tiistai 25. joulukuuta 2007

Hallitus panee vauhtia yksityistämiseen

Itsenäisyyspäivän aattona asetti hallitus oikein neuvottelukunnan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laajentamiseksi.
Tämän tavoitteena on lisätä yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja niiden kehittymistä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Tämä uusi yksityistä bisnestä vauhdittava elin aloittaa toimintansa vuoden 2008 alusta.
Yksityinen sosiaali- ja terveysbisnes on kasvanutkin viime vuosina vauhdilla ja siihen on selvä syy hallitus ja valtaeliitillä ei ole aikomustakaan lisätä resursseja julkisen sektorin omaan palvelutuotantoon.

Tilaaja-tuottajamalli ja palvelusetelien käyttöönotto palvelurakenneuudistuksessa ovat hallituksen tärkeitä yksityistämisen välikappaleita. Palvelusetelien käytöllä laajennetaan palvelumarkkinoita.
Siis lisää bisnestä sosiaali- ja terveydenhoidossa, vanhusten huollossa, sekä lasten ja vammaisten hoidossa.
Ja raharuletti pyörii. Palvelujen järjestämisen velvoite on kunnalla, joka rahoittaa yksityistä yrittäjää kuin pohjatonta säkkiä ostamalla siltä palveluja. Merkillistä vain on, että tällaisissa yhteyksissä korostetaan aina yksityisen tuottavan palvelut laadukkaasti ja joustavasti.

Suomessa on yksityinen terveydenhuolto melkein kokonaan julkisin varoin yläpidettyä. Lääkäritalojen omistajien voitot ja osingonjaot kustannetaan julkisin varoin. On jo yrityksiä, joiden lääkäriomistajat kiertävät veroja, nostavat tulot ja voitot pääosin osinkoina ja pääomatuloina. Ja verottaja pitää tätä täysin laillisena.

Nykyisen menon vallitessa kaikki uudistukset tukevat kuntien kapitalisoimista. Näin tulisi myös käymään Vaasan ja Mustasaaren toimintojen yhdistämisessä. Kunnat ja niiden palvelut ovat nykyvaltaeliitille yksityistä bisnestoimintaa. Onhan Vaasa (Oy) jo vuosia toiminut konsernina ja hallintokunnat tytäryhtiönä. Vaasaa on hallinnoitu ja se on toiminut samoilla periaatteilla ja toimintamalleilla kuten yksityinen Oy, jolle omistajat ovat asettaneet tulostavoitteen (säästö ).

Toisaalta kun saadaan kuntien toimintoja ajettu alas tulee verovarojen käytöstä säästöäkin ja jälleen voidaan alentaa isotuloisten verotusta, tämä on juuri sitä oikeistolaista politiikkaa. Eli kahdella tasolla tapahtuu tulonsiirtoa pääomalle.

Nyt on se tilanne, että kuntalaiset pääosin vastustavat kuntien yhdistämisiä ja koko valtaeliitti edustuksellisissa elimissä on niiden puolesta. Joten tilanne on otollinen oikeistolaiselle vyörytykselle yksityistämisen suuntaan.

Nyt olisi jo viimeiset hetket vasemmistolla nousta taisteluun

maanantai 10. joulukuuta 2007

Vaasalaistenverovaroilla ja takauksilla tuetaan yksityistä liiketoimintaa

Vaasalaisessa kunnallispolitiikassa tuli yksityisen elinkeinoelän tukeminen tiensä päähän. Nyt nousi todella mittava myrsky valtuustossa yksityisen liikemiehen tukemisesta.

Jo vuosia on vaasanvaltuusto tukenut elinkeinoelämää verovaroilla ja takauksilla. Matkailubisneksiä tuettiin melkein vuosikymmen ja nyt on kuutenvuotena tuettu Rabbe Grönblom laivabisnestä merenkurkussa, lähinnä matkustaliikenteen osalta. RG-Linen matkustajaliikenne on hiipunut aivan olemattomaksi ja sitä pitää yllä enää rahtiliikenne.

Viimeisin RG-Linen tukipyyntö ei mennytkään ihan vai huutoasiana läpi, vaan siitä muodostui todellakin mielenkiintoinen episori. Valtuustosta löytyi nyt vastustusta RG-linen tukemiseen.
Poliittinen eliitti teki kaikkensa, että Vaasalaiset valtuutetut saadaan RG-Linen tukipaketin taakse.

Asia oli useamman kerran päätettävänä ja vasta kolmannella kerralla se meni läpi 10.12.07 lähinnä vasemmistoliiton ryhmän kääntäessä takinsa äänin 37-14. Kokoomuslainen kaupunginjohtaja Lumio sai näin lähinnä hänen valmisteleman ja ajaman asian vasemmistoliiton avulla läpi,
se oikeastaan ratkaisi koko tukipaketin läpimenon valtuustossa.

Kaupunginhallituksen jäsenet vasemmistoliiton Harri Moisio ja vihreiden edustaja Hannu Katajamäki esittivät valtuustolle asian hyväksymistä ja olivat näin kaupunginjohtajan asialla.

Niistä valtuutetuista, jotka äänestivät ensin vastaan eli koko paketti kaatui tuolloin, käänsi nyt takkinsa 12 valtuutettua. Nyt kolmannella kertaa paketti oli oleellisiltaan osiltaan sama, vain se että laina aikaa pidennettiin oli muodollinen ero.

Koskaan aikaisemmin ei Vaasalaisessa kunnallispolitiikassa ole yksityisen yritystoiminnan tukeminen saanut vastustusta niin runsaasti kuin nyt sai. Myös yleinen mielipide tavallisten Vaasalisten osalta on ollut ökyrikkaan Grönblomin laivabisneksen tukemista vastaan.

Suuri raha, jota Rabbe Grönblom edustaa sai siis tahtonsa ja julkisen tuen liiketoimintansa riskien osalta. Ja todella ikävää on vielä se, että pääosan vasemmistoa tuki nyt kolmannella kertaa tukipakettia.Tämä RG-line asia kuvastaa poliittisen puolen heikkoutta. Tämän laatuiset päätökset eivä olisi muuten mahdollisia.

RG Linen rahoitusjärjestelyt 2005-2017

Ab R.Grönblom international Ltd maksaa RG Linen kassaan konserniavustussaatavan 2,4 miljoonaa €, (joka on emoyhtiön velkaa RG Linelle) tällä maksetaan pois Vaasan kaupungin takaamat lainat 504,564 € ja 1,075,000 € sekä Casino hankintalaina 780,335 €, tästä on Vaasan takaama osuus 336,000 €.
Yhteensä maksetaan lainoja pois 2,359,899 €. Vaasan takaukset vähenevät 1,915,564 €.
Mutta tämän jälkeen jää RG Linelle edelleen pitkäaikaista lainaa 9,462,000 €. Tästä on Vaasan takaamaa 2,700,000 euroa Nordean lainaamaa. Tätä lainaa jatketaan 4 vuotta ja siihen tulee vielä kolme vapaavuotta.
Jäljelle jääviä lainoja 6,762,000 € järjestellään uudelleen. Sampopankin 3,180,000 € ja Finnveran 4,220,000 €.
Vaasan takausvastuut ovat kokonaista 4,615,564 €.
RG Linellä on vielä tavaramaksuja velkaa Vaasalle 782,417 €.
RG Linelle jää rahaa kassaan 1,238,000 € velkajärjestelyjen kautta.
RG Linen koko velkamäärä on tällä hetkellä huikeat 10,244,417 € ja tässä summassa on Vaasalle saatavana olevat tavaramaksut 782,417 €.

lauantai 8. joulukuuta 2007

Lokakuun vallankumous toi suomelle itsenäisyyden

Todellakin, jos Venäjällä ei olisi kukistunut Tsaarin ja sitä kautta kapitalistien valtaa, olisi edelleen Suomi jatkanut elämää Suuren Venäjän maan vallan alaisena. Olihan Tsaarin valta osa myös Suomen porvariston valtaa. Tuolloin suomalainen pääoma liikkui näiden maiden välillä vapaasti ja vasta Lokakuun vallankumous tämän katkaisi. Eli kanasalista itsenäisyyttä ajattelevan Suomalaisen porvarinkin pitäisi olla onnessaan siitä, että Venäjällä tapahtui vallankumous.

