perjantai 21. maaliskuuta 2008

Vaasassa palattiin kunnalliseen palveluun

Kolme vuotta kesti Vaasassa toiminut yksityinen MediNeuvo Oy puhelinpalvelu, kun se katsottiin huonosti toimivaksi. Sieltä ei esimerkiksi saanut laboratorio -eikä verenohennuskokeiden tuloksia. Medineuvosta tuli myös viimeiseen asti huonoa palautetta oli todennut koti -ja laitoshoidonjohtaja Matti Paloneva.

Iso ongelma oli myös se, että puhelinpalvelussa ei ollut ajantasaista tietoa terveysasemien ja lääkäreiden jonotustilanteesta.

On selvä, että terveysasemien henkilökunta tuntee tilanteen paremmin kuin puhelinpäivystäjä, joka on jossain. Toiseksi potilaat ovat hoitajille, lääkäreille tuttuja ja samoin potilaat tuntevat henkilökunnan. Näin muodostuu henkilökohtainen hoitosuhde, mikä on todella tärkeä asia.

Medineuvo oli myös ollut kallisratkaisu kaupungille. Siihen olisi pitänyt jatkuvasti lisätä rahaa, että se olisi jotenkin toiminut.

Tässä on paljon opiksi otettavaa kuntakuprua ajaville. Kun esimerkiksi hallinto viedään etäälle palvelukohteesta, silloin alkaa vieraantuminen palvelujentuotannosta ja käyttäjistä.
Palveluiden läheisyys on palvelujen käyttäjien ja tuottajien kannalta se tärkein asia. Se on suoraan ihmisten välistä toimintaa ja yhteistyötä.
Ei palveluja voi hoitaa tietokoneen päätteellä, kuten ei voinut Medineuvo puhelinpalvelujakaan.

sunnuntai 16. maaliskuuta 2008

Kunnallisten palveluiden alasajo jatkuu

Ministeriö ja kokoomuksen peruspalveluministeri Paula Risikko jatkaa sosiaali- ja terveydenhoidon murentamista. Näyttää siltä, että Risikosta on tullut oikein kunnallisen sosiaali ja terveydenhoidon himosaneeraja. Reseptien antoa hän on valmis siirtämään lääkäreiltä sairaanhoitajille ja sanoo vielä että potilasturvallisuus säilyy. Vaikka jo nyt on ilmennyt vakavia väärin lääkityksiä, jotka ovat johtaneet kuolemiin. Samoin reseptien annon laajentaminen voi kasvattaa riskiä lääkkeiden virtaamisesta huumeiden käyttäjille.
Jo nyt on vaikeuksia hoitaa pienenevällä henkilökunnalla palveluja sosiaali ja terveydenhoidossa.Mutta säästöjä kun on revittävä jatkuvasti julkisista palveluista tätä on tämä nykyinen meno maassa.
Risikko luetteli Pohjalaisessa 16.3 miten työnjakoa muutetaan ja on jo muutettukin. Uusia esityksiä on tulossa tehtäväkuvien laajentamiseen, päivystysvastaanottojen, sairaanhoitajien ja lähihoitajien työnjaonmuutoksiin.Samoin ministeri luetteli kuinka paljon on tullut säästöjä kun on siirretty sairaanhoitajille päivystysvastuuta terveyskeskuksissa, joka on vähentänyt lääkäripäivystyksen käyttöä 5-15 %:lla.Puhelinneuvonnan ja puhelinpäivystyksen käyttö oli jopa 18-25 %:lla vähentänyt lääkäripäivystyksen käyttöä.
Aika rivoa menoa on tämä nykymeno, kun ylvästellään sillä kun ihmisten palvelut heikentyvät.On jo selvää ja näyttöjäkin on eripuolilta maata, että nykyinen politiikka heikentää, murentaa suomalaisen kunnallisen sosiaali ja terveyden hoidon. Mutta toisaalla yksityiset palvelut varakkaille sen kun vain kasvaa.
Säästyneet verovarat yhteiskunnallisista palveluista, ohjataan isotuloisten ja varakkaitten verojen alentamiseen ja näin tämä nykyinen hallitus tekee.
Tänään 17.3 sitten Lääkäriliitto ilmoitti, että se vastustaa reseptienanto-oikeuden laajentamista sairaanhoitajille. Tehy ei myöskään pidä reseptien anto-oikeiden laajentamista hoitajille hyvänä. Tehy:n mielestä se edellyttää lisähenkilökuntaa, koulutusta ja hoitajien palkankorotusta lisätyöstä.Ammattiliittojen esiintulo on hyvä ja toivotaan, että myös jatkavat kunnallisten palveluiden puolustamista.

