lauantai 18. joulukuuta 2010

Suomi ei tarvitse toista Väinö Tanneria

Mikä oikein mättää Suomen Venäjä-suhteita? Suomen oikeisto on kuin hevonen laput silmillä kohti perinteistä kapitalismia. EU on myös kapitalistinen prosessi. Suomi ja oikeistolainen media ovat USA-laisempi kuin itse USA.

On aika erikoista, että edelleen Venäjä on oikeistolle vihollinen, vaikka Neuvostoliitto kaatui 1990.

Martti Ahtisaari on tämän ajan oikeistodemari Väinö Tanner. Tanner oli täynnä Neuvostoliitto vihaa, jopa niin, että katsoi Hitlerin ja Saksalaiset Natsit kaverikseen. Tanner oli yksi niitä oikeistolaisia, jotka veivät Suomen fasistiseen sotaan.

Tanner oli sotarikollinen, joiden rikoksia kansaa vastaan ei ole vieläkään valtiovalta pyytänyt Suomen kansalta anteeksi.

Tiedossa on, että Ahtisaari on suurpääoman juoksupoika, joten sitäkin taustaa vasten Nato on hänen turva, ei Suomen kansan. Ahtisaari on osallistunut myös maailman kapitalistien pyöreän pöydän tapaamisiin, joten hänen ajatukset ovat osa näitä rahamaailman salaisia keskusteluja.

Kun katselin tänään TV:stä Ahtisaaren haastattelua, niin tuntuu aivan uskomattomalta hänen puheensa. Oli Suomen kansan onni, että hän oli yhden kauden presidenttinä. Hän on sitten aivan pihalla nykyisestä Venäjästä ja Natosta, jos sitä arvio hänen puheista.

Natolla on jopa sotasuunnitelma Venäjää vastaan. Nato on lisännyt läsnäoloaan Baltian maissa ja itämerellä. Nato on myös hyväksynyt salaisen sotasuunnitelman Baltian maiden ”puolustamiseksi”
Nämä tiedot ilmeni Wikileaksin paljastuksista.

Nato-maiden diplomaatit olivat saaneet ohjeen korostaa, että Naton suunnitelmat eivät ole tarkoitettu mitään toista maata vastaan, vaikka ne suuntautuvat ilmiselvästi Venäjää vastaan.

Ahtisaari oli ilmeisesti yksi ohjeen saaneista, siihen malliin hän puhui Venäjästä?

keskiviikko 15. joulukuuta 2010

Mistä terrorismi sikiää

Kun tarkastelemme vuoden 1990 jälkeistä aikaa, niin on aivan selvää se, että kansojen elinolosuhteet ovat maailmanlaajuisesti heikentyneet.

Samoin edustuksellinen demokratia on muuttunut valtaeliitin alueeksi, jossa ei juurikaan kansan ääni kuulu. Ihmiset kokevat, että enää ei voi elämäänsä vaikuttaa äänestämällä ja tämä johtaa terroristisiin tekoihin.

Edelleen globaali kapitalismi aiheuttaa köyhyyttä, sotia ja eriarvoisuutta eri puolilla maapalloa.
Kun ihmiset on alistettu melkein orjien tasolle ei ole ollenkaan ihme, että se johtaa terrorismiin.

Sosialismi (työväenliike) ei ole aiheuttanut terrorismia, vaan terrorismi lähtee juuri kapitalismista, joka riistää eripuolilla maapalloa eläviä kansoja. Samoin se väkivalloin riistää uusia raaka-ainealueita ja kuljetusreittejä hallintaansa.
Kuten lähi-itä ja Israel. Mutta myös Irak ja Afganistan ovat sellaisia sotatapahtumia, jotka väistämättä johtavat terrorismiin.
Kun ihmisiltä on viety mahdollisuudet vaikuttaa elämäänsä, aiheuttaa se juuri terrorismia.

Toisaalta USA ja CIA myös käyttävät likaisentyöntekijöinä terrorismiin taipuvaisia järjestöjä ja henkilöitä omien poliittisten ja taloudellisten etujensa ajamisessa.

Mutta myös Suomessa toimi ennen sotia Lapuanliike, joka voidaan myös luokitella terrorijärjestöksi. Lapuanliike kävi terroristista sotaa vasemmistolaista työväenliikettä vastaan. Mutta toisaalta sekin sikiää kapitalismista.

Nämä ovat niitä tekijöitä, jotka ovat olleet ja ovat edelleen kasvualustana terrorismille.

sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Sotarikolliset yritetään vapauttaa menemällä kansan seläntaakse

Nyt olisi todellakin anteeksipyynnön aika maan sotiin johtaneelta valtaeliitiltä, toisaalta heitä ei ole enää elossa. Mutta Suomi valtiona on ja se voisi sen anteeksi pyynnön antaa suomen kansalle.

Mutta ei tänään 21.11.10 sitten kokoomuksen Pohjalainen lehti yhtyi Prokarelia - liikkeenkin jo pitkään propagoimaan sotasyyllisten vapauttamiseen sotasyyllisyystuomioistuimen tuomioista.

Nyt on sitten Kristillisten kansanedustaja Bjarne Kallis jättänyt asiasta oikein aloitteen ja jonka ovat allekirjoittaneet 15 kansanedustajaa, jotka ovat oikeistopuolueiden äärilaidan kulkijoita.

Bjarne Kallis / kd
Toimi Kankaanniemi / kd
Tarja Tallqvist / kd
Sari Palm / kd
Kari Kärkkäinen / kd
Päivi Räsänen / kd
Raija Vahasalo / kok
Raimo Vistbacka /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Olli Nepponen /kok
Petri Salo /kok
Lyly Rajala /kok
Pekka Vilkuna /kesk
Pietari Jääskeläinen /ps
Pertti Virtanen /ps
Timo Juurikkala /vihr

Kokoomuspuolue on historiassaankin löytänyt likaisentyöntekijöitä etujensa ajamiseen kuten nyt tässäkin tapauksessa. Kuten nyt vaikka Väinö Tanner (sdp) joka oli yksi vuoteen 1945 jatkuneen kokoomuslaisen sotapolitiikan likaisentyön tekijä.

Pohjalainen pääkirjoituksessaan vielä ottaa koko kansan sotarikollisten vapauttamisasiassa vaatimuksensa taakse. Nyt kun jo on noista ajoista niin pitkä aika, että uudet sukupolvet eivät asiaa enää kovin hyvin tiedosta voidaan jo jopa muutamalle sotarikolliselle vaatia vapautta syyllisyydestä.

Näiden muutaman sotarikollisen kautta sai siis tuomion koko silloin poliittinen ja viranomaisjohto, jotka veivät Suomen kansan tuohon fasistiseen sotaan.

Suomen valjastaminen Saksan imperialismin sotavankkurien eteen oli pitkä työ, jota monienvuosien kuluessa valmisteltiin kytkemällä Suomi Saksaan taloudellisesti ja poliittisesti.

Kun sitten Saksassa alkoi fasistiliike nousta alettiin myös suomessa tehdä fasismia tunnetuksi suojeluskuntien, ylioppilaiden, maalaisporvariston mm. kautta Tämän jälkeen siten perustettiin hitleriläsyyden alaosasto ”Lapuan liike”.

Helsingissä toiminut ”Akateeminen Karjala-seura” oli kansalliskiihkon yllytysseura.
1930 luvun Suomessa riehui rahavalta ja sen työväline oli lapuan liike, jotka hyökkäsivät ammattiliittoja ja muita vasemmistolaisia liikkeitä vastaan. Myös IKL(isänmaallinen kansanliike) oli rahavallan puskuri työväenliikettä vastaan.