Urho Kekkonen oli tällainen kansallinen porvari, joka ymmärsi Suomalaisen kansallisen itsenäisyyden merkityksen. Kekkonen teki kaikkensa sen eteen. Kekkonen ymmärsi myös Venäjän kommunistipuolueen johtajan Vladimir Iljitsh Leninin merkityksen Suomen itsenäisyydelle. Mutta maamme silloiselle porvaristolle se ei heti kelvannut, vaan länsimaiden piti ensin maamme porvaristoa kehottaa hakemaan tunnustusta itsenäisyydelle Venäjän kommunisteilta ja Leniniltä.

Mutta yksityiselle liike-elämälle lokakuun vallankumous oli katastrofi, koska heidän koko bisnes kaatui Venäjän markkinoilla, eikä nousutkaan kuin vasta vuoden 1945 jälkeen.

Suomessa porvariston nyrkki suojeluskunnat ja lapuanliike harjoitti aina vuodesta 1918 alkaen jatkuvaa vihankylvöä SKP:tä ja muuta radikaalia vasemmistolaista toimintaa vastaan. Tuolloin SKP oli kielletty puolue ja sen varallisuus siirtyi oikeistolaistuneelle SDP:lle.

Toisaalta porvaristo jatkoi myös vihankylvöä Venäjää vastaan aina siihen asti, että se lopuksi johti sotaan Venäjää vastaan, mutta eivät saaneet ulkoista tukea kuin fasistiselta Saksalta. Tämä sota olikin viedä koko itsenäisyyden Suomelta ja olisikin vienyt, jos fasistinen Saksa olisi voittanut sotansa sivilisaatiota vastaa.

Lokakuun vallankumous toi koko maailman sorretuille vapautta kapitalismin ikeestä. Lokakuun vallankumous oli yhteiskunnallinen maanjäristys. Eikä sitä voinut kukaan välttää, eikä sitä voinut saada aikaan minkään pienen klikin vetoomuksilla.

Neuvostoliiton kaatuminen sai aikaan offensiivin historia uudelle tulkinnalle, mutta nyt se näyttää kaatuvan epäjärjestykseen, kansantalouksien ajautumiseen romahduksien partaalle ja heidän aloittamat sotansa ovat hävitty, kuten Irakin ym. vastaavien.
Lokakuun 1917 avautunut sykli ei siis ole sulkeutunut. Lokakuun painajainen palaa historian käytäviin ja koputtaa kapitalistiluokan oville. Maailmalla on merkkejä siitä, että vasemmistolainen politiikkaa palaa ja näin lokakuun vallankumous jatkuu maailmalla.

Ja Suomelle on hyvä merkki se, että on ymmärretty Leninin iso merkitys Suomen kansalliselle itsenäisyydelle maailman kansojen joukossa. Leninin patsaalle on paikka meidän suomalaisten sydämessä edelleen ja sen paikka olisi tietenkin Helsinki. Nyt onkin jo Lenin muistomerkkejä Turussa ja Tampereella, jossa toimii Lenin museokin.

lauantai 24. marraskuuta 2007

Yhteisöllisyys vei voiton

TEHY:n työtaistelu oli menestys ja se antoi intoa yhteisölliselle etujen ajamiselle. Tehy:n työtaistelu sai aikaan sen, että nuorisoa on nyt myös alkanut kiinnostaa ay-toiminta.
Tehy:n saavuttamasta voitosta on nyt hyötyä laajasti ay-toiminnassa. Toivottavasti SAK:n herää unestaan!Tehy:n voitto on myös tyrmäys nykyiselle uusliberalistiselle säästö ja leikkauspolitiikalle. Myös julkisten palveluiden kaupallistaminen ja yksitystäminen sain osan tyrmäyksestä.
Tehy:n työtaistelussa oli uudenajan piirteitä ja se palautti työtaisteluun yhteisöllisen luonteen. Takana oli laajapohjainen yleisö, kansalaisjärjestöjen ja ainakin toimihenkilöunionin tuki.Vastoin kuntatyönantajan ja hallituksen näkemystä, Tehyn taistelemat palkankorotukset eivät aiheuta kuntien veroäyrinkorotuksia eivätkä kasvata palvelumaksuja. Palvelumaksujen korotukset olivat jo kirjattu Vanhasen ensimmäisen hallituksen ohjelmaan. Nyt sitten päästiin toteuttamiseen porvarihallituksen ohjelmassa, jossa on maksuille korotusautomaatti.
Harva muistaa, että hoitajien palkankorotuksista palautuu noin puolet valtiolle ja kunnille verotuloina.Tehy:n arvokkaan työtaistelun jälkeen jatkuu kamppailu julkisista palveluista. Kunnissa ja Vaasassakin on nyt edityisen tärkeää budjetoida terveydenhoitoon lisää rahaa.
On myös torjuttava paniikin omainen pyrkimys korottaa kunnallisveroja. Sen sijaan on painostettava valtiovaltaa antamaan enemmän valtionosuuksia kunnille.

sunnuntai 18. marraskuuta 2007

Professorilla keppikädessä

Kunta-alan palkkaongelmatkin ratkaistaisiin kuntiayhdistämällä totesi Pohjalaisessa 18.11.07 professori Routamaa, olisiko puolue kokoomus?Hän moitti edellistä Vanhasen hallitusta, että se vesitti kunta ja palvelurakenne lain, kun se antoi viidenvuoden siirtymämahdollisuuden henkilöratkaisuissa.
Samoin kielellisten oikeuksienturvaaminen mahdollistaa poiketa tavoitekuntakoosta ja viittaa ilmeisesti Mustasaareen.Hän lataakin, että porkkanoiden sijasta olisi pitänyt tarjota vain keppiä.Routamaa laskee, että niin ja niin montakuntaa kun yhdistetään, voidaan säästöillä palkata henkilökuntaa palvelutuotantoon ja verorojen alennuksiin. Hänellä on kuin himosaneeraajalla vahvat visiot siitä, miten toimintoja yhdistämällä syntyy säästöjä henkilöstön, hallinnnon ja kiinteistöjen osalta.

Routamaa leimasi eduskunnan keskustelun pakkolaista säälittäväksi suunsoitoksi. Totesi, että kuprua vastustaneet ovat nyt vaatimassa lisää rahaa elinkelvottomille kunnille! Hän moittii myös kuntalaisia elämisestä harhassa, että ovat valmiita maksamaan lisää veroja tappiollisten pikkukuntie hallinnon yläpitoon. Hän jopa paheksuu kuntien autonomisuutta! Tuntuu, että professorilla on epäselvää kuntaloudesta, mikä osuus kuuluu kuntien kustantaa ja mikä valtion. Valtio säätää erilaiset kuntien palvelutuotantoa koskevat lait ja antaa niihin myös rahoituksen valtionosuuksien kautta.
Ala-arvoisesti hän toteaa, että harvat omillaan toimeentulevat kunnat joutuvat elättämään elinkelvottomia pikkukuntia ja Vaasakin vuosittain 11 miljoonalla eurolla. Routamaa unohti kirjoituksessaan mainita, että kunnat ovat vuosittain joutuneet säästämään palvelutuotannostaan resursseja ja samaan aikaan on Vatiovalta myös pienentänyt tulonsiirtoja kunnille. Työkaluna tässä on ollut alibudjetointi.