lauantai 15. maaliskuuta 2008

Sosiaalidemokraattinen kansanedustaja vastustaa yksityisiä kouluja

SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri on huolissaan siitä, että suomalaista yhtenäistä peruskoulua ollaan murentamassa yksityiskouluilla. Kumpula oli jättänyt opetusministerille tästä kirjallisen kysymyksen. Kysymys oli, että aikooko hallitus määrätietoisesti lisätä yksityisiä peruskouluja kuntien peruskoulujärjestelmän murentamiseksi?
Läänhinhallitus oli puoltanut yksityistä kristillistä koulua, vaikka kaupunki totesi, että sille ei ole tarvetta Vaasassa.Koulut eivät ole pois siitä yksityistämisen poltitiikasta, jota nyt suomalainen uusliberalismia ajava valtaeliitti tunkee julkiselle sektorille. Toisaalta myös valtion ja kuntien politikkka on jo vuosia ollut sitä, että reusrsseja on leikkattu ja näin vaikeutettu koulusektorinkin toimintaa. Näin on sitten tullut tilaa yksityistämiselle.
Juoni tässä onkin se, että luodaan laaja palvelumarkkina alue, jolla käydään kilpailua kunnallisten palveluiden tuottamisesta. Tähän myös liittyy ”Parakeuudistus” eli kuntien yhdistäminen, jolla saadaan yksityistämiselle pohjaa ja se laaja palvelumarkkina-alue. Kunnat olisivat sitten palvelujen ostajia ja yksityinen pääoma tuottaisia palveluja.Tässä myös murenee se perusta, jolla on turvattu yhteiskunnalinen peruskoulujärjestelmä, joka on taannut kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun.
Yksityiset koulut on alkua sille tielle, että syntyy eliitille oma koulujärjestelmä, vanhemmila on sitten varallisuudesta kiinni voiko viedä lapsensa näihin yksityisiin kouluihin. Yhteiskunnanvalvoma ja ohjaava peruskoulujärjestelmä on taanut myös varattomalle kansanosalle samat mahdollisuudet koulutukseen kuin varakkaillakin. Se on siis tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen järjestelmä, joka syntyi kansalle raskaiden sotien jälkeen.
Nykyinen oikeistolainen valtaeliitti on siis viemässä maatamme taakse päin historiassa.
Toisaalta nyt pitäisi myös uusliberalistien panna jäitä hattuu koska maailmalla on jo merkkejä, että uusliberalistinen politiikka on tulossa kolmekymmentävuotta jo kestäneen tiensä päähän. Nyt eri maissa nostetaan tullimuureja ja pumpataan tukiaisia omantuotannon tukemiseen, projektionismin nimissä.Tämä tarkoittaa myös sitä, että julkisia palveluja uhkaava yksityistämis vimmakin laantuu mutamassa vuodessa. Mutta mihin suuntaan sitten uusliberalismin jälkeinen aika kääntyy on tietenkin poliittisen kamppailun kysymys.
Toivottavaa olisi, että vasemmistolaisuus ottaisi uutta tuulta purjeisiin, vaikka tuosta Kumpulankin pienestä esimerkistä. Uusoikeistolaisen politiikan lyömiseen tarvitaan vasemmistolaista työväenliikettä, ei porvarillista henkilöpolitiikkaa!

sunnuntai 9. maaliskuuta 2008

Vaasaan toimikunta miettimään johtajuutta

Toimikunnalta tulee esitys kaupungin ylimmästä johdosta ja lautakuntarakenteesta. Samoin toimikunta arvio tilaaja tuottaja mallia teknisen viraston osalta ja tekee esityksen sen soveltamisesta muille hallinnon aloille. Toimikunnantyötä pohjustavat virkamiehet.