Talvella 1940-41 alettiin Suomessa myös värvätä varmoja suojeluskuntalaisa lähetettäväksi Saksaan, missä heistä muodostettiin koulutuksen kautta ”suomalaisia SS-patalijoonia” osallistumaan Saksan armeijan riveissä hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Tämä toiminta oli ollut salaista ja sitä varten oli perustettu erikoistoimisto Helsingiin ”Insinööritoimisto Ratas”. Tuon toimiston kautta oli lähetetty yli 10 000 suojeluskuntalaista Saksaan.

Tässä nyt vain pieni osa siitä 1918-1945 vallinneesta yhteiskuntarakenteesta lähteneestä ja sotiin johtaneesta rikollisesta toiminnasta. Vuoden 1945 jälkeen tuomitut olivat vain pieni osa tuota rakenteellista sotarikollisuutta, joka sitten päättyi katasrofiin.

http://www.prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1956&author=105

Julkisensektorin taloudellinen kilpailuttaminen jatkuu

Pohjalainen jatkaa hyökkäystä kuntien verotulojen tasausjärjestelmää vastaan.
Tänään 21.11.10 oli sitten Vaasan kokoomuslainen kaupunginjohtaja Markku Lumio agendalla.

Kuntien törkeää hajotaja hallitse politiikkaa, jossa kilpailuttaminen on yksi väline, tähän liittyen lehti otti nyt esille, viisi ympärillä olevaa kuntaa, jotka saavat samanverran tasusta kuin Vaasa maksaa.
Luomio suhtautuu vähän myönteisemmin tasaukseen kuin lehti, mutta on kylläkin kriittinen siltä osin, että rikkaat kunnat kärsivät ja järjestelmä tukee epätervettä kuntarakennetta.
Kokoomus ja nykyinen oikeistohallitus ajaa juuri kuntia yhteen saadakseen isommat palvelumarkkinat yksityistämiselle.

Pohjalainen lehti jopa nimeää kuntien veroulojen tasauksen köyhäinavuksi. Eikö sitten hyvinvointi-yhteiskunnan tulekkin auttaa köyhiä ja työtätekevää kansaa?
Mutta tässä asiassa onkin varmaan kysymys siitä, että rikkaiden veroja tulee edelleen laskea, että päästään vaikka Irlannin tasolle. Lumio sanoikin, että reilu 10 miljoonaa euroa vastaakin yhtä veroprosenttia ja näin veroprosentti voisi olla sen verran alempi.
Lumio heittä tähän soppaan myös suurvaasan, jolloin verot menisivät hänen mielestään tasan.

Edelleen Lumio jatkaa kokoomuksen linjalla ja lataa, että nyt heikkoja kuntia pidetään keinotekoisesti pystyssä. Lumiolle kuten oikeistolle kunta on yritys, jonka päällimmäinen tarkoitus on taloudellinen tulos.
Nykymenolla ajetaan jokainen kunta siihen pisteeseen, että ne jokainen vastaa kuten yritys koko toiminnastaan ilman ulkopuolista tukea. Tavoitteena kuntamarkkinat, jossa kilpailulla haetaan taloudellista tulosta ja heikot (köyhät) putovat pois tai yhdistetään isompaan (rikkaampaan) kuntaan.

Edellä kuvatunlainen on varmaankin se kokoomuslainen hyvinvointiyhteiskunta, josta puheenj. Katainen joka välissä julkisuudessa julistaa.

lauantai 20. marraskuuta 2010

Pohjalainen lehden hyökkäys verotulojen tasaustavastaan jatkuu

Tänään 20.11.10 kokoomuksen Pohjalainen lehden pääkirjoitustoimittajan mukaan kuntien verotulojen tasauksella pidetään yllä epätervettä kuntarakennetta. Tämäkö nyt on sitä kokoomuksen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä, mistä (kok) puheenjohtaja Katainen jaksaa joka välissä julistaa.

Suomi on laaja maa, jossa asuu yli viisimiljoonaa ihmistä ja jossa kansan julkisia palveluja kuten kouluja, terveys ja sosiaalisia palveluja ylläpitävät kunnat.
Kuntien koko vaihtelee suuresti ja tätä varten on aikoinaan kehitetty kuntia varten verotulojen tasausjärjestelmä. Sillä taataan syrjäseutujen ja pienienkuntien lähipalvelut kanslaisille. Eli niillä nimenomaan turvataan kansalaisten palveluja.

Voi voi toimittaja Peltokangaan järjenjuoksua, joka näyttää olevan epäoikeudenmukaisuuden tuominen kuntien keskuuteen. Kaikkien sota kaikkia vastaan ja jokainen olkoon omanonnensa nojassa, kun palvelujaan järjestää. Aikamoista vastuuttomuutta hyvinvointiyhteiskunnan hajottajilta.

Peltokangas siis hyökkää verotulojen tasauksen oikeudenmukaisuuttakin vastaan. Verotulojentasaus on juuri tarkoitettu nimenomaan turvaamaan oikeudenmukaisuus kuntien välillä.

perjantai 19. marraskuuta 2010

Hajota ja hallitse paatosta Pohjalainen lehdeltä


Vaasassa 17.11.10 kokoomuksen Pohjalainen lehti kävi oikein raivolla suomalaisen hyvinvointivaltion kimppuun, kuntien verotulojentasausjärjestelmän osalta.

Verotulojen tasausjärjetelmä on hyvä ja välttämätön suomalaisen julkisensektorin kattavan palvelutuotannon osalta. Sillä pidetään tasapainossa koko suomalainen hyvinvointivaltio koko maan osalta. Näin taataan hyvät palvelut koko kansalle.

Pohjalainen lehden pääkirjoituksen johtopäätös oli, että kuntien osalta rikkauden ja köyhyyden tasaus on mennyt liinapitkälle. Lehti vielä lisää, että epäterveitä kuntarakenteita pönkitetään nyt ”isolla” rahalla. Mutta ei varmaankaa sillä varsinaisella isolla rahalla, jota kokoomuskin edustaa. Kaiken huipuksi vielä lehti toteaan, että tasaus palkitsee toimettomuutta kuntakenttään.
Tämä nyt oli sitä rahavallan varsinaista ilosanomaa ja suoraa puhetta rahavallan eduista, joita oikeistolainen media edustaa.

Pohjalainen ei ole vielä luopunut uusliberalismistaan, joka tarkoittaa kuntienkin osalta sitä, että jokaisen kunnan tulee olla omanonnensa nojassa ja vailla taloudellista tukea.

Kokoomuslaisessa hyvinvointivaltiossa ovat talous ja raha joita palvellaan, ei siis kansaa.

lauantai 13. marraskuuta 2010

Nykyinen politiikka näkyy köyhyyden lisääntymisenä

Varakkaiden kaupungin ja kuntaosien asukkaat nauttivat paremmasta julkisesta palvelusta, arvioi tutkija Annina Ala-Outinen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Ilmiö on sama muissakin kaupungi ja kuntakeskuksissa. Toisaalta, jos kunpalveluja saa, ei laadussa ole isoja alueellisia eroja, mutta joillakin alueilla on jonotustilanne paha, oli kertonut Ala-Outinen medialle.

Pienituloisten, työttömien ja maahanmuuttajien keskittyminen tiettyihin lähiöihin kuorumittaa köyhien asutuskeskuksien julkisia palveluja.
Opettajat kokevat riittämättömyyttä, lääkärit taas pakenevat tietyiltä alueilta ja terveysasemilta eikä lastensuojelussa voida auttaa kaikkia apua tarvitsevia.

Kehitys siis uusintaa huono-osaisuutta , mutta myös hyväosaisuuden jatkuvuutta. Eli rikkaat saavat jatkaa köyhien kustannuksella ylellistä elämäänsä.

Nykyinen oikeistolainen politiikka on romuttanut ja pirstaloinut suomalaisen hyvinvointivaltion ja sitä nimenomaan kuvaa tutkijan työntulokset.