Routamaan kuten muidenkin suurituloisten mielestä pitäisi laskea veroja ostovoiman lisäämiseksi, kuin nostaa palkkoja. Tämä on ollut TUPO:n yksi elementti, että osan palkankorotuksista ovat työläiset itse kustantaneet veroalennuksen tai jonkin muun reformin kautta. Mutta nyt yritykset tekevät liiketoimintaa ympäri maapalloa, kasvattaen voittojaan matalammilla palkoilla ja muilla pienemmillä kuluilla. Se tuki mitä pääoma on saanut vuosikymmeniä TUPO:n kautta ei enää riitä.

Uusliberalistinen politiikka on juuri sitä, että haetaan säästöjä valtion, kuntien palvelutuotannosta, jotka sitten annnetaan verojen keventämisenä suurituloisille tai tukena elinkeinoelämälle kuten nyt Vaasassa oli aikomus antaa tukea RG-linelle.
Päätavoitteena on pääomalla luoda kuntamarkkinat isompien kuntayksiköiden kautta, jopa ulkomaista pääomaa odotetaan näille markkinoille.

sunnuntai 11. marraskuuta 2007

Elinkeinoelämä tyytyväinen liittokierrokseen

Elinkeinoelämän johtaja Leif Fagernäs oli tyytyväinen Pohjalaisessa liittokierrokseen, vaikka oli ”kallis”. Mutta saivat aikaan rakennemuutoksia ja näiden johdosta oli halua maksaa.
Pääomapiireillä oli tahto saada aikaan kilpailua työmarkkinoilla ja se nyt osaksi onnistui. Tavoitteena on uusliberalistiset toiminnot, eriyttää tes-sopimuksia sisällöltään ja päästä työpaikkohtaisiin sopimuskäytäntöihin.
Fagernäsin mielestä ei toista samankaltaista liittokierrosta tulla tekemään. Eipä tietenkään se ei kuulu nykyiseen ismiin uusliberalismiin, jossa haetaan sitä tilaa, jossa työnantaja ja työntekijä suoraan sopivat työehdoista.Työnantajilla on tavoitteena murskata taisteleva ay-liike lopullisesti! Siinä ne ovatkin jo onnistuneet, mikä näkyy TEHY:n tilanteessa, jossa he ovat yksin muun ay-liike ja SAK:n seisoessa sivussa hiljaa.Toisaalta ay-liikkeessä valtaapitävällä SDP:llä on pallohukassa, kun ovat vuosia olleet osa valtaeliittiä ja hallituksessa harjoittamassa ihan nykyisenkin hallituksen kaltaista uusliberalistista politiikkaa.
Heillä näyttää olevan suuria vaikeuksia irrottautua uusliberalismista ja lähteä ajamaan kannattajiensa etujen mukaista vasemmistolaista yhteiskuntapolitiikkaa.

torstai 8. marraskuuta 2007

Ihmisen hyvinvointi

Jokelan tapahtumat ovat järkyttävä kokemus, erityisesti niille ihmisille, jotka sen nyt joutuivat omakohtaisesti kokemaan.

Mutta tämä tapahtuma muistuttaa meitä siitä, että mihin suuntaan tämä maa on kehittynyt. Jo vuosikymmen on politiikkana ollut, että jokainen on omanonnensa seppä.

On todella kiire kääntää politiikka tässä maassa jälleen yhteisölliseen suuntaan.

Uusliberalistinen politiikka on hajottanut jo hyvälle mallille päässeen yhteisöllisyyden tästä maasta.

Nyt on lisättävä resursseja hyvinvointivaltion palauttamiseen ennen vuotta 1990 olleelle tasolle.

On päästävä irti politiikasta, joka ajaa ihmiset omanonnensa nojaan, me ihmiset tarvitsemme jokainen toinen toistamme.

Erityisesti TV, muu kaupallinen viihde, kasvattaa nuorisoa väkivaltaiseen ja itsekeskeiseen suuntaan. On tosi TV:tä, jotka perustuvat todellisiin väkivaltaisiin tapahtumiin ym. vastaava.
Näitä katsellaan päivästä toiseen, niin kyllä siinä ihmismieli menee sekaisin.

Tähän yhteiskuntaa on luotava todellista turvallisuutta ja varmuutta elämisen mahdollisuuksista kaikille ihmisille.

Viime aikoina on julkisuudessa painotettu aivan liikaa Natoa ym. vastaavaa militarismia, joka toisi turvallisuutta. Laihialla taksvärkissä kerättiin rahaa reserviläisjärjestölle, joka sitten antaisi turvallisuus koulutusta kouluissa. Tämä on aivan vääränlaista turvallisuutta, josta meillä on tässäkin maassa kokemusta.

Kun yhteiskunta voi huonosti ei vika ole nuorissa, vaan nykyisessä säästö ja leikkauspolitiikassa. Siihen on saatava muutos ja resursseja kouluihin lisää. Nyt on kouluja yhdistelty isoimmiksi yksiköiksi ja isommiksi opetusryhmiksi. Kaiken tarkoituksena on nykyisin saada parempi taloudellinen tulos.

Raha on kaiken toiminnan lähtökohtana. On käännettävä ajatusmaailma toisin päin ja otetaan ihminen, koululainen, opettajat ja heidän työolosuhteen ensimmäiseksi.

Poistetaan kouluista turha ”kilpailu” ja annetaan opettajille resursseja tehdä koulustaan ja luokastaan hyvä yhteisöllinen paikka, jossa on turvallista opiskella.

Koulut ja koulutus ovat olleet viime vuosina jatkuvassa myllerryksessä, kun resursseja on jatkuvasti leikattu. Tämäkin on tuonut turvattomuutta kouluihin, eikä opettajilla ole ollut aikaa oppilaille. Opettajia on työllistetty virastotöillä.

Kun nyt Vaasassa on saatu toisen asteen koulutus yhdenlautakunnan alle on johtavalla rehtorilla Timo Kantokarilla vielä laajemmat keskittämissuunnitelmat, että Pohjanmaan liitto voisi järjestää koko alueen koulutuksen. Hän lisäsi vielä Vaasalaisessa Mega media lehdessä viikolla 44, että sitten voitaisiin edelleen karsia koulujen päällekkäisyydet pois ja ylijäämät tulisivat tehokkaampaan käyttöön. Tarkoittiko hän, että veronalennuksia rikkaille, kuten nyt? Tai tukena suurelle rahalle.

Tämä on juuri sitä nykyistä politiikkaa keskitetään, että saadaan taloudellista tulosta säästöjen ja leikkauksien kautta.

Vähät siis välitetään siitä miten oppilaat ja opettajat voivat. Tämä meno on saatava katkaistua.

Mielenterveyspalveluja tarvitaan silloin, kun kouluyhteisössä on ongelmia.

Eikä ihmisen kehittyminen ole yhtä suoraa putkea, vaan siinä on aina erilaisia kasvukipuja ja vaiheita. Niihin on oltava oppilaalla mahdollisuus saada kodistaan ja koulustaan apua, kun sitä tarvitsee.

Silloin kun kouluyhteisö on hyvässä kunnossa, ovat myös oppilaat ja opettajat.

Eivät kriittisesti kapitalismista ajattelevat ihmiset ole väkivaltaisia. On todella tärkeää, että tunnetasolla sanotaan se mitä kapitalismi on, joka tappaa ihmisiä sodilla, nälällä ja luo jatkuvaa epävarmuutta elämästä.

Mitä järkeä on siinä, että kaikkien on elettävä jatkuvassa kulutuksen oravapyörässä? Mitä tarkoitetaan vihanilmapiirillä? Onhan se ihan oikein, että opitaan ”vihaamaan” sotaa ja taloudellista väkivaltaa tunnetasolla.

