sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Sotarikolliset yritetään vapauttaa menemällä kansan seläntaakse

Nyt olisi todellakin anteeksipyynnön aika maan sotiin johtaneelta valtaeliitiltä, toisaalta heitä ei ole enää elossa. Mutta Suomi valtiona on ja se voisi sen anteeksi pyynnön antaa suomen kansalle.

Mutta ei tänään 21.11.10 sitten kokoomuksen Pohjalainen lehti yhtyi Prokarelia - liikkeenkin jo pitkään propagoimaan sotasyyllisten vapauttamiseen sotasyyllisyystuomioistuimen tuomioista.

Nyt on sitten Kristillisten kansanedustaja Bjarne Kallis jättänyt asiasta oikein aloitteen ja jonka ovat allekirjoittaneet 15 kansanedustajaa, jotka ovat oikeistopuolueiden äärilaidan kulkijoita.

Bjarne Kallis / kd
Toimi Kankaanniemi / kd
Tarja Tallqvist / kd
Sari Palm / kd
Kari Kärkkäinen / kd
Päivi Räsänen / kd
Raija Vahasalo / kok
Raimo Vistbacka /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Olli Nepponen /kok
Petri Salo /kok
Lyly Rajala /kok
Pekka Vilkuna /kesk
Pietari Jääskeläinen /ps
Pertti Virtanen /ps
Timo Juurikkala /vihr

Kokoomuspuolue on historiassaankin löytänyt likaisentyöntekijöitä etujensa ajamiseen kuten nyt tässäkin tapauksessa. Kuten nyt vaikka Väinö Tanner (sdp) joka oli yksi vuoteen 1945 jatkuneen kokoomuslaisen sotapolitiikan likaisentyön tekijä.

Pohjalainen pääkirjoituksessaan vielä ottaa koko kansan sotarikollisten vapauttamisasiassa vaatimuksensa taakse. Nyt kun jo on noista ajoista niin pitkä aika, että uudet sukupolvet eivät asiaa enää kovin hyvin tiedosta voidaan jo jopa muutamalle sotarikolliselle vaatia vapautta syyllisyydestä.

Näiden muutaman sotarikollisen kautta sai siis tuomion koko silloin poliittinen ja viranomaisjohto, jotka veivät Suomen kansan tuohon fasistiseen sotaan.

Suomen valjastaminen Saksan imperialismin sotavankkurien eteen oli pitkä työ, jota monienvuosien kuluessa valmisteltiin kytkemällä Suomi Saksaan taloudellisesti ja poliittisesti.

Kun sitten Saksassa alkoi fasistiliike nousta alettiin myös suomessa tehdä fasismia tunnetuksi suojeluskuntien, ylioppilaiden, maalaisporvariston mm. kautta Tämän jälkeen siten perustettiin hitleriläsyyden alaosasto ”Lapuan liike”.

Helsingissä toiminut ”Akateeminen Karjala-seura” oli kansalliskiihkon yllytysseura.
1930 luvun Suomessa riehui rahavalta ja sen työväline oli lapuan liike, jotka hyökkäsivät ammattiliittoja ja muita vasemmistolaisia liikkeitä vastaan. Myös IKL(isänmaallinen kansanliike) oli rahavallan puskuri työväenliikettä vastaan.

Talvella 1940-41 alettiin Suomessa myös värvätä varmoja suojeluskuntalaisa lähetettäväksi Saksaan, missä heistä muodostettiin koulutuksen kautta ”suomalaisia SS-patalijoonia” osallistumaan Saksan armeijan riveissä hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan. Tämä toiminta oli ollut salaista ja sitä varten oli perustettu erikoistoimisto Helsingiin ”Insinööritoimisto Ratas”. Tuon toimiston kautta oli lähetetty yli 10 000 suojeluskuntalaista Saksaan.