Tässä on taas maahanmuuttajilla keinotteleville faktaa nykyisen köyhyyden todellisista syistä.

Köyhyys on vastakohta rikkaiden ylelliselle elämälle ja heidän poliittinen etujensa aja on ensisijaisesti oikeistopuolue kokoomus.

sunnuntai 31. lokakuuta 2010

Keski-Eurooppa koheltaa oikealle

Suomessa ei ole huomattu medioissa (tai ei ole haluttu huomioida oikeiston voittoja vaaleissa).
Itäeuroopan keskiosan maat suuntautuvat vahvasti oikealle, eikä siinä riitä huomioida äärioikeiston etenemistä.

Vahvasti oikeistolaistunut Unkari ottaa vastaan vuoden 2011 alusta EU-isännyyden.

Tsekin ja Slovakian oikeiston vaalivoitossa taisteltiin vuoden 1989 vallanvaihdon jälkeisen ”demokraattisen” sukupolven äänistä. Populismi on hellä sana kuvaamaan puolueiden ja ehdokkaiden demonisointia Sloveniassa. Oikeiston perustamat neljä uutta puoluetta menestyivät Slovenian vaaleissa. Vaikka niitä herjattiin bisnespuolueiksi. Oikeiston perustamat uudet puolueet ottivat haltuunsa uudet sosiaaliset verkostot ja Facebookin.

Eri suuntiin haarautuneen oikeistopopulismin turvin Tsekissä kolme ja Sloveniassa neljä (oikeastaan kuusi) puoluetta pystyivät yhtynein voimin lannistamaan vasemmiston. Vaikka demaripuolueet keräsivät eniten ääniä.

Nyt oikeistopuolueet tulkitsevat saaneensa valtakirjan tiukkaan uusliberalistiseen ja arvokonservatiiviseen politiikkaan. Avainasemaan päässeet populistiset puolueet tottelevat toistaiseksi.
Tsekin oikeistolla on nyt vahva asema valtionkoneistossa. Näin se voi autoritaarisin ottein betonisoida valtaansa. Ja se etenee ”meillä ei ole vaihtoehtoja”-iskulausein turvin kuten oikeisto hallitus suomessakin.
Tsekissä oikeisto on ryhtynyt nurinkäännettyyn luokkasotaan vähävaraisia vastaan.
Tai kuten suurenrahan puolue kokoomus suomessa populistisesti hyvinvointiyhteskunnan palvelujen puolesta.
Suomessa on hyvin samankaltainen tilanne demokratiassa kuin on osassa itä-euroopan maita. Oikeiston ja vasemmiston vastakkain asettelu on populistisella tasolla ei siis luokkapohjaisella.

Hallitustasolla harjoitetaan samaa uusliberalistista leikkauspolitiikkaa, mutta samalla populistisesti ollaan kansan asialla. Oppositiossa ollaan myös populistisella linjalla ja kuten SDP, joka vielä peesaa Perussuomalaisia.

Positiivinen poikkeus on vasemmistoliiton esitys punavihreästä hallituksesta vaalien jälkeen ja kokoomuksen syrjään työntäminen.

Kirjoitus perustuu osaksi Idäntutkimus julkaisuun 3/2010.

torstai 14. lokakuuta 2010

Äärioikeistopuolueen ulosliputtaminen ei saanut virkamiehen kannatusta


Ruotsi rajoittaa demokratiaa, kirjoitti 14.10 Pohjalainen lehdessä puolustus ministeriön viestintäjohtaja Jyrki Iivonen. Ruotsin viimeisissä vaaleissa hallitusoikeisto ei saanut enemmistöä parlamenttiin, kun se ei hyväksynyt Ruotsindemokraatteja hallituskumppaniksi. Pääoikeistolla ei kantti kestänyt ottaa mukaan parlamentiin nousutta natsipuoluetta.

Iivonen selvästi suhtautui myönteisesti natsipuolueseen, kun totesi sen demokratiaan sopivaksi ja että maahanmuuttoakaan ei Ruotsindemokraatit ihan kaikelta osin vastusta.

Ruotsindemokraatien joukossa on aikoinaan suomesta muuttaneita ja Iivosen mukaan tämä aiheuttaa sen, että äärioikeistopuolue suhtautuu työperäiseen maahanmuuttoon myönteisesti.

Iivonen kritisoi vahvasti sitä, että kaikki muut puolueet ovat sulkeneet Ruotsidemokraatit yhteistoiminnan ulkopuolelle. Iivonen toteaa myös, että kukaan ei ole väittänyt, että uusi natsipuolue toimisi lain vastaisesti.

”Suomessa ei ole vastaavaa nähty sitten Lapuan liikkeen loiston päivien toteaa Iivonen”. Lopuksi Iivonen ottaa malliksi suomen konsenssunpolitiikan, johon ovat kaikki puolueet sopeutuneet. Eli asioita on hoidettu ilmanpolitiikkaa ja talvisota hengessä!
Totta on, että Suomessa maan asioita hoitaa kokoomuslainen ja SDP läinen valtaeliitti, johon liittyy virkakoneisto. Nämä ovat siis vuorotelleen maan hallituksissa Urho Kekkosen poismenon jälkeen.

Iivosen kirjoituksesta paljastuu se politiikan ”epäpoliittisuus ja vasemmisto oikeisto akselin peittäminen” mistä onkin nyt tullut Suomalaisen parlamentarismin iso ongelma, josta myös kansantyytymättömyys puolueisiin kertoo omaa kieltään.
Tällä peitetään myös maan todellinen rahanvalta. Suomessa on vain henkilöitä Lipposia, Viinasia, Ahoja, Vanhasia ja Kataisia ym... ja puolueet vain kirjaimia vailla ideologiaa ja aatetta.

On aika palata kansanvaltaa ja kansanliikkeeseen, joka alkoi vuoden 1945 jälkeen maatamme rakentamaan sodanraunioista hyvinvointivaltioksi.

lauantai 25. syyskuuta 2010

Eurooppalainen ilmiö, kansat kuin orjalauma vailla todellista turvaa

Yhteiskunnallinen tilanne kasvattaa edelleen Perussuomalaisten kannatusta ja sama ilmiö kautta euroopan. Viimeksi Ruotsissa äärioikeistolainen ruotsindemokraatit, jolle kanavoitu turvanhakeminen. Mutta osoite on väärä.

Samasta yhteiskunnallisesta tilanteesta nousi fasismikin 1930 luvulla. Tuolloin natsit vihapolitiikan kautta nousivat valtaan ja jossa pohjana oli kansan syvä tyytymättömyys harjoitettuun politiikkaan.

Kun ei ole todellista vaihtoehtoa olemassa, nousee yhteiskunnallisessa ilmapiirissä viha kaikkea erilaisuutta vastaan, joista tehdään syyllisiä yhteiskunnan yleiseen huonoon tilaan.

Nythän on se tilanne, jota esim. oikestopuolueiden politiikka kuvastaa, purkamisella julkisensektorin tuottamat hyvinvointipalvelut. Joka jatkuu yksityistämisellä julkisensektorin palvelutuotanto yksityiseksi ja maksulliseksi.

Yhteiskunnassa on melkoinen turvattomuuden tila, johon vasemmisto ei ole kyennyt vastaamaan. Vasemmisto on ollut se turvaverkko, johon työläiskansa on voinut luottaa. Onhan liike aikoinaan perustettu juuri heitä varten.

