassa tilassa, jossa markkinat ovat itse hoitaneet pankkibisnestään. Itsevalvonta ei siis toimi enää. Nyt on alkanutkin kuulua, jopa rahamaailmasta, että pankkitoiminta tulee ottaa yhteiskunnalliseen ohjaukseen ja valvontaa, että saada talouteen ja liiketoimintaan luottamusta. http://finnish.ruvr.ru/2012_06_22/78925192/

sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

Lauri Ihalainen uskoo työn ja pääoman konsensukseen

”SAK:n entinen pomo Ihalainen (SDP) oli lauantaina 14.4 aamuTV:ssä.
Toimittaja kyseli heti alussa Finnairin huoltojensa ulkoistamisesta. Ihalainen otti osaa kuten pappi köyhille, että uskokaan vain niin jumala teitä auttaa! Hän ei nähnyt mitään siinä, että valtiojohtoista yritystä edelleen pilkotaan yksityiselle bisnekselle.”

http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=1118.msg110456#msg110456

perjantai 30. maaliskuuta 2012

Kuntauudistus mielikuvien varassa

Yliopisto-lehdessä oli kysytty kuntauudistuksesta tutkittua tietoa muun muassa Vaasan yliopiston aluetieteen professori Hannu Katajamäeltä.

Katajamäki oli sanonut, että kuntauudistus etenee mielikuvien, ei tutkimustiedon varassa. Lehti kysyi, Katajamäeltä mitä hän sillä tarkoittaa.
-Mielikuva on se, että suuruuden logiikan mukaiset hallintoratkaisut
tuottavat tehokkaita palveluja.
-Käsitys iskostui 1990 -luvulla uuden johtamisopin, new public managementin, vanavedessä. Oletetaan, että julkista sektoria voidaan johtaa kuten yrityksiä ja että hallinnon yksikkökokoa suurentamalla saavutetaan skaalaetuja.
Ei kuitenkaan ole tutkimuksellista näyttöä siitä, että näin olisi.

Julkistasektoria on jo vuosia johdettu kuten yksityistä yritystä. Tämä ei sinänsä ole mitään uutta tietoa Katajamäeltä. Kuntakoon kasvattamisessa haetaankin isojapalvelumarkkinoita, joissa yksityinen bisnes voi tuottaa parhaiten voittoa.