Se on selvää, että mediat jättävät jälkensä ihmismieleen. Eihän esim. MTV ja muut kaupalliset mediat olekaan muuta kuin sotaa, väkivaltaa ja itsekkyyttä.
Porvarillinen ja erityisesti kaupallinen viihde ja kulttuuri ovat todella tuhoisaa ihmismielelle.

Turvallinen yhteiskunta löytyy yhteisöllisyyden kautta.

maanantai 29. lokakuuta 2007

Suurliikemiehen moraali oli nollassa

Yle:n MOT ohjelma 29.10.07 oli hyvä ja parhaasta päästä tutkivaa toimitustyötä. Jo olisi todella omituista, jos edelleen Vaasan valtuusto 5.11.07 kokouksessaan päättää jatkaa Rabben Grönblomin laivabisneksen tukemista Vaasalaisten veromarkoilla.

Rabbe ei ottanut minkäänlaista vastuuta Casino Expressenin myynnistä romutettavaksi alkeellisiin työolosuhteisiin. Voi todeta MOT ohjelman jälkeen, että Rabbe käy kauppaa rikollisten kanssa, jotka romuttavat myrkyllisiä aineita sisältäviä vanhoja laivoja ja ihmisten terveydelle vaarallisissa olosuhteissa.

Rabbella on vastuu siitä, että C Expressenin ostajat ovat rehellisellä ja laillisella asialla! Tässä on nyt kysymys aivan eri luokan asiasta kuin henkilö auto.

Rabben laivabisnes on saanut viiden vuoden aikana yhteiskunnan verotukea 6,5 miljoonaa euroa ja sen lisäksi vielä EU:n tukea 4,5 miljoonaa euroa.

Rabbe oli autuaan tietämätön saamistaan verotuista ohjelmassa. Pieniä summia on vaikea muistaa, mutta kun on kysymys miljoonista euroista on muistaminen varmaankin helpompaa.

Olisihan Rabbe voinut jo hänen uskottavuutensa kannalta, olla rehellisempi ohjelmassa.
MOT ohjelmassa paistoa läpi, että hän yritti väistää liiketoimintaansa koskevat kysymykset.

Vaasalaisten valtuutettujen sinisilmäisyys on ollut Rabben laivabisneksen suhteen uskomatonta!

Nyt pitäisi jo viimein olla selvää vaasalaisille valtuutetuille, kenen asioita Vaasan korkein virkamiesjohto hoitaa.


sunnuntai 21. lokakuuta 2007

Taistelu työehdoista jatkuu

Nokian pomo Jorma Ollila jatkoi TUPO keskustelua TEHY:n lakouhan siivittämänä lauantaina aamu TV:ssä.
Ollila totesi, että TUPO on menneestä ajasta säätelytaloudesta, eikä sovi tähän aikaan. Eli ei uusliberalistiseen aikaan, jota nyt koko kapitalistisessa maailmassa eletään. Kaikkien taloudellisten toimintojen sekä tuotannon, että kaikkien siihen sidoksissa olevien toimintojen on kuljettava markkinoiden mukaan, myös palkkojen. Myös julkinen sektori pakotetaan toimimaan markkinamekanismin mukaisesti. Kuten Ollilakin totesi, että julkisella sektorilla palkkoja voidaan maksaa sen mukaan mitä kasvu ja tuottavuus kasvaa.

Valtaeliitin tavoitteena on työehtosopimusten osalta liittokohtaiset sopimukset, joissa palkat eriytyvät kasvun ja tuottavuuden mukaan. Tavoitteena on kilpailun lisääminen palkkatason ja työehtojen eriytymisen kautta.

Tämä aika on suotuisa pääomaeliitille ajaa sopimukset liittokohtaisiksi ja aina suoraan työpaikka ja työntekijä kohtaisesti. Syy on siinä että ay-liike ja oikeastaan koko vasemmistolla on nyt pallohukassa, he seuraavat sivusta mitä työehtojen osalta nyt tapahtuu. Aktiivisuus on nollassa ja sen ovatkin pääomapiirit huomioineet.

Silloin kun vasemmisto ja koko työväenliike on vahva ja aktiivinen toimija, sopivat tietenkin keskitetyt pääomapiireille paremmin, niillä voidaan palkat ja muut työehdot pitää ylhäältä ohjaten alhaisena tai sopivana.

Kapitalismissa TUPO:lla kahlitaan vasemmistoeliitti itse pitämään yhteiskuntarauhaa yllä. TUPO:lla on edustuksellista demokratiaa ohjattu ylhäältä, alatasot liitot ja ammattiosastot on sopeutettu jo jossain sovittuihin työehtoihin. Myös kansanedustajat ja eduskunta on TUPO:lla työnnetty sivurooliin. Näin on työpaikkatason aktiviteetti ajettu alas.

Kapitalistisessa valtiossa kuten Suomi on valtiovallalla jopa lakiinkin perustuva tehtävä, auttaa esimerkiksi suuryrityksiä kun heillä tulee taloudellisia vaikeuksia. Esimerkkinä pankkikriisi, jossa pankit vapautettiin velvoitteistaan ja saivat jatkaa puhtaalta pöydältä bisnestään.

Paikallinen esimerkki RG-linen tapaus kun kunta tukee yksityistä yritystä, että se ei ajutuisi konkurssiin. Näitä löytyy muistakin kunnista. Mutta näiden ehtona on aina poliittinen päätös.

Uusliberalismin aikana on tullut pääomalle kansainvälinen mahdollisuus siirtää tuotantoa sinne missä työehdot ja yhteiskunnalliset velvoitteet ovat edullisimmat voitontavoittelulle.
Tässä tilanteessa pääomalla on jopa edullisempaa siirtää tuotantoa ulkomaille ja saada ilman valtionveromarkkoja isompia voittoja. Tässä mielessäkään eivät Ollilat ja kumppanit kaipaile TUPO:en perään.

Sosiaalidemokraattinen liike on maailmanlaajuisesti kriisissä, johtuen siitä, että sosiaalisille reformeille ei nyt ole tilausta uusliberalistisen politiikan ja pääoman toimiessa kansainvälisillä kentillä.

Muutos nykymenoon tapahtuu kun poliittinen akseli kääntyy vasemmalle.

perjantai 19. lokakuuta 2007

TEHY taistelee kunnallisten palvelujen puolesta

Matti Viialainen entinen SAK:n pamppu oli A-Zoomissa puolustamassa valtaeliitin uusliberalistista politiikkaa, jolla koko hyvinvointivaltio on ajettu katasrofiin. Viialainen totesi, että TEHY:n aktiviteetti palkkojen korottamiseksi johtuu paineista vuosien varrelta. Hän syytti työilmapiiriä joka olisi syy korkeisiin palkankorotus vaatimuksiin ja moitti työnjohtoa. Viialainen sanoi myös, että on tehtävä lisää työtä, että palkkoja voitaisiin korottaa. Viialainen puhui kuin kunnon kapitalisti!

Vasemmistoseuraa sivusta kun kokoomuslainen TEHY:n puheenjohtaja ajaa sairaanhoitajien palkkoihin korotusta. Viialainen ei kiistänyt sitä, että kokoomus on nyt politisoinut TEHY:n taistelun lausunnoillaan ennen ja eduskuntavaalien aikaan.

Viialainen haikailee TUPOja, joilla pidettiin palkat alhaalla, aina vuodesta 1970 alkaen viime vuosiin asti. Eikä tupoja leimattu poliittisiksi vaikka ne olivat sitä yhdellä lailla täysin, sitä ei vain sanottu julkisuudessa. SAK:ssa ja hallituksessa istuivat samat puoluetoverit kun Tupoja tehtiin!

TEHY taistelee nyt yhteiskunnallisten palvelujen puolesta ja yksityistämistä vastaan. Onkin jo todella viimeiset hetket nousta taisteluun kunnallisten peruspalvelujen puolesta.

Säästö ja leikkauspolitiikaa on kunnissa ja koko valtiossa harjoitettu 17 vuotta, ei siis ole mikään ihme että kunnat ovat palvelujen järjestämisessä katasrofin partaalla.

Syylliset löytyvät eduskuntapuolueista ja kunnanvaltuustoista, jotka ovat hyväksyneet säästö ja leikkauspolitiikan. SDP, keskusta, kokoomus, RKP, jopa vasemmistoliitto ja vihreätkin kantavat harjoitetusta politiikasta vastuun.

Valtiovallalla ei ole vuosikymmeniin ollut niin valtavia ylijämiä taloudessaan kuin nyt on, kun verotuloja tulee joka luukusta.

Vaasan vuoden 2007 leikkaukset palveluista sosiaali-ja terveystoimessa budjetoitiin 666 500 euroa.
Säästö ja leikkauspolitiikka on ollut jokavuotuista.

Vaasalla on resursseja parantaa sosiaali -ja tervesyspalvelujaan. Tämän vuoden tulosennuste näyttää vuoden 2007 lopulle 1,6 milj. euron ylijäämää. Kassavarat olivat vuoden 2007 alussa 33 miljoonaa euroa ja vuoden lopulla ne ovat 20,3 miljoonaa euroa.
Alibudjetointi näkyy tämänkin vuoden taloudessa, esimerkiksi verotulot ja valtionosuudet ovat 3,2 miljoonaa euroa yli budjetoidun.

Alibudjetoinilla on pakotettu Vaasan palvelutuotanto aina vain ahtaammalle. Vuodesta toiseen on aina vain pienemmillä resursseilla tuotettava peruspalveluja Vaasalaisille.

Vaasassa Terveyskeskusten toimintaa on haitannut jatkuva omalääkäripula. Tilanne oli keväällä vielä se, että oli kolmen lääkärinvaje. Hoitohenkilökunnan saatavuudessa on nyt vaikeuksia. Hoitajien palkkaus on saatava kuntoon. Tällä hetkellä terveyskeskuksissa on täyttämättä 20 virkaa ja sellaisia virkoja on 6.5, joihin ei ole saatu edes sijaisia.

Rabben laivabisnes vei kaksi valtuuston kokousiltaa. Koskahan valtuusto istuu kokoustamaan siitä miten Vaasalaisten peruspalvelut saadaan kuntoon?
Ja vaatimaan Valtiovaltaa lisäämään tulonsiirtoja kuntapalveluiden ylläpitoon.

tiistai 9. lokakuuta 2007

Uusi nuorekas työväenliike kasvaa taistelussa

SAK ja demarijohtoinen ay-liike on jättänyt TEHY:n omanonnensa nojaan.

AY-liike on totaalisesti hajalla, jokainen liitto taistelee yksinään ja SAK on siellä jossain.

SAK:n ainut tehtävä on pitää työrauhaa yllä. Näin varmaankin tulee TEHY:n työtaistelussakin lopulta käymään, että SAK tulee valtaeliitin avuksi.

Mihin on kadonnut työväenliikkeen solidaarisuus, jolla vuoden 1945 jälkeen alettiin rakentamaan hyvinvointivaltiota? Työväenliikkeen periaatteisiin kuului, että ollaan yhdessä rintamassa kaikkien työläisten puolesta.

Uusliberalismi on ottanut sdp ja osaksi myös vasemmistoliiton omakseen. Nyt ei ole kollektiivisuutta työväenliikkeessä, vaan henkilöitä, joilla on tavoitteena omaetu.

Jo vuosikymmen ajan jatkuneet säästötoimet ja leikkaukset ovat vieneet resurssit kuntasektorilta hoitaa esim. sairaanhoitajien palkat ja ottaa uusia työntekijöitä. SDP on tätä säästö ja leikkauspolitiikkaa ollut hallitustasolla toteuttamassa.

Se että nyt kokoomus ja koko oikeisto ajaa tätä säästö ja leikkauspolitiikkaa ei ole uutinen, koska sehän on aina kuulunut oikeistolaiseen politiikkaan, kurittaa köyhää kansaa.

TEHY:n työtaistelussa on kysymys myös taistelusta yksityistämisestä vastaan kuntasektorilla.
Esimerkiksi eilen valtuustossa kokoomuslainen kauppakamarinjohtaja Juha Karvinen viittasi tähän, että on luotava sosiaali -ja terveystoimeen palvelumarkkinat. Yrityksille bisnestoimintoja, kunta olisi tilaaja ja yksityiset tuottaisivat palvelut.

Toivottavasti TEHY:n työtaistelu nostaa solidaarisuuden työväenliikkeessä uuteen kukoistukseen!

lauantai 15. syyskuuta 2007

Yhteisöllisyys on lääkejohtajavaltaisuuteen

Perjantaina 14.9 Pohjalaisessa oli erään Vaasalaisen vaikuttajan puheenvuoro, jonka otsikko jo kertoi kaiken ”Vaasa minun kotini”.

Vain todella itsekäs ja omahyväinen henkilö näkee yhteiskunnalliset asiat noin kapeasta näkökulmasta.

Esimerkiksi mistä mahtaa johtua ihmisten ja oikeastaan koko tämän hetken yhteiskunnassa valitseva näköalattomuus ja ”valitusvimma”, joka on yksityisten ihmisten ja erilaisten yhdenasian liikkeiden toivotonta huutoa nykymenoa vastaan.

Tämän ajan yleinen ja iso puute on, että ei ole sellaista suurta liikettä, aatetta, ideologiaa, joka veisi yhteiskunnallisia peruspalveluja, laatua ja saatavuutta eteenpäin. Vielä kun asioitamme hoitavat sellaiset henkilöt, josta hyvin kuvaava oli Vaasalaisen vaikuttajan omahyväinen ajattelu, joka on hyvin yleistä valtaeliitillä.

Politiikka on kokoajan henkilöllistynyt ja se syö vasemmistolaiselta joukkoliikkeeltä pohjaa pois.

Porvaripuolueet ovat aina olleet vain henkilöitä ja koko oikeistolainen ajattelukin lähtee siitä.

Nykyisenkin uusliberalismin ajatus on, että jokainen on oman onnensa seppä!

Vaasalaisen vaikuttajan pitäisi mennä tutustumaan niiden ihmisten elämään, jotka elävät työttömänä, köyhyydessä tai vakavan sairauden murtamina. Tai sitten niiden ihmisten elämään, jotka jonottavat pääsyä sosiaalitoimistoon, terveysasemille. Vaasakin on huolestuttavalla tavalla jakautumassa hyvin pärjääviin ja huonosti pärjääviin kansalaisiin.

Siitä olen samaa mieltä, että organisaatio on hyvä Vaasan kaupungissa, eikä sitä tarvitse yhdistää Mustasaareen. Mutta se ei riitä, jos poliittisella puolella ei ole antaa eväitä virkakoneistolle.

Niin sanotusti demokratiasta puuttuu kansanhenki!

Äänestäjien tahdon mukainen demokratia ei nyt toimi. Vaasakin jakautuu niihin, jotka elävät omalla työllä ja niihin jotka elävät toisentyöllä, omistavat valtavia pääomia ja tuotantolaitoksia.

Löytyykö Vaasan valtuustosta jakoa oikeistoon ja vasemmistoon käytännön politiikan tasolla?

Samaa säästö- ja leikkauspolitiikkaa ovat ajaneet jo vuosia, koko valtuusto.

Me elämme edelleen kapitalismissa, jossa rahavallalla on vahva ote ja vahvistunut politiikassa. Johtuen siitä, että työväenliikekin on järjestötasolla sitä tukemassa.

Ei löydy äänestäjien tahdon ja hengenmukaista demokratiaa Vaasastakaan. Rahavalta on piskuinen osa äänestäjäkuntaa. Niitä Vaasalaisia on paljon, jotka eivät omista muuta kuin oman ruumiinsa. Kuuluuko heidän tahto nyt valtuustossa?

Tätä kuvaamani tilaa vasten pitää ajatella tyytymättömyyttä ja turhautumista, sillä on yhteiskunnallinen pohja.


Kansandemokratia vie pois johtajavaltaisuudesta

Tämä kehitys jatkuu edelleen VL:n osalta, kauhea tarve olla yhteistyökykyinen, että pääsee maan hallitukseen. Johtajavaltaisuus on syönyt vasemmistolaiselta liikkeeltä työväenhengen ja liike on kasvanut erilleen työläisistä.

Puolueet toimivat samankaltaisesti vai se onko puolue oppositiossa vai hallituksessa erottaa ja erot näkyvät lähinnä retoriikan osalta. Puolueiden ohjelmat ovat melkein saman sisältöisiä kokoomuksesta vasemmistoliittoon.

Samanlainen tilanne on parlamentarismin osalta myös paikallistasolla kunnanvaltuustoissa.

Äänestäjien kannalta on vaikeaa kun ei ole heidän kannaltaan todellista vaihtoehtoa, joka veisi heidän asiaa muutenkin eteenpäin kuin vain puhumalla ja tekisi esityksiä palveluiden parantamisesta sekä laadun että saatavuuden osalta.

On tietenkin tärkeää, että vasemmistolaisella liikkeellä on päteviä ammattimaisia ja taitoisia johtajia, jotka vievät yhteisöllisesti liikettä kokonaisuutena eteenpäin.

Näin tullaan siihen että äänestämällä on voi ihan todellisesti kansalainen vaikuttaa hyvinvointivaltion ja kunnan asioihin.

sunnuntai 26. elokuuta 2007

Vaasan Seudun Kehitysyhtiön uusi palvelumalli kunnille vieraannuttaa työntekijät itse hyvinvoinnin kohteesta ihmisestä

Uudessa palvelustrategia mallissa tärkein asia on raha ja tiedon tuottaminen peruspalvelujohtajille, managereille ym. johtajille.
Kunnissa palvelutuotantoa ja koko ketjua johtajat seuraisivat tunnuslukujen kautta. Vasta, jos tulee ongelmia, puututaan palvelutuotantoon. Tavoitteena on palveluautomaatio itsepalvelu. Kuntien yhteiset lautakunnat olisivat niin etäällä palvelukohteista, että nämä elimet eivät palvelutuotantoa ja palveluja kykenisi valvomaan.

Mallin on huono ja sopii erityisen huonosti peruspalveluihin, joissa tärkeintä pitäisi olla suoraihmisen työ, ihmisten auttamiseksi ja palvelemiseksi.
Uudessa mallissa todella kaikki palvelut tuotteistetaan. Näin niitä on helppo kilpailuttaa, ulkoistaa ja yksityistää. Ketjupalvelumallissa (Tilaaja-tuottaja -malli) perusidea on juuri siinä, että se tuo markkinaohjauksen ja yksityisten yritysten toimintakulttuurin Vaasan seudun kuntien sisälle. Ns. uuden julkisen johtamisen ydin on juuri tässä. Odotettavissa on lisää tehokkuuspuhetta, kilpailua ja markkinahössötystä.

Kunnissa tulee sama tilanne kuin on yksityisissä yrityksissä, työntekijät, palveluntuottajat vieraannutetaan itse työn, palvelun tuotteesta ja kohteesta ihmisestä. Tähän nimenomaan johtaa tilaaja tuotttajamalli.
Kunnat ja palvelukeskukset toimisivat erillään. Kunnat ostaisivat kaikki palvelut palvelukeskuksilta. Palvelukeskukset voivat ostaa palveluja myös yksityisiltä yrityksiltä, jotka se sitten myisi niitä kuntiin.
Uusi palvelustrategia tarkoittaa, että kunnissa siirrytään kapitalistiseen tavaratuotantoon.

lauantai 25. elokuuta 2007

Kokoomuksen ja oikeiston vaalilupaukset petetyn vihertävät

Kokoomuksen puheenjohtaja Katainen oli Pohjalaisessa vahvasti sitä mieltä, että Suomen on pysyttävä Afganistanissa. Samoin hän arvosteli niitä, jotka jotka eivät ”tykkää” USA:sta.

Varmaankaan ei ole kysymys siitä, tykkääkö USA:sta, vaan USAlaisesta imperialismista, joka nyt riehuu eri puolilla maailmaa. Imperialismi tappaa ihmisiä, tuhoaa luontoa ja ryöstää luonnonvaroja.

Imperialismi kaataa valtioiden hallituksia, asettaa niihin mieleiset johtajat ja ne jotka vastustavat imperialismia ovat terroristeja.


Sisäpolitiikassa Katainen ja kokoomus ovat ottaneet petettyjen lupausten budjettiesityksen, joka suosii rikkaita, viikunalehdeksi ympäristöpolitiikan.

Varmaankin tämä retoriikka on tarkoitettu vihreille, että he pysyisivät hallituksessa, joka vie politiikkaa ympäristöasioissa päinvastaiseen suuntaan. Budjettiesitys tukee energiaa kuluttavaa teollisuutta ja lisäydinvoiman rakentamista, samaan aikaan kun uusiutuvan energian edistämiseen ja luonnonsuojeluun tarkoitettuja määrärahoja, jopa leikataan.

Pohjalaisen päätoimittaja kirjoitteli lehdessään, että ei ole enää yhteiskuntaluokkia eikä luokkataistelua vaan nyt taistellaan siitä , miten kukin vihertää ja maksaa veroja. Taitavaa mielikuva politiikkaa!


lauantai 11. elokuuta 2007

Vastavoimaa luonnonvarojen tuhlaukselle

Tänä aikana löytyy tietoa luonnonsaastumisesta, tiedosta ei ole pulaa ja sitä löytyy erityisesti netistä. Mediasta TV, radio ja lehdistö, niistä ei juuri löydä tietoa luonnontilasta, sieltä tulee valtaeliitin sanomaa.

Mutta se isoin ongelma on poliittinen ja ihminen itse!

Tällä hetkellä ei ole sellaista laajaa poliittista liikettä, jolla olisi tietoisuus mitä tehdä? Eikä valmiuksia nostaa pääoman ja kapitalismin vastaista liikettä nousuun. Orastavaa pääoman vastaista liikettäkin löytyy Etelä-Amerikasta, jonne ollaan rakentamassa vastavoimaa kapitalismille.

Jopa vihreäliike on nyt tukemassa nykyistä menoa ja suomessa hallituksessa asti. Vasemmistopuolueet ovat jo vuosikymmeniä olleet tukemassa luonnon kapitalisoimista.

Itämerentilanne ei ole vastakohta sille, että maahamme ollaan rakentamassa lisää ydinvoimaa.
Lisää sähköä tarvitaan jatkuvan kulutuksen kasvun tyydyttämiseen! Samasta syystä on myös itämeri saastunut, kuten maatalouden lannoitteet.

Kaikkein vakavin ja ajankohtaisin asia nyt on imperialismi, joka käy sotaa raaka-aineista, kuljetusreiteistä ja vallasta raaka-aineisiin ympäri maapalloa. Voitontavoittelu on se asia, joka on vääjäämättä tuhoamassa elämän tältä planeetalta.