Vasemmisto on ollut Kekkosen poismenoon ja vuoteen 1990 asti se turva, johon kansa on voinut luotaa. Kun sitä ei ole köyhiä puolustamassa on politiikan areenan vallanut uusliberalismi ja koko oikeisto. Vielä jopa SDP eliitti myötäilee oikeistoa tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Tässä yhteydessä tulee muistaa tilanne Suomessa 1945 kun vannottiin, että ei koskaan enää sotaa eikä natsismia tähän maahan. Tuolloin kaikki natsimieliset järjestötkin lakkautettiin. Vasemmisto ja myöhemmin tuli mukaan Kekkosen johtama keskusta olivat se poliittinen voima, joka alkoi maatamme rakentamaan kokonaisvaltaisesti hyvinvointivaltion suuntaan.

Historia siis meitä muistuttaa sekä hyvästä, että myös pahasta. Mihin suuntaan sitten maamme lähtee on avaimet nyt vasemmistolaisella työväenliikkeellä.

lauantai 18. syyskuuta 2010

Oikeisto ja vasemmisto vaaleissa

Ruotsissa on ihan oikeasti vaaleissa vastakkain vasemmisto ja oikeisto. Siellä myös äänestetään puoluetta ei siis henkilöä kuten suomessa. Näin tulee vaaleissa selvä jako työhön (työläinen) ja pääomaan (kapitalisti) esille. Työläisten edunvalvoja on poliittisella tasolla vasemmisto, ay-liike ja koko työväenliike.

Taas kapitalistien edunvalvoja on oikeisto ja koko rahavallan organisaatio. Mutta kapitalistien etuja ajaa myös valtiovalta, joka on kapitalistisen yhteiskunnan selkäranka. Valtiovallan valtavälineitä ovat myös lääninhallinto ja kunnallinen organisaatio. Näiden kaikkien elinten poliittisesta vallasta käydään vaalit yhtä aikaa Ruotsissa.

Ruotsi on kapitalistinen maa kuten Suomi. Näin ollen oikeistolaisuus näkyy esimerkiksi mediassa ja totta kai rahavalta, myös sitä kautta keskustelua ohjaa etujensa mukaisesti yhteiskunnassa. Toisaalta yleisessä mielipiteessä myös Ruotsissa korostuu henkilökeskeisyys ja sitä kautta puolueet jäävät taustalle.

Toisaalta omien kokemuksien kautta Ruotsissa käydään aivan erilaista keskustelua politiikassa kuin suomessa. Ruotsissa käydään myös vaalien välillä poliittista keskustelua, eikä sisältö ole kokoomuslaista ”asiantuntija” keskustelua, joka sopii kaikille.

Konsensus politiikka oli sitä mitä suurimmassa määrin. Se oli rahavallan taitava
prosessi, jolla vasemmistosta noukittiin yhteistyökykyiset henkilöt valtaeliittiin. Mutta samalla myös koko työväenliike alkoi toimia väärinpäin, siis ylhäältä alaspäin. Mikä on murentanut hajalle yhteisöllisentoiminnan koko työväenliikkeestä. Jäsenet ja kannattajat ovat vetäytyneet tai jääneet pois liikkeen toiminnasta ja tilaisuuksista.

Ruotsissa on sosiaalidemokraattinen puolue ollut vallassa pitkään ja sitä kautta sille on käynyt samoin kuin suomalaisille vasemmistopuolueille. Siitä on sitä kautta muodostunut elitistinen puolue, joka on kasvanut erilleen aatteistaan, ideologiastaan, jäsenistään ja kannattajistaan.

Myönteistä on nyt se, että nyt heille kelpaa koko vasemmiston ja vihreiden yhteistyö.

Vasemmistoa ei siis voi hallita eikä ylläpitää oikeistolaisittain. Sitä ei voi ylläpitää siten, että se on vain valtaeliitin vallan väline, jota äänestetään vaaleissa. Vasemmisto on kapitalistisen valtaeliitin vastavoima kapitalistisissa yhteiskunnissa, kuten ovat Suomi ja Ruotsi. Tähän tehtävään ovat aikoinaan työläiset koko liikkeen perustaneet.

Vasemmistolaisen liikkeen henki ja toiminnan sisältö tulee olla työläiset (toimihenkilöt) ja koskettaa heitä koko elinkaaren ajan.

lauantai 28. elokuuta 2010

Kenenvaltuuksilla SAK pomo puhuu kuntien alasajosta


”SAK:n puheenjohtajan Lauri Lylyn (SDP) mielestä Suomen kuntien määrä pitäisi vähentää alle sataan lähivuosina.
Kuntien yhdistämisen yhteydessä olisi Lylyn mielestä pohdittava, voisiko joitain kuntien vastuulla olevia palveluja siirtää valtion hoidettaviksi. Lyly otti kantaa kuntien yhdistämiseen Loviisassa paikallisen työväentalon 100-vuotisjuhlassa.
Aiemmin myös kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ovat tukeneet kuntien määrän vähentämistä sataan.”

Nyt ovat siis suurenrajan puolue kokoomus ja keskustalaiseksi muuttunut SDP yhtäpataa. Tämä osoittaa nyt sen, että konsensus SDP ja suomalaisten kapitalistien välillä ei ole minnekkään kadonnut. Tarkoittaako tämä nyt myös sitä, että palataan vaalien jälkeen kokoomuksen ja SDP hallituspolitiikaan.

SAK:n puheenjohtajan Lylyn kannanotto kuntien määrästä on uskomaton. Hänen puheet SAK:n puheenjohtajana tässä asiassa ja vielä työväentalon 100-vuotisjuhlassa on jäsenistön ja työläisten halveksimista. Toisaalta SDP-johtoisen SAK:n rooli on ollut jarruna oleminen vasemmistolaisen työväenliikeen edunvalvonnassa.

Sen ymmärtää kun EK:n pamput jauhaa keskittämistä ja julkisensektorin alasajoa, niillä on omalehmä ojassa.

Kuntien alasajo ei johtaisi siihen, että valtio kuntienpalvelut hoitaisi, vaan ne siirtyisivät yksityiselle bisnekselle.

Euroopassa AY-liike valmistautuu toimintapäivään 29 syyskuuta. Toimintapäivän tavoite on laittaa piste leikkauspolitiikalle ja julkisensektorin alasajolle.

lauantai 31. heinäkuuta 2010

Kangasluoma avoimen Ryssittelyn kannalla


Luettuani Vaasassa ilmestyvästä Pohjalaisesta Lapualaisen toimittajan Pentti Kangasluoman kirjoituksen tuli mieleen, että onko hän palannut 1930:lle. Silloin avoimesti Ryssiteltiin ja hiottiin sotakirveitä. Tuolloin avoimuus oli sitä, että ne jotka vastustivat silloista oikeistoriktatuuria maassa vangittiin. Lapualiike ja Suojeluskunnat riehui maassa ja kävivät jopa Vaasassakin tuhoamassa työväenlehden kirjapainon. Ammatiosastoilta ja vasemmistolaisilta järjestöiltä oli kielletty toiminta mm.

Silloinen valtaeliitti johti toiminnallaan maamme sotaan Neuvostoliittoa vastaan ja Natsisaksanliittolaiseksi.

Jopa Venäjän päämisteriä Putinia hän arvostelee todella lapsellisesti, että hän ei ole istunut vankiloissa vaan olin valvonut niitä, jotka terrorisoivat sosialismia vastaan.

Eikö hän muista mihin viimeinen Venäjä viha johti maamme? Lyhyt on miehellä muisti!

Pienellä Suomella ei todellakaan ole varaa Kangasluoman kaltaiselle vihankylvölle Suurta naapuria kohtaan. Tulisi toimia juuri päinvastoin ja ottaa oppia Urho Kekkosesta miten talous- ja kulttuuriyhteistyö tulee rakentaa kansojen välillä. Siihen ei viha ja sotiminen sovi.