Tässä nyt vain pieni osa siitä 1918-1945 vallinneesta yhteiskuntarakenteesta lähteneestä ja sotiin johtaneesta rikollisesta toiminnasta. Vuoden 1945 jälkeen tuomitut olivat vain pieni osa tuota rakenteellista sotarikollisuutta, joka sitten päättyi katasrofiin.

http://www.prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1956&author=105

Julkisensektorin taloudellinen kilpailuttaminen jatkuu

Pohjalainen jatkaa hyökkäystä kuntien verotulojen tasausjärjestelmää vastaan.
Tänään 21.11.10 oli sitten Vaasan kokoomuslainen kaupunginjohtaja Markku Lumio agendalla.

Kuntien törkeää hajotaja hallitse politiikkaa, jossa kilpailuttaminen on yksi väline, tähän liittyen lehti otti nyt esille, viisi ympärillä olevaa kuntaa, jotka saavat samanverran tasusta kuin Vaasa maksaa.
Luomio suhtautuu vähän myönteisemmin tasaukseen kuin lehti, mutta on kylläkin kriittinen siltä osin, että rikkaat kunnat kärsivät ja järjestelmä tukee epätervettä kuntarakennetta.
Kokoomus ja nykyinen oikeistohallitus ajaa juuri kuntia yhteen saadakseen isommat palvelumarkkinat yksityistämiselle.

Pohjalainen lehti jopa nimeää kuntien veroulojen tasauksen köyhäinavuksi. Eikö sitten hyvinvointi-yhteiskunnan tulekkin auttaa köyhiä ja työtätekevää kansaa?
Mutta tässä asiassa onkin varmaan kysymys siitä, että rikkaiden veroja tulee edelleen laskea, että päästään vaikka Irlannin tasolle. Lumio sanoikin, että reilu 10 miljoonaa euroa vastaakin yhtä veroprosenttia ja näin veroprosentti voisi olla sen verran alempi.
Lumio heittä tähän soppaan myös suurvaasan, jolloin verot menisivät hänen mielestään tasan.

Edelleen Lumio jatkaa kokoomuksen linjalla ja lataa, että nyt heikkoja kuntia pidetään keinotekoisesti pystyssä. Lumiolle kuten oikeistolle kunta on yritys, jonka päällimmäinen tarkoitus on taloudellinen tulos.
Nykymenolla ajetaan jokainen kunta siihen pisteeseen, että ne jokainen vastaa kuten yritys koko toiminnastaan ilman ulkopuolista tukea. Tavoitteena kuntamarkkinat, jossa kilpailulla haetaan taloudellista tulosta ja heikot (köyhät) putovat pois tai yhdistetään isompaan (rikkaampaan) kuntaan.

Edellä kuvatunlainen on varmaankin se kokoomuslainen hyvinvointiyhteiskunta, josta puheenj. Katainen joka välissä julkisuudessa julistaa.

lauantai 20. marraskuuta 2010

Pohjalainen lehden hyökkäys verotulojen tasaustavastaan jatkuu

Tänään 20.11.10 kokoomuksen Pohjalainen lehden pääkirjoitustoimittajan mukaan kuntien verotulojen tasauksella pidetään yllä epätervettä kuntarakennetta. Tämäkö nyt on sitä kokoomuksen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä, mistä (kok) puheenjohtaja Katainen jaksaa joka välissä julistaa.

Suomi on laaja maa, jossa asuu yli viisimiljoonaa ihmistä ja jossa kansan julkisia palveluja kuten kouluja, terveys ja sosiaalisia palveluja ylläpitävät kunnat.
Kuntien koko vaihtelee suuresti ja tätä varten on aikoinaan kehitetty kuntia varten verotulojen tasausjärjestelmä. Sillä taataan syrjäseutujen ja pienienkuntien lähipalvelut kanslaisille. Eli niillä nimenomaan turvataan kansalaisten palveluja.

