torstai 11. syyskuuta 2008

Kuntien lähipalvelujen puolesta

Tulevilla kunnallisvaaleilla on poikkeuksellisen suuri merkitys Vaasalaisille asukkaille. Kunnalla on perinteisesti ollut keskeinen osuus yleisten, jokaiselle kuuluvien perusoikeuksien ja palvelujen toteuttamisessa. Nyt kunta- ja palvelurakenteiden muutokset, kilpailuttaminen ja yksityistäminen myllertävät koko tätä hyvinvointimallia. Jokaisesta meistä riippuu, kuljetaanko hyvinvointikunnan vai markkinakunnan suuntaan.


Kyse on siitä, supistuvatko lähipalvelut, yksityistetäänkö kunnallisia palveluja ja keskitetäänkö päätösvalta entistä pienempään piiriin? Vai kehitetäänkö julkisia palveluja asukkaiden tarpeiden mukaan, parannetaanko kuntien työntekijöiden asemaa, muutetaanko kunnallisverotus oikeudenmukaisemmaksi ja lisätäänkö asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia? Kyse on myös siitä, miten kunnissa vastataan uusiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi, vanhusten palvelujen kasvavat tarpeet, riittävän henkilöstön turvaaminen suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, asumisen ja rakentamisen kustannusten hillitseminen sekä ilmastonmuutos.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet mukana heikentämässä kunnallisia palveluja. Ne perustelevat linjaansa tarpeella säästää ja tehostaa, vaikka rahaa on Suomessa enemmän kuin koskaan ja vaikka kunnissa on tehostettu ja taas tehostettu vuosi toisensa jälkeen.

Eduskuntapuolueet ovat yksimielisesti hyväksyneet puitelain kunta- ja palvelurakenteiden muutoksesta, jolla karsitaan lähipalveluja, lisätään kilpailuttamista ja laajennetaan yksityistämistä. Muodostamalla laajempia palvelujen järjestämisen yksiköitä ja liittämällä kuntia yhteen, ne luovat suurille palvelualan yrityksille markkinoitta, joissa voitot ovat helpompi saavuttaa.

Hanke on osa oikeistolaista politiikkaa, jolla lisätään eriarvoisuutta, kavennetaan asukkaiden ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

Me tarjoamme SKP:ssä tälle nykymenolle todellista ja ennen kaikkea rehellistä vasemmistolaista vaihtoehtoa. On lopetettava terveys- ja sosiaalipalvelujen heikentäminen Vaasan lähiöissä ja palautettava Ristinummen ja Gerbyyn sosiaalipalvelut takaisin.

Ei kommentteja: