torstai 2. lokakuuta 2008

Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen hyvinvointi Vaasa on uhattuna

Tulevat kuntavaalit ovat todella tärkeät. Nyt olemme kunnissa tietynlaisessa murrospisteessä, josta näyttää alkavan uusi kuntien alasajo, jos nykyinen valtaeliitti ja eduskuntapuolueet saavat uusittua valtakirjansa vaaleissa.

Säästö ja leikkauspolitiikka alkoi 1990 luvun alkupuolella ja jatkuu edelleen. Silloinen matalasuhdanne tai lama antoi siihen välineen, millä edustuksellinen demokratia siihen mukaan suostuteltiin.

Muistan hyvin se ajan kun Vaasaa alettiin johtamaan kunta konsernina. Hallintoa ja päätösvaltaa alettiin delegoida virkamiehille ja KH:lle. Myös toiminnallisesti siirryttiin sitovaan talouden kehysohjaamiseen. Hallintokunnat eivät enää voineet rakentaa talouttaan itsenäisesti, vaan KH määräsi sen kehyksellään, jota ei voinut ylittää.

Siihen liittyen yhdistettiin kouluja, sosiaali ja terveyspalveluja. Ikävä vain, että silloinkin vastarinta oli pientä, melkein kaikki hallinnon muutokset menivät nuijan kopautuksella läpi. Edustuksellisen demokratian kosketuspinta ja tila vaikuttaa päätöksen tekoon pieneni.

Nyt ollaan kunnissa tultu siihen tilanteeseen, että säästöjä ja leikkauksia ei voida enää nykyisen kuntarakenteen oloissa jatkaa. Eli seinä on tullut niin sanotusti vastaan sillä tiellä.

Edellisen ja nykyisen hallituksen käynnistämän niin sanotun ”kuntauudistuksen” tehtävä on antaa uutta verta säästö, leikkauspolitiikalle ja kunnallisen palvelutuotannon alasajolle.

Säästöt tulevat sitä kautta, kun kuntia yhdistetään, päällekkäisiä tomintoja poistetaan, palvelutuotantoa ulkoistetaan ja yksityistetään.

Oikeistolaisten jo pitkään julistama tavoite on, että kuntien tulee kokonaan luopua palvelujen tuottamisesta. Oikeiston mielestä se ei kuulu kunnalle, vaan yksityiselle pääomalle. Kunta hoitaisi vain järjestelyt ja rahoituksen. Mutta myös maksupolitiikka tulisi kuntauudistuksen kautta nousemaan ja verotulorahoitus pienenemään. Tämä tietäisi myös isotuloisille runsaita veronalennuksia tulevaisuudessa.

Nyt kun edelleen keskitetään hallintoa Vaasassa näyttää sekin menevän läpi ilman todellista vastarintaa.

Uusi kunta rakenne muuttaisikin Vaasan jo puhtaasti OY muotoiseen johtamiseen ja toimintaan. Kaupunginjohta olisi ”toimitusjohtaja” ja hänen yläpuolella vain KH. Talouden ohjatessa prosesseja ja kuntaa, olisi meno hallittua nykyisen valtaeliitin näkökulmasta. Edustuksellisen demokratian tila supistuisi edelleen sekä kosketuspinta menisi vieläkin kauemmaksi mitä se on nyt kuntalaista ja palveluista.

SKP tavoitteena on rakentaa vasemmistolainen vaihtoehto tälle nykyiselle oikeistolaiselle politiikalle. Politiikan perustana pitää olla kunnan-asukkaiden etu ei bisnespiirien, kun on kysymyksessä julkinen sektori.

Mikä tarkoittaa sitä, että kuntien oma palvelutuotanto tulee palauttaa takaisin siihen tilaan, kuin se oli 1990 luvun alussa. Rahasta ei nyt ole pulaa sanoi, jopa rahaministeri Jyrki Katainen (kokoomus)TV:ssä. SKP haluaa olla kuntalaisten lähipalvelujen puolella.