On todella kiire rakentaa vastavoimaa imperialismille. Todellinen vastavoima voi olla vain vasemmistolainen ja perinteiset punaiset arvot omaava kansanvälinen liike.

sunnuntai 29. heinäkuuta 2007

Kapitalismin koneet jyräävät omia polkujaan


Suomen ilmastopoliittinen saavutus on se, että nykyään puhutaan jo seitsemännestä ydinvoimalaitoksesta.

Biokaasuun, aurinkokeräimiin, maalämpöön ja tuulivoimaan ohjaavat ratkaisut pidetään jäissä, kunnes ydinvoimapäätökset saadaan tehtyä.

Tämän jälkeen ilmeisesti huomataan, että luomuenergiassakaan ei ole mitään järkeä.

Kuka vielä uskoo, että kapitalismia voi ohjata sen omalla toiminnalla markkinoita muokaten parempaan suuntaan?

Kansalaisaktivistit yrittävät muuttaa isoja puolueita ”paremmiksi”sisältä käsin ja vihreät istuvat oikeistohallituksessa, koska uskovat että vastaukset eivät löydy vasemmisto-oikeistoakselilta.

Maltillisten muutosten vaatiminen ei ole muuta kuin sanahelinää.

Pelkkiin kulutustekoihin supistunut kansalainen on jakomielinen tekele.

Vihreiden ja anarkistien puolueettomuus on virheellistä siksi, että kierrettäessä vasemmisto sivuutetaan myös kysymys pääomasta ja kapitalismista.

Globalisaatio kun ei todellakaan tarkoita muuta kuin maapallolla yhä hurjemmin riehuvaa kapitalismia. Nykyisen rahakapitalismin päätäntämekanismeille uhrataan koko ajan suurempi osa sekä kansantaloudesta että demokratiasta.

Globalisaatiota kritisoiva liike ja kansainvälinen pääoma on ottanut ”yhteen” mielenosoituksissa. Saksassa ei esimerkiksi mitään turvallisuutta uhkaava tapahtunut mutta silti suojautui valtiovalta sotatoimin kansalaisiaan vastaan tiukemmin kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen.Ihmiskäsitys

Michael Moore etsi palkitussa dokumenttielokuvassa vastausta kysymykseen miksi amerikkalainen turvautuu niin helposti aseeseen. Dokumentin katsottuani vastaus on, omaisuus, valta ja raha. Myös köyhyys ajoi ihmisiä aseelliseen väkivaltaan.

USA:n laisen yhteiskunnan väkivalta lähteen yhteiskuntarakenteesta. Yritysjohtajan mielipide oli filmissä paljon kertova. Hänellä oli ladattu ase koko ajan huoneessaan. Pankista sai aseen ilmanmaksua, kun vain avasi tilin pankkiin. Ihminen opetettiin ihan pienestä lapsesta asti aseenkäyttämiseen. Voi melkein sanoa, että aseellinen väkivalta tulee "äidin maidon" mukana. Aseita ja patruunoita oli joka kaupassa tarjolla, kuten leipää.

Rikkaat turvaavat valtaa, omaisuuttaan aseella ja ääretön köyhyys ajoi ihmisiä aseelliseen väkivaltaan. Myös viihde on enimmäkseen aseellisen väkivallan täyttämää, jota ihmiset katsovat kotona TV:stä tai sitten elokuvissa. USA:n poliittinen johto näyttää omaa esimerkkiään kansalle aseellisesta väkivallasta IRAK:n sodalla ja terroristijahdilla.

Marxin oivallus, että ihminen on yhteiskunnallinen olio, pitää täysin paikkansa dokumenttielokuvan katsottuani.

Bushin käynnistämä terroristijahti ulkoa tulevaan uhkaan, sopii myös Mooren dokumenttielokuvan antamaan sisäiseen kuvaan maasta, jossa aseellisella voimalla turvataan omaisuutta ja valtaa.

Läpeensä väkivaltainen yhteiskunta ajaa ihmisiä aivan olemattomissakin asioissa aseelliseen väkivaltaa.

sunnuntai 15. heinäkuuta 2007

Särkynyt yhteiskunta

Suomen 1990-luvun suuri lama aloitti vähittäisen kehityskulun, jonka tuloksena perustavanlaatuiset menestystekijämme ovat rapautumassa. Lamaa alkoivat hyödyntää hyvinvointivaltiota ideologisista syistä vierastavat. Suomeen oli vuosikymmenien aikana kerääntynyt runsaasti voimia, jotka pitivät hyvinvointivaltion ideaa ärsyttävänä. Ajatus kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta ei ollut kaikkien mieleen. Peruskoulu tulkittiin ”tasapäistäjäksi”. Maakuntakeskuksiin perustetut korkeakoulut arvioitiin liian pieniksi, Etelä-Suomen yliopistojen resurssien ryöstäjiksi.

Kun sosialismi romahti ja laman seurausten hoitaminen vaati paljon rahaa, aika oli kypsä vastaiskulle. Myös tutkijat tulivat avuksi. Ja ulkoiseen hallintoon lanseerattiin uudenlainen oppi, jota alettiin kutsua nimellä New Public Management. Sen perusajatuksena on tarkastella julkista sektoria kuten yrityksiä. Valtion ja kuntien organisaatioissa tulee pyrkiä henkilöstön vähennyksiin ja tehokkuutta piiskaaviin johtamisjärjestelmiin. Toimintoja on myös ulkoistettava ja yksityistettävä.

Asiaan kuului myös valtionhallinnon monien yksiköiden muuntaminen ”yrityksiksi”. Esimerkkejä tästä ovat Valtion Rautatiet sekä Posti-ja Telelaitos.

Myös vuonna 2005 tohinalla aloitettu kunta-ja palvelurakenneuudistus liittyy samaan ketjuun.

Kuntien palvelurakenteet ja itse kunnat arvioitiin tehottomiksi. Tarvitaan isompia kuntia sekä tehokkaampia ja suurempia palveluyksiköitä. Ainoastaan suuruuden logiikka voi pelastaa Suomen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvän elämän. Minkäänlaista tieteellistä näyttöä tämän teesin perustaksi ei ole koskaan esitetty. Suuruuden logiikan edustajat eivät ole myöskään kertoneet, minkälaisia vaikutuksia maan eri osien asukkaiden elämään halutuilla muutoksilla olisi.

Prosessi on kuitenkin käynnissä. Peruskouluja lakkautetaan ja lukioita yhdistetään mammuteiksi. Opetukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin tarkoitettuja määrärahoja leikataan. Päätökset sanellaan ylhäältä. Etenkin kuntien työntekijöiden keskuudessa pelko on niin suurta, että kriittistä keskustelua ei uskalleta käydä. Johtavat viranhaltijat lymyävät raukkamaisesti usean hallintoportaan etäisyydellä eturintaman työntekijöistä. Talous sanelee päätökset. Politiikka on kuolemassa.

Työntekijöitä piiskataan alati vaihtuvilla kehittämishankkeilla, joiden ideaa ei kukaan osaa kertoa. Muutoksesta ja epävarmuuden lietsomisesta on tullut itsetarkoitus. Uuskieli kukkii. Rakenteellinen kehittäminen tarkoittaa leikkauksia ja neuvotteluja henkilöstön vähentämisestä. Uusi palkkausjärjestelmä tarkoittaa työntekijöiden kilpailuttamista keskenään, kyräilyn ja epäsovun kasvua sekä esimiesten mielivallan voimistumista. Yhteisöllisyys ja ilo ovat työelämästä katoamassa. Jäljelle jää selviäminen päivästä toiseen, viikonlopusta toiseen, kesälomasta toiseen. Näinkö syntyy uusia Nokioita?

