tiistai 16. syyskuuta 2008

Vaasaa johdetaan bisnestyylillä

Elinkeinopolitiikka ja kaavoitus on jo kehitysjohtaja Pitkämäen alaisuudessa toiminutkin bisnestyylisesti. Samaa ajattelua tukee uusi organisaatio VASEK Oy, joka hoitaa elinkeinopolitiikan, markkinoinnin sekä aluekeskusohjelmat ja erilaatuisia projekteja. VASEK:n Oy:n kautta on edustuksellinen demokratia täysin ulkona näiden asioiden osalta, vain kaupunginjohtaja Lumio hoitelee siellä Vaasan asioita. Valtuusto saa pintapuolisia tiedotteita muutaman kerran vuodessa.

Sosiaali, terveys ja sivistystoimien alueella on yhdistetty sosiaali ja terveystoimi yhden lautakunnan alaisuuteen. Vuoden 2009 alusta siihen tulee vielä Laihian, Vähäkyrön perusterveydenhuolto ja osa sosiaalitoimesta mukaan. Myös koulupuolella on hallintoa keskitetty II:n asteen koulutukset ovat yhdenlautakunnan alaisena, kuten varhaiskasvatus ja perusopetuskin.Tekninenvirasto on myös lakkautettu ja nyt tekninen toimi muodostuu 10 tulosalueesta kuten konserniajattelussa bisnestyylisesti ajatellaan.

Uusliberalismi on muuttanut 1995 kuntalakia siten, että kunta voi johtosäännöillään, jos tähän löytyy poliittista tahtoa, muuttaa lautakunta ja virkarakennettaan melkein miten vain.

Vaasassa on ollut kuten edustukselliseen demokratiaan hyvänä mallina kuuluukin hyvin lauta -ja johtokuntia, joiden kautta on voitu käyttää kunnallista demokratiaa.Mutta jo vuosia jatkunut asioiden siirtäminen”delegointi” virkakoneistolle ja virkamiehille on syönyt kunnallista demokratiaa asioihin vaikuttamisen osalta. Tätä nyt sitten käytetään hyväksi lautakuntien lakkauttamisessa, kun niiden asiat ovat siirtyneet virkamiehille.

Edelleen ollaan asioita suunnittelu -ja yleisjaostolta siirtämässä virkamiehille ja uudelle tukipalvelulautakunnalle. Suunnittelujaosto muuttuu kaupunkisuunnittelujaostoksi. Pääosa nykyisen teknisen lautakunnan asioista siirtyy tälle uudelle jaostolle ja tämän jälkeen koko tekninen lautakunta lopetetaan. Ja näin nämä kaksi lautakuntaa häviävät, samoin pienenee edustuksellisen demokratian tila.

Kunnalliset liikelaitokset saavat omat johtokunnat, jotka ovat henkilömäärältään samat kuin vanhatkin.

Korkein virkamiesjohto edelleen myös keskittyy siten, että kaupunginhallituksen alaisen on vain kaupunginjohtaja ja hänen alaisenaan muut johtajat.

Tältä osin kuntakonserni Vaasa tuleen entistäkin enemmän muistuttamaan ja toimimaan yksityisen yrityksen kaltaisesti. Vaasa yrityksen johdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja (toimitusjohtaja).

Tätä nykyistä konsernihallintoa eivät oikeistopuolueet vastusta vaan päinvastoin, se on heille välinen murtaa koko julkinensektori perinteisestä yhteiskunnallisesta poliittisesta ja julkisesta ohjauksesta taloudelliseen ohjaukseen.

Nyt sitten, jos tämän uusi malli menee poliittisesta päätöksen teosta läpi, ohjaavat hallinnolliset ja taloudelliset prosessit entistä vahvemmin Vaasa konsernin toimintaa. Edustuksellinen demokratia vikisee vierestä, niin kauan kun löytyy poliittista voimaa ja ohjausta lähinnä punavihreästä vasemmistosta, tämän nykyisen menon muuttamiseksi edustuksellisen demokratian suuntaan takaisin.

Ei kommentteja: