sunnuntai 9. maaliskuuta 2008

Vaasaan toimikunta miettimään johtajuutta

Toimikunnalta tulee esitys kaupungin ylimmästä johdosta ja lautakuntarakenteesta. Samoin toimikunta arvio tilaaja tuottaja mallia teknisen viraston osalta ja tekee esityksen sen soveltamisesta muille hallinnon aloille. Toimikunnantyötä pohjustavat virkamiehet.

Toimikuntaan kuuluvat: Puheenjohtaja Heikki Kouhi KOK ja jäsenet Marjatta Vehkaoja SDP, Robert Grönblom RKP, Harri Moisio vasemmistoliitto ja liikemies Kalervo Laaksoharju Kristilliset. Toimikuntaan kuluvat myös kaupunginjohtaja Markku Lumio kokoomus ja apulaiskaupunginjohtajat Heikki Lonka SDP ja Kristina Stenman RKP.Toimikunnan sihteerinä toimii Risto Känsälä.
Tässä on nyt malli nyky demokratiasta. Salaisissa kapineteissa junaillaan ja tuodaan sitten valtuustolle päätettäväksi. Nykyään siis virkakoneisto tekee politiikkaa ja puolueet ovat jossain.
Varmaankin tässä on tavoitteena käyttää pelikortteina Harri Moisiota (vas) ja Marjatta Vehkaojaa (sdp), kun uusi säästö ja leikkausohjelma tulee valtuustoon. Yksityisen bisnespuolen miehet Robert Grömblom ja Kalervo Laaksoharju edustavat suurtarahaa ja näiden miesten ajatukset tietää jo etukäteen.
Yhtenä tavoitteena on varmaankin estää vastaavaa tilannetta syntymästä jatkossa kuin oli RG-Line asiassa valtuustokäsittelyssä. Hallinnon uusi ohjausismi on nyt Prosessiohjaus, joita tulee ja menee bisnesmaailmassa. Tulosta kun pitää takoa yhä uudelleen ja uudelleen... On siis keksittävä teorioita, joiden nimeen on työväki saatava tekemään työtä, kovempaa ja kovempaa.
Nyt ei siis enää puhuta tulosohjauksesta, vaan prosessiohjauksesta.Ennen nuo yrityselämän ismit pysyivät yrityksissä, mutta nyt niitä virtaa vuolaasti myös kunta ja valtiosektorille. Säästöjä on siis taottava vuodesta toiseen julkisellasektorillakin. Onhan Vaasakin nyt Oy ainakin nyt organisaationsa osalta, Konserni Vaasa.
Työnjohtopsykologia muuttuu ajan mukaan ja niitä on kehitettävä yhä uudelleen.On laatupiiriajattelua, oppimisohjausta, tavoitejohtamista, tulosjohtamista ym.Kunnissa jo vuosia käytössä ollut sisäinen yrittäjyys. Kaikki on pelkkää aivopesua työväen piiskaamiseksi aina vain kovempaan työntekoon.
Työryhmän osalta on kysymys Vaasan hallinnon ja politiikanjohtamisesta. Haetaan uutta puhtia valtuuston sitomisesta ylhäältä johdettuun sanelupolitiikkaan. Mutta tätä se on toisaalta jo ollutkin. Säästö ja leikkaupolitiikkaa on tehty vuodesta toiseen ilman suurempia mutinoita valtuustossa ja sitäkautta on myös hallinto sitoutettu.Ainut ongelma tuli RG-linen tukipäätöksestä. Matkailubisneksiä tuettiin vuosikymmen, eikä mikään puolueryhmä valtuustossa vastustanut.Toisaalta Vaasalaisen liike-elämän tukeminen on kaupunginjohtaja Markku Lumion aikana paisunut ja on selvää, että vastarinta tulee kasvamaan.
KH:n asettaman työryhmän punainenlanka on löytää uusi ismi ja asiat millä saadaan edelleen jatkumoa säästö ja leikkauspolitiikalle Vaasassa.Politiikan pitäminen matalana on avain asia, jolla on säästö ja leikkauspolitiikaa viety eteenpäin.Poliitikan lisääminen on taas puolueista aika pitkältä kiinni. Vaasalaisten etu olisi että erityisesti vasemmistolainen politiikka lisääntyisi, tulisi selvä ero vasemmiston ja oikeiston välille.Mutta aika tulee näyttämään mitä johtamistyöryhmä on saanut aikaan.