Venäjällä on edelleen valtiovallalla valta, mutta tilaa on annettu yksityiselle yritystoiminnallekkin.
Se olikin niitä isoja virheitä mitä Neuvostoliitossa tehtiin. Ei yritystoiminta ole uhka sosialismille, silloin kun siitä on leikattu keinottelu pois. Toisaalta valtiovallan tulee ohjata ja säänellä finanssi ja pankkitoimintaa, sillä turvataan oikeudenmukaisuus ja rehellisyys taloudessa.

Kapitalismi on kaukana avoimesta yhteiskunnasta. Tässä järjestelmässä rahan valta määrää yhteiskunnan avoimuuden, koska nykyinen media on melkein kokonaan niiden vallassa.

http://www.pohjalainen.fi/arc_article.jsp?article=513659

Vaaleihin tavarataivaan alla onnellisina kuluttajina


Onko yleinen populismi Suomessa konsensuksen jälkeinen sairaus? Nyt vallitsee kulutuskulttuurin ja yksilökeskeisyyden arvot, melkein kautta ”koko kansan”.

Hallitus esittää talousarviossaa kansalle ilma- ja maalämpöpumppuja edullisempina yhteisen kaukolämmön tilalle. Sopii hyvin tähän yksilökeskeiseen aikaan, jokaiselle oma lämpölähde.

Lankapuhelimet ovat jo kokonaan hävinneet, kun jokaisella on ”oma” puhelin. Mutta kaiken huippu on se, että nyt alkaa olemaan jokaisella oma tietokone eli perheissä on näitätavaroita koon mukaisesti. Ei ole ollenkaa ihme, että yhteissöllisyys on muuttunut kieroituneeksi.

Kunnissa ei työttömiä, köyhiä eikä muitakaan vaikeuksissa olevia ihmisiä auteta heidän todellisessa hädässä ja se on jätetty erilaisten yhdistysten toiminnaksi. Kunnalliset sosiaali ja terveyspalvelut ovat muuttuneet yksityisiksi palveluiksi, joita ostetaan rahalla.

Kauheinta tässä nykyisessä ilmapiirissä on vasemmiston tilanne, joka on myös tavarakulttuurin ja yksilökeskeisyyden sairastama. Ihmisten auttaminen ja yhdessä toimiminen on korvautunut kieroituneeksi kuluttamiseksi.

Vasemmiston tulee irtaantua kieroituneesta yhteisöllisestä tavarakulttuurista ja ottaa tilalle työväenluokan yhteiset yhteiskunnalliset arvot. Tämä palauttaisi luottamuksen vasemmistoon.

sunnuntai 27. kesäkuuta 2010

Tavarataivas


Kulutusyhteiskunnassa ihmisten asuinympäristö on täynnä tavaraa. Kuluttaminen on ihmisen tapa määritellä itsensä.

Teollinenvallankumous oli alku nykyiselle kulutusyhteiskunnalle. Teollinenvallankumous johti tuotannossa tehokkuuteen, nopeuteen ja kilpailuun.

Työläiset alkoivat omaksua keskiluokkaisen elämäntavan. Aluksi tavaroita ostettiin sen mukaan mitä oli naapureilla. Vuonna 1970 naiset tulivat vauhdilla työelämään. Työläiset alkoivat tavoitella rikkaiden elämää.
Mutta TV vaikutus ohitti naapurien vaikutuksen kulutusvalinnoissa. Tuohon aikaan alettiin ammattimaisesti herätellä ihmisten ostohaluja. Aluksi teemana oli kun ostat sitä ja sitä tulet suosituksi. Tänään teemana on onnelliseksi tuleminen.

Tärkeää on huomioida, että jos lapset kasvavat kulutuskulttuurin keskellä on heitä vaikeaa erottaa siitä.

Piilovaikuttaminen
Nykyään mainoksia on joka puolella. Tiedossa on, että ihmiset reakoivat tavaroihin tunteella. Tutkimuksien mukaan juuri sitä ihmiset tavoittelevatkin. Vaarana on, että ihminen joutuu mielihyväkierteeseen.

Tavarakulttuuri vaikuttaa myös yhteiskuntaan, kuten demokratiaan. Kulutuskulttuuri vie ihmiset pois yhteiskunnallisista asioista.

Tavarakultuuri murentaa yhteisöllisyyden peruspilarin yhteistyön ja keskustelun. Kulutusyhteiskunnassa ei juurikaan enää auteta toista ihmistä. Uskotaan, että ihmisten elämä on tavaraelämää. Kilpailu tavaroista on johtanut siihen, että ihmisillä on jatkuvasti hätätila päällä.

Taloudesta on myös vääristynyt kuva, koska se ei ole vain rahaa, vaan se on energiaa ja luonnonvarojen virtausta.

Öljy ja kaasu on mullistanut elämää maapallolla. Öljyä tarvitaan kaikkeen kuten ruokaan.

Kulutusyhteiskunta tuhoaa ja riistää maapalloa. Esimerkiksi, jos kulutus olisi koko maapallolla sama kuin USA:ssa tarvittaisiin viisimaapalloa.

Ihmisten on vaikeaa käsittää miten saastunut on maapallo, kun kaikki lähiympäristössä voi näyttää niin kauniilta.
Itsekeskeisyys ei ole enää elämän merkki, vaan tuhon. Maapallo on peittymässä roskiin.

Elintasokuilu
Riistoyhteiskunnassa osan ihmisten ja kansojen elämä on vaikeaa, koska he ovat juuri kulutusyhteiskuntien riistonkohteena. Toisilla ei ole mitään ja toisilla on kaikkea.

On siis opittava elämään kestävällä tavalla. On alettava pohtimaan vastuu kysymyksiä. On opittava tekemään valintojan hyvän elämän turvaamiseksi.

perjantai 25. kesäkuuta 2010

RKP:n valtuutetulle Nordmannille ei sovi yksivaltias edustukselliseen demokratiaan


Håkan Nordman (rkp) edustaa juuri niitä poliittisia arvoja mitä vasemmiston erityisesti pitäisi edustaa kaupunginjohtamisessa. Nordman sanoo Pohjalaisessa 25.6, että poliittisilla luottamushenkilöillä tulee olla valta päätöksenteossa Vaasassa. Nordmannin mukaan ne ovat myös keskeiset kohdat kuntalaissa.

Uusijohtamismalli merkitsee virkamiehen Markku Lumion (kok) kaupunginjohtajan vallan vahvistumista.

Nordman aivan oikein on huolissaan kokoomuksen vallan kasvusta Vaasassa ja hän korostaa vielä, että nyt Lumio on yhden puolueen (kok) asiamies. Uusi johtamismalli edustaa ja vie virkamiesjohtamiseen, joka syrjäyttää poliittisen vallan, toteaa Nordman.

Lumion tyyli puhutella valtuutettuja ei miellytä ollenkaan Nordmannia, kuten ”pulinat pois”. Kaupunginjohtaja ei ole komentaja vaan enemmänkin palvelijaa sanoo Nordman.

Nordman on myös huolissaan työnjaosta virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä.
Valtuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja valtuustonpuheenjohtaja korkein henkilö. Vasta kolmantena tulee kaupunginjohtaja.Nordman on aivan oikeassa, että uusijohtamismalli vie entistäkin enemmän yritysmäiseen valtaan kunnallisessa demokratiassa.

Nordman ottaa esille sen mikä on oleellista edustuksellisessa demokratiassa, että virkakoneisto on poliittisten luottamushenkilöiden avustajia ja vievät poliittisia päätöksiä käytäntöön.

Yllättävänkin selvää asiaa Nordmannilta, johon on syytä yhtyä koko vasemmiston Vaasassa.

lauantai 19. kesäkuuta 2010

Kokoomus valtansa huipulla Vaasassa


Pohjalalaisessa la.19.6 Vaasan kokoomuksen valtuustoryhmän johtaja Janne Sankelo vähätteli pääoikeistopuolueen vallankasvua, joka tulee edelleen lisääntymään uuden johto-organisaation jälkeen. Eikä kokoomuksella ole aikomuksia luopua saavuttamistaan paikoistaan.