Toimikuntaan kuuluvat: Puheenjohtaja Heikki Kouhi KOK ja jäsenet Marjatta Vehkaoja SDP, Robert Grönblom RKP, Harri Moisio vasemmistoliitto ja liikemies Kalervo Laaksoharju Kristilliset. Toimikuntaan kuluvat myös kaupunginjohtaja Markku Lumio kokoomus ja apulaiskaupunginjohtajat Heikki Lonka SDP ja Kristina Stenman RKP.Toimikunnan sihteerinä toimii Risto Känsälä.
Tässä on nyt malli nyky demokratiasta. Salaisissa kapineteissa junaillaan ja tuodaan sitten valtuustolle päätettäväksi. Nykyään siis virkakoneisto tekee politiikkaa ja puolueet ovat jossain.
Varmaankin tässä on tavoitteena käyttää pelikortteina Harri Moisiota (vas) ja Marjatta Vehkaojaa (sdp), kun uusi säästö ja leikkausohjelma tulee valtuustoon. Yksityisen bisnespuolen miehet Robert Grömblom ja Kalervo Laaksoharju edustavat suurtarahaa ja näiden miesten ajatukset tietää jo etukäteen.
Yhtenä tavoitteena on varmaankin estää vastaavaa tilannetta syntymästä jatkossa kuin oli RG-Line asiassa valtuustokäsittelyssä. Hallinnon uusi ohjausismi on nyt Prosessiohjaus, joita tulee ja menee bisnesmaailmassa. Tulosta kun pitää takoa yhä uudelleen ja uudelleen... On siis keksittävä teorioita, joiden nimeen on työväki saatava tekemään työtä, kovempaa ja kovempaa.
Nyt ei siis enää puhuta tulosohjauksesta, vaan prosessiohjauksesta.Ennen nuo yrityselämän ismit pysyivät yrityksissä, mutta nyt niitä virtaa vuolaasti myös kunta ja valtiosektorille. Säästöjä on siis taottava vuodesta toiseen julkisellasektorillakin. Onhan Vaasakin nyt Oy ainakin nyt organisaationsa osalta, Konserni Vaasa.
Työnjohtopsykologia muuttuu ajan mukaan ja niitä on kehitettävä yhä uudelleen.On laatupiiriajattelua, oppimisohjausta, tavoitejohtamista, tulosjohtamista ym.Kunnissa jo vuosia käytössä ollut sisäinen yrittäjyys. Kaikki on pelkkää aivopesua työväen piiskaamiseksi aina vain kovempaan työntekoon.
Työryhmän osalta on kysymys Vaasan hallinnon ja politiikanjohtamisesta. Haetaan uutta puhtia valtuuston sitomisesta ylhäältä johdettuun sanelupolitiikkaan. Mutta tätä se on toisaalta jo ollutkin. Säästö ja leikkaupolitiikkaa on tehty vuodesta toiseen ilman suurempia mutinoita valtuustossa ja sitäkautta on myös hallinto sitoutettu.Ainut ongelma tuli RG-linen tukipäätöksestä. Matkailubisneksiä tuettiin vuosikymmen, eikä mikään puolueryhmä valtuustossa vastustanut.Toisaalta Vaasalaisen liike-elämän tukeminen on kaupunginjohtaja Markku Lumion aikana paisunut ja on selvää, että vastarinta tulee kasvamaan.
KH:n asettaman työryhmän punainenlanka on löytää uusi ismi ja asiat millä saadaan edelleen jatkumoa säästö ja leikkauspolitiikalle Vaasassa.Politiikan pitäminen matalana on avain asia, jolla on säästö ja leikkauspolitiikaa viety eteenpäin.Poliitikan lisääminen on taas puolueista aika pitkältä kiinni. Vaasalaisten etu olisi että erityisesti vasemmistolainen politiikka lisääntyisi, tulisi selvä ero vasemmiston ja oikeiston välille.Mutta aika tulee näyttämään mitä johtamistyöryhmä on saanut aikaan.

lauantai 1. maaliskuuta 2008

Valkoisenvallan pyhimykset

Pohjalainen lehti 1.3.08 otsikoi, että Marski-animaatio vimmastutti kansan. Ei varmaan kansaa mutta historian oikeistolaiset uustulkitsijat, jotka nousivat takajaloilleen. Mannerheimin pukeutuminen homoseksuaalina elokuvassa on ärsyttänyt oikeistolaisia, joille Mannerheim on pyhimys.

Pohjalaisen toimittaja Jaana-Tiina Ala-Korpi julisti, että hän ei voi veteraanin tyttärenä suhtautua Mannerheim animaatioon kepeästi. Toimittaja tuomitsee taiteen tekijöiden puuttumisen suurmieheen pilkaksi. Höpö, höpö ja höpö.... Mikä se semmoinen suurmies on, joka tapatti suomen kansaa, kidututti vankileireillä ja vielä vei fasistisen saksan kanssa yhteiseen sotaan.Ei kansa varmaankaan tuollaista johtajaa kaipaa.

Marskianimaation tekijä Katariina Lillqvist tulee edelleen ravistelamaan valkoisen vallan historiaan.Hän tulee tekemään elokuvan Seinäjoen Törnävän piirimielisairaalan historiasta. Siellä oli meno 1930 luvulla todella hirveätä. Siellä kokeiltiin samoja teorioita kuin fasistisessa Saksassa rotupuhdistuksissa juutalaisiin ja kommunisteihin. Näihin kokeiluihin on Suomessa toinen pyhimys Arvo Ylppö syyllistynyt.
Olen itsekin kuullut kuinka Seinäjoelle tuotiin 1930- luvulla junlasteittain vajaamielisiä näihin kokeisiin. Samoin on nimettömiä hautoja olemassa Törnävällä, joihin on näitä koe ihmisiä haudattu.On todellakin hyvä, että löytyy ihmisiä, jotka rohkenevat puuttua historiamme syviin haavoihin ja niihin kärsimyksiin, mitä tavallinen kansa on saanut valkoisenvallan teoista kärsiä.