sunnuntai 3. elokuuta 2008

Esimerkki uusliberalistisesta ideologiasta

Pohjalaisessa kirjoitti eräs vaihto-oppilas, miten Chilen koulujärjestelmä on ajautunut kriisiin. Chilessä aloitettiin nykyinen uusliberalistinen politiikka. Siellä hajautettiin koko koulujärjestelmä, joka siirrettiin markkinoiden varaan ja valtio verorahoituksesta kokonaan luovuttiin.

Chileen tuli tätä kautta kolmentyyppisiä kouluja, kunnallisia, yksityisiä ja tuettuja yksityisiä.

Eroavaisuudet yksityisen ala -ja yläasteen välillä ovat isot sekä rahoituksen, että opetuksen osalta.

Julkiset koulut ovat ilmaisia, kun taas yksityiset maksavat vielä valtion tuen jälkeenkin oppilaille lukukausimaksuina.

Tämä sitten synnyttää eriarvoisuutta lapsuudesta asti, koska yksityisiin kouluihin on varaa vain rikkailla. Määrällisesti nämä yksityiset kouluttavat vain 8,2 % Chilen oppi-ikäisistä nuorista,

Käytännössä vain yksityisten koulujen opetus on laadullisesti hyvää, ja jollei nuori käy yksityistä ala- ja yläastetta, on hänen pääsynsä yliopistoihin hyvin vaikeaa. Tämä jättää 90 % nuorista ilman kuonollista kouluttautumismahdollisuutta.

Vaikka Chilellä on Latinalaisen Amerikan korkein bruttokansantuote on sen koulujärjestelmä uusliberalistisen politiikan kautta ajautunut Afrikan maiden tasolle.

Chilen koulutus on liiketoimintaa

Vuonna 2004 raportoi OECD, että Chilen koulutusjärjestelmä on ”tietoisesti rakennettu sosiaalisen luokan mukaan”. Onkin todettu, että Chilen koululain mukainen koulutus muuntaa koulutuksen liiketoiminnaksi ja näin synnyttää epätasa-arvoisuutta lapsuudesta asti.

Matematiikan osaaminen on mennyt niin alas, että perusasiat tuottavat ongelmia oppilaille.

Chilen valtion pitäisi investoida huomattavia summia, että opetuksen taso täyttäisi minimivaatimukset, totesi vaihto-oppilas kirjoituksessaan.

Chilen nykyinen tilanne kuvastaa, että uusliberalismi on tullut tiensä päähän tällä kertaa. Se alkoi Augusto Pinochetin sotilasvallankumouksen jälkeisessä Chilessä, siellä Chicagon yliopistossa koulutetut ekonomistit pääsivät toteuttamaan laajamittaista yksityistämis- ja sääntelyn purkamisen (deregulaatio) ohjelmaa.

Suomalainen eliitti, se vielä jaksaa uskoa uusliberalismiin. Kuntien yhdistäminen, jossa talous ja raha on tärkeintä on juuri vastaavaa talouden hoitoa kuin on ollut Chilessä. Suomessakin on jo esimerkkejä, siitä miten uusliberalistinen politiikka on heikentänyt ihmisten palveluja kunnissa.