Samoin hän vakuutti lehdessä kokoomuksen noudattavan ryhmä 39 tekemää (oikeisto ja SDP) sopimusta luottamuspaikoista vaalikaudenloppuun.

Kokoomuksella on tavoitteena, kun kolmea toimialajohtajaa valitaan saada paikoille päteviä ja asiantuntevia johtajia. Sankelo myöntää kylläkin lausunnoissaan, että poliittisia kysymyksiä ei voida sivuuttaa. Värillä on siis merkitystä oikealla! Mutta onko sitä vasemmalla?

Vasemmalla tulee virkapaikkojen valinnoissa kiinnittää huomio valittavan henkilön aatteelliseen ja ideologiseen puoleen. Kokoomuksella on taipumusta ujuttaa sitoutumattomuus tunnuksen alle omia henkilöitä virkavalinnoissa.

Sellaista kuin sitoutumattomuus ei ole olemassakaan, kun puhutaan henkilöistä. Ihminen on yhteiskunnallinen olento ja ympäristöllä on isovaikutus ihmisen maailmankatsomukseen.
Kun vielä eletään porvarillisessa yhteiskunnassa, jossa media, kultuuri -ja koululaitoksilla on suuri vaikutus ihmisen maailmankuvaan.

Nykyään kun työväenlehdistö ja koko vasemmistolainen liike on osaksi sulautunut porvarillisuuteen on vasemmistolainen liike menettänyt kosketuspintaa kansaan.
Mutta myös henkilökeskeisyys on ohittanut puolueen, oikeistolaisuuden ja vasemmistolaisuuden.

On itsestään selvää, että oikeistolainen ajaa oikeistolaisia arvojaan viranomaisena ja turvaa oikeistolaisen järjestelmän olemassa oloa. Tästä löytyy paljon esimerkkejä ja kun on Vaasasta kysymys kokoomuslainen kaupunginjohtajan Markku Lumio. Hän on näkyvästi ajanut bisnespiirien etuja Vaasassa, jopa välillä on ollut epäiltynä lahjonnastakin.

Vallasta on tullut kasvotonta myös politiikassa kuten on jo ollut yritystoiminnassa.

tiistai 15. kesäkuuta 2010

Parashanke etenee Kauhavalla


Pohjanmaalla Kauhavalla kouluverkkoa ajetaan alas ja valtuuston kokous 15.6 olikin päättänyt lakkauttaa kaksi koulua. Kuntaliitoksessa sivistyslautakunnalle oli asetettu 1,5 miljoonan euron säästövelvoite, johon kouluverkon alasjo liittyykin.

Valtuuston kokousta oli ollut seuraamassa Kauhavalaisia ja päivällä oli myös jätetty 500 henkilön allekirjoittama adressi koulujen puolesta.

Mutta asukkaiden valta ei ylety nykyiseen päätöksentekoon, jossa vain rahanääni vaikuttaa.

Tässä on varoittava esimerkki Parashankkeeseen hurahtaneille.

Kokoomuksen valta lisääntyy Vaasassa


Vaasan kaupunginvaltuusto hyväksyi ma. 15.6. uudenjohto-organisaation. Kokoomuksen jo edellisen valtuuston aikana yrittämä johtamismalli meni nyt valtuustossa läpi. Vasemmistoliiton valtuutetuista kaikki viisi tukivat kokoomuksen bisnesjohtaja mallia ja myös pääosa SDP:n valtuutetuista. Poliittinen valta tulee nyt hiippumaan ja ”asiantuntija” virkamiesmäinen valta kasvamaan.

Bisnesjohtajamalli sopiikin hyvin tähän aikaan, kun raha on tärkeämpi kuin asukkaiden palvelut, joista jatkuvasti säästetään.

Henkilökeskeinen aika kasvattaa kokoomuksen valtaa ilmiselvästi.

Kokoomuksen valtuutetut olivat innoissaan kokouksessa, valtuutettu Seppo Rapo olikin yhtä hymyä päätöksen jälkeen, kun heidän poliitista valtaa näin vahvistettiin ja laajennettiin.

Kokouksessa arvosteltiin asianvalmistelua YT-lain osalta, että lain velvoitteita ei Vaasa kaupungityönantajana ole noudattanut. Toisaalta YT-laki ei sinänsä annan henkilöstölle päätäntävaltaa, vaan työnantajan on vain tiedoitettava henkilöstöryhmien edustajille muutoksista ja kuultava heitä.

Mitä sitten tämä neljänjohtajan malli tulee maksamaan, ei valtuuston kokouksessa kerrottu.
Suunta on ympäri maata sama, johtajia lisää ja poliittisia päättäjiä vähemmän.

sunnuntai 6. kesäkuuta 2010

Vaasassa jatkuu oikeistolainen hallinnon uudistaminen


Kun pohditaan kaupunginjohtamista on tärkeintä valtuuston ja luottamushenkilöidenvalta, kasvaako se vai pieneneekö? Toisaalta se tärkein, että mikä on vallankosketuspinta kuntalaisiin, onko se vain vaalit?

Kaupunginjohtaja Markku Lumio (kok) ajaa bisnesmaailman mallia siis yritysjohtaminen Vaasan kaupunginjohtamiseen. Se  tarkoittaa, että luottamushenkilöiden määrä ja vaikuttaminen päätöksientekoon kaventuu. Lumiosta tulee entistäkin enemmän toimitusjohtaja, jolla on operatiivinen valta ja kaupunginhallitus on sitten yksityisen yrityksen kaltainen salaseura. Myös epäpoliittisuus tulee lisääntymään, se on osa bisnesjohtamista, joka korostaa asiantuntijuutta.

Valtuusto ja muut luottamushenkilöt ova sitten lähinnä kuunteluoppilaita, kun on menty tarpeeksi pitkälle oikeistolaisessa ”uudistuspolitiikassa”.

Edustuksellisen demokratian osalta nykyinen linja, jos se saa jatkua, tulee vähentämään sen uskottavuutta ja asukkaat äänestävät jaloillaan.

Toisaalta mitkä ovat sitten vaihtoehdot nykyiselle bisnesjohtamiselle? Vaasa ei ole ainoa kunta missä tätä samaa hallinnonuudistamista tapahtuu (leikkaamista, säästämistä, kaupallistamista, yksityistämistä mm.). Kunnisssa valtaa siis keskitetään, kuten kasvottomassa bisnesmaailmassa.

Nyt talousohjaa (raha) kunnantoimintaa ei kunnan asukkaat ja tämä linja siis edellyttää kunnanasukkaiden vaikuttamisen kaventamista, että ikävät asiat menisivät kivuttomasti.

Vaihtoehtoja löytyy päinvastaisesta suunnasta, edustuksellisen demokratian viemisestä lähelle kunnanasukkaita, lähipalvelujen laajentamisesta, saatavuuden ja laadunosalta.
Asukkaiden palveluja laajennetaan ja kehitettään asukkaita varten ja näin talous käännetään palvelemaan kuntalaisia.

sunnuntai 23. toukokuuta 2010

Perussuomalainen Saarakkala kirjoitti populismista

Kuten hän jo kirjoituksen alussa Pohjalaisessa 23.5 mainitseekin kulttuurin, minkä uusoikeisto on nyt ottanut kyyttipojaksi populismissaan. Populismi ei perustu luokkanäkökulmaan, vaan se on puhtaasti tunnepohjainen aate ja siinä mielessä turmiollinen malli demokratiaksi.

Populistinen demokratia se vasta kummajainen on ja kai se perustuu siihen kuka kovite huutaa! Tästä käy hyvin malliksi Veikko Vennamo ja jälkeläiset. Vennamo vihasi yli kaiken keskustaa ja Kekkosta, mutta myös vasemmisto sai hänen vihan ja erityisesti kommunistit.

Populismi on mitä kansainvälisin ilmiö, jota nämä nykyiset uusfasistit tulkitsevat juuri ovelasti jokaisen maan kulttuurin kautta. Sitäkautta peittävät todelliset aikeensa.

Saarakkala jopa esittää, että populismi ei ole vaarallinen ilmiö politiikassa. Se on todella vaarallinen ilmiö, josta esimerkinä on nimenomaan natsivalta Saksassa ja osaksi jopa suomessa 1930-1945. Saarakkala ottaa populismin vastakohdaksi elitismin. Mikä kuvaakin hyvin tätä ihmisvihaan perustuvaa äärioikeistolaistaliikettä.

Tässä ajassa on vaarallisen paljon vastaavaa, kuin oli kapitalismin talouskriisissä 1930-luvulla.

Rahapääomalla on nyt globaalivalta, mitä sillä ei tuolloin vielä ollut niin laajassa mielessä, kuin nyt 2000 luvulla. Mutta se ero on, että tuolloin rahapääomasta tehtiin "syyllinen" kapitalismin kriisiin erityisesti Saksassa, jossa natsit nostivat juutalaiset sitä kautta vihankohteeksi. Juutalaiset kun omistivat pankkeja, kauppoja ja käyttivät rahanvaltaa.
Näin saatiin sitten koko Saksan kansa tukemaan natsivaltaa mikä oli populismia mitä suurimmassa määrin.
Toisaalta natsit nauttivat Saksalaisen teollisuuspääoman tukea. Natsit sitten järjestivätkin ilmaista orjatyövoimaa ympäri eurooppaa työntekijöiksi hikipajoihin.

Toinen vihan kohde oli kommunistit ja koko vasemmistolainen työväenliike. Myös uusoikeiston vihankohde on nykyään kommunistit, ay-liike ja radikaalinen poliittinen vasemmisto.
Ammatiliitoja vastaan käydään kovaa hajotustaistelua sopimustoiminnan osalta.

Onkin todella hyvä miettiä sitä tilannetta mikä oli Suomessakin 1945 jälkeen, jolloin kansan syvätahto oli, että ei koskaan saa päästää vastaavaa ihmisvihaa valloilleen maailmassa.

lauantai 10. huhtikuuta 2010

Rikkaat rakentavat tavaratalojaan tämän ajan kirkkoja

Kuluttaminen on tässä yhteiskunnassa tärkein asia, kun mitataan ihmisarvoa. Tämä puoli ihmiselämää näkyy, kun vilkaiseen Vaasalaista kokoomuksen äänitorvea Pohjalaista. Etusivun uutinen Liisanlehtoon rakennetaa kaksi ostosparatiisia lisää, joka on yksi alue Vaasassa.

Samaan aikaan julkinensektori painii resussipulassa peruspalvelujen tuottamisen osalta. Mutta toisalta yksityinen pääoma on myös tullut samalle tuotannolle ja muuttamassa palvelutkin tavaroiksi, joita ostetaan kuten muutakin tavaraa rahalla.

Todellinen ihmiselämä on paljon arvokkaanpaa kuin elää päivästä toiseen ihailemalla ja ostelemalla erilaisia tavaroita.

Vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi.
Myös Suomessa sitä vietetään.
Jälleen kaunis mitään sanomaton hanke, jonka tarkoitusperiävoidaan ihmetellä.
Äänellä ei ole merkitystä, jos ei ole korvia jotka kuulevat,
Puheenvuoroilla ei ole tarkoitusta, kun lupaukset ovat tyhjiä ja niitä ei ole toteuteta.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus ei ole vastoin lupauksiaan tähänkään mennessä toiminut köyhyyden, syrjäytymisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden poistamiseksi, päin vastoin on toiminnallaan syrjäyttänyt yhä enemmän kansalaisia yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle.

Tässä tulee mieleen ne herrojen ja rouvien Rotariyhdistykset, jotka aikoinaan maaseudulla antoivat almujaan, kun päivittäiseltä riistopolitiikaltaan ehtivät silloisille köyhille.

Tässä yhteiskunnassa köyhiin suhtautuminen ei juurikaan ole muuttunut, vain puitteet ovat toisen näköiset kuin 1950 luvulla.

lauantai 27. maaliskuuta 2010

On aika ay-liikkeen kokonaisvaltaiseen edunvalvontaan

Tänään suurenrahan Pohjalainen pääkirjoituksessa kaatoi laidallisen roskaa ay-liikeen niskaan. Pohjalainen peräänkuulutti jo vanhaa konsensusta pitämään huolen työrauhasta.
Mutta toisaalta Pohjalainen ei pidä lakkoja mitenkään dramaattisena uhkana pääoman eduille ja riistopolitiikan jatkamiselle. Eikä se myöskään pitänyt Torstain työnseisusta spontaanina mielenilmauksena, kun vain 2000 ahtaaja marssi satamista. Eli suuriraha on nyt voimansa tunnossa, kun ay-liikkeen johtoeliitti seuraa sivusta ja solidaarisuus on hukassa eri liittojen välillä.
Pohjalainen vaatikin kovempia lakkosakkoja ja pakkosovittelua.
Samoin lehti leimaa AKT:n ay-toiminnan lakkoänkyröiniksi.

Jopa rikkuritoimintaa tuetaan avoimesti

Ahtaajien lakon murtamisessa käytetyt keinot aina Facebookin "kansalaisaktivismista" iltalehdistömme otsikointeihin asti ovat olleet kuin pimeiden aikojen pamfleteista. Näiden toteuttamiseen ovat sulassa sovussa osallistuneet niin työnantajapuoli, media, hallitus kuin äärioikeistolainen virtuaaliyhteisökin.
Tänään lakko-oikeutta ei ole vastassa ainoastaan työnantaja vaan maamme hallitus ja parhaat mahdolliset PR-asiantuntijat mitä rahalla saa.
Tavallisen kansalaisen olisi syytä huolestua oikeuksistaan niin kauan kun niistä on vielä oikeus olla huolestua.
Mutta erityisen huolissa tulee olla koko vasemmistolaisen ay-liikkeen. Nyt suuriraha on tullut sille aluelle, josta se on kerta kaikkiaan ajettava ulos.

Tämä on nyt hyvä pitää mielessä 2010

Sen jälkeen, kun Jumala oli tehnyt kalkkarokäärmeen, rupisammakon ja vampyyrin, hänellä oli jotain kauheaa ainetta jäljellä, mistä hän teki rikkurin.

Rikkuri on kaksijalkainen eläin, jolla on korkkiruuvisielu, vesiaivot, selkäranka yhdistelmä hyytelöä ja limaa. Siellä, missä muilla on sydän, hän kantaa sisällään mätien periaatteiden kasvainta.

Kun rikkuri kulkee katua pitkin, ihmiset kääntävät selkänsä ja enkelit nyyhkyttävät taivaassa, ja piru sulkee helvetin portit pitääkseen hänet ulkopuolella.

Eesau oli petturi perheelleen, Juudas oli petturi Jumalaansa kohtaan, Benedict Arnold oli petturi maataan kohtaan. Rikkuri pettää perheensä, jumalansa, maansa ja luokkansa.

-Jack London, 1876

SuurVaasaa luodaan kuin aikoinaan SuurSuomea

Kokoomuksen Pohjalainen haki 27.3 ”Vaasan” RKP:lle kansanedustaja ehdokasta. Muutama päivää aikaisemmin lehti haki Vaasalaisille kokkoomuslaista kansanedustajaa.

