sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Sotarikolliset yritetään vapauttaa menemällä kansan seläntaakse

Nyt olisi todellakin anteeksipyynnön aika maan sotiin johtaneelta valtaeliitiltä, toisaalta heitä ei ole enää elossa. Mutta Suomi valtiona on ja se voisi sen anteeksi pyynnön antaa suomen kansalle.

Mutta ei tänään 21.11.10 sitten kokoomuksen Pohjalainen lehti yhtyi Prokarelia - liikkeenkin jo pitkään propagoimaan sotasyyllisten vapauttamiseen sotasyyllisyystuomioistuimen tuomioista.

Nyt on sitten Kristillisten kansanedustaja Bjarne Kallis jättänyt asiasta oikein aloitteen ja jonka ovat allekirjoittaneet 15 kansanedustajaa, jotka ovat oikeistopuolueiden äärilaidan kulkijoita.

Bjarne Kallis / kd
Toimi Kankaanniemi / kd
Tarja Tallqvist / kd
Sari Palm / kd
Kari Kärkkäinen / kd
Päivi Räsänen / kd
Raija Vahasalo / kok
Raimo Vistbacka /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Olli Nepponen /kok
Petri Salo /kok
Lyly Rajala /kok
Pekka Vilkuna /kesk
Pietari Jääskeläinen /ps
Pertti Virtanen /ps
Timo Juurikkala /vihr

Kokoomuspuolue on historiassaankin löytänyt likaisentyöntekijöitä etujensa ajamiseen kuten nyt tässäkin tapauksessa. Kuten nyt vaikka Väinö Tanner (sdp) joka oli yksi vuoteen 1945 jatkuneen kokoomuslaisen sotapolitiikan likaisentyön tekijä.

Pohjalainen pääkirjoituksessaan vielä ottaa koko kansan sotarikollisten vapauttamisasiassa vaatimuksensa taakse. Nyt kun jo on noista ajoista niin pitkä aika, että uudet sukupolvet eivät asiaa enää kovin hyvin tiedosta voidaan jo jopa muutamalle sotarikolliselle vaatia vapautta syyllisyydestä.

Näiden muutaman sotarikollisen kautta sai siis tuomion koko silloin poliittinen ja viranomaisjohto, jotka veivät Suomen kansan tuohon fasistiseen sotaan.

Suomen valjastaminen Saksan imperialismin sotavankkurien eteen oli pitkä työ, jota monienvuosien kuluessa valmisteltiin kytkemällä Suomi Saksaan taloudellisesti ja poliittisesti.

Kun sitten Saksassa alkoi fasistiliike nousta alettiin myös suomessa tehdä fasismia tunnetuksi suojeluskuntien, ylioppilaiden, maalaisporvariston mm. kautta Tämän jälkeen siten perustettiin hitleriläsyyden alaosasto ”Lapuan liike”.

Helsingissä toiminut ”Akateeminen Karjala-seura” oli kansalliskiihkon yllytysseura.
1930 luvun Suomessa riehui rahavalta ja sen työväline oli lapuan liike, jotka hyökkäsivät ammattiliittoja ja muita vasemmistolaisia liikkeitä vastaan. Myös IKL(isänmaallinen kansanliike) oli rahavallan puskuri työväenliikettä vastaan.

Talvella 1940-41 alettiin Suomessa myös värvätä varmoja suojeluskuntalaisa lähetettäväksi Saksaan, missä heistä muodostettiin koulutuksen kautta ”suomalaisia SS-patalijoonia” osallistumaan Saksan armeijan riveissä hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Tämä toiminta oli ollut salaista ja sitä varten oli perustettu erikoistoimisto Helsingiin ”Insinööritoimisto Ratas”. Tuon toimiston kautta oli lähetetty yli 10 000 suojeluskuntalaista Saksaan.

Tässä nyt vain pieni osa siitä 1918-1945 vallinneesta yhteiskuntarakenteesta lähteneestä ja sotiin johtaneesta rikollisesta toiminnasta. Vuoden 1945 jälkeen tuomitut olivat vain pieni osa tuota rakenteellista sotarikollisuutta, joka sitten päättyi katasrofiin.

http://www.prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1956&author=105

Julkisensektorin taloudellinen kilpailuttaminen jatkuu

Pohjalainen jatkaa hyökkäystä kuntien verotulojen tasausjärjestelmää vastaan.
Tänään 21.11.10 oli sitten Vaasan kokoomuslainen kaupunginjohtaja Markku Lumio agendalla.

Kuntien törkeää hajotaja hallitse politiikkaa, jossa kilpailuttaminen on yksi väline, tähän liittyen lehti otti nyt esille, viisi ympärillä olevaa kuntaa, jotka saavat samanverran tasusta kuin Vaasa maksaa.
Luomio suhtautuu vähän myönteisemmin tasaukseen kuin lehti, mutta on kylläkin kriittinen siltä osin, että rikkaat kunnat kärsivät ja järjestelmä tukee epätervettä kuntarakennetta.
Kokoomus ja nykyinen oikeistohallitus ajaa juuri kuntia yhteen saadakseen isommat palvelumarkkinat yksityistämiselle.

Pohjalainen lehti jopa nimeää kuntien veroulojen tasauksen köyhäinavuksi. Eikö sitten hyvinvointi-yhteiskunnan tulekkin auttaa köyhiä ja työtätekevää kansaa?
Mutta tässä asiassa onkin varmaan kysymys siitä, että rikkaiden veroja tulee edelleen laskea, että päästään vaikka Irlannin tasolle. Lumio sanoikin, että reilu 10 miljoonaa euroa vastaakin yhtä veroprosenttia ja näin veroprosentti voisi olla sen verran alempi.
Lumio heittä tähän soppaan myös suurvaasan, jolloin verot menisivät hänen mielestään tasan.

Edelleen Lumio jatkaa kokoomuksen linjalla ja lataa, että nyt heikkoja kuntia pidetään keinotekoisesti pystyssä. Lumiolle kuten oikeistolle kunta on yritys, jonka päällimmäinen tarkoitus on taloudellinen tulos.
Nykymenolla ajetaan jokainen kunta siihen pisteeseen, että ne jokainen vastaa kuten yritys koko toiminnastaan ilman ulkopuolista tukea. Tavoitteena kuntamarkkinat, jossa kilpailulla haetaan taloudellista tulosta ja heikot (köyhät) putovat pois tai yhdistetään isompaan (rikkaampaan) kuntaan.

Edellä kuvatunlainen on varmaankin se kokoomuslainen hyvinvointiyhteiskunta, josta puheenj. Katainen joka välissä julkisuudessa julistaa.