tiistai 23. lokakuuta 2012

Kokoomusvetoin hallitus on avaamassa liikelaitoksetkin yksityistämiselle

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta kuntalain muutoksesta, jonka on määrä astua voimaan 2014. EU:n komissio on ohjeistanut Suomea mukauttamaan lainsäädäntö kilpailusopimusten mukaiseksi. Uudessa kuntalaissa kunnat määrättäisiin yhtiöittämään liikelaitoksensa tietyillä aloilla, esim. energialaitokset ja satamat. Toistaiseksi tätä pakkoa ei vielä ole ollut.

EU on ennen kaikkea kilpailun ja markkínoiden vapauttamisen projekti. Markkina hakevat laajentuakseen uusialoja ja länsimaissa julkinensektori on vielä yksi alue valloitettavaksi.
Markkinoiden vapauttamisen projekti on erilainen kuin vaikkapa pohjoismainen hyvinvointivaltio projekti. Ero on siis siinä, että hyvinvointivaltiolla ja markkinoiden vapauttamisella ei ole samat päämäärät. Päämäärät ovat siis monessa suhteessa vastakkaiset.
EU:ssa korostetaan markkinoiden vapautta, mutta missä ovat kuntien vapaudet?

Markkinoiden vapaus on niin ylívertainen arvo, että se jättää varjoonsa asukkaiden vapauden valita tavat joilla he järjestävät taloutensa. Energiamarkkinatkin pitäisi nyt rajata kunnallisen toiminnan ulkopuolelle. Allalle tuskin tulee todellista kilpailua. Kun yksityiset yritykset pääsevät kiskomaan rahaa kuntalaisten kotitalouksista, käärii siinä äkkiä hyvät rahat ja vieläpä ilman että kuntalaiset pääsisivät edes päätöksentekoon mukaan.

Näpit siis irti liikelaitoksista ja myös kunnallisista yhtiöistä, kuten Vaasan Sähkö.
Vaasan kaupunki on Vaassan sähkön isäntä ja tulos tulee yhtiöstä vaasalaisille asukkaille. Näin sen tuleekin olla, että tulokset eivät virtaa koti eikä ulkomaisille sijoittajille.

Kunnalliset liikelaitokset pitää saada säilymään ja tietyt alat jättää kilpailun ulkopuolelle. Ei ole ollenkaan väärin, että kunnat kuten Vaasa varmistavat perustarpeiden tyydyttämisestä liikelaitosten tai yhtiöiden turvin. Väärin on se, kun kuntalaisten kukarolle mennään kilpailuneutraliteetin ja muiden uusliberalististen dogmien ja uskonkappaleiden verukkeella.

Kunnallisista liikelaitoksista on pidettävä kiinni ja niiden vuoksi on taisteltava !

Yhtiöittämisessä ja yksityistämisessä on kyse kansalaisten demokraattisten oikeuksien kaventamisesta ja kuntien ja koko Suomen kansan omaisuuden ryöstämisestä. Ovet on jätetty auki ja varkaat on päästetty jo sisään.

SKP taistelee näitä varkaita vastaan.

torstai 11. lokakuuta 2012

Näyttää että äärioikeisto on ”vaihtoehto” rahavallan politiikalle

Soinistakin on tullut EU-, euron ja Naton -miehiä. Lähellä oli, että ei tullut, jopa sisäministeriä. Mutta median bluffi ei sitten onnistunutkaan. (Keskipohjanmaan lehti 11.8.12)

Lauantaina 5.9.12 saimme kuulla TV:stä mikä on Perussuomalainen puolueen vaihtoehto kuntien alasajolle. Soinin suulla se ei juurikaan eronnut hallituspuolueiden retoriikasta. Soini antoi myös tukensa kuntienpalveluiden yksityistämisellekin. Toimittajakin ihmetteli, että perussuomalaisten kuntavaaliohjelma vilisee kokoomuksen ja muiden hallituspuolueiden sekä keskustan esityksiä.

Tämäkin kuvastaa sitä Perussuomalainen puolueen näennäistä oppositiopolitiikkaa rahanvallalle, jolla puolue jälleen huijaa suomen kansaa.

Tämän näennäisoppositio on todella arvokas ja poliittinen asia valtaeliitille ja nyt vielä kuntavaalienkin alla. Heitä tai muita eduskuntapuolueita äänestämällä ääni ei menen pelkästään hukkaan, vaan se on suorastaan vahingollinen.

Perussuomalainen puolueen avulla estetään todellisen vaihtoehdon syntyminen suomeen. Joka rakentuisi nimenomaan vasemmistolaisen politiikan pohjalle, kuten muissakin EU-maissa on nykyään, kuten Kreikka. Italia, Portugali, Ranska, Saksa mm. Mutta myös suomalaisen hyvinvointivaltiokin rakentui sotien jälkeen vasemmistolaisen politiikan varaan.

On todella hirveää, että nykyiselle säästö- ja leikkauspolitiikalle ei ole eduskuntapuolueiden osalta vasemmalla eikä ay-liikkeessä oppositiota eikä vaihtoehtoa. Aivan kuin aikoinaan, kun suomen kansa huijattiin sotimaan natsien kanssa.