Lehden etusivulla oli muutakin Vaasalaisuutta korostavaa. Kuten, että Vaasalla on sukanvarressa  22 miljoonaa euroa, samaan aikaan kun sosiaali- ja terveystoimi odottaa lisäresursseja ja koulut korjausrahaa homerakennuksien korjaukseen.
Tässä ei sinänsä ole mitään uutta nykyiseen kuntien bisnesjohtamiseen. Kuntasektorilla tehdään voittoa lamankin aikaan kuten yksityinen pääomakin, joka jakaa muhkeita osingoja osakkaille. Kuntasektorilla vain sillä erotuksella, että kunnanasukkaat ei voittoja saa, vaan ne pannaan sukanvarteen.

Voitot ja säästöt syntyvät työntekijöiden vähentämisen ja hiostuksen kautta, niin kunta kuin yksityisellä sektorilla.
 
Kolmantena uutisoitiin näyttävästi Limppu, Vaasan uusi vientituote, vaikkin se on Maalahden Limpu Oy:n tuote. Näin siis vääristellään asioita ja luodaan kansalliskiihkoa kuten 1930 luvulla.

Oikeiston pääpuolueella Kokoomuksella on todella nyt täysi höyry päällä ja se käy taistelua sieluista ihan tosissaan omistamassaan mediassa.

sunnuntai 14. maaliskuuta 2010

Oikeistolaiset yrittävät päästä irti sotasyyllisyydestä

Oikeisto on unohtanut menneet syntinsä, suur-suomi haaveensa ja sotansa.
Suomalaisen oikeiston terrori alkoi 1918 jälkeen ja jatkui aina vuoteen 1945 asti, jolloin sen oli pakko tunnustaa koko kansa.
Vankiloista vapautui mielipiteiden johdosta vangittuina olevia vasemmistolaisia 1945 ja samoin kaikki kommunistit saivat täydet toimintaoikeudet.

Historiaa tulkitaan aina sen hetkisten poliittisten voimasuhteiden mukaan. Tähän myös liittyy näiden sotasyyllisten tai paremminkin rikollisten puhdistaminen.

Myös fasistisluonteisten suojeluskuntien ja lottajärjestöjen pesu siitä roolista mikä niillä oli ennen sotia yritetään peittää. Ne olivat puhtaasti militaristisia apujärjestöjä porvareilla.

Nyt on siis menossa oikeistolainen suomen historian uustulkinta.
Oikeastaan sotasyyllinen on koko silloinen valtaeliitti, koska militaristinen terrori oli maassa koko yhteiskunnan kattavaa ja rakenteellista.

lauantai 20. helmikuuta 2010

Ei luokkataistelua, vaan erilaista riitelyä yksilötasolla

Professori Kari Uusikylällä oli riidan aiheita lukijoille Pohjalaisen kolumnissaan ja aiheina Niinistö, Seinäjoki ja golbalisaatio.

Uusikylälle näyttää olevan ”riitelyä” erilaiset mielipiteet ja kansalaisten totuuden etsiminen. Haikaileeko hän konsenssus aikaa ja samanmielisten porukkaa? Se oli sitä aikaa, kun vain yhteistyökykyiset pääsivät valtaeliitin seuraan ja päättämään maan asioista.

Nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, että kansalaiset ovat kokonaan jättäytyneet edustuksellisesta demokratiasta sivuun. Politiikasta on tullut yksilöiden välistä riitelyä ja omaneduntavoittelua.

Ei siis mitään vakavaa taloudessa, vaan pelkkää yksilötason riitelyä! Taitaa Uusikylä olla oikeassa!

 

lauantai 30. tammikuuta 2010

Uusikylä hakee syyllisiä koulujen huonoon tilaan opettajista

Arvon professori Kari Uusikylä kirjoitti kolumnissaan 30.1.10 opetustyöstä. Prosfessori jälleen kerran keskittyy yksilötasolle kouluopetuksessa ja koko koulujärjestelmässä. Professori oli saanut aiheen kirjoitukseen lehtikirjoituksesta, jossa opettaja oli kuvannut työtään huusin tyhjennykseksi.

Uusikylä ei vahingossakaan tuo esiin kirjoituksissaan nykyistä tilanne kouluissa ja kunnissa. Siellä kun on vuodesta toiseen leikattu resursseja opetuksesta ja opetusryhmät ovat jatkaneet kasvuaan.

Nyt sitten keksittiin uusi välinen säästämiseen Parashanke, jolla kuntia ja kaupunkeja yhdistetään ja sitä kautta sitten myös kouluja ajetaan edelleen ahtaammalle ja jopa lakkauteaan.
Kouluihin on myös tuotu oikeistolainen ideologia ja bisnesajattelu, kuten että oppilaat ovat koulujen asiakkaita(ihmisiä)ja niin edelleen.

Mielestäni Uusikylän kolumni Pohjalaisessa oli törkeää opettajien arvokkaan työn mustamaalaamista ja aliarvioimista. Ei ole opettajien vika kun koulujärjestelmä on ajettu ahdinkoon jatkuvien säästöjen kautta.

Hänen tulisi hakea syyllisiä nykyisestä valtaeliitistä, joka politiikallaan on nykyisen tilanteen saanut aikaan kouluissa.

perjantai 22. tammikuuta 2010

Ruotsissa liitto oikeistoa vastaan


Ruotsissa valmistaudutaan syksyn valtiopäivävaaleihin. Äänestäjillä on nyt kaksi selvää hallitusvaihtoehtoa, kun sosiaalidemokraatit lähtevät vaaleihin ensimmäistä kertaa liitossa vihreiden ja vasemmistopuolueen kanssa. Punavihreä oppositio on tämänhetkisten mittausten mukaan selvässä johdossa vaalikamppailussa.

Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Mona Sahlin johtaa kolmen puolueen oppositiorintamaa. Punavihreä liittoutuma aikoo voittaa vaalit kolmella teemalla:
Ensimmäisenä on kysymys työstä, eriarvoisuudesta ja siitä, valitaanko veronkevennykset vai hyvinvointiyhteiskunta.

Nyt on ensimmäinen kerta, kun sosialidemokraatit ovat valmiita esittämään hallitusvaihtoehdon, jossa on mukana muitakin, eli vihreät ja Vasemmistopuolue. Kolmikko on hionut särmiään kuluneen porvarillisen hallituskauden aikana.

Punavihreät ovat nousussa monessa maassa ympäri Eurooppaa, entä Suomessa? Täällä on harrastettu oikeistolaista konsensuspolitikkaa jo vuosikymmeniä.

Ruotsidemokraatit vaa'ankieleen
Vaalikamppailun alussa on jo oppositiolla pienoinen etumatka ja se tarkoittaa hallituksen vaihdosta. Vaarana oikealla on, että koko hallituskuvion saattaa kuitenkin muuttaa siirtolaisvastainen Ruotsidemokraatit, joka näyttää nousevan vaa'ankieliasemaan syksyn vaaleissa. Punavihreät eivät aio olla missään tekemisissä Ruotsidemokraattien kanssa.
- Ei koskaan, ei missään, ei milloinkaan, oli jopa Mona Sahlin sanonut.
Ruotsidemokraattien siirtolaispuheet ovat jo koventaneet keskustelua. Se on Mona Sahlinin mukaan tuonut vaarallisia, muukalaisvastaisia linjauksia monen eurooppalaisen sisarpuolueenkin linjauksiin. Siihen ei Sahlinin mukaan Ruotsissa lähdetä.

Ruotsin punavihreä oppositio aikoo esittää selkeän vaihtoehdon porvarihallitukselle. Se on vasta muotoutumassa ja vaalitaistelusta tulee kiivas.
Ruotsissa on aito vasemmisto ja oikeisto jako. Äänestäjienkin on helppo ottaa vaaleissa kantaa eli kuvainnollisesti vetämällä punavihreä viiva!