Yhteiskuntaa ei nähdä kokonaisuutena, vaan erilaiset tulosyksiköt noudattavat toisistaan ja kansalaisistaan välittämättä omia logiikoitaan. Hyviä esimerkkejä tästä ovat VR ja Ratahallintokeskus, joiden johtajat ilmoittavat ylpeinä, että heidän vastuulla ei ole aluekehityksestä huolehtiminen. Kuitenkin rataverkko on rakennettu tähän maahan yhdistämään eri alueita ja takaamaan tasaveroisen liikkumisen edellytykset eri alueiden asukkaille ja yrityksille. Rataverkko ja junat ovat yhteistä omaisuutta. Mikäli VR:n ja Ratahallintokeskuksen annetaan jatkaa samaa rataa, ajavat ne alas henkilöliikenteen suuresta osasta maata. Jäljelle jää pari pohjoinen – etelä-reittiä ja ehkä Turun ja Helsingin välinen rantarata.

Mikäli Vaasan seudulla ei viimein herätä kunnolla, uhkaa henkilöliikenne loppua Vaasan radalta kymmenen vuoden kuluessa. Tämän uhkan torjumiseksi voisi Pohjanmaalta lähteä isompikin joukko kansalaisia ja päättäjiä Helsingin herroja tapaamaan. Mielellään samassa junassa.

lauantai 14. heinäkuuta 2007

Rabbe Grönblomin kieroilee laivabisneksellä

Koko valtuusto vasemmistoliitosta-kokoomukseen, ovat vastuussa verovarojen sitomisesta Grönblomin laivabisnekseen.

Tässä ei sinänsä ole mitään uutta, vuosikausia vaasalaiset poliitikot syytivät veromarkkoja matkailupyydyksiin ja edelleen ainakin Kylpyläkiinteistö Oy:n.

Näissä asioissa ei valtuuston enemmistö ole säästölinjalla, vaan kaikki annetaan mitä pyydetään.

Vanhukset, sairaat ja koululaiset saavat sitten tyytyä vähempään.
Tyhmä ei ole se, joka pyytää vaan se, joka antaa.

Valtuusto päätti 20.3.06 jatkaa 2.4.2001 myönnettyä omavelkaista takausta Sampo Pankin RG Line Oy Ab:lle myöntämälle 504 564 €:n lainalle Casino Expressin kaupan maksuehtojen vaatiman ajan, kuitenkin enintään 30.3.2008 saakka, Casino Expressin lainojen takausten 840 940 € lisävakuutena on Rabbe Grönblomin henkilökohtainen omavelkainen takaus.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti ja valtuustossa vain 4 valtuutettua vastusti. Rabbe Grönblomin omistama RG Line Oy Ab on konkreetinen esimerkki siitä miten yhteiskuntaa ja verovaroja käytetään liiketoiminnassa hyväksi.


Suurliikemies hoitaa liiketoimintaa ja siirtää vaikeudet yhteiskunnalle


Laivan ja koko ongelman on Rabbe Grönblom siirtänyt yhteiskunnalle ja viranomaisille. Hoitakoon yhteiskunta paskat, minä hoidan vain bisnestäni!

Pohjalainen antoi 14.07.07 vahvan tuen Rabbelle, lehti julistaa, että on kohtuutonta vaatia RG Lineä laivan myynnistä ja tulevista vaiheista vastuuseen. Mutta mitäpä muutakaan voisi odottaa kokoomuksen lehdeltä, joka on pääomapiirien äänitorvi.

Rabbe Grönblomin tominta on todella vastuutonta laiva-asiassa, tiedä vaikka olisi vielä myinyt laivan itselleen ja käärisi romutettavasta laivastakin rahat välistä?

Vaasan johtavat virkamiehet ovat myös vastuussa Rabben laivabisneksestä ja samoin valtuusto, joka on antanut poliittisen siunauksen asialle.tiistai 8. toukokuuta 2007

Voitonpäivä 9.5.2007


Yleistä tietoja Skandinavian maiden historiasta 1930–1940

Ennen toista maailmansotaa yhteiskunnallinen tilanne oli Pohjoismaissa hyvin samanlainen.
Työväen taloja poltettiin ja suljettiin. Työläisten palkkoja alennettiin ja lakkoja kiellettiin lailla.
Työttömyys oli korkea 1930 ja elettiin yleistä maailman laajuista talouskriisiä.

Mutta erikoista oli vain se, että muissa Pohjoismaissa (ei Suomessa) vasemmistopuolueet tekivät mittavia reformeja työläisten elinolojen parantamiseksi, samaan aikaan, kun poliittinen ilmapiiri kiristyi. Esimerkiksi 1938 Ruotsalaiset työläiset saivat 12 päivän palkallisen loman, Tanskassa 1937 sama, Norjassa 9 päivän, maatalous työläisille, merimiehille ja myyjille 8 tunnin työpäivä ym.
Muissa Pohjoismaissa vasemmistopuolueet parlamentaarisen enemmistönsä turvin käyttivät valtiovallan rahoja talouskriisin helpottamiseen. Esimerkiksi Ruotsissa teollisuustuotanto kasvoi vuodesta 1930 vuoteen 1939 jopa 60 %. Ruotsissa oli tuolloin alle kymmenen prosenttia työttömänä. Eli jo tuolloin alkoivat rakentaa Pohjoismaista hyvinvointi mallia!

Pohjoismaissa oli kaikissa fasistiset liikkeet ja puolueet. Tanskassa oli vastaava tilanne kuin Suomessa. Siellä 1939 vaaleissa fasistinen puolue pääsi ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa parlamenttiin 3 paikkaa suurkäräjille. Myös puoli fasistinen Vapaa Kansan puolue sai vaaleissa 5 paikkaa. Suomessa toimi vastaavia fasistisia liikkeitä kuten Lapuanliike, IKL, Suojeluskunnat, Lotta-liike ym.

Tanskassa Vapaa Kansanpuolue käytti hyväkseen suurviljelijöiden tyytymättömyyttä kuten Suomessa Lapuanliike, joka sitten muuttui IKL:n.
Pohjoismaissa vasemmistopuolueet kehottivat tukemaan Neuvostoliiton ehdotuksia kollektiivisesta turvallisuuspolitiikasta sekä lujittamaan ja demokratisoimaan oman maan armeijaa.

Mutta Pohjoismaiden hallitukset pelkäsivät jo Saksaa ja tasapainoilivat länsimaiden ja erityisesti Englannin suuntaa. Englanti oli tuolloin tärkeä kauppakumppani kaikille pohjoismaille.

Tanska kuten Suomi olivat saksalaisystävällisiä. Kesällä 1939 Tanska suostui solmimaan Saksan kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen. Ruotsi oli tuolloin kaikkein itsenäisin toimissaan.

Suurin virhe oli se, että Pohjoismaat muut paitsi Suomi, julistautuivat fasismin uhan suhteen puolueettomiksi. Vähän sama asia kuin Saksassa, jossa juutalaiset aluksi suhtautuivat vastaavalla tavalla fasisteihin ja niihin raakuuksiin mitä Natsit tekivät juutalaisille. Mutta alkoivat sitten myöhemmin taistella vastaan.
Suomen poliittinen johto ei ollut puolueeton, vaan oli Natsi-Saksan liittolainen, ystävä.

Maailmasodan alkuun osunut Neuvostoliiton ja Suomen välinen aseellinen yhteenotto päästi irti äärimmäisen antikommunistisen hysterian kaikissa Pohjoismaissa.
Ruotsissa Luulajan kaupungissa fasistit polttivat maaliskuussa 1940 lehtitalon, jossa viisi ihmistä kuoli. Oikeudessa paljastuivat murhapolttajien yhteydet paikalliseen sotilaskomentajaan.
Suomessa oli jo kommunistinen puolue kielletty ja aktiiviset jäsenet olivat vankilassa.