Voi voi toimittaja Peltokangaan järjenjuoksua, joka näyttää olevan epäoikeudenmukaisuuden tuominen kuntien keskuuteen. Kaikkien sota kaikkia vastaan ja jokainen olkoon omanonnensa nojassa, kun palvelujaan järjestää. Aikamoista vastuuttomuutta hyvinvointiyhteiskunnan hajottajilta.

Peltokangas siis hyökkää verotulojen tasauksen oikeudenmukaisuuttakin vastaan. Verotulojentasaus on juuri tarkoitettu nimenomaan turvaamaan oikeudenmukaisuus kuntien välillä.

perjantai 19. marraskuuta 2010

Hajota ja hallitse paatosta Pohjalainen lehdeltä


Vaasassa 17.11.10 kokoomuksen Pohjalainen lehti kävi oikein raivolla suomalaisen hyvinvointivaltion kimppuun, kuntien verotulojentasausjärjestelmän osalta.

Verotulojen tasausjärjetelmä on hyvä ja välttämätön suomalaisen julkisensektorin kattavan palvelutuotannon osalta. Sillä pidetään tasapainossa koko suomalainen hyvinvointivaltio koko maan osalta. Näin taataan hyvät palvelut koko kansalle.

Pohjalainen lehden pääkirjoituksen johtopäätös oli, että kuntien osalta rikkauden ja köyhyyden tasaus on mennyt liinapitkälle. Lehti vielä lisää, että epäterveitä kuntarakenteita pönkitetään nyt ”isolla” rahalla. Mutta ei varmaankaa sillä varsinaisella isolla rahalla, jota kokoomuskin edustaa. Kaiken huipuksi vielä lehti toteaan, että tasaus palkitsee toimettomuutta kuntakenttään.
Tämä nyt oli sitä rahavallan varsinaista ilosanomaa ja suoraa puhetta rahavallan eduista, joita oikeistolainen media edustaa.

Pohjalainen ei ole vielä luopunut uusliberalismistaan, joka tarkoittaa kuntienkin osalta sitä, että jokaisen kunnan tulee olla omanonnensa nojassa ja vailla taloudellista tukea.

Kokoomuslaisessa hyvinvointivaltiossa ovat talous ja raha joita palvellaan, ei siis kansaa.

lauantai 13. marraskuuta 2010

Nykyinen politiikka näkyy köyhyyden lisääntymisenä

Varakkaiden kaupungin ja kuntaosien asukkaat nauttivat paremmasta julkisesta palvelusta, arvioi tutkija Annina Ala-Outinen Helsingin kaupungin tietokeskuksesta.

Ilmiö on sama muissakin kaupungi ja kuntakeskuksissa. Toisaalta, jos kunpalveluja saa, ei laadussa ole isoja alueellisia eroja, mutta joillakin alueilla on jonotustilanne paha, oli kertonut Ala-Outinen medialle.

Pienituloisten, työttömien ja maahanmuuttajien keskittyminen tiettyihin lähiöihin kuorumittaa köyhien asutuskeskuksien julkisia palveluja.
Opettajat kokevat riittämättömyyttä, lääkärit taas pakenevat tietyiltä alueilta ja terveysasemilta eikä lastensuojelussa voida auttaa kaikkia apua tarvitsevia.

Kehitys siis uusintaa huono-osaisuutta , mutta myös hyväosaisuuden jatkuvuutta. Eli rikkaat saavat jatkaa köyhien kustannuksella ylellistä elämäänsä.

Nykyinen oikeistolainen politiikka on romuttanut ja pirstaloinut suomalaisen hyvinvointivaltion ja sitä nimenomaan kuvaa tutkijan työntulokset.

Tässä on taas maahanmuuttajilla keinotteleville faktaa nykyisen köyhyyden todellisista syistä.

Köyhyys on vastakohta rikkaiden ylelliselle elämälle ja heidän poliittinen etujensa aja on ensisijaisesti oikeistopuolue kokoomus.