Kuntavaalit ovat nyt historiallisestikkin todella tärkeät eli saako rahanvalta valtakirjan kuntien palveluiden avaamiseksi yksityiselle pääomalle. Tämän jälkeen ei voida enää puhua hyvinvointivaltiosta. Hyvinvointivaltiolla ja pääomalla päämäärät ovat vastakkaiset.

Yritykset tekevät rahaa omistajilleen ja osakkaille. Kunta tai julkinensektori taas palvelee asukkaitaan, jotka myös pääsevät osallistumaan kunnan tuottamien palveluiden tuottamiseen. Omistaminenkin on yhteisöllistä kunnissa.

Yrityksien päätöksen tekoon ei ole mitään mahdollisuuksia osallistua kuntalaisilla, kuin omistajilla ja osakkailla.

Rahavallan riktatuuri uhkaa nyt suomalaista hyvinvointivaltiota, kuntia hyvinvointipalvelujen tuottajana, järjestäjänä ja myös kunnallista demokratiaa.

Julkisensektorin alasajolle sekä säästö- ja leikkauspolitiikalle löytyy todellinen vaihtoehto vasemmalta, jota toteutetaan muualla EU-maissa.

tiistai 2. lokakuuta 2012

Missä ovat vasemmiston visiot kuntapolitiikassa

Kun olin Vaasassa vasemmistoliiton valtuutettu 1993-1996 sain jo tuolloin kokemusta uusliberalismin tulosta Vaasalaiseenkin kuntapolitiikkaan. Rahasta ja taloudesta tuli ohjaava tekijä. Olin myös opetuslautakunnan jäsen.
Silloin aletiin kouluja yhdistämään säästöjen toivossa. Mutta myös kouluja alettiin eri kaupungin osista lakkauttaa. Silloin jäi Vanhan Vaasan koulu lakkauttamatta, kun asukkaiden vastarinta oli kovaa.

Vaasa oli jo tuolloin kuntakonserni ja hallintokunnat tytäryhtiöitä. Sisäistäyrittäjyyttä ja tulosajattelua ajetiin hallinnonsisään. Alibudjetointi oli ohjaava väline, millä kaupungin palvelutuotantoa kutistettiin. Hallintokuntien palveluja ja taloutta ohjattiin kaupunginhallituksen raamein. Halintokunnat sitten hoitivat toimintansa säästöjen ja leikkausten kautta sopiviksi kh:n raameihin.
Tuolloin ei vielä ollut yksityistäminen kuntapalvelujen uhkana kuten se on nykyään. Nyt kuntia ”kehitetään” kokoomuksen uusliberalistisin opein, johon ovat myös hallitusvasemmisto sitoutunut.

Kuntia aiotaan yhdistää kuten yrityksiä voitontavoittelussa, tämän jälkeen maahan jäisi alle sata kuntaa. Kuntarakenteen rinnalle hallitus vielä kaavailee keskitettyä sosiaali- ja terveysalueita, mikä byrokratian purkamisen sijasta luo jättimäisten hallintohimmeleiden järjestelmän.
Näin siis tehdään yksityisille palvelumarkkinoille tilaa ja hyvinvointivaltio menee kohti markkinavetoisuutta. Ei siis ole olenkaan ihme, että kunnallinen terveydenhoito tökkii Vaasassa.
Vaasassa toimii jo useita yksityisiä terveysasemia, terveysbisnes pelaa ja tuottaa voittoa osakkaille.

Kuntien välinen yhteistyö on järkevää ja vaihtoehto kuntien alasajolle mm. kuten liikenne ja koulutusasioissa.

Suomessa on eriskummallinen liitto oikeiston ja hallitusvasemmiston välillä, mikä ilman muuta kaivaa kuoppaa vasemmistolle. Juuri missään maassa ei vastaavaa liittoa ole vasemmiston ja rahavallan kanssa. Sotien aikaan oli mutta jälleen suomessa natsien kanssa.

Ollaanko nyt sitten taloudellisessa sodassa?

Vasemmiston visiot ovat nyt sidottuna hallituksen säästö -ja leikkauspolitiikkaan. Ja sitäkautta on uskottavuus nollassa. Tämä johtaa edelleen siihen, että on menetetty tehdä uskottava vaihtoehto nykyiselle kuntien alasajolle. Mutta vielä kaikkein pahin on se, että on vielä menettetty kyky tehdä jotain sen vaihtoehdon eteen käytännössä.
Meidän vasemmistolaisten pitää pystyä sanomaan selvällä kielellä kansalle, millä puolella taistelussa me olemme, jota nyt käydään kuntien hallinnasta. Ollaanko me rahavallan puolella vai kansalaisten. Nyt kun tilanne on epäselvä valuu kansan tyytymättömyys äärioikealle Perussuomalainen puolueelle.

Reino Kolmonen (SKP)
Kuntavaaliehdokas Vaasa

http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/3147-Kolumni_Reino_Kolmonen_vaasalaisia.info.html